Головбух

Податкова соціальна пільга у 2017 році: умови застосування

У 2019 році застосовуйте податкову соціальну пільгу (ПСП) у тому ж порядку. Але врахуйте, що розмір пільги та граничний дохід, що дає право для її застосування, змінилися. Позаяк ці показники залежать від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Так, правомірно.

Відповідно до підпункту 169.3.4 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку був звільнений з місця роботи.

Відповідно до пункту 169.2 Податкового кодексу України (ПК) податкову соціальну пільгу (ПСП) застосовують до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати). Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги.

Згідно з підпунктом 169.2.4 ПК, якщо ПСП застосовують за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється.

Платник податку може відновити право на застосування податкової соціальної пільги, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожний роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100% суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі, коли сума виплати недостатня, — за рахунок наступних виплат.

Якщо суми недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку. При цьому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

Отже, якщо підприємство застосовує ПСП до заробітної плати працівника на підставі його заяви, то проблем у підприємства не буде, адже уся відповідальність за неправомірне подання заяви про застосування ПСП кільком роботодавцям покладена на платника податку — працівника, який отримує право на податкову соціальну пільгу.

Чи можна застосовувати податкову соціальну пільгу до виплат за лікарняним листом? Як відобразити виплати за лікарняним листом в формі № 1ДФ? Коли потрібно перераховувати до бюджету ПДФО з виплат за лікарняним листом, отриманий на спецрахунок від Фонду соціального страхування?

Підпунктом 169.2.3 Податкового кодексу України (ПК) передбачено застосування податкової соціальної пільги тільки до доходу у вигляді заробітної плати.

З позиції ПК до заробітної плати відносяться основна і додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються платникові податку у зв’язку з трудовими відносинами. У свою чергу, право на отримання компенсації у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виникає у працівників тільки за наявності трудових відносин. Тобто з позицій застосування податкової соціальної пільги виплати за лікарняними листами прирівнюються до заробітної плати, тому вони враховуються при визначенні щомісячного оподатковуваного доходу і до них може застосовуватися соцпільга.

При розрахунку ПДФО з виплат за лікарняними листами слід пам’ятати, що згідно з підпунктом 169.4.1 ПК для розрахунку ПДФО виплати за лікарняними листами повинні розподілятися за періодами їх нарахування. Тобто виплати за лікарняними листами потрібно включати у щомісячний дохід того періоду, на який видано лікарняний, і розглядати щомісячний дохід для цілей оподаткування ПДФО з урахуванням такого розподілу за періодами.

Для відображення у звіті за формою №1ДФ виплат з тимчасової непрацездатності окремої ознаки доходу немає, тому такі виплати відображатимуться як і зарплата з ознакою доходу 101 у періоді їх нарахування. Якщо період нарахування та оплата за лікарняним листом відносяться до різних звітних періодів, то у формі №1ДФ у періоді нарахування будуть заповнені графи 3а і 4а. А в періоді виплати працівникові за лікарняним листом у формі № 1ДФ будуть заповнені графи 3 і 4.

Сплата ПДФО до бюджету відповідно до підпункту 168.1.2 ПК проводиться під час виплати оподатковуваного доходу. При цьому підпунктом 168.1.5 ПК передбачено граничний термін сплати ПДФО як для місячного звітного періоду, тобто 30-те число місяця, наступного за місяцем, в якому нараховано оподатковуваний дохід. Складність полягає в тому, що лікарняні, виплачувані за рахунок Фонду соціального страхування, можуть надходити на спецрахунок пізніше.

Тому якщо надходження за лікарняним листом на спецрахунок не відбулося до 30-го числа місяця, наступного за періодом лікарняного, то сплатити ПДФО до бюджету потрібно за рахунок підприємства. А при зарахуванні коштів від Фонду соціального страхування відповідний податок буде утримано з працівника і відшкодовано підприємству.

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Головбух»

Розмір ПСП і граничного доходу

Із 01.01.2019 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 1921 грн. Тож у 2019 році розмір ПСП дорівнює 960,50 грн (1921,00 грн × 0,5), а граничного доходу для її застосування — 2690,00 грн (1921,00 × 1,4). Граничний дохід менший за розмір мінімальної зарплати (4173,00 грн). Тому цього року працівники матимуть право на ПСП, коли:

Розмір ПСП у 2019 році становить:

На підвищений рівень ПСП мають право окремі категорії працівників (табл. 1).

Таблиця 1

Розміри ПСП для різних категорій працівників

Категорія

ПСП,
грн

Підстава
(за Податковим кодексом України; ПК)

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник

1440,75

пп. «а» пп. 169.1.3

Особа, що утримує дитину-інваліда

пп. «б» пп. 169.1.3

Особа, віднесена до першої або другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

пп. «в» пп. 169.1.3

Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт, який не отримує стипендії з бюджету

пп. «г» пп. 169.1.3, пп. 169.2.3

Інвалід I або II групи, у т. ч. з дитинства

пп. «ґ» пп. 169.1.3

Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, у т. ч. журналістів

пп. «д» пп. 169.1.3

Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII

пп. «е» пп. 169.1.3

Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці або повний кавалер ордена Слави чи ордена Трудової Слави

1921,00

пп. «а» пп. 169.1.4

Особа, нагороджена чотирма і більше медалями «За відвагу»

Особа з інвалідністю I або II групи із числа учасників бойових дій на території інших країн

пп. «б» пп. 169.1.4

Особа, визнана репресованою чи реабілітованою

пп. «в» пп. 169.1.4

Якщо працівник не виконав місячної норми праці, нарахуйте йому зарплату, не нижчу за мінімальну, обчислену пропорційно до виконаної норми праці. Розглянемо це на Прикладі.

Зазвичай працівник не виконує місячної норми праці у місяці, коли він перебував у відпустці без збереження зарплати, пішов у відпустку (вийшов із відпустки) для догляду за дитиною до досягнення нею три- або шестирічного віку, коли розпочав роботу або звільнився тощо. Якщо в таких випадках зарплата працівника менша за 2690,00 грн, під час обчислення ПДФО суму зарплати зменште на суму ПСП — 960,50 грн (див. Приклад 1). Звісно, якщо працівник подав заяву про застосування ПСП.

Відповідно до підпункту 169.4.1 Податкового кодексу України (ПК) податкова соціальна пільга (ПСП) застосовується до доходу у вигляді нарахованої заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), розмір якого не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Отримуючи зазначений розмір заробітної плати, платник податку на доходи фізосіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП.

Для будь-якого платника податку встановлено ПСП у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року ( пп. 169.1.1 ПК ). ПСП застосовується з дня отримання роботодавцем заяви ( п. 169.2 ПК ).

Водночас підпунктами 169.1.2–169.1.4 ПК визначено перелік осіб, які мають право на застосування більшого розміру ПСП, ніж встановлено для будь-якого платника податку, за наявності підтвердних документів.

До пільгової категорії належить платник податку, який:

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Головбух»

Працівник виконує роботу за основним місцем роботи та за сумісництвом на одному підприємстві. Його зарплата за основним місцем складає 1800 грн, а за сумісництвом — 1500 грн. Чи застосовують у цьому випадку ПСП?

Відповідно до пункту 169.1 Податкового кодексу України (ПК) податкову соціальну пільгу (ПСП) застосовуюь до нарахованого платнику податку загального місячного доходу у вигляді заробітної плати, отриманого від одного роботодавця.

Працівники, які виконують на тому самому підприємстві (у одного роботодавця) поряд зі своєю основною роботою роботу за сумісництвом, є внутрішніми сумісниками.

При внутрішньому сумісництві податком на доходи фізичних осіб оподатковують сукупний дохід працівника (оплата за основним місцем роботи плюс оплата за сумісництво), отриманий від одного роботодавця. Роботодавець відображає у податковому розрахунку за формою 1ДФ усі випадки застосування ПСП.

Отже, на відміну від зовнішнього сумісництва (коли основне місце роботи та робота за сумісництвом знаходяться на різних підприємствах), граничний розмір доходу внутрішнього сумісника при застосуванні ПСП сумують.

Згідно з підпунктом 169.4.1 ПК граничний розмір доходу для застосування ПСП у 2019 році — 2690 грн., а для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, граничний розмір визначають як добуток цієї суми на відповідну кількість дітей.

У цьому випадку, коли внутрішній сумісник за основним місцем роботи отримує зарплату у розмірі 1800 грн., а за сумісництвом — 1500 грн., він не має права на застосування ПСП (крім випадку, коли він утримує двох та більше дітей).

Так, працівник має право скористатись податковою соціальною пільгою (ПСП) з першого місяця роботи. Але лише за певних умов.

По-перше. Відповідно до підпункту 169.4.1 Податкового кодексу України (ПК) працівник має право на ПСП у разі, коли нарахована зарплата не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

По-друге. Працівник має написати заяву про застосування ПСП ( пп. 169.2.2 ПК). У разі застосування ПСП у збільшеному розмірі — ще й підтвердні документи на право її застосування.

По-третє. Якщо працівник отримував у цьому місяці зарплату (наприклад, за старим місцем роботи) і під час обчислення податку на доходи фізосіб ПСП вже застосовувалась, то права на її повторне застосування у нього не буде. Тобто право скористатись ПСП у працівника є лише один раз на місяць і лише в одного роботодавця.

ПСП на дітей

Неповний робочий час

Право на ПСП інваліда

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини