text
Головбух

Щодо механізму нарахування та здійснення страхових виплат

 • 15 січня 2014
 • 42

Робочі органи відділень виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків розглядають справи про страхові виплати на підставі заяв потерпілих або заінтересованих осіб за наявності усіх необхідних документів

Робочі органи відділень виконавчої дирекції Фонду соціального  страхування від нещасних випадків (далі — Відділення), керуючись Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Порядком призначення, перерахування  та  проведення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей), затвердженим постановою правління Фонду від 27.04.2007 № 24, зі змінами та Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 зі змінами «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням», розглядають справи про страхові виплати  на  підставі  заяв  потерпілих  або заінтересованих  осіб  за  наявності усіх необхідних документів і приймають відповідні рішення у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження зазначених документів. 
   Для розгляду  справ про страхові виплати особам, які втратили працездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві, до Відділення надаються:

 • акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання за встановленими формами (Н-1, Н-5, та П-4);
 • висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності застрахованого;
 • довідка про середню заробітну плату (доход);
 • копія трудової книжки або витяг з неї, засвідчені страхувальником або підписом працівника робочого органу виконавчої дирекції Фонду при пред’явлені оригіналу;
 • довідка про розмір пенсії по інвалідності (якщо вона призначена) унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (у тому числі про розмір одержуваних надбавок);
 • протокол засідання комісії з питань охорони праці підприємства, а у разі, якщо вона не створена на підприємстві, комісії  з питань вирішення спорів при робочих органах виконавчої дирекції Фонду про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому на виробництві (у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров’я настало не лише  з причин, що залежать від роботодавця, а і внаслідок порушення застрахованою особою нормативних актів про охорону праці).

   Для розгляду справ про страхові виплати особам, які мають право на страхові виплати у зв'язку з втратою годувальника внаслідок нещасного випадку на виробництві, до Відділення надаються:

 • копії паспортів осіб, які мають на це право (завірених працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналів);
 • акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування;
 • копія свідоцтва органу реєстрації актів громадянського стану про смерть потерпілого (завіреної працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу або в іншому установленому законодавством порядку);
 • копія свідоцтва органу реєстрації актів громадянського стану про шлюб (завіреної працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу або в іншому установленому законодавством порядку);
 • висновок МСЕК про причинний зв’язок смерті потерпілого з наслідками раніше отриманого трудового каліцтва чи професійного захворювання;
 • довідка про середню заробітну плату (доход);
 • копії свідоцтва про народження дитини (завіреної працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу або в іншому установленому законодавством порядку);
 • довідка навчального закладу (щорічно) про те, що член сім’ї потерпілого віком від 18 до 23 років, який має право на відшкодування шкоди, навчається за денною формою навчання;
 • довідка МСЕК про встановлення інвалідності осіб  членів сім’ї, які перебували на утриманні померлого;
 • довідка про розмір пенсії потерпілого, у тому числі про розмір одержуваних надбавок (якщо він не працював на день смерті);
 • копії трудових книжок осіб, які мають право на страхові виплати (завірених працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналів або в іншому установленому законодавством порядку ).

   Після надання вищевказаних документів Відділення бере на облік потерпілого, або членів його сім'ї  і проводить нарахування одноразової та щомісячної страхової виплати потерпілому або членам його сім'ї. 
   Розмір одноразової страхової виплати для осіб, які втратили працездатність, визначається із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати потерпілим професійної працездатності, але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справляються внески до Фонду. Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 50 відсотків. 
   Розмір одноразової допомоги для осіб, які мають право на неї у зв'язку з втратою годувальника на сім'ю дорівнює п'ятирічній заробітній платі потерпілого, а розмір одноразової допомоги утриманцям дорівнює однорічній заробітній платі потерпілого на кожну особу, яка перебувала на його утриманні. 
   Розмір щомісячної страхової виплати особам, які втратили працездатність встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку за останні шість календарних місяців перед настанням страхового випадку. У разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв'язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я. 
   Розмір щомісячних страхових виплат для осіб, які мають право на неї у зв'язку з втратою годувальника,  визначений із середньомісячного заробітку потерпілого за вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого та працездатних осіб, що перебували на його утриманні, але не мали права на ці виплати.
   Страхові виплати призначаються:

 • особам які втратили працездатність  з дня визначення МСЕК стійкої втрати працездатності;
 • особам, які мають право на виплати у зв'язку зі смертю годувальника  з дня смерті потерпілого, але не раніше виникнення права на виплати.

   Страхові виплати провадяться щомісячно з наступного місяця після місяця, у якому вони призначені.

  Інформація щодо своєчасної і повної сплати єдиного внеску

   З 1 жовтня 2013 Міністерство доходів і зборів України почало процедуру адміністрування ЄСВ згідно із Законом від 04.07.2013р. №406-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи». У зв’язку з цим були відкриті нові рахунки в органах Державної казначейської служби для зарахування сум ЄСВ з 01.10.2013 Звертаємо увагу, що на нові рахунки слід сплачувати будь-які платежі з ЄСВ, які здійснюються після 01.10.2013р., незалежно від їх призначення.
   Для роботодавців (юридичних осіб та підприємців, які мають найманих працівників) встановлено розмір сплати єдиного внеску в залежності від здійснюваного виду діяльності та присвоєного в залежності від цього класу професійного ризику виробництва. Кількість класів професійних ризиків становить 67, сплата по першому класу проводиться за ставкою 36,76%, сплата по 67-му класу проводиться в розмірі 49,7%. Якщо роботодавець працює за різними напрямами видів діяльності, то клас професійного ризику визначать згідно основного виду економічної діяльності. Нарахування та сплату ЄСВ роботодавці проводять, виходячи з певних відсотків від нарахувань у фонд заробітної плати. ЄСВ оплачується не пізніше 20-го числа місяця, наступним за звітним, незалежно від того, чи здійснювалась виплата зарплати та інших нарахувань.
   Для роботодавців, які уклали цивільно-правові договори з працівниками, відсоток ЄСВ дорівнює 34,7%, для бюджетних організацій та установ 36,3%
   Всі підприємці, крім оплати базової ставки ЄСВ мають право взяти участь у   добровільному страхуванні від нещасного випадку . 
   Звертаємо увагу страхувальників, які використовують найману працю, що при заповнені звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів, у графі «Код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику» необхідно обов'язково вказувати код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого Фондом соціального страхування від нещасних випадків встановлено клас професійного ризику виробництва та у графі «Клас професійного ризику виробництва»  встановлений Фондом соціального страхування від нещасних випадків клас професійного ризику виробництва.
   Крім того, у разі зміни класу професійного ризику виробництва страхувальника на підставі акта перевірки достовірності поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності, в тому числі основний вид економічної діяльності,  робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає органу доходів і зборів в електронному вигляді повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням періодів, в яких змінювався клас професійного ризику виробництва.
   Кожному роботодавцю треба пам’ятати, що своєчасне перерахування ЄСВ запобігає виникненню напруженості в суспільстві, а знання та дотримання законів допомагає зберігати спокій і впевненість у завтрашньому дні. Враховуючи викладене, для уникнення кризової ситуації з відшкодування страхових виплат, розраховуємо на Ваше порозуміння по своєчасній сплаті ЄСВ.

Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах