Головбух

Податкова накладна: складаємо і заповнюємо правильно

Головним документом, який підтверджує право платника ПДВ на податковий кредит, є податкова накладна (форма затверджена наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307).

Платник ПДВ зобов’язаний скласти податкову накладну на дату виникнення податкових зобов’язань в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків ( п. 201.10 Податкового кодексу України; ПК):

У разі якщо платник ПДВ у відповідному звітному періоді не включив до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів із дати складення податкової накладної ( п. 198.6 ПК).

Суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів (послуг), зазначені у податкових накладних (розрахунках коригування до таких податкових накладних), зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включають до податкового кредиту за звітний податковий період, у якому зареєстровано податкові накладні (розрахунки коригування) в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів із дати складення податкових накладних (розрахунків коригування до таких податкових накладних).

1095-денний перебіг не переривається на період зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН.

Відсутність факту реєстрації платником податку — продавцем товарів (послуг) податкових накладних в ЄРПН не дає покупцеві права включити суми ПДВ до податкового кредиту і не звільняє продавця від обов’язку включити суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період ( п. 201.10 ПК).

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації покупцем в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної. У свою чергу, покупець має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної ( п. 192.1 ПК).

Підприємство склало податкову накладну 31 липня. До якої дати слід зареєструвати таку накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних?

Податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних зареєструють у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) з урахуванням граничних строків, передбачених пунктом 201.10 Податкового кодексу України (ПК).

Так, в ЄРПН реєструють податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних, складені:

Позаяк 31 липня є останнім календарним днем (включно) календарного місяця, податкову накладну, складену такою датою, слід зареєструвати в ЄРПН до 15 серпня (включно).

За порушення граничних строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування застосовують штрафні санкції згідно з пунктом 120-1.1 ПК:

50% суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів.

На дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Податковим кодексом України (ПК) термін ( п. 201.1 ПК).

Податкову накладну складають на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) ( п. 201.7 ПК).

Отже, якщо покупець протягом одного дня вносив часткові попередні оплати у межах одного договору, постачальник має скласти окрему податкову накладну на кожну окрему суму надходження.

Утім, ДФС не заперечує проти того, щоб у таких випадках постачальник складав одну податкову накладну:

«У випадку отримання кількох авансових платежів протягом одного дня від одного і того ж покупця за один і той же товар у межах одного і того ж цивільно-правового договору, не буде вважатися помилкою, коли постачальником буде складена одна податкова накладна на загальну суму таких авансових платежів.

Якщо у цивільно-правовому договорі з покупцем не передбачено складання зведених податкових накладних, та покупець одного і того ж дня оплачує товар кількома авансовими платежами у межах різних цивільно-правових договорів, також не буде вважатися помилкою, якщо продавцем буде складена одна податкова накладна на загальну суму таких авансових платежів» ( ЗІР, категорія 101.16).

Схожі висновки можна знайти у листах ДФС від 31.01.2018 № 68/6/99-95-42-03-15/ІПК, від 16.01.2019 № 165/6/99-99-15-03-02-15/ІПК. Зокрема, в останньому листі ДФС зауважила, що зареєстровані в ЄРПН такі податкові накладні є підставою для включення зазначених у них сум ПДВ до складу податкового кредиту відповідно до статті 198 ПК.

За договором, що передбачає відвантаження на умовах попередньої оплати, постачальнику перерахували кошти однією сумою за двома рахунками. На підставі цих рахунків він зареєстрував дві окремі податкові накладні. Чи може у цьому разі покупець сформувати податковий кредит?

Ні не може. Як зрозуміло із запитання, покупець перерахував кошти однією сумою за декількома замовленнями. Постачальник на дату отримання коштів мусив скласти одну податкову накладну на загальну суму надходження. Тобто у номенклатурі цієї податкової накладної потрібно було зазначити товари/послуги за всіма оплаченими замовленнями.

Податкову накладну складають на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) ( п. 201.7 Податкового кодексу України).

Якщо роздробити загальну суму попередньої оплати та скласти окремі податкові накладні на кожне замовлення, порушите вимогу закону виписувати податкову накладну на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Відповідно, покупець не матиме права на податковий кредит за такими податковими накладними.

Податківці теж дотримуються такої думки. У своїх роз’ясненнях вони зазначають, що складати дві чи більше податкових накладних за отримання попередньої оплати товарів/послуг однією сумою не відповідає нормам ПКУ та не дає можливості ідентифікувати операції. Якщо постачальник складе такі податкові накладні, покупець не матиме підстав віднести зазначені в них суми ПДВ до податкового кредиту. Адже такі податкові накладні не відповідають вимогам, що пред’являються до первинних документів ( листи ДФС від 06.11.2017 № 2519/6/99-99-15-03-02-15/ІПК та від 26.03.2018 № 1230/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

Платник податку хоче змінити назву підприємства. Як у цей час реєструвати податкові накладні?

Спочатку зареєструйте оновлену назву в Єдиному державному реєстрі (ЄДР). Потім подайте контролерам додаткову реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація» упродовж 10 робочих днів, наступних за днем зміни назви підприємства ( п. 183.15 Податкового кодексу України; ПК). Другий аркуш заяви не заповнюйте та не подавайте.

Дата реєстрації платником ПДВ — колишня. А от дата перереєстрації — останній день строку у три робочих дні з дати подання заяви. Щоб встановити дату перереєстрації до спливу триденного строку, зробіть відповідну позначку у формі № 1-ПДВ ( п. 4.2 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 № 1130; далі — Положення № 1130).

Починаючи з дня внесення нової назви в ЄДР і до дати перереєстрації у реквізиті «Платник» декларації з ПДВ зазначайте одночасно старе й нове найменування ( п. 4.3 Положення № 1130).Так само дві назви пишіть у податкових накладних (ЗІР; категорія 101.16).

Після перереєстрації в усіх ПДВ-документах ( податкові накладні, декларація) зазначайте винятково нову назву.

Найменування платника — обов’язковий реквізит податкової накладної ( п. 201.1 ПК). Якщо заповните його з помилками (зазначите попереднє найменування замість нового найменування), вам можуть відмовити у реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних ( див. ІПК ГУ ДФС у Львівській обл. від 27.11.2017 № 2712/ІПК/13-01-12-01-10).

У разі порушення продавцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець товарів (послуг) має право протягом 365 календарних днів додати до декларації з ПДВ за звітний період заяву зі скаргою на такого продавця. За умови, якщо реєстрацію цієї податкової накладної не зупинено ( п. 201.10 ПК).

До заяви додають копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів (послуг), або копії первинних документів, що підтверджують факт отримання таких товарів (послуг).

Отримання контролюючим органом такої заяви зі скаргою на продавця (в окремих випадках — покупця) є підставою для проведення документальної позапланової перевірки продавця (покупця) з метою з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з ПДВ за вказаною операцією. Перевірку проводять протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою.

При цьому така заява не є підставою для покупця товарів (послуг) для включення суми ПДВ до складу податкового кредиту за цією податковою накладною.

За захистом своїх інтересом та відшкодуванням збитків, завданих особі у зв’язку з порушенням договірних відносин іншою особою, в т. ч. і у разі втрати права на формування податкового кредиту з ПДВ у зв’язку з порушенням продавцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної, платник ПДВ може звернутися до суду.

Підприємство підписало із замовником Договір № 5 на будівельні роботи. У додатку 1 до договору записали перелік робіт і загальну їх вартість — 100 тис. грн. Замовник 03.12.2018 вніс 100%-ву попередню оплату за роботи. Наприкінці місяця підписали акт виконаних робіт на 5 тис. грн згідно з додатком 1. Протягом грудня 2018 року сторони оформили додаток 1-1 до Договору № 5 на додаткові роботи на суму 8 тис. грн та акт виконаних робіт до нього. Чи потрібно окремо складати податкову накладну на додаткові роботи за додатком 1-1?

На дату виникнення податкових зобов’язань постачальник складає податкову накладну та зареєструє її в Єдиному реєстрі податкових накладних ( п. 201.1 Податкового кодексу України; ПК).

Податкову накладну складають на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) ( п. 201.7 ПК).

Дату виникнення податкових зобов’язань визначають за нормами пункту 187.1 ПК. А саме, за датою першої із подій:

За загальними вимогами платники зобов’язані обліковувати показники, пов’язані з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів щодо обчислення і сплати податків і зборів, ведення яких передбачає законодавство ( п. 44.1 ПК). Тож визначити дату виникнення податкових зобов’язань допоможуть первинні документи.

Припустимо, підприємство уклало договір на будівельні роботи. У додатку 1 до цього Договору зазначило перелік робіт і їх загальну суму (скажімо — 100 тис. грн.). Згодом сторони оформили додаток 1-1 до договору на додаткові роботи на суму 8 тис. грн. Тобто загальна сума робіт за Договором № 5 зросла до 108 тис. грн.

У наведеній ситуації сталися такі події.

Виконавець отримав попередню оплату в розмірі 100 тис. грн за будівельні роботи, зазначені у додатку 1 до договору. Позаяк це була «перша подія», виконавець оформив податкову накладну на цю суму, зазначивши в ній номенклатуру послуг згідно із додатком 1.

Наприкінці місяця сторони підписали акт виконаних робіт на 5 тис. грн згідно з додатком 1 до договору № 5. Це «друга подія», отже, на цю дату виконавець податкової накладної не оформлює.

Протягом цього самого місяця сторони оформили додаток 1-1 до договору на додаткові роботи на суму 8 тис. грн та акт виконаних робіт до цього додатка. Позаяк попередня оплата фактично покриває вартість робіт згідно з додатком 1 до договору № 5, ці кошти не стосуються акта, який оформили на виконані роботи згідно з додатком 1-1. Тому виконавцеві доведеться оформити окрему податкову накладну на 8 тис. грн, адже оформлення акта є «першою подією».

Рекомендація підприємству: чітко прописуйте у розрахункових документах, що саме оплачують (у призначенні платежу зазначайте, які роботи і за якими договорами чи додатками оплатили). Адже є ризик, що податківці нарахують ПДВ двічі: на суму оплати й на акти виконаних робіт.

Чи складати податкову накладну на кожен РРО — платник вирішує самостійно, стверджують податківці ( лист ГУ ДФС у Чернігівській області від 15.11.2016 № 3689/10/25-01-12-01-09; ЗІР, категорія 101.16).

Так, платник ПДВ, який здійснює операції з постачання товарів кінцевому споживачеві з використанням двох і більше реєстраторів розрахункових операцій (РРО), у т. ч. через свої філії та/або структурні підрозділи, яким делеговано право виписувати податкові накладні, на власний розсуд приймає рішення щодо складання податкових накладних за такими операціями.

А саме:

Якщо ж платник ПДВ не делегував право виписувати податкові накладні своїм філіям чи структурним підрозділам, які здійснюють операції з використанням РРО, то податкову накладну доведеться виписувати за щоденними підсумками операцій до кожного РРО окремо. Такі податкові накладні виписують від імені платника ПДВ — головного підприємства.

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Головбух»

Підприємство за домовленістю з можливим покупцем-нерезидентом передає безоплатно зразки продукції для випробувань та обладнання для цих випробувань. Зразки продукції під час вивезення помістили у митний режим експорту, а обладнання вивезли у митному режимі тимчасового вивезення. Чи складати підприємству податкові накладні на ці операції?

Операції з вивезення товарів в митних режимах експорту та тимчасового вивезення мають свої особливості оподаткування ПДВ.

Експорт (остаточне вивезення) — це митний режим, відповідно до якого українські товари випускають для вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення ( ст. 82 митного кодексу України; МК). Такі операції є об’єктом оподаткування ПДВ за нульовою ставкою ( п. 185.1; пп. 195.1.1 Податкового кодексу України; ПК).

При цьому норми ПК не визначають обмеження щодо застосування нульової ставки в залежності від ціни постачання товарів. Відтак операції з постачання товарів (в т. ч. і безоплатного) за межі митної території України у митному режимі експорту, за якими ціна придбання чи звичайна ціна перевищує фактичну ціну (договірну вартість), оподатковуються за нульовою ставкою. Необхідність складання другої податкової накладної на суму перевищення експортованих товарів, як того вимагає пункт 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307, у цьому випадку відсутня. Підтверджують це і податківці у своїй консультації в ЗІР (категорія 101.07).

Отже, складаєте лише одну податкову накладну на експортну операцію.

Оскільки цю податкову накладну не видаєте покупцеві, у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» верхньої лівої частини поставте позначку «×» і зазначте тип причини

У рядку «Отримувач (покупець)» зазначте найменування (ПІБ) нерезидента та через кому — країну, в якій зареєстрований покупець (нерезидент). У рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставте умовний ІПН «300000000000», а рядок «Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта» не заповнюєте.

Інші графи такої податкової накладної заповнюєте в загальному порядку.

Податкову накладну складаєте на дату оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, і реєструєте її в ЄРПН у встановлені пунктом 201.10 ПК строки.

Тимчасове вивезення — це митний режим, відповідно до якого українські товари або транспортні засоби комерційного призначення вивозяться за межі митної території України з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реімпорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання ( ст. 103 МК). Тобто умови вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі тимчасового вивезення передбачають, що товари залишаються власністю особи, яка їх вивозить.

За нормами пункту 206.8 ПК до операцій із вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі тимчасового вивезення застосовують умовне повне звільнення від оподаткування за умови, що дотримано вимог і обмежень, встановлених главою 19 МК.

Отож, за операцією з вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі тимчасового вивезення товари залишаються у власності особи, що тимчасово вивозить такі товари. Податкові зобов’язання з ПДВ не виникають, тому податкову накладну не складають. Про це повідомляли податківці на своєму офіційному сайті, а також в ЗІР, категорія 101.16).

Своєчасне відображення податкових зобов’язань у ПДВ-звітності дає можливість стверджувати, що платник ПДВ не ухиляється від сплати ПДВ до бюджету. Однак існують норми ПК, які зобов’язують складати і реєструвати в ЄРПН податкові накладні.

Так, згідно з пунктом 201.1 ПК платник ПДВ зобов’язаний скласти податкову накладну на дату виникнення податкових зобов’язань, яку визначають за правилом «першої події», встановленим у пункті 187.1 ПК, а саме: або на дату отримання авансу, або на дату відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг). Крім того, таку податкову накладну потрібно зареєструвати в ЄРПН у встановлені пунктом 201.10 ПК строки, а саме:

Реєстрація у пізніший строк вважається порушенням, за яке загрожує штраф. Причому розмір штрафу безпосередньо залежить від кількості днів прострочення реєстрації.

Так, згідно з пунктом 120-1.1 ПК порушення платниками ПДВ граничних термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі:

Якщо не зареєструєте податкову накладну добровільно, вас зобов’яже це зробити податкова перевірка, проведена за заявою покупця. Причому, податківці застосують максимальний штраф у розмірі 50% суми ПДВ незалежно від кількості днів прострочення реєстрації. А в разі нереєстрації податкової накладної після спливу 10 календарних днів, наступних за днем отримання податкового повідомлення-рішення, на вас чекає ще один штраф в розмірі 50% суми податкових зобов’язань з ПДВ, зазначеної в такій податковій накладній ( п. 120-1.2 ПК).

Однак є й винятки з правил. Штраф не застосовують, якщо порушили граничний строк реєстрації податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою.

Крім того, у разі зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН штраф не застосовують на період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації податкової накладної.

З огляду на зазначене податкову накладну слід скласти на дату виникнення зобов’язань і якомога швидше зареєструвати її в ЄРПН, щоб не довелося платити штраф.

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Головбух»

Ніяк. Суб’єкт підприємницької діяльності, реєстрацію платником ПДВ якого анульовано, не може складати та реєструвати податкові накладні/розрахунки коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) з наступного дня після такого анулювання.

Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми ПДВ за якими були включені до складу податкового кредиту, не використали в оподатковуваних операціях у господарській діяльності, платник ПДВ у останньому звітному періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації платником ПДВ має визначити податкові зобов’язання за такими активами за звичайною ціною ( п. 184.7 Податкового кодексу України; ПК).

День анулювання реєстрації особи як платника ПДВ є останнім днем:

Оскільки право складати ПН/РК та реєструвати їх в ЄРПН має особа, зареєстрована платником ПДВ, після анулювання реєстрації платника ПДВ вона таке право втрачає ( п. 201.1, 201.10 ПК).

Тобто особа, реєстрацію якої як платника ПДВ анульовано, не має права зареєструвати ПН/РК у ЄРПН. Навіть ті з них, з дати яких складання ще не минуло граничного терміну для реєстрації у загальному порядку.

Дата виникнення податкових зобов’язань не залежить від факту реєстрації в ЄРПН ПН/РК. Тому податкові зобов’язання слід зазначати в декларації з ПДВ за той період, у якому вони виникли.

У разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього періоду та закінчується днем анулювання реєстрації ( п. 184.6 ПК).

До прикладу, якщо реєстрацію платника ПДВ анульовано 12.11.2018, останнім днем, коли така особа могла зареєструвати ПН/РК у ЄРПН, є 12.11.2018. Причому як ті ПН/РК, що необхідно складати відповідно до пункту 184.7 ПК, так і ті, що складені з 01.11.2018 по 12.11.2018 включно. Попри те, що граничним строком реєстрації для останніх мав би бути останній день листопада 2018 року (30.11.2018), вже 13.11.2018 така особа не зможе реєструвати в ЄРПН будь-які ПН/РК, оскільки не є платником ПДВ.

Разом із цим така особа має задекларувати у податковій декларації з ПДВ за останній звітний період перебування платником ПДВ (з 01.11.2018 по 12.11.2018 включно) податкові зобов’язання на загальну їх суму за цей період, включаючи податкові зобов’язання у незареєстрованих ПН/РК.

Директора підприємства запросили до ДПІ, аби він підписав акт камеральної перевірки з питань несвоєчасної реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Чи є дотримання строків реєстрації податкових накладних предметом проведення камеральної перевірки? Які строки відведено податківцям для такої перевірки? Чи можна оскаржити акт перевірки, посилаючись на постанову ВАСУ від 08.06.2017 у справі № 808/3276/15, за висновками якого акт камеральної перевірки не можна скласти на платника ПДВ, що порушив строки реєстрації податкових накладних?

Щоб визначити, чи правомірно проводять камеральну перевірку, звернімося до підпункту 75.1.1 Податкового кодексу України (ПК), який містить визначення поняття «камеральна перевірка».

Так, камеральною є перевірка, яку проводять у приміщенні органу контролю винятково на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість (СЕА ПДВ), а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних (ЄРАН) і даних системи електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП).

Предметом камеральної перевірки також може бути:

Таке визначення камеральної перевірки застосовують з 01.01.2017 (зміни до пп. 75.1.1 ПК вніс Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 № 1797-VIII). До 01.01.2017 камеральну перевірку проводили, лише щоб перевірити дані податкових декларацій (розрахунків) платника податків.

На перевірку податкових декларацій/розрахунків коригування податківці мають 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи надали пізніше — за днем їх фактичного подання. Камеральну перевірку з інших питань проводять з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 ПК ( п. 76.3 ПК).

Стаття 102 ПК встановлює, що ДФС має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених ПК, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих органом контролю, а якщо таку податкову декларацію подали пізніше — за днем її фактичного подання.

Як бачимо, починаючи з 01.01.2017 податківці мають право провести камеральну перевірку платника ПДВ, аби перевірити своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН. Згода платника податків на таку перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки необов’язкова ( п. 76.1 ПК). Термін перевірки призначають з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 ПК.

Не радимо оскаржувати акт камеральної перевірки, посилаючись на постанову ВАСУ від 08.06.2017 у справі № К/800/9261/16. Адже висновки з цієї постанови про те, що питання своєчасності реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в ЄРПН не можна розглядати під час камеральної перевірки, можна застосовувати винятково до перевірок, проведених до 01.01.2017.

Чи можливе повторне проведення камеральної перевірки за період, що вже перевіряли? Предмет перевірки — одне й те ж питання — своєчасність реєстрації ПН і РК.

Так, можливе.

Норми податкового законодавства не передбачають обмежень щодо повторності проведення камеральних перевірок за аналогією з пунктом 78.2 Податкового кодексу України (ПК).

Контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8 ПК, у разі, якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків ( абз. 2 п.78.2 ПК)

Тобто проведення камеральних перевірок податкової звітності та з інших питань за один податковий період допустиме згідно з нормами ПК.

Разом з тим право перевіряти своєчасність реєстрації податкових накладних (ПН) та розрахунків коригування (РК) в межах камеральної перевірки податківці отримали лише з 01.01.2017. Саме з цієї дати Закон України від 21.12.2016 № 1797-VIII доповнив підпункт 75.1.1 ПК другим абзацом, відповідно до якого предметом камеральної перевірки також може бути своєчасність реєстрації ПН та/або РК. Якщо податковий орган провів «камералку», предметом якої були наведені вище питання, до 01.01.2017, то він перевищив свої повноваження та діяв усупереч закону.

А невиконання контролюючим органом вимог закону щодо порядку призначення та проведення перевірок призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої ( див. постанови Верховного суду України від 27.01.2015 у справі № 21-425а14, від 08.09.2015 у справі № 21-955а15, рішення Харківського окружного адміністративного суду від 21.06.2018 та постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 05.09.2018 у справі 820/2983/18).

Відповідно, якщо попередньо своєчасність реєстрації ПН/РК перевіряли в межах камеральної перевірки у період до 01.01.2017, то, принаймні, правомірність такої перевірки та її результатів можете оскаржити в суді.

Постачальник — платник ПДВ 1-го числа місяця склав податкову накладну на експортну операцію в сумі 500 тис. грн, а 10-го числа — на постачання товарів покупцеві — платнику ПДВ у сумі 120 тис. грн. Чи доречно спочатку зареєструвати в ЄРПН податкову накладну на 120 тис. грн, а потім — за експортною операцією, щоб уникнути зайвого моніторингу податкових накладних?

У цьому немає сенсу. Податкова накладна (ПН) на експортну операцію взагалі не підлягає моніторингу, оскільки її не надають отримувачу (покупцю) ( пп. 1 п. 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 № 117; далі — Порядок № 117).

А от ПН на постачання товарів покупцям — платникам ПДВ не будуть моніторити, якщо вона відповідатиме хоча б одній із двох ознак, визначених у підпунктах 2, 3 пункту 3 Порядку № 117.

За однією з цих ознак ПН не попаде під моніторинг, якщо буде дотримано одразу таких умов:

Якщо цих умов дотримано, ПН успішно пройде домоніторингову перевірку і її безперешкодно зареєструють в ЄРПН.

Якщо ж ні, залишається ще шанс — відповідність останній ознаці. Вона вимагає дотримання платником ПДВ одночасно таких двох умов:

Якщо ПН не відповідає жодній з наведених ознак, тоді вона підлягає моніторингу.

Обов’язкові реквізити податкової накладної

Заповнення податкової накладної

Порядковий номер у ПН

Одиниці виміру товарів/послуг у ПН

Ціна постачання у ПН

Код пільги у податковій накладній

Коди товарів/послуг

ПН за щоденними підсумками

ПН на оподатковувані операції

ПН, яких не видають покупцям

ПН на компенсуючі податкові зобов’язання

ПН на суму перевищення

ПН на часткове виконання робіт

Зведені ПН

Зведені ПН на ритмічні та безперервні постачання

Штраф за порушення строків реєстрації податкової накладної

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини