Головбух

Заповнення Звіту про контрольовані операції у разі отримання дивідендів у формі відмінній від грошової

 • 15 листопада 2018
 • 2

Запитання

Як заповнюється розділ «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції у разі отримання/виплати нерезидентом/нерезиденту дивідендів у формі відмінній від грошової?

Відповідь

Відповідно до п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

Поряд з цим, якщо дивіденди на користь нерезидентів виплачуються у формі відмінній від грошової, то відповідно до вимог п.п. 57.1 прим. 1.2 п. 57.1 прим. 1 ст. 57 ПКУ до таких операцій застосовуються правила трансфертного ціноутворення у порядку, встановленому ст. 39 ПКУ.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Підпунктом 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 п.п. 39.1.2 п. 39.1 ст. 39 ПКУ, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

 • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
 • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Форма Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт) та Порядок складання Звіту про контрольовані операції (далі – Порядок) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 зі змінами та доповненнями.

У розділі «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді із особою, інформація про яку зазначена у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до Звіту (п. 5 розд. IV Порядку).

Наказ про відрядження

Враховуючи те, що отримані/виплачені нерезидентом/ нерезиденту дивіденди у формі відмінній від грошової враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій, то при заповненні розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту:

 • у графі 2 «Код найменування операції» проставляється код «036» – «інші операції, які не підпадають під коди 001 – 035»;
 • у графі 3 «Код типу предмета операції» зазначається код типу предмета операції відповідно до додатка 4 Порядку;
 • у графі 4 «опис предмета операції» зазначається опис предмета операції відповідно до первинних документів, який дає змогу його ідентифікувати, тобто – отримані/виплачені дивіденди у формі відмінній від грошової;
 • у графі 5 «Код товару за УКТ ЗЕД» зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) у разі здійснення зовнішньоекономічної операції із товарами. В іншому разі у графі проставляється «0»;
 • у графі 6 «Код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг» зазначається код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 27.02.2013 № 69, у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому разі у графі проставляється «0»;.
 • у графах 7 «Дата контракту (договору)» та 8 «№ контракту (договору)» – інформація про документ, згідно з яким прийнято рішення про виплату дивідендів у формі відмінній від грошової;
 • у графі 9 «Код сторони операції» – код «144» – «Інше найменування сторони»;
 • у графі 10 «Код країни походження предмета операції» – код країни походження предмета операції згідно зі Статистичною класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30.12.2013 № 426 із змінами та доповненнями. Якщо країна походження невідома, проставляється «0» – «невідомо»;
 • у графі 11 «Умови поставки (Інкотермс)» зазначаються умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил «Інкотермс» із зазначенням назви місця передання товарів (місця призначення);
 • у графі 12 «Назва торговельної марки предмета операції або іншого об’єкта авторського права/ інтелектуальної власності (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах)» та у графі 13 «Виробник предмета операції (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах)» зазначається інформація наявна в товаросупровідних та комерційних документах. У разі відсутності відповідної інформації в товаросупровідних та комерційних документах у графах проставляється «0»;
 • у графах 14 – 15 «Дата здійснення операції: з/по» – дата отримання/виплати дивідендів у формі відмінній від грошової;
 • у графі 16 «Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/договору)» проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті, визначеній у рішенні про виплату дивідендів у формі відмінній від грошової, із точністю до другого знака після коми.
 • у графі 17 «Кількість» зазначається кількість предметів операції;
 • у графі 18 «Одиниця виміру» зазначається код одиниці виміру предмета операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09.01.1997 № 8;
 • у графі 19 «Код валюти» – код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269). У разі застосування гривні як валюти контракту (договору) зазначається код 980;
 • у графі 20 «Загальна вартість операції (за вирахуванням непрямих податків) (грн)» – зазначається загальна вартість отриманих/виплачених дивідендів, визначена у рішенні про виплату дивідендів у формі відмінній від грошової, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку;
 • у графі 21 «Код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» зазначається код відповідно до додатка 6 до Порядку;
 • у графі 22 «Показник рентабельності» вказується код відповідно до додатка 7 до Порядку, який використано платником податків у разі застосування методів, передбачених підпунктами 39.3.1.2 – 39.3.1.4 п.п. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 ПКУ. У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1 та 39.3.1.5 п.п. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 ПКУ, графа не заповнюється;
 • у графі 23 «Цифрове значення показника рентабельності контрольованих операцій» вказується цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій) у відсотках, зазначеного платником податку у графі 22, з точністю до другого знака після коми;
 • графа 24 «Інформація щодо групування контрольованих операцій у їх сукупність» заповнюється у разі групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у випадках, передбачених п. 6 розд. I Порядку. У такому разі у графі проставляється цифра «1».
 • у графі 25 зазначається інформація про сторону, що досліджується відповідно до п.п. 39.3.2.7 п.п. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 ПКУ. У випадках, якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, зазначається «1», якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях, зазначається «0». У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1 та 39.3.1.5 п.п. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 ПКУ, графа 25 не заповнюється.

ЗІР, категорія 137.07

Інвалютні операції: імпорт, експорт товарів, курсові різниці, валютні обмеження

Заповнення Звіту про контрольовані операції у разі отримання дивідендів у формі відмінній від грошової
МОРОЗОВСЬКА Галинаексперт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • валютні обмеження: обов’язковий продаж валюти, зарахування зустрічних однорідних вимог, розрахунки за старими боргами, виплата дивідендів нерезидентам тощо; • облікова політика: які норми щодо інвалюти прописати; • як обраний варіант обліку валюти вплине на податок на прибуток; курсові різниці; • механізм розрахунку й обліку курсових різниць; • чи складати первинний документ на курсові різниці; • облік доходів і витрат від купівлі валюти; • облік послуг банку; • обов’язковий продаж інвалюти; • облікові наслідки продажу; • курсові різниці; • первісна вартість імпортних товарів; • облік витрат на страхування, транспортних витрат тощо; • як визначити базу з ПДВ у разі продажу імпортних товарів; • облік безоплатно отриманих від нерезидента товарів

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS:ГОЛОВБУХ

➤ Як провести річну інвентаризацію швидко: поради колег

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл