text
Головбух

Як заповнювати нову заяву-розрахунок: роз’яснення від ФСС

  • 26 вересня 2018
  • 2291

ФСС роз’яснив, як заповнювати оновлену заяву-розрахунок для отримання матеріального забезпечення.

Реквізит

Як заповнити

Лицьовий бік

Найменування страхувальника

Має відповідати даним, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР). Заповнюйте відповідно до Цивільного кодексу України, Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Мін’юсту від 05.03.2012 № 368/5. Скорочене найменування поряд із повним юрособа може використовувати, якщо його затвердили установчими документами і внесли відповідний запису до ЄДР

Місцезнаходження

Заповнюйте відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755. Місцезнаходженням страхувальника вважають таке, що зазначене у виписці з ЄДР

Код за ЄДРПОУ

Заповнюйте відповідно до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників, затверджених наказом Мінфіну від 24.11.2014 № 1162, в т. ч. щодо відокремлених структурних підрозділів страхувальника

Окремий поточний рахунок у банку або окремий рахунок у відповідному органі Державного казначейства України

Порядок відкриття банками рахунків клієнтам регулює Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492. Постановою правління НБУ від 11.09.2017 № 89  затверджено План рахунків бухгалтерського обліку банків України. До поточних належать рахунки за спеціальними режимами їх використання, що їх відкривають у випадках, передбачених законами України або актами КМУ. Особливості правового режиму використання окремого рахунку передбачають у договорі банківського рахунку.

Банк відкриває окремий рахунок юридичній особі, в т. ч. небанківській фінансовій установі, та фізичній особі — підприємцю за балансовим рахунком 2604 «Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання», а окремий рахунок приватному нотаріусу або адвокату, що є роботодавцем, — за балансовим рахунком 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб».

Рахунки у Держказначействі відкривають відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 22.06.2012 № 758, та Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Держказначейства від 27.12.2013 № 217. У Держказначействі відкривають такі рахунки:

  • небюджетні рахунки розпорядників бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів, відкривають за балансовим рахунком 3711;

рахунки фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відкривають за балансовим рахунком 3717.

Для органів ПФУ, банків, підприємств та установ НБУ тощо визначені особливості відкриття окремих рахунків для зарахування страхових коштів

Зворотний бік

Рядок 1 колонки 3 та 4

Загальна кількість календарних днів тимчасової непрацездатності, у т. ч. догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї (за винятком днів тимчасової непрацездатності, оплачених за рахунок коштів страхувальника), і загальна сума нарахованої допомоги за кошти ФСС.

Допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, ФСС виплачує застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності).

Допомогу по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї виплачують за рахунок коштів ФСС з першого дня непрацездатності

Рядок 1.1 колонки 3 та 4

Кількість днів тимчасової непрацездатності застрахованих осіб, які скористалися пільгами для постраждалих унаслідок ЧАЕС, і, відповідно, сума, на яку збільшили розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Примітка. Допомога, яку виплачують на пільгових умовах, передбачена частиною першою статті 24 і частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі — Закон № 1105), пунктом 16 частини першої статті 20 і пунктом 2 частини першої статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ (далі — Закон № 796).

Постраждалих унаслідок ЧАЕС, які мають право на 100% компенсації втраченого заробітку у зв’язку з наявністю стажу понад вісім років, не вважають такими, що скористалися пільгою, крім випадків санаторно-курортного лікування і догляду за хворою дитиною більше ніж 14 днів.

Якщо постраждалі внаслідок ЧАЕС мають право на 100% компенсації втраченого заробітку відповідно до Закону № 796, однак є підстави застосувати частину четверту статті 19 Закону № 1105, потрібно виплачувати допомогу без урахування обмеження, передбаченого зазначеною статтею, і вважати, що така особа скористалася пільгою як постраждала внаслідок ЧАЕС

Рядок 2 колонки 3 та 4

Кількість календарних днів відпустки по вагітності та пологах і сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах, яку надають за кошти ФСС.

Сума допомоги по вагітності та пологах за основним місцем роботи не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку відповідно до Закону № 1105 та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон про ЄСВ)

Рядок 2.1. колонки 3 та 4

Кількість днів, на яку збільшили загальну тривалість відпустки по вагітності та пологах, і, відповідно, сума, на яку збільшили розмір допомоги по вагітності та пологах жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1-3

Рядок 7 «Всього»

Підсумовує лише колонку 4 «Сума (в гривнях з копійками)» і лише за рядками 1, 2, 3, 4, 5, 6

Додаток 1.1

Колонки 2-5

Дані щодо застрахованої особи, якій надають матеріальне забезпечення за рахунок ФСС

Колонка 6

Основне місце роботи — 1; сумісництво — 2; ФОП — 3; ЦПХ — 4.

Обирайте лише один із кодів видів зайнятості. Поняття основного місця роботи і сумісництва використовують у розумінні Кодексу законів про працю України.

ФОП — 3, зазначають фізичні особи — підприємці (особисто) і фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно

Колонки 7-12

Записують дані, зазначені на лицьовому боці листка непрацездатності

Колонки 13 та 15

Загальна кількість днів і сума, які підлягають оплаті

Колонки 14 та 16

Кількість днів і сума, які підлягають оплаті за рахунок коштів ФСС.

Рішення про призначення матеріального забезпечення, зокрема, кількість днів, що підлягають оплаті за рахунок ФСС, ухвалює комісія (уповноважений) із соціального страхування

Колонки 17-19

Заповнюйте, коли замовляєте кошти на матеріальне забезпечення осіб, постраждалих унаслідок ЧАЕС. Колонки заповнюйте за принципом, описаним для зворотного боку заяви-розрахунку, залежно від виду матеріального забезпечення (тимчасова непрацездатність, вагітність і пологи).

Якщо заповнюєте колонки 17 і 18, обов’язково заповнюйте колонку 19, де зазначайте серію і номер (або номер) посвідчення.

25.07.2018 набрала чинності постанова КМУ «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» від 11.07.2018 № 551, яка дозволяє до 01.01.2019 для видачі громадянам усіх категорій, визначених Законом № 796, використовувати раніше виготовлені бланки посвідчень за зразками, затвердженими постановами КМУ від 25.08.1992 № 501, від 20.01.1997 № 51

Особливості заповнення колонок 17 і 18 у зв’язку з причинами непрацездатності: 1 — загальне захворювання і 3 — захворювання внаслідок аварії на ЧАЕС, якщо листок непрацездатності видано особі, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи

Колонка 17

Кількість днів, які обчислюють починаючи із шостого дня непрацездатності

Колонка 18

Сума, на яку збільшили розмір допомоги, починаючи із шостого дня непрацездатності, у зв’язку із застосуванням пільги за страховим стажем у вигляді виплати компенсації 100% зарплати для осіб, які мають страховий стаж менше ніж вісім років.

Наприклад, без пільг нараховуйте допомогу за листком непрацездатності у розмірі 70%, за наявності пільг нараховуйте допомогу у розмірі 100%. Різницю в розмірі 30% нарахованої суми допомоги за рахунок коштів ФСС відображайте в колонці 18. Кількість днів у колонках 14 і 17 має бути однаковою

Особливості заповнення колонок 17 і 18 у зв’язку з причиною непрацездатності 10 — догляд, якщо листок непрацездатності видано одному з батьків або особі, що їх замінює і доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка посттраждала від Чорнобильської катастрофи

Колонка 17

Загальна кількість днів догляду

Колонка 18

Сума, яку обчислюють як різницю між всією фактично нарахованою допомогою за всі дні догляду у вигляді 100% компенсації заробітної плати і сумою допомоги, нарахованою за перші 14 днів догляду з урахуванням стажу застрахованої особи (50, 60, 70%). Кількість днів у колонках 14 і 17 має бути однаковою

У раз, якщо в особи, що доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи, загальний страховий стаж понад вісім років, заповнюйте так:

Колонка 17

Кількість днів догляду, що перевищують 14

Колонка 18

Повна сума допомоги за дні, що перевищують 14

Особливості заповнення колонок 17 і 18 у зв’язку з причиною непрацездатності 7 — санаторно-курортне лікування, якщо листок непрацездатності видано застрахованій особі, віднесеній до  категорії 1 постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Колонка 17

Загальна кількість днів санаторно-курортного лікування з урахуванням часу проїзду туди й назад (кількість днів у колонках 13, 14 і 17 має бути однаковою

Колонка 18

Уся сума допомоги (суми допомоги, зазначені в колонках 15, 16 і 18, мають бути однаковоими)

Особливості заповнення колонок 17 і 18 у зв’язку з причиною непрацездатності 8 — допомога по вагітності та пологах, якщо листок непрацездатності видано жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Колонки 17 та 18

Відобразіть різницю у кількості днів та суми допомоги (нарахованої за ці додаткові дні) між декретною відпусткою, наданою на загальних підставах, і декретною відпусткою, наданою на пільгових умовах, жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1-3 (180 днів – 126 днів = 54 дні та суму допомоги за 54 дні)

Колонка 20

Заповнюйте за наявності відповідного запису в листку непрацездатності, аби попередити необґрунтовані витрати ФСС у випадках несвоєчасного направлення застрахованих осіб на МСЕК (відповідно до норм Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455).

Для огляду до МСЕК хворого направляють ЛКК лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання або лікування за наявності стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також якщо хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п’яти місяців у зв’язку з одним і тим самим захворюванням або його ускладненнями за останні 12 місяців, а в разі захворюванні на туберкульоз — протягом 10 місяців із дня настання непрацездатності

Колонка 21

Заповнюйте для контролю відповідності нарахованого матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності розміру допомоги, що визначають у відсотках залежно від страхового стажу.

Відомості, що використовують для заповнення цієї колонки, передбачені Положенням про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою ПФУ від 18.06.2014 № 10-1 (у редакції постанови ПФУ від 27.03.2018 № 8-1):

  • додаток 4 «Форма ОК-5»,
  • додаток 5 «Форма ОК-7»,
  • додаток 9 «Дані про трудовий та страховий стаж».

Із 01.01.2016 відповідно до Закону про ЄСВ для платників єдиного внеску запроваджено однакову ставку єдиного внеску у розмірі 22%.

Через це до частини четвертої статті 21 Закону № 1105 внесено зміни, відповідно до яких до страхового стажу за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності прирівнюють усі періоди, протягом яких за особу сплачували єдиний внесок, що їх також включають до стажу для пенсійного страхування. Тому починаючи з 01.01.2016 періоди, що їх зараховують до страхового стажу за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за пенсійним страхуванням, є однаковими (лист Мінсоцполітики від 27.04.2018 № 613/0/51-18/218).

Колонку 21 заповнюйте у повних місяцях, без округлення.

Якщо загальний страховий стаж застрахованої особи становить вісім повних років і більше, до колонки 21 записуйте «96».

Якщо загальний страховий стаж менший, наприклад, 3 роки 2 місяці і 15 днів, записуйте «38».

Страхувальникам надають інформацію із Реєстру застрахованих осіб про застрахованих осіб, які перебувають у трудових відносинах із цими страхувальниками, за період перебування особи у трудових відносинах із страхувальником, а також відомості про страховий стаж цих застрахованих осіб, необхідні для призначення соціальних виплат

Колонка 22

Заповнюйте для контролю виконання норм пункту 29 Порядку обчислення середньої зарплати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266, а також частини четвертої статті 19 Закону № 1105.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховують до страхового стажу за формулою:

ТП = Св ÷ В.

Після розрахунку коефіцієнт має значення від 0,01 до 0,99 і зараховується як неповний місяць страхового стажу. Коли є декілька таких місяців протягом 12 місяців, додайте визначені коефіцієнти страхового стажу

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Заповнення додатка 2 «Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам».

Обов’язкові реквізити повідомлення заповнійте аналогічно до заповнення лицьового боку заяви-розрахунку.

Суму у повідомленні зазначайте з урахуванням обов’язкових платежів, сплачених з отриманої суми фінансування матеріального забезпечення (сума застрахованій особі + податки).

Якщо частину суми за заявою-розрахунком страхувальник не виплатив застрахованій особі (тривала хвороба, відрядження або інші причини), через що сума профінансованих витрат не збігається з виплаченою застрахованим особам, ці суми можна віднести на рахунок депонентів, про що страхувальник має зробити примітку у «Повідомленні про виплату коштів застрахованим особам». Після виплати відповідної суми страхувальник надсилає додаткове повідомлення.

У разі зміни місця реєстрації у проміжку часу від моменту подання заяви-розрахунку до моменту надіслання повідомлення про виплату, страхувальник має право подати повідомлення за новим місцем реєстрації.

Отже, передбачена можливість подати повідомлення про виплату страхових коштів застрахованим особам за новим місцем реєстрації страхувальника, а також можливість зіставлення такого повідомлення із заявою-розрахунком цього страхувальника.

Якщо згідно із заявою-розрахунком за рахунок коштів ФСС фінансували допомогу на поховання згідно з додатком 1.2, у повідомленні зазначайте:

  • у колонках «Прізвище», «Ім’я», «По батькові», «№ страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер)» — відомості про отримувача допомоги;
  • у колонках «Дані листка непрацездатності»: «Серія» та «Номер» — реквізити свідоцтва про смерть. У колонці «Серія» зазначайте літери без символу «–»; «Номер» — відповідні шість цифр номера свідоцтва про смерть.

Якщо за заявою-розрахунком відшкодовували вартість поховання потерпілого і пов’язаних із цим ритуальних послуг за рахунок коштів ФСС згідно з додатком 1.5, повідомлення за цим видом виплат не надсилайте.

Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл