Головбух

Облік фінансових результатів підприємства

9 жовтня 2019
1793
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

У статті пояснимо на прикладах: як формується фінансовий результат, його складові, а також про фінансовий результат у звітності та обліку.

Банк проведень: надходження нематеріальних активів

Фінансовий результат визначення

Фінансовий результат — це різниця між доходами та витратами підприємства. Простіше, кажучи, – прибуток або збиток.

Фінансовий результат — це суто бухгалтерський термін і показує результат арифметичної дії. Фінансовий результат у підприємства є завжди: позитивний (прибуток) або негативний (збиток). Нульовий результат теж можливий, але рідко зустрічається, хіба що підприємство взагалі не проводило будь-якої діяльності протягом періоду (етап створення або ліквідації).

Увага: Фінрезультат = доходи – витрати = прибуток/збиток

До речі, у звітності за міжнародними стандартами (МСФЗ) термін “фінансовий результат” зазвичай уникають та вживають більш зрозумілі для пересічного користувача звітності поняття “прибуток” або “збиток”. 

Правила обліку фінансових результатів

Правила бухгалтерського обліку фінансового результату визначаються окремими стандартами: П(С)БО 15 “Дохід”, П(С)БО 16 “Витрати”, НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Окремого стандарту щодо обліку фінансового результату не існує.

Увага: Окремий стандарт бухгалтерського обліку для фінрезультатів відсутній

В системі МСФЗ ще більш заплутано — окремих стандартів щодо доходів і витрат немає, тому основні правила слід шукати в Концептуальній основі фінансової звітності та МСБО 1 “Подання фінансової звітності”.

Як в національних, так і міжнародних стандартах окремі нюанси визнання доходів і витрат регулюються спеціалізованими стандартами. Наприклад, правила нарахування зносу (амортизації) основних засобів визначаються П(С)БО 7 “Основні засоби” (МСБО 16 “Основні засоби” в системі МСФЗ).

Чи дорівнює фінансовий результат залишку грошей

Ні, не дорівнює. Цей бухгалтерський парадокс пов’язаний з тим, що визнання доходів і витрат у сучасному бухгалтерському обліку підприємств ніяк не пов’язано з надходженням та витрачанням грошових коштів. Як наслідок, фінансовий результат може бути позитивним – прибуток, але підприємство зовсім може не мати грошей на рахунку, і навпаки.

Увага:  Рух грошей не впливає на фінансовий результат підприємства

Простий приклад: підприємство отримало аванс за свою продукцію, яку ще не відвантажило. Гроші є, але доходу (відповідно й прибутку) немає, так як дохід можна визнати в момент відвантаження продукції.

Правила обліку фінансових результатів

Окремих правил для обліку фінансового результату немає, так як вони є похідними від правил (принципів) обліку доходів і витрат. Їх можна виділити всього два:

  • доходи й витрати визнаються в момент коли вони фактично понесені незалежно від отримання/витрачання грошей. Якщо на складі була продукція вартістю 10 тис. грн, яку потім відвантажили за 16 тис. грн, то в цей момент відбувається одночасно дві бухгалтерські операції: списання старого активу (продукції) за 10 тис. грн й поява нового активу (дебіторської заборгованості) на 16 тис. Відповідно це момент появи витрат (10 тис. грн) та доходів (16 тис. грн), а також поява фінансового результату (прибутку) в 6 тис. грн (=16 – 10). Надходження грошової оплати від покупця (16 тис. грн) уже ніяк не позначиться на доходах, витратах та фінансовому результаті підприємства;
  • при розрахунку фінансового результату доходи співставляють саме з тими витратами, які були понесені заради їх отримання. Наприклад, для виробництва продукції підприємство орендує приміщення цеху. У грудні 2019 року воно сплачує оренду за весь наступний рік (2020). Операція грудня не спричиняє нарахування витрат і не позначається на фінансовому результаті підприємства 2019 року. Цю суму попередньої оплати (авансу) поступово спишуть на витрати протягом звітних періодів 2020 року (поквартально або помісячно). Таким чином, оплата оренди у грудні 2019 року вплине на фінансовий результат 2020 року, так як саме в цьому році цех буде випускати продукцію, яка приноситиме дохід підприємству.

Вищезгадані 2 правила носять назву “принцип нарахування” їх розглядають у сукупності.

Увага:  Фінрезультат для підприємств рахують за так званим принципом нарахування 

Фінансові результати ФОП

Принцип нарахування застосовують лише для підприємств (юридичних осіб), так як фізособи-підприємці рахують свій прибуток (збиток) для податкових цілей у Книзі обліку доходів і витрат за дещо іншим правилами і визнання доходів і витрат у підприємців пов’язано з надходженням і витрачанням грошей. Так, якщо фізособа-підприємець отримає аванс — це дохід і збільшить його фінансовий результат, а у підприємства – ні. Крім того, для підприємців заборонене визнання цілої низки витрат: знос легкових автомобілів, доходи (збитки) від змін валютних курсів, неоплачених грошима витрат тощо. Такий підхід називається касовим методом обліку доходів і витрат, який є протилежністю принципу нарахування.

Увага:  Правила розрахунку фінансового результату підприємств і ФОП, визнання їх доходів і витрат суттєво відрізняються

У Податковому кодексі (ПКУ) щодо підприємців загальної системи оподаткування вживається навіть інший термін – “чистий оподатковуваний дохід” замість “фінансовий результат”, хоча за своєю економічною суттю це одне й те саме.

Формування фінансового результату в обліку

Для обліку формування фінрезультату підприємств задіяна ціла система бухгалтерських рахунків:

  • рахунки обліку доходів (7 клас);
  • рахунки обліку витрат (9 клас);
  • рахунок обліку витрат на виробництво (23) та загальновиробничих витрат (91). Їх слід виділити окремо.
  • рахунки обліку фінансового результату (рахунок 79 та його субрахунки).

Також підприємства можуть у цій системі використовувати ще й рахунки класу 8 для обліку витрат за елементами. Однак, переважна більшість підприємств цього не робить, так як цей клас рахунків, по-перше, не обов’язковий, по-друге, без нього цілком можна обійтися.

Рахунки обліку фінансових результатів

Рахунок обліку фінансових результатів (79) має аж 3 субрахунки:

Субрахунки рахунку 79

Призначення

Як вживається рахунок

791

Облік результатів операційної діяльності

На цьому рахунку накопичуються доходи та витрати лише від основної діяльності підприємства та діяльністю, яка пов’язана з її забезпеченням. Доходи від реалізації продукції, послуг, їх собівартість, витрати на управління підприємством, збутові витрати, доходи й витрати по оренді, зміни валютних курсів тощо.

792

Облік результатів від фінансових операцій

У більшості підприємств він від’ємний. Приклади фінансових витрат – відсотки по кредитам, відсотки по фінансовому лізингу. Для  того, щоб мати доходи підприємство має здавати об’єкти у фінансовий лізинг або надавати позики й отримувати відсотки по таким операціям.

793

Облік іншої діяльності

На цей рахунок списуються доходи й витрати від будь-якої іншої діяльності, яка не потрапила на рахунки 791 і 792: витрати від списання необоротних активів, доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, доходи від відшкодування збитків від страхової компанії і т.д.

Рахунок 79 (791, 792, 793) – це кінцевий рахунок, на який списуються (закриваються) усі рахунки доходів і витрат (7 і 9 клас). Виняток тільки рахунки 23 і 91 – вони закриваються попередньо на інші рахунки (23, 26, 90).

Рахунок 79 (791, 792, 793)

Дт

Кт

Витрати

Доходи

Попередньо фінансовий результат підприємства = Оборот по Кт 79 – Оборот по Дт 79.

Увага:  Бухгалтерське правило просте: рахунки класів 7 і 9 закриваємо на 79 

Приклад обліку фінансового результату підприємства

Для того, щоб зрозуміти використання всієї цієї системи рахунків розглянемо досить простий приклад обліку виробництва та реалізації продукції. Свідомо в даному прикладі опущені усі податки, внески, збори (ПДВ, ПДФО, військовий збір і ЄСВ), окрім податку на прибуток.

Господарські операції

Дт

Кт

Сума

Формування доходів і витрат підприємства

Процес придбання

1

Придбана сировина. Витрат немає.

201

631

4000

2

Оплата вартості сировини постачальнику. Витрат немає, так як підприємство один актив (гроші) заміню на інший (сировину).

631

311

4000

Процес виробництва

3

Вартість сировини списана на собівартість виробництва. Відбувається формування виробничої собівартості.

23

201

4000

4

Нарахована зарплата робітникам, які виробляють продукт.

23

661

5000

5

Нарахований знос обладнання та знос виробничої будівлі.

91

131

1000

6

Загальновиробничі витрати списані на собівартість виробництва.

23

91

1000

7

Отриманий продукт з виробництва за виробничою собівартістю (=4000+5000+1000). Усі ці затрати на виробництво не є витратами з точки зору бухгалтерського обліку, так як актив (продукт) ще не списаний з балансу.

26

23

10000

Процес реалізації

8

Відвантажено продукт і визнаний дохід (виручка) від його реалізації

361

701

16000

9

Списаний продукт з балансу в момент реалізації (за виробничою собівартістю)

901

26

10000

10

Надійшла оплата від постачальника (50%).

311

361

8000

11

Нарахована зарплата директору підприємства.

92

661

4000

Облік фінансового результату в кінці місяця

12

Дохід від реалізації віднесений на фінансовий результат

701

791

16000

13

Собівартість реалізованого продукту віднесена на фінансовий результат

791

901

10000

14

Зарплата директора віднесена на фінансовий результат

791

92

4000

15

Нарахований податок на прибуток. Фінансовий результат до оподаткування = 16000 – 10000 – 4000 = 2000. Податок на прибуток = 2000×0,18 = 360.

981

641

360

16

Витрати з податку на прибуток списані на фінансовий результат

791

981

360

17

Порахований фінансовий результат періоду: 2000 – 360 = 1640 (прибуток). Його віднесено на збільшення нерозподіленого прибутку у балансі підприємства.

791

441

1640

Складові фінансового результату

Фінансовий результат підприємства можна розкласти на складові. Зокрема коли складаєте Звіт про фінансові результати, використовуйте наступний підхід:

Компонент фінансового результату

Як визначається

На основі даних прикладу

Чистий дохід

= Виручка – ПДВ – Акциз.

У неплатників ПДВ і акцизу співпадає з виручкою.

16000*

Валовий прибуток (збиток)

= Чистий дохід – Собівартість

6000

Фінансовий результат від операційної діяльності

= Валовий прибуток (збиток) + Інші операційні доходи – Інші операційні витрати – Адміністративні витрати – Витрати на збут

2000

Фінансовий результат до оподаткування

= Фінансовий результат від операційної діяльності + Інші доходи – Інші витрати + Фінансові доходи – Фінансові витрати  + Доходи від участі в капіталі – Витрати від участі в капіталі

2000

Чистий прибуток (збиток)

= Фінансовий результат до оподаткування – Витрати з податку на прибуток

або Чистий прибуток = усі доходи – усі витрати

1640

* якби підприємство було платником ПДВ, то продукція була б продана за 19200 грн (=16000 + 16000×20% = 16000+3200). Тоді виручка 19200, а чистий дохід = 16000 (= 19200 – 3200).

Формування фінансових результатів у звітності

Фінансовий результат знаходить своє відображення у наступних звітах:

  • Звіт про фінансові результати (вона ж – форма № 2, міжнародна назва – звіт про прибутки та збитки) – суми доходів і витрат за різними видами, проміжні фінансові результати (від операційної діяльності, до оподаткування, чистий);
  • Баланс (міжнародна назва – Звіт про фінансовий стан) – накопичений фінансовий результат за всі періоди діяльності (нерозподілений прибуток/непокритий збиток);
  • Податкова декларація з податку на прибуток – фінрезультат є основою для розрахунку податку на прибуток. Однак, даний звіт не подається учасниками спрощеної системи оподаткування (платники єдиного податку).

У фінансовій звітності збиток наводиться у дужках, а не зі знаком мінус (“–”). Аналіз фінансових результатів

Фінансовий результат і оподаткування

В оподаткуванні фінансовий результат ключовий для  загальної системи:

Чи впливає фінансовий результат на оподаткування:

Як визначається податок?

Підприємства. Податок на прибуток (загальна система, малодоходники (дохід ≤ 20 млн грн на рік))

Так

(ФР – накопичені збитки минулих років)×0,18

Підприємства. Податок на прибуток (загальна система, великодоходники (дохід > 20 млн грн на рік))

Так

(ФР +/– податкові різниці)×0,18

ФОП. Податок на доходи фізичних осіб (загальна система)

Так

Чистий оподатковуваний дохід × 0,18 = (Доходи – Витрати)×0,18

Підприємства та ФОП. Єдиний податок (спрощена система, 3 група)

Ні

Доходи×0,03 або Доходи × 0,05

ФОП. Єдиний податок (спрощена система, 1-2 група)

Ні

Фіксована сума податку за кожний місяць

Фінансовий результат – прибуток

Прибуток збільшує нерозподілений прибуток підприємства у балансі (Дт 79 Кт 441). Його можна використати в майбутньому для виплати дивідендів, формування резервного капіталу, збільшення статутного капіталу. Можна взагалі не розподіляти.

Фінансовий результат – збиток

Збиток покривають за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років або резервного капіталу. Якщо їх немає, то збиток збільшує у балансі непокритий збиток минулих років (Дт 442 Кт 791).

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини