Застосування податкової соціальної пільги у 2015 році

23 лютого 2015 39
Хмільницька ОДПІ опублікувала пам’ятку «Податкові соціальні пільги на 2015 рік»

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу у вигляді заробітної плати, якщо її розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного року (у 2015 році — 1218 грн.), помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

У 2015 році граничний обсяг доходу, що дає право на застосування ПСП складає 1710 грн. Мінімальна податкова соціальна пільга буде складати 609 грн., підвищена — 913,50 грн. і максимальна — 1218 грн.

У зв’язку з цим Хмільницька ОДПІ опублікувала пам’ятку «Податкові соціальні пільги на 2015 рік».

Кому надають пільгу

Документи, що подають для одержання пільги

Розмір пільги, грн.

Будь-якому платникові податків, заробітна плата якого не перевищує 1710 грн.

До встановлення ДПС України нової форми заяви, для забезпечення реалізації платниками податку права на податкову соціальну пільгу, така заява може подаватися платником податку у довільній формі (Лист ДПА України від 12.01.2011р. № 365/6/17-0716 «Щодо податкових соціальних пільг»)

609,00

(1218 х 50%)

 

Платник податку, який має двоє чи більше дітей віком до 18 роківу розрахунку на кожну таку дитину.

Граничний розмір доходу, що дає право на одержання податкової соціальної пільги,  визначається, як множення 1710 грн. на відповідну кількість дітей

 

1) заява про застосування податкової соціальної пільги;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує визнання (встановлення) батьківства, чи документи, які підтверджують наявність та вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну;

3) копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

609,00

(1218 х 50% )

 

Одинокій матері (батьку) вдові (вдівцю), опікуну, піклувальнику, які мають дитину (дітей) віком до 18 років.

Граничний розмір доходу, що дає право на одержання податкової соціальної пільги, визначається платнику податків, як множення 1710 грн. на відповідну кількість дітей.

Для цілей цього пункту одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної підпунктом «а» підпункту 169.1.3 ПК, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом

1) заява про застосування податкової соціальної пільги;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

3) копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

4) копія свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);

5) копія паспорта

913,50

(1218 х 50% х 150%)

 

Платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 18 років

 

 

1) заява про застосування податкової соціальної пільги;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

3) копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

4) пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років;

5) медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому порядку (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 16 років)

913,50

(1218 х 50%  х 150%)

 

Учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти

1) заява про застосування податкової соціальної пільги.

2) довідка з навчального закладу про навчання

913,50

(1218 х 50% х 150%)

Учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти

заява про застосування податкової соціальної пільги

913,50

(1218 х 50% х 150%)

Особи, віднесені законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

1) заява про застосування податкової соціальної пільги;

2) копія посвідчення (дубліката, посвідчення) встановленого зразка:

- громадянина, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації, а також вкладкою встановленого зразка;

- учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації;

- громадянина, евакуйованого у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б;

- громадянина, який постійно проживав у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Уряду України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.1989 № 224), категорії 2 серії Б.

3) особи, нагороджені Грамотою Президії ВР УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, подають її копію

913,50

(1218 х 50% х 150%)

 

Інваліди I або II групи, у тому числі інваліди з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом «б» підпункту 169.1.4 ПК

1) заява про застосування податкової соціальної пільги;

2) копія пенсійного посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи

913,50

(1218 х 50% х 150%)

 

Учасники бойових дій на території інших країн у період після  Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених у підпункті «б» підпункту 169.1.4 ПК

1) заява про застосування податкової соціальної пільги;

2) копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни

913,50

(1218 х 50% х 150%)

 

Особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів

1) заява про застосування податкової соціальної пільги;

2) копія  акта  Президента  України  про призначення  зазначеної стипендії

 

913,50

(1218 х 50% х 150%)

Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної праці або повні кавалери ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу»

1) заява про застосування податкової соціальної пільги;

2) копія орденської книжки Героя України, Героя Радянського Союзу або Героя Соціалістичної праці або копії орденських книжок кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної праці, нагородження орденами Слави чи Трудової Слави трьох ступенів та чотирма медалями «За відвагу»

1218,00

(1218 х 50% х 200%)

Учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, які у той час працювали в тилу, та інваліди I і II групи з числа учасників бойових дій у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту»

1) заява про застосування податкової соціальної пільги;

2) копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни; пенсійне посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи;

3) документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни

 

1218,00

(1218 х 50% х 200%)

Колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особи, визнані репресованими чи реабілітованими

 

 

1) заява про застосування податкової соціальної пільги;

2) довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою

3) копія посвідчення жертви нацистських переслідувань

1218,00

(1218 х 50% х 200%)

Особи, які були насильно вивезені з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

 

1) заява про застосування податкової соціальної пільги;

2) копія посвідчення жертви нацистських переслідувань або довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт насильного вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

1218,00

(1218 х 50% х 200%)

Особи, які перебували на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербурга, Російська Федерація) у період з 8 вересня 10941 року по 27 січня 1944 року

1) заява про застосування податкової соціальної пільги;

2) документи,  які містять необхідні відомості про факт перебування  на  блокадній  території колишнього  Ленінграда  (Санкт-Петербург,  Російська  Федерація) у  період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

 

1218,00

(1218 х 50% х 200%)Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль