Головбух

Дії підприємства при продажу транспортного засобу

Юридичні особи часто продають свої транспортні засоби, що були в експлуатації, зокрема автомобілі. Розгляньмо, який порядок продажу та зняття з обліку транспортного засобу? І чи потрібно оцінювати транспортний засіб? Якщо потрібно, то куди звертатись? А також, чи повідомляти про відчуження транспортного засобу контролюючий орган? Крім цього, з’ясуємо особливості оподаткування та обліку таких операцій.

Порядок перереєстрації транспортного засобу

Нині при перереєстрації транспортних засобів, у тому числі причепів, у разі зміни їх власників зняття з обліку таких транспортних засобів не проводиться. Це встановлено абзацом другим пункту 33 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою КМУ від 07.09.1998 № 1388 ( далі — Порядок № 1388).

Власне перереєстрація транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб — нотаріально посвідчена довіреність). Крім цього, подають документи, що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.

Документами, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, є оформлені в установленому порядку:

Для державної реєстрації транспортних засобів, що перебували в експлуатації і зняті з обліку в уповноважених органах МВС, окрім документів, що підтверджують правомірність їх придбання, подається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою уповноваженого органу МВС про зняття транспортного засобу з обліку.

Перереєстрація транспортних засобів здійснюється за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи. При цьому в реєстраційних документах зазначається місце реєстрації (проживання) фізичної особи (для внутрішньо переміщених осіб — місце проживання на підставі відповідних документів) або місцезнаходження та стоянки юридичної особи, за якою реєструється транспортний засіб

Державна реєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

Ні, не може. Процедура оформлення купівлі-продажу нового автомобіля тягне за собою необхідність реєстрації такого транспортного засобу в сервісному центрі МВС.

Це чітко випливає з положень Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затв. постановою КМУ від 07.09.1998 № 1388 ( далі — Порядок № 1388).

Власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники ( далі — власники) зобов’язані зареєструвати транспортні засоби протягом 10 діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України ( п. 7 Порядку № 1388). Строк державної реєстрації продовжується у разі подання документів, які підтверджують відсутність можливості своєчасного її проведення власниками транспортних засобів (хвороба, відрядження або інші поважні причини).

Експлуатація автомобіля без реєстрації в органах МВС у зазначений строк і без номерних знаків забороняється.

Таку реєстрацію транспортних засобів проводять територіальні органи МВС з надання сервісних послуг за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи. При цьому в реєстраційних документах зазначають місце реєстрації (проживання) фізичної особи (для внутрішньо переміщених осіб — місце проживання на підставі відповідних документів) або місцезнаходження та стоянки юридичної особи, за якою реєструється транспортний засіб.

Підставою для реєстрації у цій ситуації, крім заяви власника, поданої уповноваженою ним особою та документів, що підтверджують особу представника, слугуватимуть, зокрема:

Державна реєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

При цьому врахуйте, що надалі при перереєстрації транспортного засобу у разі зміни їх власників зняття з обліку такого транспортного засобу не проводиться. Це встановлено абзацом другим пункту 33 Порядку № 1388.

Перереєструвати транспортний засіб їх власник зобов’язаний також протягом десяти діб після виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.

Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі — Фонд) є державною спеціалізованою кредитно-господарською організацією. Фонд — небюджетна організація, але він створений облдержадміністрацію й отримує бюджетне фінансування за програмою «Власний дім» (кошти для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам). Фонд планує продати старий автомобіль, залишкова вартість якого дорівнює 0 грн. Чи потрібно проводити експертну оцінку вартості автомобіля, а також брати дозвіл на його продаж у розпорядника бюджетних коштів або у засновника — обласної державної адміністрації? Куди підуть кошти від продажу автомобіля Фонду? Чи потрібно їх перерахувати до держбюджету?

Засновником Фонду є обласна державна адміністрація. Саме вона затверджує статут Фонду, в якому визначає статус Фонду, умови наділення його майном, права та обов’язки, а також порядок формування коштів та їх використання. Нагадаємо, що порядок формування і використання коштів фондів визначено Положенням про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженим постановою КМУ від 03.08.1998 № 1211. На норми саме цього Положення слід зважати під час затвердження Статуту.

Організаційно-правова форма Фонду

Державне комерційне підприємство — це суб’єкт підприємницької діяльності, що діє на основі статуту на принципах підприємництва і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном ( пп. 3.1.4.2 Класифікації організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, затвердженої наказом Держспоживстандарту від 28.05.2004 № 97). Це визначено також частинами 1 та 2 статті 74 Господарського кодексу України (ГК).

Наділення майном державних підприємств (організацій)

Держава реалізує право державної власності у держсекторі економіки через систему організаційно-господарських повноважень відповідних органів управління щодо суб’єктів господарювання, які належать до цього сектору і здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління ( ч. 5 ст. 22 ГК).

У нашій ситуації облдержадміністрація є представником держави і суб’єктом управління державної власності, наділяючи державне підприємство (Фонд) майном на праві господарського відання.

Отже, за державними підприємствами державне майно закріплюють на праві господарського відання відповідним розпорядженням облдержадміністрації. Тож якщо Фонд отримав автомобіль від облдержадміністрації на правах господарського відання, то такий транспорт залишається об’єктом державної власності.

Що означає право господарського відання

Право господарського відання є речовим правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням права розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених ГК та іншими законами.

При цьому власник майна, закріпленого на праві господарського відання, здійснює контроль за використанням і збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства ( ч. 1 та 2 ст. 136 ГК).

Чи може Фонд продати автомобіль без відома облдержадміністрації

Майно, яке передане державним підприємствам (установам, організаціям), є об’єктом державної власності ( абз. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185-V, далі — Закон № 185). Порядок відчуження та списання таких об’єктів визначає уряд ( пп. «и» п. 18 ч. 2 ст. 5 Закону № 185).

Тож звернімося до Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 06.06.2007 № 803 ( далі — Порядок № 803). Саме за його правилами відчужують (продають) майно, передане державним підприємствам (їх об’єднанням), установам та організаціям у безстрокове безоплатне користування.

Насамперед, для відчуження (продажу) такого майна суб’єкт господарювання, на балансі якого воно перебуває, мусить отримати згоду чи дозвіл відповідного суб’єкта управління майном, що є представником власника. Тобто у нашій ситуації — потрібна згода облдержадміністрації ( п. 6 Порядку № 803).

За пунктом 7 Порядку № 803 для отримання згоди на відчуження майна суб’єкт господарювання разом зі зверненням стосовно відчуження майна подає такі документи:

  1. техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів;
  2. відомості про об’єкти основних засобів, що пропонуються до відчуження, за даними бухобліку на дату оцінки ( додаток 1 до Порядку № 803);
  3. акт інвентаризації основних засобів, які пропонуються до відчуження ( додаток 2 до Порядку № 803);
  4. акт технічного стану майна, складений на дату оцінки й затверджений керівником суб’єкта господарювання;
  5. погоджений з органом приватизації за місцезнаходженням суб’єкта господарювання висновок про вартість майна та звіт про оцінку майна;
  6. відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами);
  7. за наявності заборгованості з виплати зарплати — відомості про загальну суму заборгованості із зарплати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів і державних цільових фондів.

Строк подання суб’єкту управління документів, зазначених у наведених вище пунктах 2-5, не може перевищувати двох місяців від дати оцінки.

Оцінка майна та процедура його відчуження

Щодо майна, пропонованого до відчуження (продажу), проводять незалежну оцінку відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність ( п. 10 Порядку № 803).

Відчуження майна здійснюють шляхом його продажу на аукціоні, що його проводить організатор аукціону ( п. 13 Порядку № 803).

Суб’єкти господарювання під час продажу на аукціоні подають юрособам, які визначені на конкурентних засадах у встановленому Фондом держмайна порядку, документи, що підтверджують згоду на відчуження такого майна суб’єкта управління ( п. 15 Порядку № 803).

Куди спрямовувати отримані від продажу кошти

Бюджетний кодекс України не передбачає перерахування до держбюджету коштів, отриманих від продажу авто.

Водночас пунктом 18 Порядку № 803 передбачено, що кошти, які надійшли від продажу держмайна, спрямовують:

Отже, отримані від продажу кошти не перераховують до бюджету, а використовують відповідно до напрямів, визначених Статутом.

Звітність

Протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна суб’єкти господарювання зобов’язані подати суб’єкту управління звіт за результатами відчуження та про використання таких коштів ( додаток 3 до Порядку № 803).

Варіанти продажу транспортного засобу

Продаж через центр МВС

Продаж через нотаріуса

Повідомлення контролюючого органу

(Не)обов’язковість експертної оцінки при продажу транспорту

Оподаткування та облік доходів юрособи-продавця

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини