text
Головбух

Порядок оформлення листка непрацездатності

Допомогу з тимчасової непрацездатності працівникам нараховують на підставі листка непрацездатності. Неправильне їх оформлення зумовлює певні наслідки, особливо під час проведення перевірок органами ФСС. Крім цього, за неналежно заповненим листком непрацездатності лікарняні та декретні не виплачують. Дізнаймося, чому слід приділити увагу, заповнюючи листок непрацездатності.

Чи видається листок непрацездатності по догляду за хворою матір’ю, яка потребує догляду після операції? Працівник разом з матір’ю не проживає.

Пунктом 3.1 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455 (далі — Інструкція № 455), передбачено, що для догляду за хворим членом сім’ї листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, яка фактично здійснює догляд.

Для догляду за дорослим членом сім’ї та хворою дитиною, старшою 14 років, при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах листок непрацездатності видається на термін до трьох днів. Як виняток, залежно від важкості перебігу захворювання та побутових умов, цей термін може бути продовжений за рішенням ЛКК, а в разі її відсутності — головного лікаря, але не більше семи календарних днів ( п. 3.2 Інструкції № 455).

Однак, слід враховувати, що згідно з пунктом 3.15 Інструкції № 455 листок непрацездатності не видається для догляду за:

Отже, враховуючи наведене, питання щодо видачі листка непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї має вирішуватися залежно від фактичного місцезнаходження хворої матері та її лікування, а саме:

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Головбух»

Вимоги до заповнення

Підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю і матеріального забезпечення застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів є правильно заповнений листок непрацездатності. Тому Фонд соціального страхування (ФСС) приділяє неабияку увагу саме правильному оформленню листків непрацездатності.

Порядок заповнення листка непрацездатності визначає Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена спільним наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП, ФСС НВВПЗ від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 ( далі — Інструкція № 532).

Бланк листка непрацездатності складається із трьох частин, які мають свої особливості заповнення:

Корінець і лицьовий бік листка непрацездатності заповнюють у медичному закладі. Зворотний його бік заповнюють відповідальні особи за місцем основної роботи застрахованої особи.

Тож розглянемо нюанси заповнення корінця та лицьового боку листка непрацездатності, аби запобігти зауваженням з боку контролерів ФСС під час проведення перевірок.

Листок непрацездатності є документом для отримання коштів, тому його слід заповнювати акуратно, без помилок і виправлень. Записи до листка непрацездатності необхідно вносити розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.

Утім, буває так, що, заповнюючи листок непрацездатності, лікар (чи молодший медичний працівник) припускається помилки. Такий листок непрацездатності можуть не прийняти до оплати.

Внимание:  на бланку листка непрацездатності можна зробити не більше ніж два виправлення. Відповідно до пункту 4.5 Інструкції № 532, якщо зроблено помилку, текст виправляють і підтверджують записом «Виправленому вірити», підписом лікаря і печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»

Якщо ж під час заповнення лікар зробив більше виправлень і листок непрацездатності ще не видано хворому, такий бланк вважають зіпсованим, і він підлягає заміні у лікувальному закладі.

Працівник потрапив вночі, 4 вересня, по швидкій допомозі в лікарню. 4 вересня — робочий день, відпрацьований та протабельований. Листок непрацездатності виданий 08.09.17 з 05.09.-08.09.2017, із указанням режиму «стаціонарний з 04.09-08.09.2017». Чи правильно оформлений листок непрацездатності?

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності ( далі — ЛН) ( ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105; далі — Закон № 1105).

ЛН у разі захворювання, видають у день установлення непрацездатності, крім випадків лікування в стаціонарі ( п. 2.5 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455, далі — Інструкція № 455).

Особам, які звернулися за медичною допомогою та визнані непрацездатними по завершенні робочого дня, ЛН може видаватися, за їх згодою , з наступного календарного дня ( п. 2.6 Інструкції № 455).

Порядок заповнення листка непрацездатності визначає Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом МОЗ, Мінсоцполітики, ФСС з ТВП, ФСС від НВВ від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 ( далі — Інструкція № 532). Так, у графі «Перебував у стаціонарі» зазначають дати госпіталізації та виписки зі стаціонарного відділення ( п. 3.6 Інструкції № 532).

У графі «Звільнення від роботи» у першому стовпчику «З якого числа» дата видачі ЛН (число, місяць, рік) позначається арабськими цифрами; у другому стовпчику «До якого числа включно» дата продовження ЛН (число і місяць) позначається літерами. У четвертому стовпчику «Підпис та печатка лікаря» продовження або закриття ЛН підтверджується підписом та печаткою лікаря. У стаціонарному відділенні запис усього строку лікування може бути вказаний в одному рядку з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчується їх підписами та печатками ( п. 3. 12 Інструкції № 532).

Як бачимо, дата госпіталізації та дата звільнення від роботи у ЛН можуть не співпадати, коли за згодою працівника, якого госпіталізували по завершенні робочого дня, ЛН відкрили з наступного календарного дня. Однак за Інструкцією № 532 дата звільнення від роботи має відповідати даті видачі ЛН. Тож у цій ситуації ЛН доведеться повернути працівнику, щоб він звернувся до лікарні для виправлення помилки у даті його видачі. Лише після цього комісія зможе прийняти рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності з дня видачі ЛН.

При цьому корисними також листи ФСС з ТВП від 04.05.2016 № 5.2-32-684, від 02.02.2015 № 5.2-32-254.

Заповнення листка непрацездатності визначається Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом МОЗ, ФСС з ТВП, ФСС від НВВ від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406.

Бланк листка непрацездатності складається з трьох частин:

Розглянемо заповнення лицьового боку, оскільки корінець залишається у закладі охорони здоров’я, а зворотній бік заповнюється бухгалтером підприємства.

Лицьовий бік бланка листка непрацездатності заповнює лікуючий лікар або молодший медичний працівник із медичною освітою. Передусім робиться помітка під словом «первинний» або «продовження» шляхом підкреслення. У разі продовження зазначається номер і серія попереднього листка непрацездатності. Ця інформація дуже важлива, оскільки за одним страховим випадком може бути видано кілька листків непрацездатності на продовження попередніх, а перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця оплачуються лише раз за першим листком непрацездатності.

На лицьовому боці листка непрацездатності зазначають:

Наступним етапом є  внесення даних про первинний та заключний діагнози хворого та шифр діагнозу відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду, ухваленої 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я 01.01.1993 ( далі — МКХ-10), лише за письмовою згодою хворого. Не може бути підставою для відмови в оплаті листка непрацездатності, в якому немає інформації про діагноз і шифр захворювання за МКХ — 10.

У графі «Причина непрацездатності»  підкреслюють причину звільнення від роботи. За записом у цій графі визначають джерело фінансування матеріального забезпечення застрахованої особи: ФСС з ТВП чи ФСС від НВВ. Якщо встановлено код причини непрацездатності 1,3,5,6,7,8,9,10, оплачує ФСС з ТВП, якщо 2,4 — ФСС від НВВ.

У графі «Режим»  зазначається режим, який призначено хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний.

У графі «Відмітки про порушення режиму»,  вказують дату порушення режиму та засвідчують її підписом лікаря. В графі «Примітка» зазначаються  види порушень режиму:

Запис про порушення режиму є підставою для відмови у наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності з дня допущення порушення на строк, установлений рішенням комісії із соціального страхування підприємства.

У графі «Перебував у стаціонарі»  зазначають дати госпіталізації та виписки зі стаціонарного відділення.

У графі «Направлений до МСЕК» у листку непрацездатності  зазначають дату направлення документів на МСЕК, що підтверджується підписом голови ЛКК. У графі «Оглянутий у МСЕК» зазначають дату огляду хворого. У графі «Висновок МСЕК»  вносять запис, що засвідчується підписом голови МСЕК і печаткою МСЕК:

У разі визнання хворого інвалідом дата встановлення інвалідності має збігатися із днем надходження (реєстрації) документів у МСЕК.

У разі визнання хворого працездатним у графі «Стати до роботи» зазначається дата, наступна за датою огляду в МСЕК.

У графі «Перевести тимчасово на іншу роботу» зазначають дати тимчасового переведення хворого на іншу роботу.

Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання чи роботи, робиться запис у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» за підписом головного лікаря, засвідченого круглою печаткою закладу охорони здоров’я.

У графі «Звільнення від роботи» у першому стовпчику «З якого числа» дата видачі листка непрацездатності зазначається арабськими цифрами; у другому — «До якого числа включно» дата продовження листка непрацездатності позначається літерами».

У графі «Стати до роботи» зазначають словами число та місяць, коли стати до роботи; посаду, прізвище лікаря, що засвідчується його підписом і печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». У разі продовження листка непрацездатності підкреслюють «Продовжує хворіти» та зазначити номер нового листка непрацездатності.

У разі смерті у графі «Стати до роботи» вказують «помер» і дату смерті. Допомога по тимчасовій непрацездатності надається на весь період непрацездатності, включаючи день смерті.

Листок непрацездатності є фінансовим документом, тому правильне його заповнення має важливе значення.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування перевіряє правильність оформлення листків непрацездатності.

Обов’язковим при оформленні листків непрацездатності є:

Якщо листок непрацездатності продовжується в амбулаторних умовах, запис терміну лікування здійснюється так:

Продовження листка непрацездатності здійснюється з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря, завідувача відділення або голови лікарсько-консультативної комісії, що засвідчується їх підписами.

У стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчується їх підписами та печатками.

При перевірці оформлення листків непрацездатності комісії (уповноваженому) із соціального страхування звертати увагу на наявність виправлень. Так на бланку листка непрацездатності дозволяється не більше двох виправлень (крім пунктів 2 і 4 графи лицьового боку листка непрацездатності «Причина непрацездатності», які виправленню не підлягають). Якщо листок непрацездатності містить більше двох виправлень, його вважають зіпсованим і він підлягає заміні. Будь-яке виправлення має бути оформлене належним чином ― виправлений текст засвідчено записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Проте виданий листок непрацездатності не завжди є гарантією того, що матеріальне забезпечення працівнику буде надане, у зв’язку з тим, що остаточне рішення про оплату листка непрацездатності приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації, яке оформлюється відповідним протоколом. При цьому, документи для призначення певного виду допомоги розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження.

Внимание:  паспортна частина листка непрацездатності (прізвище, ім’я, по-батькові, вік) заповнюється за даними документів застрахованої особи (паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу непрацездатного), а місце роботи — зі слів непрацездатного. Саме при внесенні в листок непрацездатності інформації про місце роботи найчастіше і трапляються помилки. Адже на бланку листка непрацездатності у графі «місце роботи» передбачено зазначати назву підприємства, установи, організації. Але з урахуванням вимог пункту 3.1 Інструкції 532 має бути вказано не лише назву, а і місцезнаходження підприємства, установи, організації. За роз’ясненням Мін’юсту, наданим у листі від 06.08.2014 № 404-0-2-14/8.1, місцезнаходження юридичної особи — це адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені. Отже, для запобігання виправлень в листку непрацездатності або його повернення підприємством на дооформлення в лікувальний заклад, застрахована особа повинна знати не тільки правильну повну назву свого підприємства, установи, організації, але і її місцезнаходження (адресу), щоби при заповненні листка непрацездатності надати медичному працівникові достовірну інформацію.

Передбачений вичерпний перелік підстав, при яких комісія має право відмовити в оплаті листка непрацездатності. Найбільш поширеними з них є: настання тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням; за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням; порушення режиму лікування застрахованими особами.

Крім того, комісія має право відмовити в оплаті листка непрацездатності якщо в неї виникнуть підозри щодо оригінальності листка непрацездатності.

Як відрізнити фальшивий листок непрацездатності:

До речі, передбачена кримінальна відповідальність за підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів.

З метою необгрунтованого витрачання коштів комісіям (уповноваженим) із соціального страхування, при вирішенні питання щодо призначення і нарахування матеріального забезпечення застрахованим особам, необхідно звертати особливу увагу на листки непрацездатності, які містять ознаки фальсифікації. Такі листки непрацездатності оплаті не підлягають!

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Головбух»

Середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах обчислюється відповідно до пункту 3 та пунктів 25 — 30 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266. Так, для визначення середньоденної заробітної плати потрібно поділити нараховану за розрахунковий період (12 місяців) заробітної плати, на яку нараховано ЄСВ, на кількість календарних днів за розрахунковий період (12 місяців) без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.

До таких причин відноситься тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження зарплати.

При цьому, святкові та неробочі дні не виключають зі складу календарних днів, за які обчислюється середній заробіток для виплати допомоги по вагітності та пологах.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої визначається у календарних днях.

Лицьовий бік бланка листка непрацездатності заповнюється лікуючим лікарем або молодшим медичним працівником з медичною освітою. Зворотний бік бланка листка непрацездатності заповнюється за місцем роботи застрахованої особи ( п. 1 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406).

Враховуючи викладене, при заповненні зворотного боку листка непрацездатності, виданого по страховому випадку «вагітність та пологи», не потрібно окремо зазначати святкові, неробочі й вихідні дні, що припали на час відпустки, оскільки розрахунок такої допомоги здійснюється в календарних днях і відповідно вказані дні жодним чином не впливатимуть на розрахунок.

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Головбух»

Перевірка правильності заповнення лицьового боку

Відмітки про порушення режиму

Особливості заповнення графи «Звільнення від роботи»

Заповнення листка непрацездатності в інших випадках

Виправлення помилок у листку непрацездатності

Оформлення дубліката листка непрацездатності

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль