text
Головбух

Платники запитують — ДПІ відповідає

 • 18 лютого 2014
 • 26

Днями відбувся сеанс телефонного зв’язку «Гаряча лінія» за участі начальника управління податкового аудиту ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Інни Якушко. Платників цікавили питання щодо РРО та касових книг РРО.

До Вашої уваги питання-відповіді, що найбільше цікавили платників:

Яким чином визначається строк служби РРО у разі, якщо виробник РРО визначив термін його експлуатації більше ніж 9 років і така модель апарату включена до Держреєстру?

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Відповідь: Відповідно до пункту 2 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстратора розрахункових операцій» від 12.05.2004р. № 601 строк служби — строк, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність реєстратора розрахункових операцій, у тому числі комплектувальних виробів та його складових частин, збереження інформації у фіскальній пам’яті за умови дотримання користувачем вимог. Строк служби реєстраторів розрахункових операцій встановлює виробник цієї продукції.

Після закінчення строку служби апарата виробник не гарантує подальшого функціонування складових частин, а отже, РРО в цілому і не гарантує збереження інформації у фіскальній пам’яті такого апарата.

При визначенні строку служби РРО, слід керуватися нормою щодо семирічного строку служби з моменту введення в експлуатацію, але не більше дев’ятирічного від дати випуску. Строк служби апарата встановлено Порядком доопрацювання електронних контрольно-касових апаратів, затвердженим рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при Кабінеті Міністрів України від 30.11.1999 № 11.

 

Який порядок розрахунку ліміту каси?

Відповідь: Відповідно до абзацу 3 пункту 5.2 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12. 2004 № 637, установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою). До розрахунку приймається строк здавання підприємством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі.

Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства. Для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства — юридичної особи.

Підприємства, що розпочинають свою діяльність, а також підприємства, діяльність яких була пов’язана виключно з безготівковими розрахунками та які відповідно до встановленого законодавством України порядку отримують право на здійснення додаткового виду діяльності, що передбачає здійснення готівкових розрахунків, на перші три місяці їх роботи ліміт каси встановлюють згідно з прогнозними розрахунками.

Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси у двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців їх роботи переглядається за фактичними показниками діяльності.

Згідно з пунктом 5.3 глави 5 Положення ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи.

 

Чи необхідно встановлювати ліміт каси та строки здавання готівки релігійним організаціям?

Відповідь: Відповідно до пункту 5.6 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12. 2004 № 637 релігійним організаціям (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), які не здійснюють виробничої або іншого виду підприємницької діяльності, ліміт каси та строки здавання готівки не встановлюються.

 

В яких випадках та на яких підставах здійснюється скасування реєстрації РРО?

Відповідь: Відповідно до пункту 1 глави 4 розділу II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 № 417 реєстрація реєстратора розрахункових операцій діє до дати скасування реєстрації РРО, яке відбувається у випадках, якщо:

 • суб’єктом господарювання подано заяву про скасування реєстрації РРО за формою N 4-РРО;
 • вичерпано строк служби РРО, визначений у паспорті (формулярі) РРО;
 • закінчилися визначені законодавством строки експлуатації РРО;
 • РРО застосовується не за сферою застосування, визначеною Державним реєстром РРО;
 • виявлено невідповідність модифікації, конструкції та/або версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, включених до Державного реєстру РРО;
 • установчі документи суб’єкта господарювання згідно із судовим рішенням визнано недійсними;
 • наявне судове рішення про ліквідацію суб’єкта господарювання — банкрута;
 • наявне судове рішення щодо припинення суб’єкта господарювання, що не пов’язане з банкрутством;
 • суб’єкт господарювання — фізична особа-підприємець померла, а також у разі оголошення такої особи померлою, визнання недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності;
 • в органах доходів і зборів наявні відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо державної реєстрації припинення суб’єкта господарювання;
 • викрадено РРО;
 • змінено власника РРО.

Згідно з пунктом 2 глави 4 розділу II Порядок скасування реєстрації РРО на підставах, визначених у підпунктах 1, 11 та 12 пункту 1 цієї глави, здійснюється за заявою суб’єкта господарювання, на підставах, визначених у підпунктах 2–10 пункту 1 цієї глави, може здійснюватися за заявою суб’єкта господарювання або примусово за рішенням органу доходів і зборів за місцем реєстрації РРО.

Рішення про скасування реєстрації РРО оформляється за формою № 5-РРО.

 

Чи відноситься звітність, пов’язана із застосуванням РРО та розрахункових книжок, до податкової звітності згідно з нормами ПКУ?

Відповідь: Визначення та умови подання податкової звітності визначені у главі 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.

Відповідно до пункту 46.1 статті 46 Податкового кодексу України податкова декларація, розрахунок — документ, що подається платником податків контролюючому органу в строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Згідно з пунктом 46.6 статті 46 Податкового кодексу України вимоги статей 46–50 цього кодексу не поширюються на декларування товарів (продукції), ввезених на митну територію України або вивезених з неї відповідно до митного законодавства України (крім випадків, визначених у цих статтях), а також на декларування відрахувань до соціальних фондів та інше інформаційне декларування, яке містить економічні відомості про суб’єктів оподаткування, що не стосуються обчислення податків.

Пунктом 7 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР визначено зобов’язання подавати до органів доходів і зборів звітність, пов’язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі неподання звітності по дротових або бездротових каналах зв’язку.

Отже, оскільки звітність, пов’язана із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не стосується податків (зборів), то така звітність не відноситься до податкової звітності.

 

Яким чином відображається у звіті про використання РРО та КОРО сума викрадених коштів з касового ящика РРО?

Відповідь: Відповідно до Порядку подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 № 614, зареєстрованого у Мін’юсті 05.02.2001 за № 108/5299, звітність, пов’язана із застосуванням РРО, подається у складі «Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)» за формою № ЗВР-1. Графи Звіту заповнюються згідно з Інструкцією із заповнення «Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)».

Згідно з пунктом 4 Інструкції у графі 4 записується загальна сума проведених за звітний місяць розрахункових операцій, тобто сума коштів, яку отримано від покупців за реалізовані товари (надані послуги).

Таким чином, у Звіті відображається повна сума проведених за звітній місяць розрахункових операцій, незалежно від того, що певна сума коштів була викрадена з касового ящика реєстратора розрахункових операцій, тобто окремого відображення у Звіті суми викрадених коштів не передбачено.

Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл