Звітуємо до 1 лютого 2017 року про працевлаштування «квотних» категорій громадян за 2016 рік

21 лютого 2017

Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджено наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 № 271 (далі — Порядок № 271).

Пунктом 2.1 Порядку № 271 визначено, що середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286 (далі — Інструкція № 286), у частині визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників.

Оскільки відповідно до Інструкції № 286 середньооблікова кількість штатних працівників визначається на основі такого показника, як облікова кількість штатних працівників, то при розрахунку показників для заповнення форми «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 20__ рік», наведеної у Додатку до Порядку № 271 (далі — Форма № 271), маємо керуватися також положеннями Інструкції № 286, яка визначає порядок обчислення і цього показника.

Пунктом 1.3 Порядку № 271 інформування служби зайнятості про виконання квоти визначено наказом Мінсоцполітики «Про затвердження Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» від 16.05.2013 № 271 визначено, що термін «Роботодавці» вживається у значенні «підприємства, установи, організації з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб».

Стаття 80 Цивільного кодексу України визначає, що юридична особа — це організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. В Україні організація визнається юридичною особою виключно після проведення її державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру.

Якщо філії є структурними підрозділами організації та не мають статусу юридичної особи, середньооблікова чисельність (відповідно квота для працевлаштування) у такому випадку повинна розраховуватися, виходячи із загальної чисельності працівників організації, включаючи філії, головний офіс та інші структурні підрозділи (за наявності).

Так, потрібно.

Дотримувати квоти мають усі роботодавці з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб. Квота базується на середньообліковій чисельності штатних працівників за попередній календарний рік ( ч. 1 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI; далі — Закон про зайнятість).

За допомогою звіту роботодавець інформує службу зайнятості про те, чи дотримав він квоти у звітному році. Це передбачено частиною 3 статті 14 Закону про зайнятість.

Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 № 271 (далі — Порядок).

У рядку 01 звітної форми «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» роботодавець вказує середньооблікову чисельність штатних працівників за календарний рік, що передує звітному (тобто, у звіті за 2016 рік зазначають чисельність штатних працівників за 2015 рік).

Підприємству із середньообліковою чисельністю штатних працівників за попередній календарний рік понад 20 осіб необхідно інформувати службу зайнятості згідно з Порядком, навіть якщо чисельність штатних працівників на день подачі звітності менше 20 осіб.

Ні, не потрібно.

Квота для працевлаштування громадян із додатковими гарантіями зайнятості становить 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Роботодавці з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб зобов’язанні виконувати квоту. Про виконання квоти роботодавці щороку інформують службу зайнятості ( ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI).

Для роботодавців базою для розрахунку квоти на 2016 рік була середньооблікова чисельності штатних працівників за 2015 рік. Якщо вона була менше за 20 осіб, роботодавець не зобов’язаний працевлаштовувати громадян із додатковими гарантіями зайнятості.

Отже, підприємству, де середньооблікова чисельність штатних працівників за 2015 рік становила 13 осіб, не потрібно в 2017 році інформувати службу зайнятості про виконання квоти, навіть якщо на день звітування працює понад 20 працівників.

Ні, такому роботодавцю звітувати не потрібно.

Інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (далі — Інформація) подають підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб.

Водночас згідно з Порядком надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 № 271, Інформацію за 2016 рік роботодавці подають так:

Якщо підприємство створено лише 2016 року, неможливо розрахувати середньооблікову чисельність штатних працівників за попередній 2015 рік для заповнення графи 01 Інформації. Для заповнення графи 02 Інформації необхідно розрахувати 5% від середньооблікової чисельності штатних працівників за 2015 рік, що також неможливо.

Отже, роботодавець не має подавати до служби зайнятості Інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2016 рік.

Крок 1. Визначаємо середньооблікову кількість штатних працівників за 2015 рік

У рядку 01 форми № 271 вказуємо середньооблікову чисельність штатних працівників за попередній (той, що передує звітному, 2016 року) календарний рік, тобто, за 2015 рік.

Середньооблікова кількість штатних працівників (за місяць, квартал, рік тощо) розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників ( п. 3.2 Інструкції № 286).

Поняття облікової кількості штатних працівників, перелік категорій працівників, що включаються до облікової кількості штатних працівників, а також категорії працівників, що виключаються з облікової кількості штатних працівників при визначенні середньооблікової кількості штатних працівників, визначено у розділі 2 Інструкції № 286.

Середньооблікова кількість штатних працівників за рік визначається у такому порядку:

1. Визначаємо облікову кількість штатних працівників за кожний календарний день функціонування організації по кожному місяцю окремо (визначається відповідно до п. 2.1-2.6.7 Інструкції № 286).

Облікова кількість штатних працівників визначається на певну дату звітного періоду, як правило, на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які вибули в цей день.

В облікову кількість штатних працівників включаємо всіх працівників, які працювали на умовах трудового договору (у т. ч. строковиків, сезонників, тимчасових працівників), а також були відсутні на роботі з будь-яких причин (хвороба, виконання державних або громадських обов’язків; підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, перепідготовка чи стажування в іншій організації або за кордоном; відпустка, у т. ч. для догляду за дитиною; вихідний день згідно з графіком роботи організації; день відпочинку за роботу у вихідні та святкові і неробочі дні; перебування під слідством до рішення суду тощо).

До облікової кількості включають штатних працівників, які:

Не включаємо до облікової кількості штатних працівників:

Інакше кажучи, облікова кількість штатних працівників в організації дорівнює кількості трудових книжок працівників, які зберігаються у кадровій службі організації на певну дату.

2. Обчислюємо середньооблікову кількість штатних працівників по кожному місяцю окремо шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день місяця (включаючи вихідні, святкові і неробочі дні) і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця (відповідно до п. 3.2.1, 3.2.2 Інструкції № 286).

При обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені у пунктах 2.4, 2.5 Інструкції № 286, окрім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством або колективним договором організації, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку ( пп. 2.5.8–2.5.9 Інструкції № 286). Облік цих категорій працівників ведеться окремо.

3. Обчислюємо середньооблікову кількість штатних працівників за 2015 рік шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи організації у звітному році та ділення одержаної суми на 12 (відповідно до п. 3.2.5, 3.2.6 Інструкції № 286).

Крок 2. Визначаємо середньооблікову кількість працівників квотних категорій за 2016 рік

Крок 3. Визначаємо кількісний показник квоти

Крок 4. Визначаємо кількість осіб, яких заплановано працевлаштувати у рахунок квоти у 2017 році

Крок 5. Подаємо Форму № 271 до служби зайнятості

Якщо квоту не виконано

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією
Безплатно в Expertus:Головбух
Демодоступ
Демодоступ
Демодоступ© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль