Головбух

Безоплатні МНМА для КНП: готові проведення, щоб оприбуткувати

26 листопада 2019
24
Середній бал: 5 із 5
експерт MCFR Головбух

КНП безоплатно отримало від іншого КНП малоцінні необоротні матеріальні активи, які використовуватиме для надання медпослуг. У первинному документі на безоплатну передачу цих необоротних активів інше КНП зазначило їх первісну й залишкову вартість, а також суму накопиченої амортизації. Які проведення виконати, щоб поставити активи на облік та за якою вартістю?

Зразок Наказу про підготовку графіка відпусток Скачати

Щоб поставити на облік малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА), спочатку визначте їх первісну вартість на дату отримання, а потім оприбуткуйте і передайте в експлуатацію. Пояснимо, як.

Як визначити первісну та справедливу вартість МНМА

КНП формує в бухгалтерському обліку інформацію про основні засоби (ОЗ), інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриває інформацію про них у фінансовій звітності відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби».

Тож первісна вартість безоплатно отриманих ОЗ дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання плюс витрати, що передбачає пункт 8 П(С)БО 7 (п. 10 П(С)БО 7).

Отже, хоча інше КНП в первинному документі на безоплатну передачу й зазначило первісну й залишкову вартість МНМА, а також суму накопиченої амортизації, визначте справедливу вартість цих МНМА на дату отримання. Наприклад: 3600 грн. Цю справедливу вартість збільште на суму витрат — на транспортування, установку, налагодження, монтаж тощо. Врахуйте витрати на забезпечення введення в експлуатацію ОЗ, зокрема вартість незалежної оцінки на дату отримання. Скажімо: 360 грн, у. т. ч. ПДВ 60 грн.

Щоб включити витрати до первісної вартості ОЗ, відобразіть їх в обліку у складі капітальних інвестицій (п. 13 гл. 3 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 № 561; далі — Методрекомендації обліку ОЗ).

Справедливою вартістю МНМА на дату отримання є вартість, встановлена їх незалежною оцінкою, що провів суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт господарювання.

Проводьте таку оцінку на підставі договору між суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання та КНП-замовником (ст. 3, 7, 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-ІІІ; далі — Закон № 2658).

Варіант, коли справедливу вартість МНМА на дату отримання визначає комісія, створена наказом директора КНП, є неможливим, бо її члени не є  суб’єктами оціночної діяльності. А оцінка майна у випадках її обов’язкового проведення (ст.  7 Закону № 2658), виконавці якої не є суб’єктами оціночної діяльності, — недійсна (ст. 8 Закону № 2658).

Замовник має право вільно вибирати суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання за умови виконання вимог, що встановлюють статті 8 та 9 Закону № 2658.

Істотні умови договору про оцінку майна:

 • перелік майна, що підлягає оцінці;
 • мета оцінки;
 • вид вартості майна, що підлягає визначенню;
 • дата оцінки;
 • строк виконання робіт з оцінки;
 • розмір і порядок оплати робіт;
 • права та обов’язки сторін договору;
 • порядок забезпечення конфіденційності результатів оцінки та інформації, використаної під час оцінки;
 • відповідальність сторін за невиконання умов договору;
 • порядок вирішення спорів.

За згодою сторони можуть передбачити в договорі й інші істотні умови.

Не можна встановлювати в договорі розмір оплати робіт з оцінки як частку вартості майна, що підлягає оцінці. Його та порядок оплати робіт з оцінки майна визначають за домовленістю сторін або за результатами конкурсу, якщо суб’єкта оціночної діяльності відбирали на конкурсних засадах. (ст. 11 Закону Закон № 2658).

Перш ніж укладати договір, виберіть базу оцінки, що відповідає ринковій вартості або неринковим видам вартості. Якщо вид вартості не зазначите, суб’єкт оціночної діяльності визначить ринкову вартість (п. 11 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 № 1440; далі — Нацстандарт № 1). Ринкова вартість — це вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу (абз. 41 п. 3 Нацстандарту № 1).

Які проведення виконати

Щоб поставити МНМА на облік, виконайте проведення з Таблиці. Вони відповідають Кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку операцій з основними засобами (додаток до Методрекомендацій обліку ОЗ).


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Відобразили вартість безоплатно отриманих основних засобів (МНМА)

112

424

3600

2

Відобразили витрати на доставку, установку, монтаж та незалежну оцінку МНМА у складі капітальних інвестицій

153

685

300

3

Врахували у податковому кредиті суму ПДВ, наведену в рахунках на послуги транспортування

641

685

60

4

Зарахували витрати на транспортування і монтаж до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів (МНМА)

112

153

360

5

Нарахували амортизацію МНМА у розмірі 50% первісної вартості у місяці передачі їх в експлуатацію як:

 • об’єктів виробничого призначення
  (3600 + 300) × 50% ÷ 100%

23 (91)

132

1950

 • визнали дохід у сумі, пропорційній нарахованій амортизації

424

745

1950

Отже, КНП збільшує сальдо додаткового капіталу на справедливу вартість безоплатно отриманих об’єктів ОЗ, тобто МНМА (п. 13 гл. 3 Методрекомендацій обліку ОЗ), а також нараховує амортизацію на МНМА у розмірі 50% їх первісної вартості у місяці передачі в експлуатацію (п. 27 П(С)БО 7). У сумі нарахованої амортизації (1950 грн) визнає дохід згідно з Інструкцією № 291. КНП — платник ПДВ, тому сплачену за транспортування і монтаж суму ПДВ враховує у податковому кредиті, а не включає до первісної вартості безоплатно отриманих МНМА.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини