text
Головбух

Статті за темою "Амортизація основних засобів"

Амортизація нематеріального активу

25 липня 2018Нематеріальні активи амортизують протягом строку їх корисного використання. Якщо виникає потреба обрати такий строк для технічних умов, за основу можна брати мінімальні строки амортизації, встановлені у Податковому кодексі України (ПК), або очікуваний період виробництва продукції за розробленими технічними умовами та інші критерії відповідно до пункту 26 П(С)БО 8. 200

Амортизация нематериальных активов

25 липня 2018Нематериальные активы амортизируются в течении срока их полезного использования. Если возникает необходимость выбрать такой срок для технических условий, за основу можно брать минимальные сроки амортизации, установленные в Налоговом кодексе Украины (НК), или ожидаемый период производства продукции по разработанным техническим условиям и другие критерии в соответствии с пунктом 26 П (С) БУ 8. 9

Бухгалтерський облік ремонту автомобіля

11 травня 2018У статті про бухгалтерський облік ремонту автомобіля у разі, якщо службовий автомобіль зазнав аварії і підприємство на власні кошти зробило ремонт. Винуватцем аварії суд визнав фізичну особу — не працівника підприємства, і зобов’язав винну особу відшкодувати суму ремонту. Коли потрібно визнавати дохід? Як відобразити операцію в бухобліку? 2114

Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів ФОПами

7 серпня 2017Яким чином фізична особа - підприємець здіснює розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів? 906

Чи оприбутковувати актив, не оплачений покупцем

27 липня 2017Підприємство придбало основний засіб, але не повністю за нього розрахувалось. А за умовами договору право власності на таке майно переходить з моменту повної оплати 74

Придбали телевізор для директора: чи можна амортизувати

19 квітня 2017Чи можна телевізор, придбаний для кабінету директора, вважати основним засобом, використовуваним у господарській діяльності, нараховувати податкову амортизацію та відповідно зменшувати оподатковуваний прибуток? 1766

Дооцінка основних засобів, що були повністю замортизовані

16 лютого 2017Як проводиться дооцінка основних засобів які було повністю замортизовано, але вони ще придатні до використання? 3113