text
Головбух

Надали інвестнерухомість в операційну оренду — амортизуйте за загальними правилами

  • 22 серпня 2017
  • 23

Запитання

Підприємство має на балансі будинки і споруди, частину яких передає в оренду. Основний вид діяльності підприємства — надання в оренду власного та орендованого нерухомого майна. Який порядок нарахування амортизації на таке нерухоме майно?

Відповідь

Якщо об’єкт нерухомості використовують лише для здавання в оренду, його потрібно обліковувати як інвестиційну нерухомість. Адже за пунктом 4 однойменного П(С)БО 32 інвестиційна нерухомість — власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовані на землі, утримувані з  метою одержання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва й постачання товарів, надання послуг, адміністративних потреб чи продажу у процесі звичайної діяльності.

Амортизація на об’єкти інвестиційної нерухомості, що їх обліковують за справедливою вартістю, не нараховується. Це випливає з пунктів 16 і 22 П(С)БО 32.

Якщо обрали оцінку за первісною вартістю, об’єкт інвестнерухомості підлягає амортизації за одним із методів, наведених у пункті 28 П(С)БО 7 «Основні засоби». Амортизації з метою оподаткування підлягає первісна вартість об’єкта інвестиційної нерухомості (пп. 138.3.1 Податкового кодексу України; ПК). Але якщо платник податку використовує такий об’єкт у господарській діяльності й оцінює його за первісною вартістю.

Отже, амортизації підлягає інвестиційна нерухомість, яку обліковують за первісною вартістю. При цьому:

  • у бухгалтерському обліку амортизацію нараховуйте незалежно від напряму використання. Призупиняйте нарахування амортизації на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації (п. 23 П(С)БО 7);
  • у податковому обліку нараховуйте амортизацію на об’єкти господарського призначення.

Коли надаєте в суборенду нерухомість, взяту в операційну оренду, тоді орендар відображає об’єкт операційної оренди на позабалансовому рахунку бухобліку за вартістю, зазначеною в угоді про оренду (п. 8 П(С)БО 14 «Оренда»). Отже, про амортизацію такого об’єкта в орендаря не йдеться.

Якщо підприємство — платник податку на прибуток, що надає власні об’єкти інвестнерухомості в оренду, коригує фінрезультат до оподаткування, воно має зважати на:

  • підпункт 138.1 ПК, за яким фінрезультат до оподаткування збільшують на суму нарахованої амортизації основних засобів відповідно до П(С)БО або МСФЗ;
  • підпункт 138.2 ПК, за яким фінрезультат до оподаткування зменшують на суму розрахованої амортизації основних засобів відповідно до пункту 138.3 ПК.

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах