Головбух

Касова дисципліна 2020

27 листопада 2019
4324
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Готівкові операції — об’єкт прискіпливої уваги з боку податківців. Якими будуть штрафи за порушення касової дисципліни та правил обігу готівки? Якою буде касова дисципліна 2020, які особливості каси у ФОП – у статті.

Касова дисципліна – нормативні документи

Термін “касова дисципліна” в діючій нормативці не вживається. Однак, він зустрічався у вже скасованому Указі Президента від 12.06.1995 р. № 436 (далі – Указ № 436), а також є у деяких листах і роз’ясненнях податківців. Можна сказати, що касова дисципліна – це правила поводження підприємств, установ, підприємців з готівкою та відповідальність за їх порушення.

Дисконтування кредиторки: правила для боржника

Основною нормативкою щодо касової дисципліни є:

Зверніть увагу, що з 12.11.2019 р. почали діяти деякі зміни в касовій дисципліні (уточнення) за постановою НБУ від 07.11.2019 р. № 131. Вони зачепили: електронні фіскальні чеки і РРО; особливості електронного підпису на касових документа, необхідність надавати підтвердні документи на цільове використання готівки, яку зняли у банку.

Готівка на підприємстві

Касова дисципліна передбачає дотримання наступних правил:

 • отриману готівку необхідно обов’язково оприбутковати (навіть, якщо одразу будете видавати). Це значить, що на підприємстві її слід відображати у касовій книзі на повну суму. Навіть якщо є РРО підприємство повинно мати касову книгу, так як у ній треба відображати фактичне надходження готівки (абз. 1 п. 11 Положення № 148). Відображення готівки в КОРО не вважається у даному випадку оприбуткуванням, окрім відокремлених підрозділів;
 • підприємство не може зберігати готівку в касі понад встановлений ліміт. Якщо ліміт не встановлений, то він нульовий і тоді вся готівка стає понадлімітною. Всю надлишкову готівку треба здавати у банк. У ліміт не зараховуються: гроші, які отримані на виплату зарплати (строк – 5 робочих днів, п. 18 розділу ІІ Положення № 148); гроші у день їх надходження, якщо вони здані наступного дня або видані під звіт; гроші, які надходили у святкові, неробочі, вихідні дні, якщо вони здаються першого ж робочого дня;
 • підприємство повинно дотримуватися строків здавання готівки. Строк визначається умовами договору з банком та має відповідати п. 48 Положення № 148. У загальному випадку – щодня. Винятки: час закінчення роботи підприємства не співпадає з роботою банку (тоді – на наступний день), розташування у місцях, де немає банку (до 5 робочих днів). Готівка може здаватися й шляхом її перерахування через ПТКС банку (поповнення рахунку через “депозитний банкомат”);
 • підприємство повинно дотримуватися обмежень щодо готівкових розрахунків. Вони визначені п. 6 Положення № 148 і становлять (за день між двома суб’єктами):
 • розрахунок між підприємствами, між підприємцями, між підприємствами і підприємцями – 10000 грн;
 • розрахунок між підприємством і фізособою 50000 грн (виняток – видача грошей на відрядження, під звіт на господарські потреби, заробітної плати);
 • підприємство повинно дотримуватися цілей використання готівки, яка була знята з банківського рахунку. Банк може вимагати при знятті надання підтвердних документів, які мають довести підставу здійснення готівкових розрахунків (абз. 4 п. 3 розділу ІІ Положення № 148).

Касова дисципліна у філіях та представництвах

Щодо відокремлених підрозділів – вони можуть обійтися без касової книги, якщо не використовують прибуткові й видаткові касові ордери. Якщо відокремлений підрозділ застосовує РРО, то оприбуткуванням буде формування фіскального звітного чека (Z-звіт), який треба зберігати в електронній формі протягом 1095 днів. У разі виходу з ладу РРО чи відсутності електроенергії — використовувати слід КОРО (абз. 2 п. 11 розділу ІІ Положення № 148). Рекомендуємо ознайомитися з ІПК від ДПС від 12.09.2019 № 143/6/99-00-05-04-01-15/ІПК, де роз’яснюються питання оприбуткування готівки відокремленими підрозділами.

ІПК від ДПС від 12.09.2019 р. № 143/6/99-00-05-04-01-15/ІПК

Однак, попри дозвіл касову книгу відокремленому підрозділу краще завести, так як по ній зручно рахувати залишок по касі на кінець дня та дотримання касового ліміту.

Касова дисципліна: організація

Щоб дотриматися згаданих правил підприємству слід зробити наступні кроки (чи перевірити, що вже зроблено):

 • облаштувати касу (п. 38 розділу IV Положення № 148). Що саме треба зробити НБУ насьогодні не уточнює. Лише зазначає, що відповідальність за забезпечення збереження готівки лежить на керівниках. Практика підказує, що має бути все ж таки певна тумба (сейф, стіл, шафа, шухляда тощо), які замикаються на ключ, який має бути у касира (охорони). Питання сигналізації, додаткової охорони – це все має вирішуватися індивідуально. Так як понадлімітна готівка здається до банку, то потреби в поселеній охороні зазвичай не виникає;
 • оформити договір повної матеріальної відповідальності з касиром. Це вимога п. 44 Положення № 148. Їх має бути 2 примірники, один касиру, а інший – керівнику підприємства. Крім цього керівник має ознайомити касира під підпис з Положенням № 148. Для цього достатньо, щоб касир на примірнику договору, який залишається у керівника, написав “З Положенням про (повна назва)… ознайомлений”, поставив дату і підпис. Зверніть увагу, що якщо раптом касира треба тимчасово замінити (на період відпустки, хвороби тощо), то дану процедуру з укладенням договору треба повторити з замісником касира;
 • затвердити порядок оприбуткування готівки в касі. Таку вимогу містить п. 12 розділу ІІ Положення № 148. Чи це має бути окремий документ чи розділ в іншому внутрішньому документі підприємства не уточнюється. Отже, варіантів у підприємства тут безліч: створити положення  про касову дисципліну, положення про оприбуткування або зазначити в наказі про облікову політику, що оприбуткування готівки здійснюється “у встановленому законом порядку”;
 • затвердити посадову інструкцію касира. Тут слід перерахувати обов’язки касира;
 • розрахувати за затвердити ліміт готівки в касі. Для цього береться її середньоденне надходження або середньоденна видача. Це вимога п. 50 розділу V Положення № 148;
 • укласти договір з банком про відкриття рахунку, у якому визначити строки здавання виручки та іншої готівки (п. 50 розділу V Положення № 148);
 • вирішити питання організації касових операцій у відокремлених підрозділах (якщо вони є). Серед цих питань – ведення/неведення касової книги, електронні фіскальні чеки, КОРО та РРО, здавання готівки.

Положення про касову дисципліну на підприємстві

Положення № 148 містить вимогу щодо наявності порядку розрахунку ліміту, порядку оприбуткування готівки, місця та способу зберігання електронних фіскальних чеків РРО, а також затвердженого переліку осіб, які можуть підписувати касові документи. Враховуючи це, краще всього зробити окремий наказ чи положення про ведення касових операцій на підприємстві, в якому визначити всі ці необхідні та обов’язкові питання, а також інші організаційні моменти, а саме:

 • місце знаходження каси підприємства;
 • порядок оприбуткування готівки в касі;
 • порядок розрахунку ліміту каси та строки здавання надлімітної готівки, які узгоджуються з договором, який попередньо укладений з банком (п. 50 розділу V Положення № 148);
 • чи ведеться касова книга відокремленим підрозділом, тобто філією, представництвом (якщо такий є);
 • місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами електронних фіскальних звітних чеків (це щоденні Z-звіти РРО). Це вимога п. 11 розділу ІІ Положення № 148;
 • чи здається відокремленими підрозділами головному підприємству готівка, час та порядок її зберігання та передачі;
 • графік роботи каси й касира;
 • частота проведення інвентаризацій каси. Обов’язковими є інвентаризації в кінці роки при складанні фінансової звітності та при зміні касира (матеріально відповідальної особи);
 • хто здійснює контроль ведення касових операцій (головний бухгалтер або інший працівник бухгалтерії). Ця особа має контролювати правильність ведення касової книги;
 • хто може підписувати касові документи (п. 451 розділу IV  Положення № 48);
 • форма касової книги (електронна/паперова), частота роздрукування електронної касової книги. Це може бути місяць, квартал чи навіть одразу в кінці року. Положення № 148 не регулює дане питання.

Увага: Краще створити комплексний внутрішній документ по касі та касовій дисципліні, в якому врахувати всі вимоги Положення № 148.

Скачати Положення про касову дисципліну зразок

Положення про касову дисципліну зразок

Зверніть увагу, що каса – це не тільки приміщення. Ним може бути й місце проведення операцій з готівкою, її збереження (п. 2 розділу І Положення № 148). Якщо підприємство використовує касовий апарат (РРО 2020), то він теж буде касою для цілей Положення № 148.

Касова дисципліна для ФОП

Фізособи-підприємці (ФОП) не ведуть касову книгу (абз. 5 п. 11 Положення № 148), однак, касу вони мають, якщо здійснюють розрахунки готівкою. Справа в тому, що каса – це не обов’язково окреме приміщення. У п. 2 розділу І Положення № 148 вказано, що касою може вважитися й саме місце здійснення розрахунку готівкою, де вона приймається, видається, зберігається. Виходить, що у ФОП касою може бути навіть його гаманець чи барсетка, які він носить з собою. При застосуванні касового апарату (РРО) касою для ФОП буде сам пристрій.

Зверніть увагу, що на підприємців не поширюються вимоги щодо:

 • облаштування каси (п. 38 Положення № 148), так як дані вимоги стосуються виключно підприємств (установ), а не фізосіб. Це значить, що й заборона зберігати в касі іншу готівку, цінності, які не є власністю, на підприємців теж не поширюються й разом з грошима по підприємницькій діяльності ФОП може тримати й свої приватні гроші чи гроші своїх рідних, друзів, партнерів і т.д;
 • дотримання ліміту каси та термінів передачі готівки в банк (п. 14 Положення № 148). ФОП може тримати в себе будь-яку кількість готівки, яку взагалі не зобов’язаний здавати в банк;
 • оформлення касових операцій прибутковими та видатковими касовими ордерами (лист НБУ від 16.04.2015 р. № 50-01015/25464). 

ФОП і касова дисципліна — яких правил дотриматися

З вищенаведених правил ФОП по касі має дотримуватися:

 • цільового використання знятої з банківського рахунку готівки (абз. 4 п. 11 розділу ІІ Положення № 148 поширюється й на підприємців);
 • обмежень щодо розрахунків. Розрахунок між двома фізособами, між фізособою та підприємством – 50000 грн (п. 6 розділу ІІ Положення № 148);
 • оприбуткування готівки в Книзі обліку доходів і витрат (загальна система, 3 група єдиного податку) або Книзі обліку доходів (1-2 групи єдиного податку) (абз. 5 п. 11 розділу ІІ Положення № 148). Операція має бути відображена у повній сумі за день;
 • видавати кожному покупцю , наприклад товарний чек, якщо не використовується касовий апарат (ч. 11 ст. 8 Закон “Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 р. № 1023). 

Відповідальність за порушення касової дисципліни

Указ № 436 не діє з 23.06.2019 р. У ньому були штрафи за перевищення касового ліміту, несвоєчасне оприбуткування чи неоприбуткування готівки в касі, нецільове використання готівки, перевищення строків використання підзвітної готівки та деякі інші.

Відтепер залишаються лише адміністративні штрафи, які передбачені ст. 16315 КЗпАП:

 • порушення порядку проведення готівкових розрахунків;
 • перевищення граничної суми розрахунку готівкою.
Касова дисципліна 2020 Штраф 1700-3400 грн (повторний – 8500-17000 грн)

ФОПа можуть покарати за неоприбуткування готівки як за порушення порядку ведення Книги обліку за ст. 1631 КЗпАП (від 85 до 170 грн).

Однак, вищезазначені штрафи за порушення касової дисципліни можуть накладати лише протягом 2-х місяців з дня вчинення порушення (ст. 38 КЗпАП).

Залишаються також штрафи за порушення правил ведення розрахункових операцій з використанням касових апаратів, які накладають за ст. 17 Закону про РРО.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини