Головбух

Дисконтування довгострокових заборгованостей (дебіторської і кредиторської)

6 листопада 2019
5809
Середній бал: 3.67 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Останні зміни до стандартів бухгалтерського обліку від Мінфіну спричинили необхідність дисконтувати будь-яку довгострокову заборгованість. Що таке дисконтування, як визначити ставку дисконтування, вплив на податковий облік, як уникнути цієї процедури — у статті.

Чому необхідним стало дисконтування заборгованості

Наказ Мінфіну від 16.09.2019 р. № 379 вніс зміни до п. 12 П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” та п. 9 П(С)БО 11 “Зобов’язання”. Прибрали там одну фразу – “на які нараховуються відсотки”. Така зміна спричинила розширення сфери застосування теперішньої вартості щодо заборгованості:

Що було раніше

Що стало зараз

За теперішньою вартістю мала обліковуватися тільки та заборгованість (як дебіторська, так і кредиторська), яка одночасно:

 • довгострокова (це строк більше 12 місяців);
 • відсоткова, тобто на неї мають нараховуватися проценти.

За теперішньою вартістю має обліковуватися будь-яка довгострокова дебіторська заборгованість (як дебіторська, так і кредиторська).

Теперішня вартість – це вартість, яка отримується шляхом дисконтування первісної вартості певного активу чи зобов’язання. Первісна – це фактична вартість + витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням/вибуттям. Визначення поняття теперішньої вартості можна знайти у  П(С)БО 11, П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”.

Увага: зараз теперішня вартість для будь-якої заборгованості, яка має строк погашення більше 1 року.

Дані зміни почали діяти з 29.10.2019 р. – в день офіційного опублікування згаданого мінфінівського наказу.

Дисконтування довгострокових заборгованостей (дебіторської і кредиторської)
Олег Січшеф-редактор MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Податківці можуть виявити фіскальний підхід і по-різному поставитися до отриманої і наданої ПФД. Будьте до цього готові. Наші експерти підготували контраргумент на кожний можливий фіскальний випад.

Що таке дисконтування

Дисконтування – це процедура переведення майбутньої вартості грошей у поточну (теперішню). Цей фінансовий термін пов’язаний зі знеціненням грошей у часі: купівельна спроможність однієї і тієї ж суми у майбутньому й зараз буде різною. Причини цього:

 • інфляція – в сучасних умовах вона існує завжди у довгостроковому періоді;
 • упущені економічні вигоди від використання грошей – гроші можна було покласти, наприклад, не депозит у банку й їх сума зросла б внаслідок отримання процентів по вкладу.

Наприклад, підприємство дало в борг (безпроцентний) 100 тис. грн на 3 роки. Однак, якби воно поклало дані гроші на  депозит під 15% річних, то через 3 роки мало б 152087,50 грн (=100000×1.153) за умови, що всі річні відсотки теж використовувало на поповнення вкладу. Банківський процент зазвичай покриває інфляцію і тоді виходить, що 152087,50 грн майбутнього мають поточну (теперішню) вартість 100 тис. грн.

Увага: 3-річна заборгованість 152 тис. грн ≈ 100 тис. грн у теперішній вартості.

Таким чином, дисконтування враховує одночасно два аспекти: обезцінення грошей та альтернативні варіанти їх використання.

Кому треба дисконтувати заборгованість

Мінфінівські зміни стосувалися П(С)БО 10 та П(С)БО 11. Ніяких змін до НП(С)БО 25 “Спрощена фінансова звітність” не вносилося. Отже, дисконтувати мають усі:

 • середні та великі підприємства;
 • мікро та малі підприємства, які підпадають під дію НП(С)БО 25;
 • єдиноподатники 3 групи;
 • комунальні неприбуткові підприємства та інші, хто використовує систему національних стандартів бухгалтерського обліку, а також МСФЗ.

Увага: дисконтувати треба всім, хто має довгострокову заборгованість, навіть “малюкам” та “спрощенцям”.

Не дисконтується поточна заборгованість (до 1 року). Прострочення поточної заборгованості також не спричиняє необхідності її дисконтувати.

Як провести дисконтування

Для того, щоб здійснити дисконтування треба визначити:

 • часовий період – це загальний період існування грошових потоків (строк заборгованості). Наприклад, 2 роки, 3 роки, 4 роки і т.д.;
 • частоту надходжень – це як часто відбувається надходження/витрачання грошей (частота погашення заборгованості).  Наприклад, раз на рік, 2 рази на рік, раз на квартал;
 • ставку дисконтування – це той відсоток, який буде використовуватися для розрахунків. Чим він більший, тим меншою буде поточна вартість (майбутніх грошей). 

Приклад 1. Нерівномірне погашення. Підприємство має заборгованість 250 тис. грн, яку погашатиме:

 • 1-й рік – 50 тис. грн;
 • 2-й рік – 100 тис. грн;
 • 3-й рік – 100 тис. грн.

Ставка дисконтування – 14% річних.

Рахуємо теперішню (поточну) вартість заборгованості:

50000/(1+0,14) + 100000/(1+0,14)2 + 100000/(1+0,14)3 = 188303,55 грн.

Теперішня вартість 250 тис. грн при такій схемі погашення 188303,55 грн.

Приклад 2. Погашення одним платежем. Якщо ж погашення відбудеться разовим платежем через 3 роки, то теперішня вартість буде меншою, ніж у прикладі 1, а саме: 250000/(1+0,14)3 = 168742,88 грн. Даний результат можна отримати також в Excel шляхом використання формули: =PV(0,14;3;;-250000;0). У російськомовній версії Excel: =ПС(0,14;3;;-250000;0).

Приклад 3. Погашення боргу рівними частинами. Якщо ж погашення відбуватиметься рівними частинами щокварталу, то вийде:

 • ставка дисконтування (квартальна) = 14%/12 = 3,5%;
 • кількість періодів = 4× 3 = 12;
 • щоквартальна сума погашення: 250000/12 = 20833,33 грн;
 • теперішня вартість = 20833,33/(1+0,035) + 20833,33/(1+0,035)2 + 20833,33/(1+0,035)3 + 20833,33/(1+0,035)4 + … + 20833,33/(1+0,035)12 = 20139,47.

Результат розрахунку можна звести у вигляді таблиці:

Рік

Період

Погашення боргу

Дисконтована сума

1

1

20833,33

20128,82

2

20833,33

19448,14

3

20833,33

18790,47

4

20833,33

18155,05

2

5

20833,33

17541,11

6

20833,33

16947,93

7

20833,33

16374,81

8

20833,33

15821,07

3

9

20833,33

15286,06

10

20833,33

14769,14

11

20833,33

14269,70

12

20833,33

13787,15*

Сума

250000,00

201319,47

*13787,15=20833,33/(1+0,035)12

Теперішня вартість 250 тис. грн при такій схемі погашення 201319,47 грн.

Період та частота погашення – це показники, які можна взяти з договору, по якому виникла заборгованість (наприклад, з договору позики чи договору кредитування). Ставку дисконтування ж доведеться визначити самому й цей показник дещо відносний (суб’єктивний) і залежить від професійної думки бухгалтера (фінансиста).

Як обрати ставку дисконтування

Ставка дисконтування – це суттєвий показник в розрахунку, так як її збільшення впливає на теперішню (поточну) вартість: чим ставка дисконтування більша, тим вартість менша. Ніяких конкретних вказівок, яку ставку дисконтування обирати в законодавстві немає. Таке питання Мінфін зі своїми П(С)БО не врегульовує, методрекомендацій під дисконтування теж не розроблено.

Якщо звернутися до МСФЗ (КЗ64 МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”), то треба використати ринкову ставку відсотка на аналогічний інструмент, який подібний за валютою, строками погашення. На практиці можливе обрання наступних ставок:

 • процентна ставка за міжбанківськими кредитами (на кінець жовтня середньозважена – 14% у гривні);
 • вартість кредитів (на кінець жовтня 2019 року – 18,5% у гривні);
 • вартість депозитів фізичних осіб (на кінець жовтня 2019 року – 15,85% на 12 місяців у гривні);
 • облікова ставка НБУ (у листопаді 2019 року – 17%).

Перші три ставки можна знайти можна знайти на офіційному сайті НБУ, а тут  облікову ставку НБУ 2019.

Яку обрати? Якщо підприємство надає позику фізичній особі, то доцільно використати ставку по кредитуванню або облікову ставку НБУ. Якщо є ризик неповернення позики, то краще брати більшу ставку або навіть збільшити певну базову ставку на певний коефіцієнт, який відображає ризик. Наприклад, 120% облікової ставки НБУ (це 20,4% насьогодні, тобто 17×1,2). Облікова ставка НБУ використовується при розрахунках пені податківцями, а також часто й  у комерційних договорах, тому це цілком прийнятний вибір і для цілей бухгалтерського обліку.

Увага: облікова ставка НБУ – ставка дисконтування, якщо не хочеться довго міркувати над проблемою її обрання.

Як бачимо, дане питання неврегульоване і дійсно є дещо суб’єктивним. Поради наступні:

 • пояснити у бухгалтерській довідці обрання ставки й усі розрахунки;
 • закріпити в обліковій політиці за яким принципом обирається ставка дисконтування;
 • користуватися відкритими або широковідомими джерелами (НБУ, певні світові рейтингові агентства типу Thomson Reuters);
 • обґрунтувати у довідці причини збільшення ставки дисконтування, якщо заборгованість ризикована, пояснити ризики, оцінити їх.

Згадані ставки постійно змінюються. Якщо вони змінилися суттєво, то в ідеальній ситуації бажано проводити уточнення оцінки теперішньої вартості заборгованості та відповідні коригування. У системі П(С)БО дане питання детально не врегульоване. Однак, це випливає з того, що теперішня вартість визначається на кожну дату балансу, а не один раз при визнанні дебіторської чи кредиторської заборгованості.

Як відобразити дисконтування заборгованості в обліку

Облік дисконтованої заборгованості здійснюється наступним чином:

 • спочатку показати заборгованість за первісною вартістю;
 • визначити різницю між первісною та дисконтованою сумою. Для кредиторської заборгованості така сума називається дисконт, для дебіторської – премія;
 • на суму згаданої різниці нарахувати дохід  у ситуації кредиторської заборгованості, так як підприємство отримує вигоду від користування грошовими коштами. Якщо заборгованість дебіторська – навпаки, витрати. Підприємство у такому разі втрачає економічні вигоди від надання коштів у борг іншому;
 • на кожну дату балансу здійснювати амортизацію дисконтування (це витрати) та премії (це доходи). У кінцевому результаті на дату балансу облікова вартість та сума остаточного погашення співпадають. Амортизація нараховується теж на основі ставки дисконтування на залишок облікової вартості заборгованості. Сума амортизації має співпадати з загальною сумою дисконту/премії;
 • переводити в обліку довгострокову заборгованість у тій частині, що погашається протягом 12 місяців, у поточну.

Увага: дебіторська та кредиторська заборгованість – це різновид фінансових інструментів, тому треба застосовувати норми П(С)БО 13.

Типові проведення обліку дисконтування (на прикладі позики, поворотної фінансової допомоги)

Процедура

Дебіторська

заборгованість

Кредиторська

 заборгованість

початкове визнання заборгованості

надання позики:

Дт 183 Кт 311

отримання довгострокової позики:

Дт 311 Кт 55

різниця між первісною вартістю заборгованості та теперішньою (поточною, дисконтованою) вартістю

визнання премії:

Дт 952 Кт 183

визнання дисконту:

Дт 55 Кт 733*

амортизація різниці

амортизація премії:

Дт 183 Кт 733

амортизація дисконту:

Дт 952 Кт 55

переведення заборгованості з довгострокової у поточну

Дт 377 Кт 183

Дт 55 Кт 611

* якщо позика надана засновником, то замість рахунку 733 використовуємо рахунок 425 “Інший додатковий капітал” (наслідок п. 5 П(С)БО 15 “Дохід”).

Увага: дисконт/премія = первісна вартість – теперішня вартість.

Як уникнути дисконтування

Уникнути дисконтування можна такими способами:

 • укладати договори тільки на 1 рік. Потім позики можна повертати і брати заново, також договір можна продовжити (пролонгація), що не надає йому статусу довгострокового;
 • не встановлювати взагалі строк повернення позики. У такому разі вона має бути повернута на вимогу позикодавця протягом 30 днів згідно ч. 1 ст. 1049 ЦКУ. Через це  такий договір вважається поточним зобов’язанням.

Однак, такі підходи більше можливі при поворотній фінансовій допомозі. Складніше з банківськими кредитами та векселями. Не завжди це стає можливим і у ЗЕД.

Увага: єдиний 100%-ковий спосіб відбитися від дисконтування – уникати довгострокової заборгованості.

Приклад бухгалтерського обліку дисконтування

Закріпимо тепер на прикладі. Розрахунки проведемо використовуючи дані прикладу 1. Різниця між первісною та теперішньою вартістю заборгованості за ним: 61696,45 грн (= 250000 – 188303,55).

Рік

Повернення позики

Облікова вартість на початок періоду

Ставка дисконтування (ефективна ставка відсотку)

Амортизація дисконту/премії (=гр. 3× гр. 4)

Облікова вартість заборгованості на кінець періоду

 (=гр. 3 + гр.5 - гр. 2)

1

2

3

4

5

6

1

50000

188303,55

0,14

26362,50

164666,05

2

100000

164666,05

0,14

23053,25

87719,30

3

100000

87719,30

0,14

12280,70

0,00

Всього

250000

×

×

61696,45

×

 Бухгалтерські проведення будуть наступні:

Господарська операція

Позикодавець

Позичкоотримувач

Сума

Дт

Кт

Дт

Кт

Надання/отримання позики

183

311

311

55

250000,00

Відображена різниця між первісною та теперішньою вартістю заборгованості (премія/дисконт)

952

183

55

733

61696,45

Кінець 1 року

Нарахування амортизації різниці (премії/дисконту)

183

733

952

55

26362,50

Переведення заборгованості з довгострокової у поточну

377

183

55

611

50000,00

Погашення заборгованості

311

377

611

311

50000,00

Кінець 2 року

Нарахування амортизації різниці (премії/дисконту)

183

733

952

55

23053,25

Переведення заборгованості з довгострокової у поточну

377

183

55

611

100000,00

Погашення заборгованості

311

377

611

311

100000,00

Кінець 3 року

Нарахування амортизації різниці (премії/дисконту)

183

733

952

55

12280,70

Переведення заборгованості з довгострокової у поточну

377

183

55

611

100000,00

Погашення заборгованості

311

377

611

311

100000,00

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини