Обчислення і сплата єдиного соціального внеску

20 березня 2014 27
На запитання платників відповідала начальник Управління адміністрування єдиного внеску та методології Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України Світлана Кепіна

Нещодавно Міндоходів України спільно з журналом «Вісник Міністерства доходів і зборів України» було проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «Обчислення і сплата єдиного соціального внеску». На запитання платників відповідала начальник Управління адміністрування єдиного внеску та методології Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України Світлана Кепіна.

Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

Утримання єдиного внеску із заробітної плати держслужбовців

1. Держслужбовцю та науковому працівнику після звільнення нараховано премію за попередній період. У яких розмірах здійснюється утримання єдиного внеску із заробітної плати?

Частиною дев’ятою статті 8 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон про ЄСВ) для платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України від 16.12.1993 № 3723-XII «Про державну службу» (далі — Закон про держслужбу), від 13.12.1991 № 1977-XII «Про наукову і науково-технічну діяльність», єдиний внесок встановлено в розмірі 6,1% визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

Відповідно до Закону про держслужбу особа, яка обіймає посаду в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержує заробітну плату за рахунок державних коштів, є держслужбовцем.

Після звільнення зазначена особа втрачає статус держслужбовця.

Враховуючи викладене, для зазначених осіб, яким після звільнення нараховано премію, єдиний внесок утримується із сум заробітної плати у розмірі 3,6%.

Аналогічно в зазначеному розмірі здійснюється утримання єдиного внеску із заробітної плати наукових працівників, яким після звільнення нараховано премію за попередній період.

Сплата єдиного внеску фізичними особами — підприємцями

2. Чи звільняється від сплати єдиного внеску за себе фізична особа — підприємець, яка застосовує спрощену систему оподаткування та отримує пенсію на пільгових умовах?

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону про ЄСВ фізичні особи — підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують згідно із законом пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Згідно зі статтею 1 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) пенсіонер — це особа, яка отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом.

Законом № 1058 передбачено такі види пенсійних виплат, як пенсія за віком, пенсія у зв’язку з втратою годувальника та пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).

Умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 цього Закону.

З 01.10.2011 набрав чинності Закон України від 08.07.2011 № 3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», яким внесено зміни, зокрема, до Закону № 1058, та встановлено єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію — 60 років.

Враховуючи вищезазначене, звільнення від сплати єдиного внеску фізичних осіб — підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, можливо лише після досягнення пенсійного віку, встановленого нормами статті 26 Закону № 1058, або у разі призначення пенсії згідно з цією статтею. Інші категорії осіб, що отримують пенсію на пільгових умовах, зобов’язані сплачувати єдиний внесок. Зазначене стосується також фізичних осіб — підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування та є військовими пенсіонерами і отримують довічну пенсію за вислугу років відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Винагорода за авторським договором

3. Редакція журналу виплачує гонорари за авторськими договорами на створення та використання творів як штатним, так і позаштатним працівникам. У якому разі нараховується єдиний внесок?

Відповідно до пункту 9 розділу I Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1170 (далі — Перелік № 1170), винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та(або) оплата їх праці, що обчислюється за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві, не є базою для нарахування єдиного внеску.

Формування довідки за формою № 3-ЄСВ

4. У якому разі видається довідка за формою №  3-ЄСВ?

Довідка про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 3-ЄСВ, наведеною у додатку 3 до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міндоходів України від 09.09.2013 № 458 (далі — Порядок № 458), видається органом доходів та зборів у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичною особою таким юридичним або фізичним особам — підприємцям за місцем їх обліку.

Підставою для проведення органами доходів і зборів контрольно-перевірочних процедур щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску у зв’язку з ліквідацією як юридичних, так і фізичних осіб є отримання від держреєстратора відповідних відомостей.

Пунктом 3 розділу IV Порядку № 458 визначено, що після проведення позапланової документальної перевірки платника єдиного внеску, здійснення ним розрахунків орган доходів і зборів складає довідку про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 3-ЄСВ.

При цьому в разі отримання від держреєстратора повідомлення про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця орган доходів і зборів у місячний строк з дати надходження такого повідомлення має надіслати державному реєстратору довідку за формою № 3-ЄСВ (додаток 3) або повідомлення № 5-ЄСВ (додаток 5).

Довідка за формою № 3-ЄСВ формується, якщо після проведення позапланової документальної перевірки платника встановлено відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску.

Нарахування єдиного внеску на матеріальну допомогу

5. Чи нараховується єдиний внесок на матеріальну допомогу разового характеру?

Відповідно до підпункту 2.3.3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5 (далі — Інструкція № 5), матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників у розмірах, передбачених нормативно-правовими актами, або визначена в колективному договорі підприємства, що надається працівникам як за умови подання заяви, так і без неї (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом), належить до заробітної плати як інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а отже, є базою для нарахування та утримання єдиного внеску.

Відповідно до пункту 14 розділу I Переліку № 1170 єдиний внесок не нараховується на матеріальну допомогу разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, незалежно від того, скільки разів на рік працівнику виплачується зазначена допомога. Отже, така матеріальна допомога надається у непередбачуваних (екстрених) випадках, коли необхідність її отримання виникає раптово, за умови подання заяви, а її розмір визначається адміністрацією підприємства.

Належність матеріальної допомоги до пункту 14 розділу I Переліку № 1170 підтверджується змістом заяви особи або наказу, в яких зазначено підставу для надання цієї матеріальної допомоги.

Нарахування та утримання єдиного внеску із сум компенсацій за невикористану відпустку

6. Чи є об’єктом для нарахування та утримання єдиного внеску компенсація за невикористану відпустку, яка виплачується працівнику при звільненні?

Відповідно до статті 116 Кодексу законів про працю України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать до виплати йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

Згідно з підпунктом 2.2.12 Інструкції № 5 суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством, належать до фонду оплати праці у складі фонду додаткової заробітної плати.

Отже, зазначені виплати є об’єктом для нарахування та утримання єдиного внеску.

Доходи від участі осіб у власності підприємства

7. Чи нараховується єдиний внесок на суму дивідендів, виплачених товариством з обмеженою відповідальністю на користь фізичних осіб, які не є працівниками цього товариства?

Обов’язку щодо сплати єдиного внеску за осіб, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством, у такого підприємства не виникає.

Крім того, пунктом 14 розділу II Переліку № 1170 до виплат, на які не нараховується єдиний внесок, віднесено доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями), а також доходи від здавання землі в оренду.

Нарахування єдиного внеску на суму разової допомоги при виході на пенсію

8. Чи нараховується єдиний внесок на суму разової допомоги, що виплачується згідно з колективним договором працівникам, які виходять на пенсію на пільгових умовах?

Згідно з пунктом 2 розділу І Переліку № 1170 разова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно із законодавством та колективними договорами, не є базою для нарахування єдиного внеску.

Розмір єдиного внеску для працівників-інвалідів

9. Чи може фізична особа — підприємець нараховувати єдиний внесок у розмірі 8,41% на заробітну плату працівників-інвалідів?

Відповідно до частини 13 статті 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок у розмірі 8,41% встановлено лише для підприємств, установ і організацій, у яких працюють інваліди.

Отже, фізична особа — підприємець нараховує єдиний внесок на заробітну плату працівників-інвалідів у розмірі, встановленому залежно від класу професійного ризику виробництва, до якого її віднесено.

Сплата єдиного внеску за себе

10. Якщо фізична особа — підприємець, яка застосовує спрощену систему оподаткування, не отримувала доходу, чи має вона сплачувати єдиний внесок за себе?

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону про ЄСВ фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, визначено платниками єдиного внеску.

Для фізичних осіб — підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується у розмірі 34,7% на суми, що визначаються такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Таким чином, фізичні особи — підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок за періоди, у яких вони були платниками єдиного податку, незалежно від того, отримували вони дохід у цей період чи ні.

Доходи фізичних осіб  нерезидентів

11. Чи нараховується єдиний внесок на заробітну плату фізичної особи  нерезидента, який є штатним працівником підприємства?

Платниками єдиного внеску є працівники  громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють у таких підприємствах на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами. Таким чином, за іноземних громадян, які працюють на підприємствах України на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, єдиний внесок сплачується на загальних підставах.Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль