text
Головбух

Податкова соціальна пільга у 2017 році: умови застосування

Податкові новації поточного року не змінили порядку застосування податкової соціальної пільги (ПСП). У зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб змінився лише розмір ПСП і граничного доходу для її застосування. А саме, з 01.01.2018 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 1762 грн, тому розмір ПСП визначаємо з урахуванням цієї суми. Нагадаємо хто з працівників, які працюють на умовах повного та неповного робочого часу, і за яких умов матиме право на ПСП у поточному році.

Так, правомірно.

Відповідно до підпункту 169.3.4 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку був звільнений з місця роботи.

Відповідно до пункту 169.1 Податкового кодексу України (ПК) податкова соціальна пільга (ПСП) застосовується до нарахованого платнику податку загального місячного доходу у вигляді заробітної плати, отриманого від одного роботодавця.

Працівники, які виконують на тому самому підприємстві (у одного роботодавця) поряд зі своєю основною роботою роботу за сумісництвом, є внутрішніми сумісниками.

При внутрішньому сумісництві податком на доходи фізичних осіб оподатковується сукупний дохід працівника (оплата за основним місцем роботи плюс оплата за сумісництво), отриманий від одного роботодавця. Роботодавець відображає у податковому розрахунку за формою 1ДФ всі випадки застосування ПСП.

Отже, на відміну від зовнішнього сумісництва (коли основне місце роботи та робота за сумісництвом знаходяться на різних підприємствах), граничний розмір доходу внутрішнього сумісника при застосуванні ПСП сумується.

Згідно з підпунктом 169.4.1 ПК граничний розмір доходу для застосування ПСП у 2018 році — 2470 грн., а для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, граничний розмір визначається як добуток цієї суми на відповідну кількість дітей.

У нашому випадку, коли внутрішній сумісник за основним місцем роботи отримує зарплату у розмірі 1800 грн., а за сумісництвом — 1500 грн., він не має права на застосування ПСП (крім випадку, коли він утримує двох та більше дітей).

Особу з інвалідністю (ІІ група — загальні захворювання) прийняли на роботу за строковим трудовим договором із 24.01.18 по 07.02.18 (основне місце роботи). Чи має такий працівник право на ПСП у місяцях прийому та звільнення?

Особи з інвалідністю І або ІІ групи мають право на 150-відсоткову ПСП, якщо розмір їхньої зарплати протягом місяця не перевищує граничного розміру доходу, дозволеного для застосування ПСП ( пп. «ґ» пп. 169.1.3 Податкового кодексу України; ПК).

ПСП застосовують до нарахованого платникові податку місячного доходу у вигляді зарплати лише за одним місцем його нарахування (виплати) ( пп. 169.2.1 ПК).

Це означає, що в одному місяці застосовувати ПСП за двома місцями роботи не можна. Відповідно, якщо працівника звільнили і прийняли в одному місяці (на різних підприємствах), то ПСП можна застосувати або за старим місцем роботи, або за новим. Вибір місця застосування — право працівника.

Отже, якщо прийнятий працівник у січні вже скористався правом на ПСП на іншому місці роботи (попереднє місце роботи), то йому заборонено реалізувати таке право на новому місці роботи (тобто на вашому підприємстві). Додамо, що ПСП застосовують до місячного доходу незалежно від того, у який день цього місяця працівник подав заяву.

ПСП надають з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платника звільнили ( пп. 169.3.4 ПК). Тобто в лютому — місяці звільнення — працівник має право на ПСП (на вашому підприємстві). Проте якщо він протягом цього місяця працевлаштується на інше підприємство, на новому місці роботи під час нарахування доходів за лютий ПСП не застосовують.

Розмір ПСП і граничного доходу

Для працівників, які працюють повний робочий час і виконали місячну норму праці, зарплата не може бути нижчою за розмір мінімальної зарплати — 3723,00 грн, з урахуванням доплати до рівня мінімальної зарплати. Таку гарантію визначено у статті 3-1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР.

У 2018 році розмір ПСП становить 881,00 грн (1762,00 грн ×  0,5), а граничного доходу для застосування ПСП — 2470,00 грн (1762,00 × 1,4). Граничний дохід менший за розмір мінімальної зарплати. Тому працівники у 2018 році матимуть право на ПСП у разі:

Розмір ПСП у 2018 році для працівників становить:

Ситуация:  працівник — батько двох неповнолітніх дітей із зарплатою менше 1900,00 грн. користувався пільгою з ПДФО на кожну дитину. Однак зараз його зарплата перевищує 2470,00 грн., і він просить застосувати граничний розмір доходу залежно від кількості дітей (2470 × 2), зазначивши, що його дружина таким правом не користується. Яке підтвердження того, що дружина працівника не користується правом на граничний розмір доходу залежно від кількості дітей, має отримати бухгалтер, якщо працівник стверджує, що вона ніде не працює, не зареєстрована в центрі зайнятості й не отримує інших доходів

Насамперед потрібно звернути увагу на те, що бухгалтер має право вимагати лише ті документи чи їх копії, надання яких передбачено нормативно-правовими актами. Розглянемо, що має подати працівник для застосування ПСП.

Як передбачено  підпунктом 169.2.2 ПК, працівник має подати роботодавцю:

У заяві працівник — батько двох неповнолітніх дітей зазначає розмір ПСП, на яку має право, та уточнює граничний розмір доходу, який дає право на застосування ПСП (на загальних підставах чи залежно від кількості дітей). Окрім заяви він подає копії свідоцтв (дублікатів свідоцтв) про народження дітей. Це передбачено підпунктом 3 пункту 5 Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 № 1227.

Щоб застосувати ПСП до зарплати у межах граничного розміру доходу, обчисленого з огляду на кількість дітей, працівник має подати відповідну заяву. Документи, що підтверджують право на ПСП, у роботодавця вже є, тому їх надавати не обов’язково.

Жодних інших документів він надавати не зобов’язаний, як і не має права вимагати їх від нього бухгалтер.

Натомість обов’язок бухгалтера:

Право на ПСП, обчислену з огляду на кількість дітей, мають обоє батьків. А право на застосування граничного розміру доходу залежно від кількості дітей —  лише один з батьків ( абз. 2 пп. 169.4.1 ПК).


Водночас потрібно зауважити, що відповідальність за правильність застосування ПСП до його зарплати несе працівник відповідно до підпункту 169.2.4 ПК, оскільки він самостійно вибирає місце застосування ПСП (тобто роботодавця) та зазначає право на граничний розмір доходу залежно від кількості дітей. Якщо орган ДФС виявить, що працівник порушив порядок застосування ПСП, останній втрачає право на її застосування, про що орган ДФС повідомляє працівника і роботодавця ( п. 4 Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу, затвердженого наказом Міндоходів від 27.01.2014 № 86).

Відповідно до пункту 169.2 Податкового кодексу України (ПК) податкова соціальна пільга (ПСП) застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати). Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги.

Згідно з підпунктом 169.2.4 ПК якщо ПСП застосовується за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється.

Платник податку може відновити право на застосування податкової соціальної пільги, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожний роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100% суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі, коли сума виплати недостатня, — за рахунок наступних виплат.

Якщо суми недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку. При цьому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

Отже, якщо підприємство застосовує ПСП до заробітної плати працівника на підставі його заяви, то проблем у підприємства не буде, адже уся відповідальність за неправомірне подання заяви про застосування ПСП кільком роботодавцям покладена на платника податку — працівника, який отримує право на податкову соціальну пільгу.

ПСП в разі невиконання місячної норми праці

ПСП на дітей

Право на ПСП інваліда

Застосування ПСП до виплат за лікарняними листами

Неповний робочий час

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл