Головбух

Облік основних засобів у медзакладі

19 листопада 2019
170
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Облік основних засобів у КНП в цілому подібний до такого у бюджетних установах. Однак, має у порівнянні з ним і свої особливості. Дана консультація дасть відповідь бухгалтеру медзакладу-КНП на питання, які можуть постати в процесі реорганізації.

Чим слід регулюватися при обліку ОЗ у КНП

ПДВ-перевірка в медзакладі: чим обернуться помилки платника

Основні засоби – це ті матеріальні активи КНП, які мають строк використання більше 1 року, наприклад автомобілі швидкої допомоги чи медичне обладнання. Так саме було й у бюджетних установ. Однак, нормативка, звичайно, інша, хоча й подібна. Це будуть мінфінівський П(С)БО 7 “Основні засоби” та під нього Методрекомендації від 30.09.2003 р. № 561 (далі – Методрекомендації № 561). Так було і в бюджетних установ (пам’ятаєте – НПСБОДС 121 та Методрекомендації з обліку ОЗ для держсектору).

Методрекомендації № 561 здебільшого повторюють викладене у П(С)БО 7, але й містять бухгалтерські проведення з обліку основних засобів, які можуть бути корисними для бухгалтера реорганізованого медзакладу.

Вартісна межа основних засобів у КНП

Вартісна межа основних засобів у КНП є. І так саме як у бюджетних установ становить 6000 грн. Такої норми ні в Методрекомендаціях № 561, ні в П(С)БО 7 немає, але така цифра є у пп. 14.1.138 ПКУ. Усі підприємства зазвичай користуються такою межею, хоча можна встановити й свою – це не буде порушенням, тим більше медзаклад-КНП не є платником ПДВ і в нього просто не може бути податкових різниць.

ОЗ вартістю 6000 грн та менше – це малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) з обліком на рахунку 112. Вони відображаються у балансі медзакладу в одному рядку й сумі з іншими ОЗ. Включення ОЗ до складу МНМА дає можливість використовувати методи амортизації 50/50 та 100%, а також присвоювати групові (номенклатурні) номери замість пооб’єктних (інвентарних) номерів, що спрощує облік. 

Чи включає вартісна межа 6000 грн ПДВ

В залежності від призначення ОЗ. Правило тут таке:

  • якщо медзаклад використовує ОЗ у неоподатковуваній/пільговій діяльності (це основна для нього діяльність – надання послуг з охорони здоров’я), то сума такого ПДВ має входити до первісної вартості об’єкта (у П(С)БО 7 це називають “непрямі податки, які не відшкодовуються”). Це значить, що 6000 грн включає такий ПДВ;
  • якщо ж ОЗ використовується виключно в оподатковуваній ПДВ діяльності (наприклад, масаж, косметологічна допомога), то тоді 6000 грн – це сума без ПДВ.

Первинні документи використати для обліку ОЗ у КНП

Можна використовувати ті ж самі, які були й бюджетному минулому медзакладу. Справа в тому, що наказ Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818 (далі – Порядок № 818) може використовуватися всіма суб’єктами господарювання (п. 6 Порядку № 818). Отже, медзаклад не зобов’язаний щось у цьому відношенні змінювати. Тим більше, що форми обліку ОЗ з давнього наказу Мінстату № 352 від 29.12.1995 р.  уже давно морально застаріли й не відповідають діючому П(С)БО 7. У Порядку № 818 є зручний акт на введення в експлуатацію ОЗ, актуальна по наповненню інвентарна картка ОЗ, тому краще за все використовувати ці “бюджетні” форми.

Який метод амортизації ОЗ використовувати у КНП

Використовуйте той самий – прямолінійний. Попри те, що П(С)БО 7 передбачає ще 4 можливих методи, яких немає в НП(С)БОДС 121, аде більшість підприємств використовують саме його. Збільшувати витрати шляхом використанні інших (прискорених) методів амортизації для КНП немає потреби, так як вони й так неплатники податку на прибуток.

Нарахування амортизації (зносу) здійснюється лише щомісяця у грн з копійками. Зверніть на це увагу, так як бюджетники можуть нараховувати і щоквартально. Нарахування амортизації починаємо у наступному місяці після введення в експлуатацію. Наприклад, ввели в експлуатацію у листопаді, нараховуємо амортизацію перший раз – у грудні.

Який метод амортизації МНМА використовувати у КНП

Для МНМА можливо аж 2 методи: 50/50 та 100%. Перший відомий бюджетникам, а от другий – це коли одразу у місяці введення в експлуатацію амортизація (знос) нараховується у повній вартості об’єкта. Який метод обрати медзакладу-КНП? Можна нічого не міняти й використовувати й далі 50/50, так як медзаклад неплатник податку на прибуток і збільшувати витрати потреби немає.

При застосуванні методу 100% залишкова вартість введених в експлуатацію МНМА для КНП буде нульова. Однак, це не порушення й можна їх використовувати й далі. Плюс цього методу – одразу нарахували знос й забули про нього. Якщо бажаєте перейти на цей метод не забудьте внести зміни до наказу про облікову політику.

Чи треба визначати ліквідаційну вартість для ОЗ у КНП

Можна не визначати. Вона не обов’язкова, так як вряд чи можна достовірно оцінити вартість об’єкта при виведенні його з експлуатації. Однак, якщо залишкова вартість досягла нуля, то ліквідаційну вартість слід визначити (ч. 2 п. 17 П(С)БО 7).

Чи треба переоцінювати ОЗ у КНП

Переоцінка можлива у разі суттєвої різниці між ринковою та балансовою (залишковою) вартість ОЗ. Але що це таке “суттєва різниця” в даному випадку П(С)БО 7 не визначає. Проведення дооцінки потребує залучення до справи професійних оцінювачів, а  тому це вартісна процедура, яка вряд чи виправдана для медзакладу (ст. 7 Закону від 12.07.2001 р. № 2658).

У чому облік ОЗ у КНП ще подібний до бюджетного

Подібність є ще в наступному:

  • однакові правила визначення первісної вартості;
  • строк корисного використання можна брати з пп. 138.3.3 ПКУ. Знову через те, що КНП – неплатник податку на прибуток, це мало на що впливає, окрім швидкості нарахування зносу.

Також можна використати прямолінійний метод для ОЗ і метод 50/50 для МНМА (див. вище).

У чому ще різниця в обліку ОЗ у КНП

У проводках існує різниця. Вони в цілому простіші, ніж у бюджетників, так як не треба показувати використання асигнувань. Основні принципи тут наступні:

  • для накопичення сум, які входять до первісної вартості при придбанні ОЗ використовуємо рахунок 152 (153 – для МНМА, 151 – при будівництві ОЗ);
  • для обліку подарованих ОЗ використовуємо рахунок 424. По таким об’єктам треба не забувати нараховувати дохід при амортизації (рахунок 745), поступово списуючи залишок по рахунку 424;
  • витрати на амортизацію визнаємо в залежності від призначення ОЗ (адміністративне – 92, собівартість наданих медпослуг – 23 чи 91 в залежності від  облікової політики щодо витрат);
  • якщо ОЗ вносить місцева рада як поповнення статутного капіталу, то треба рахунок 46;
  • при вибутті ОЗ вони спочатку переводяться у групу вибуття (є П(С)БО 27 з даного приводу). Це рахунок 286. І тільки після цього вони продаються (проводки такі ж, як для продажу виробничих запасів).

Деякі типові приклади бухгалтерських проводок наведено нижче.

Облік основних засобів у КНП проводки

Господарська операція

Дт

Кт

1

Придбаний ОЗ

152

631

2

Введення ОЗ в експлуатацію (транспортний засіб)

105

152

3

Придбаний МНМА

153

631

4

Введений МНМА в експлуатацію

112

153

5

Нарахування амортизації ОЗ

92 (23)

131

6

Нарахування амортизації МНМА

92 (23)

132

7

Нарахування амортизації подарованого ОЗ

92 (23)

131

424

745

8

Отриманий безоплатно ОЗ (транспортний засіб)

105

424

9

Списання ОЗ у сумі залишкової вартості (транспортний засіб)

976

105

Списання ОЗ у сумі нарахованого зносу

131

105

ПДВ на суму залишкової вартості, якщо КНП не може обґрунтувати вимушеність списання ОЗ (п. 189.9 ПКУ) – для платників ПДВ

976

641

10

Переведено ОЗ у групу вибуття при його продажу (медобладнання)

286

104

Списана вартість зносу ОЗ при його вибутті

131

104

11

Списання повністю амортизованого ОЗ з нульової залишковою вартістю

131

104

 

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини