Податкові зміни в запитаннях і відповідях

19 березня 2015 28
Податківці відповіли на проблемні запитання, що виникають у платників податків про зміни, введені у 2015 році, щодо застосування норм податкового законодавства

Податківці відповіли на проблемні запитання, що виникають у платників податків про зміни, введені у 2015 році, щодо застосування норм податкового законодавства.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Чи є житлово-будівельні контори платниками ПДВ?

Згідно з підпунктами «а» та «б» пункту 185.1 Податкового кодексу України (ПК), об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Якщо житлово-будівельним кооперативом або житлово-експлуатаційною конторою  надаються будь-які послуги чи здійснюється постачання товарів, місце поставки яких розташоване на митній території України, то такі операції є об’єктом оподаткування і оподатковуються за правилами, встановленими ПК.

При цьому, відповідно до пункту 181.1 ПК, житлово-будівельний кооператив або житлово-експлуатаційна контора повинна зареєструватися як платник ПДВ, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 грн. (без урахування податку на додану вартість), крім особи, яка є платником єдиного податку І–ІІІ груп.

Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 ПК не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, хоче добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою (п. 182.1 ПК).

ЄСВ,  ПДФО,  ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

У якому рядку звіту з єдиного внеску фізичній особі — підприємцю необхідно зазначати  донараховану суму ЄСВ (у розрахунку з мінімальної заробітної плати), якщо працівник оформлений не на повну ставку?

Cуми про нараховану заробітну плату та нарахований і утриманий єдиний внесок відображаються в додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом МДЗ від 09.09.2013 № 454.

Чи потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної заробітної плати, якщо на підприємстві тільки директор і заробітна плата йому не нараховувалась?

Частиною 1 статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464) визначено вичерпний перелік платників єдиного внеску. Зокрема, платниками єдиного внеску є роботодавці та наймані працівники. У разі якщо директор є найманим працівником, то йому потрібно нараховувати заробітну плату. Якщо заробітна плата менше мінімальної, відповідно до частини п’ятої статті 8 Закону № 2464, потрібно донараховувати таку заробітну плату до мінімальної.

Чи може підприємець надавати своїм найманим працівникам безповоротну фінансову допомогу, як її правильно оформити?

Безповоротна фінансова допомога надається платнику податків згідно з договорами дарування та іншими подібними договорами або без укладання таких договорів (пп. 14.1.257 ПК). При цьому, умови укладання договорів регулюється вимогами Цивільного кодексу України.

У разі надання підприємцем своїм працівникам безповоротної фінансової допомоги такий дохід слід розглядати як додаткове благо працівника, а підприємець повинен виконати всі функції податкового агента.

Чи повинен підприємець, що є платником єдиного податку ІІ групи платити військовий збір у 2015 році?

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку не є платниками військового збору.

Комісійна винагорода за реалізований товар по договору консигнації перераховується один раз на місяць. Як це фіксується у книзі обліку доходів? 

Фізичні особи — підприємці, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування, зобов’язані вести Книгу доходів і витрат за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід. На підставі первинних документів здійснюється запис про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

Який порядок розрахунку ЄСВ, якщо працівник за місяць відпрацював лише два дні, при цьому не є сумісником та решту часу перебував у відпустці без збереження заробітної плати?

Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) у працівника, який перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, то сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

Чи можна застосовувати понижуючий коефіцієнт до ставки ЄСВ, якщо підприємство у 2014 році заробітну плату не нараховувало і не сплачувало?

Застосовувати понижуючий коефіцієнт зможуть лише платники, які вели діяльність і нараховували зарплату протягом усього 2014 року.

Чи потрібно сплачувати військовий збір з орендної плати, отриманої фізичною особою?

Об’єктом та базою оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтями 163 та 164 ПК, до яких, зокрема, включаються суми виплат, нарахованих платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору (одним із видів яких є договір оренди) та дохід від надання нерухомого майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування).

Пенсіонер працює на основному місці роботи неповний робочий тиждень. Його зарплата складає 1 218 грн. Із якої суми нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?

Якщо найманому працівнику нарахована заробітна плата за неповний робочий тиждень нижче мінімальної (незалежно від розміру ставки), виникає необхідність донарахування до мінімальної заробітної плати такому працівнику.

Чи повинна фізична особа — підприємець ІІІ групи спрощеної системи оподаткування сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі мобілізації, якщо дохід не отримується? Які для цього необхідні підтвердні документи?

Відповідно до пункту 9-2 частини 2 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464), під час особливого періоду, визначеного Законом № 3543-XII, платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх військової служби звільняються від виконання своїх обов’язків, передбачених пунктом 2 статті 6 Закону № 2464, якщо вони не є роботодавцями.

Фізична особа — підприємець, що перебуває на загальній системі оподаткування, не провадить діяльність та не отримує дохід. Чи необхідно сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ?

Абзацом першим частини другої статті 7 Закону № 2464 визначено, що базою нарахування єдиного внеску для осіб, зазначених у пункті 4 (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Якщо платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році, єдиний внесок не сплачується.

Чи сплачується ПДФО та військовий збір у разі надання Товариству безповоротної фінансової допомоги директором Товариства (строк договору 1 рік)?

У такому випадку податок на доходи фізичних осіб та військовий збір не сплачується, оскільки платниками ПДФО та військового збору є фізичні особи (резиденти і нерезиденти) та податковий агент при нарахуванні (виплаті, наданні) доходу фізичній особі (п. 162.1 ПК).

Суб’єкт підприємницької діяльності перебуває на загальній системі оподаткування. Чи потрібно сплачувати військовий збір за результатами 2014 року? Якщо потрібно, то в які строки?

Фізичні особи — підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему, за результатами звітного податкового року самостійно розраховують військовий збір у розмірі 1,5% чистого оподатковуваного доходу, відображають у річній податковій декларації та сплачують в терміни передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб за відповідний період.

Першим звітним податковим періодом для нарахування військового збору з доходів фізичних осіб — підприємців є 2015 рік. Терміни сплати військового збору для фізичних осіб — підприємців — до 19 лютого 2016 року.

Пунктом 177.8 ПК визначено, що під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності.

Тобто суб’єкти господарювання та/або самозайняті особи, які виплачують доходи фізичним особам — підприємцям за здійснення ними своєї діяльності, не є податковими агентами щодо таких доходів.

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Чи можна вартість ліцензій на алкогольні напої  та тютюнові вироби включати до витрат ФОП?

Фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування не  має права включати до складу своїх витрат суму сплачених податків, зборів (крім суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) та витрат, понесених на придбання ліцензій, інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для провадження господарської діяльності.

Як відображати акцизний податок за підсумками дня у податковій накладній, у книзі доходів, у книзі РРО?

Статтею 201 ПК визначено порядок складання податкових накладних, а також зазначені обов’язкові реквізити, які повинні містити податкові накладні. Форма та Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Мінфіну від 22.09.2014 № 957.

У податковій накладній відображається, зокрема, окремо вартість товару, що постачається (без урахування ПДВ), яка є базою оподаткування ПДВ, та сума ПДВ, що нараховується на вартість такого товару. Відображення у податковій накладній, в тому числі тій, яка складається за щоденними підсумками операцій, суми акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів не передбачено.

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Які ставки податку встановлено за земельні ділянки?

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь — не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється  не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Якщо органи місцевого самоврядування не оприлюднили та не надали у встановлені чинним законодавством терміни (15.07.2014) відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку по фізичних особах, тоді податок у 2015 році справляється відповідно до вимог підпункту 12.3.5 ПК із застосуванням ставок земельного податку 2014 року, з урахуванням коефіцієнта індексації 1,249.Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль