Порядок оформлення листка непрацездатності

2 березня 2017

Допомогу з тимчасової непрацездатності працівникам нараховують на підставі листка непрацездатності. Неправильне їх оформлення зумовлює певні наслідки, особливо під час проведення перевірок органами ФСС. Крім цього, за неналежно заповненим листком непрацездатності лікарняні та декретні не виплачують. Дізнаймося, чому слід приділити увагу, заповнюючи листок непрацездатності.

Вимоги до заповнення

Підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю і матеріального забезпечення застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів є правильно заповнений листок непрацездатності. Тому Фонд соціального страхування (ФСС) приділяє неабияку увагу саме правильному оформленню листків непрацездатності.

Порядок заповнення листка непрацездатності визначає Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена спільним наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП, ФСС НВВПЗ від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 ( далі — Інструкція № 532).

Бланк листка непрацездатності складається із трьох частин, які мають свої особливості заповнення:

Корінець і лицьовий бік листка непрацездатності заповнюють у медичному закладі. Зворотний його бік заповнюють відповідальні особи за місцем основної роботи застрахованої особи.

Тож розглянемо нюанси заповнення корінця та лицьового боку листка непрацездатності, аби запобігти зауваженням з боку контролерів ФСС під час проведення перевірок.

Листок непрацездатності є документом для отримання коштів, тому його слід заповнювати акуратно, без помилок і виправлень. Записи до листка непрацездатності необхідно вносити розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.

Утім, буває так, що, заповнюючи листок непрацездатності, лікар (чи молодший медичний працівник) припускається помилки. Такий листок непрацездатності можуть не прийняти до оплати.

Внимание:  на бланку листка непрацездатності можна зробити не більше ніж два виправлення. Відповідно до пункту 4.5 Інструкції № 532, якщо зроблено помилку, текст виправляють і підтверджують записом «Виправленому вірити», підписом лікаря і печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»

Якщо ж під час заповнення лікар зробив більше виправлень і листок непрацездатності ще не видано хворому, такий бланк вважають зіпсованим, і він підлягає заміні у лікувальному закладі.

Листок непрацездатності є фінансовим документом, тому правильне його заповнення має важливе значення.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування перевіряє правильність оформлення листків непрацездатності.

Обов’язковим при оформленні листків непрацездатності є:

Якщо листок непрацездатності продовжується в амбулаторних умовах, запис терміну лікування здійснюється так:

Продовження листка непрацездатності здійснюється з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря, завідувача відділення або голови лікарсько-консультативної комісії, що засвідчується їх підписами.

У стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчується їх підписами та печатками.

При перевірці оформлення листків непрацездатності комісії (уповноваженому) із соціального страхування звертати увагу на наявність виправлень. Так на бланку листка непрацездатності дозволяється не більше двох виправлень (крім пунктів 2 і 4 графи лицьового боку листка непрацездатності «Причина непрацездатності», які виправленню не підлягають). Якщо листок непрацездатності містить більше двох виправлень, його вважають зіпсованим і він підлягає заміні. Будь-яке виправлення має бути оформлене належним чином ― виправлений текст засвідчено записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Проте виданий листок непрацездатності не завжди є гарантією того, що матеріальне забезпечення працівнику буде надане, у зв’язку з тим, що остаточне рішення про оплату листка непрацездатності приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації, яке оформлюється відповідним протоколом. При цьому, документи для призначення певного виду допомоги розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження.

Внимание:  паспортна частина листка непрацездатності (прізвище, ім’я, по-батькові, вік) заповнюється за даними документів застрахованої особи (паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу непрацездатного), а місце роботи — зі слів непрацездатного. Саме при внесенні в листок непрацездатності інформації про місце роботи найчастіше і трапляються помилки. Адже на бланку листка непрацездатності у графі «місце роботи» передбачено зазначати назву підприємства, установи, організації. Але з урахуванням вимог пункту 3.1 Інструкції 532 має бути вказано не лише назву, а і місцезнаходження підприємства, установи, організації. За роз’ясненням Мін’юсту, наданим у листі від 06.08.2014 № 404-0-2-14/8.1, місцезнаходження юридичної особи — це адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені. Отже, для запобігання виправлень в листку непрацездатності або його повернення підприємством на дооформлення в лікувальний заклад, застрахована особа повинна знати не тільки правильну повну назву свого підприємства, установи, організації, але і її місцезнаходження (адресу), щоби при заповненні листка непрацездатності надати медичному працівникові достовірну інформацію.

Передбачений вичерпний перелік підстав, при яких комісія має право відмовити в оплаті листка непрацездатності. Найбільш поширеними з них є: настання тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням; за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням; порушення режиму лікування застрахованими особами.

Крім того, комісія має право відмовити в оплаті листка непрацездатності якщо в неї виникнуть підозри щодо оригінальності листка непрацездатності.

Як відрізнити фальшивий листок непрацездатності:

До речі, передбачена кримінальна відповідальність за підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів.

З метою необгрунтованого витрачання коштів комісіям (уповноваженим) із соціального страхування, при вирішенні питання щодо призначення і нарахування матеріального забезпечення застрахованим особам, необхідно звертати особливу увагу на листки непрацездатності, які містять ознаки фальсифікації. Такі листки непрацездатності оплаті не підлягають!

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Головбух»

Порядок заповнення листка непрацездатності при наданні відпустки по вагітності та пологах регламентує пункт 9 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП, ФСС від НВВ від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 ( далі — Інструкція № 532).

А саме:

Отже, дата, що зазначена у графі «Стати до роботи», як закінчення відпустки, не являється датою виходу на роботу, а визначає дату закінчення терміну 126 календарних днів, тому застрахована особа, яка перебувала у відпустці по вагітності та пологах, повинна стати до роботи лише наступного дня.

За результатами домовленостей між фахівцями з питань експертизи тимчасової непрацездатності органів охорони здоров’я держадміністрацій та закладів охорони здоров’я областей, лікарями у листку непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами по різному заповнюється графа «Стати до роботи» — зазначається останній день відпустки по вагітності та пологах або день, коли застрахована особа повинна стати до роботи. При цьому, в окремих регіонах, з метою запобігання непорозумінь між застрахованою особою та страхувальником під час оформлення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і призначення допомоги за нею, лікарями у графі «Примітки» бланку листка непрацездатності зазначається дата, коли жінка повинна вийти на роботу.

Виконавча дирекція ФСС звернулася листом від 18.08.2017 № 2.4-15-145 до МОЗ із пропозицією внесення змін до пункту 9 Інструкції № 532 щодо більш чіткого визначення порядку заповнення листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами.

Враховуючи вищевикладене, зазначення в листку непрацездатності у графі «Стати до роботи» 126-го дня відпустки, що є датою закінчення відпустки ( п. 9 Інструкції № 532), або 127-го дня, що відповідає наступному за 126-им, з якого необхідно приступити до роботи не є помилкою. Тому повертати для виправлення такі листки непрацездатності до закладів охорони здоров’я не потрібно.

Окрім того, законодавчо закріплена тривалість відпустки по вагітності та пологах (126 календарних днів) у листку непрацездатності записується сумарно одним рядком, тому комісія із соціального страхування приймає рішення про виплату матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Головбух»

Перевірка правильності заповнення лицьового боку

Відмітки про порушення режиму

Особливості заповнення графи «Звільнення від роботи»

Заповнення листка непрацездатності в інших випадках

Оформлення дубліката листка непрацездатності

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією
Безплатно в Expertus:Головбух
Демодоступ
Демодоступ
Демодоступ© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль