Головбух

Графік подання статистичної звітності респондентами у грудні 2014 року

1 грудня 2014
30
Середній бал: 0 із 5

Головне управління статистики в Київській області оприлюднило графік подання форм статистичної та фінансової звітності, запланованих до збирання в електронному вигляді у 2014 році

Головне управління статистики в Київській області оприлюднило графік подання форм статистичної та фінансової звітності, запланованих до збирання в електронному вигляді у 2014 році

Графік подання статистичної звітності респондентами у грудні 2014 року

Індекс

Назва форми

Періодичність подання

Хто подає

Куди подається

4-мтп

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

1-торг

Звіт про товарооборот

місячна

Юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, встановленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

1-торг (нафтопродукти)

Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

місячна

Юридичні особи або їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС та АГНКС

Органу державної статистики за місцезнаходженням / за місцем здійснення діяльності

Фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС та АГНКС

24-сг

Стан тваринництва

місячна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

29-сг

Підсумки збору врожаю сільськогосподар-ських культур, плодів, ягід та винограду

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

29-сг (меліорація)

Збір урожаю сільськогосподар-ських культур з политих зрошуваних земель, з осушених земель

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність на меліорованих землях

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

9-б-сг

Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

1-виноград

Переробка винограду на виноматеріали

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють перероблення винограду

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

1-опт

Звіт про обсяг оптового товарообороту

місячна

Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

Органу державної статистики за місцезнаходженням

1-ПО

Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення

Органу  державної  статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)

1-П

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)

Фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності

51-авто

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

місячна

Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

Органу державної статистики за місцезнаходженням/ місцем здійснення діяльності

4-заг

Надходження цукрових буряків на переробні підприємства

місячна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення цукрових буряків

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

1-зерно

Наявність і надходження зернових та олійних культур

місячна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і перероблення зернових та олійних культур

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

51-вод

Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації

місячна

Юридичні особи, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом

Органу державної статистики за місцезнаходженням

2-етр

Звіт про роботу міського електротранспорту

місячна

Юридичні особи, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою

Органу державної статистики за місцезнаходженням

51-ЦА

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

місячна

Аеропорти, авіаперевізники, які виконують відправлення, транспортування пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден

Органу державної статистики за місцезнаходженням

21-заг

Реалізація сільськогосподарсь-кої продукції

місячна

Юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцезнаходженням

1-субсидії (ЖКГ)

Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

місячна

Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах

Органу державної статистики за місцезнаходженням

1-субсидії (паливо)

Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива

місячна

Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах

Органу державної статистики за місцезнаходженням

1-кб

Звіт про виконання будівельних робіт

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

1-послуги

Звіт про обсяги реалізованих послуг

місячна

Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням

1-ПВ

Звіт з праці

місячна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

1-ПО (поставки)

Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення

Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)

1-риба

Добування водних біоресурсів

місячна

Юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, за встановленним переліком, територіальні органи рибоохорони

Органу державної статистики за місцезнаходженням

1-ЕІО

Звіт про експорт(імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державною службою експортного контролю України надані дозволи на вивіз (ввіз) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

Органу державної статистики за місцезнаходженням

1-ПЕ

Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)

1-заборгованість (ЖКГ)

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

місячна

Юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи),надають населенню комунальні послуги

Органу державної статистики за місцем надання житлово-комунальних послуг

1-ціни (буд)

Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві

(місячна)

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи

Органи державної статистики за місцезнаходженням

1-ціни (пром)

Звіт про ціни виробників промислової продукції

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "В","С","D" (незалежно від основного виду діяльності)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

А

Про обсяги продажу сільгосппродуктів і худоби на міському ринку

місячна

Юридичні особи, які мають ринки з продажу сільгосппродуктів і худоби, за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Фізичні особи-підприємці, які мають ринки з продажу сільгосппродуктів і худоби, за переліком, установленим органами державної статистики

2

Бланк щомісячної реєстрації цін на міському ринку

місячна

Органи державної статистики за місцезнаходженням стосовно ринків, на яких здійснюється продаж сільськогосппродуктів і худоби

Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м.Києві та Управлінню статистики в м.Севастополі

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини