«Гаряча лінія» на тему: «Все про єдиний соціальний внесок»

5 травня 2014 29
На питання платників податків Дарницького району відповіла начальник відділу адміністрування єдиного соціального внеску Невмержицька Лілія Василівна

На питання платників податків Дарницького району відповіла начальник відділу адміністрування єдиного соціального внеску Невмержицька Лілія Василівна. Пропонуємо Вашій увазі відповіді, у тому числі ті, які стосуються змін, внесених антикризовим законодавством. 

1. У яких категорій платників з початку провадження їх діяльності виникають обов’язки щодо сплати ЄВ?

Відповідь: Відповідно до абзацу третього частини 4 статті 5 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464) обов’язки платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ) з початку провадження відповідної діяльності виникають у страхувальників, зазначених в абзацах четвертому, шостому та сьомому пунктів 1, 5 частини 1 статті 4 Закону № 2464, зокрема:

 • фізичних осіб (ФО), які забезпечують себе роботою самостійно, та які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) (абз. четвертий п. 1 частини 1 ст. 4 Закону № 2464);
 • дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародних), розташованих на території України (абз. шостий п. 1 частини 1 ст. 4 Закону № 2464);
 • підприємств, установ, організацій, ФО, які використовують найману працю, військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення, допомогу з тимчасової непрацездатності, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, — для осіб, зазначених у пунктах 9–14 цієї частини (абз. сьомий п. 1 частини 1 ст. 4 Закону № 2464);
 • осіб, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями (п. 5 частини 1 ст. 4 Закону № 2464).

2. Чи має сплачувати ЄСВ найманий працівник у фізичної особи — підприємця? Яким чином ?  

Відповідь: Пунктами 1, 4, 5 частини 1 статті 4 Закону № 2464 визначено перелік платників єдиного внеску, а саме:

 • роботодавці;
 • фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;
 • особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями.

Отже, платниками єдиного внеску є роботодавці, в т. ч. і підприємці, які використовують найману працю.

3. Коли у роботодавців виникають обов’язки нарахування та утримання ЄВ із сум заробітної плати (доходу) найманих працівників?

Відповідь: У роботодавців обов’язки нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із сум заробітної плати (доходу) найманих працівників виникають із дня укладення трудового договору (контракту) чи цивільно-правового договору з найманими працівниками.

4. Який розмір ЄВ застосовують ФОП у разі їх участі у добровільній системі загальнообов’язкового державного соціального страхування?

Відповідь: У разі участі фізичної особи — підприємця у добровільній системі загальнообов’язкового державного соціального страхування єдиний внесок встановлюється у розмірі:

 • 36,6% — у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;
 • 36,21% — від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
 • 38,11% — за всіма видами (пенсійним, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності).

При цьому сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не може бути більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та не менше за розмір мінімального страхового внеску за місяць (для фізичних осіб — підприємців на загальній системі оподаткування — за місяць, у якому отримано дохід (прибуток). 

5. Який документ підтверджує статус платника ЄСВ?

Відповідь: Пунктом 1 розділу ІІ Порядку № 458 визначено, що взяття на облік платників єдиного внеску, на яких поширюється дія Закону № 755, здійснюється органом доходів і зборів за місцезнаходженням чи місцем проживання на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом № 755, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органом доходів і зборів.

Платникам, на яких не поширюється дія Закону № 755 органом доходів і зборів наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно надсилається (вручається) повідомлення про взяття на облік за формою № 2-ЄСВ, а взяття на облік платників, на яких поширюється дія Закону № 755, підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, що надсилається (видається) цим платникам у порядку, встановленому Законом № 755.

6. Яким чином поновити втрачене повідомлення про взяття на облік платника ЄВ?

Відповідь: Порядком обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом МДЗ від 09.09.2013 № 458 (далі — Порядок № 458), не передбачено порядку поновлення втраченого, зіпсованого або достроково зношеного Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску (далі — Повідомлення).

Поряд із цим, у разі втрати або зіпсуття (зношення) Повідомлення платник ЄВ має право на отримання його дублікату.

Для цього платникам ЄВ, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV (далі — Закон № 755), необхідно подати до органу доходів і зборів за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідну заяву, що складається у довільній формі. Повідомлення видається протягом 10 календарних днів з дня подання платником заяви про втрату або зіпсуття (зношення) за формою № 2–ЄСВ згідно з додатком 2 до Порядку № 458.

При цьому на Повідомленні та виписці з Єдиного державного реєстру, які видаються замість втрачених (зіпсованих, пошкоджених тощо), слово «Дублікат» не зазначається.

7. Що є базою нарахування ЄВ для фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно та нараховують дохід найманим працівникам?

Відповідь: Базою нарахування єдиного внеску для фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно та які нараховують дохід найманим працівникам, є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.     

У разі виплати найманим працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності базою нарахування єдиного внеску є суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та суми допомоги з тимчасової непрацездатності. При виплаті працівникам, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, базою нарахування єдиного внеску є сума допомоги.

8. Який порядок зняття з обліку платників ЄВ (ЮО або ФОП) в органах доходів і зборів?

Відповідь: Відповідно до пункту 1 розділу IV Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом МДЗ від 09.09.2013 № 458 (далі — Порядок) процедури щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску у зв’язку з припиненням платника єдиного внеску органом доходів і зборів розпочинаються та проводяться в разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):

 • відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;
 • відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення про закриття відокремленого підрозділу;
 • відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи — підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності;
 • судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника єдиного внеску, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів такого платника, зміну мети установи, реорганізацію платника єдиного внеску.

При отриманні одного із зазначених документів (відомостей) орган доходів і зборів вносить відповідний запис до реєстру страхувальників.

Згідно з пунктом 2 розділу IV Порядку після отримання від державного реєстратора відповідних відомостей згідно з пунктом 1 цього розділу орган доходів і зборів проводить позапланову документальну перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску.

На основі акта перевірки щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску платник здійснює остаточні розрахунки.

Після проведення позапланової документальної перевірки платника єдиного внеску, здійснення ним розрахунків орган доходів і зборів складає довідку про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 3-ЄСВ згідно з додатком 3 (п. 3 розділу IV Порядку).

Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску органом доходів і зборів передаються до державного реєстратора, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

9. Які зміни відбулись в адмініструванні ЄСВ у зв’язку з прийняттям антикризового законодавства?

Відповідь: Зміни торкнулись Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в частині та пропорції розподілу ЄСВ шляхом зменшення частини внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і спрямування їх на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) та на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві.

У середньому розміри ЄСВ зміняться таким чином:

 • на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття зменшиться на 1,0%;
 • на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, зменшиться на 0,2%;
 • на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування збільшиться на 1,1%;
 • на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, збільшиться на 0,1%.

Звертаємо увагу, що загальний розмір ЄСВ не зміниться.Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


 • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль