Головбух

Облік доходів у медзакладі

3 жовтня 2019
113
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Після реорганізації медичні заклади стали самоокупними. Змінилися і звичні для них правила бухгалтерського обліку доходів і надходжень. Наразі правила обліку доходів у КНП такі ж, як і у звичайних підприємств – П(С)БО 15 “Дохід” усьому голова. Розглянемо у консультації облік доходів у медзакладі-КНП на прикладі притаманних їм господарських операцій.

Осіннє переведення часу — у графіках і табелі лікарні: живі зразки

Як визнавати доходи у небюджетників

Спершу про правила визнання доходу у бухгалтерському обліку. Усі вони походять від принципу нарахування, який виписаний Законом “Про бухгалтерський облік...” від 16.07.1999 № 996. Їх суть в наступному:

 • отримання грошей на рахунок чи в касу – це ще не дохід. Гроші й дохід у бухгалтерському обліку КНП, як і інших підприємств, не пов’язані ніяк. Попередня оплата (аванс), який надійшов на рахунок медзакладу від НСЗУ спричиняє лише зобов’язання щодо надання медичної послуги з охорони здоров’я;
 • дохід визнається тоді, коли він зароблений фактично. Це значить, що в той період, на ту дату, коли медична послуга буде надана пацієнту (завершена) й нараховується дохід (див. п. 10 П(С)БО 15). Оплачувати цю послугу не можна до/після/одночасно з наданням послуги. Але день оплати не впливає на визнання доходу;
 • дохід співвідноситься з витратами, які пов’язані з його отриманням. Наприклад, якщо медзаклад отримує як подарунок актив тривалого використання (автомобіль швидкої допомоги, томограф, лінійний прискорювач), то доходи від такої операції треба визнавати поступово, по мірі використання такого активу (нарахування амортизації). Так само це правило працює й щодо отриманих наперед платежів, наприклад з оренди. Їх треба визнавати доходами періоду частинами.

Увага:  Отримав гроші ≠ отримав дохід.

Як ці правила впливають на відображення операції по рахункам?

Наприклад, медзаклад подав у лютому рахунок до НСЗУ за послуги надані у січні. Додатково отримав кошти авансом на лютий. Визнати отриманий аванс доходом одразу не можна, так як лютий ще не закінчився. Проведення буде Дт 311 Кт 681 (не Дт 311 Кт 703). Доходу немає, цого ще не зарабили, послугу не надали. У кінці лютого медзаклад сформує звіт за надані послуги й подасть його до НСЗУ – тоді послуги надані, тому по факту подачі звіту в останній день лютого визнається дохід проведенням Дт 361 Кт 703.

Первинні документи для визнання доходу з наданих медзакладом

Якщо це не послуги перед НСЗУ, а звичайна господарська операція, то доходи, як правило, варто визнавати по підписанню акта приймання-передачі наданих послуг чи подібного за назвою документа. Щодо НСЗУ його замінює звіт.

Увага:  Акт приймання-передачі, поданий до НСЗУ звіт, бухгалтерська довідка – це ті документи, які можуть бути підставою для нарахування доходу у бухгалтерському обліку.

Однак, акт теж не завжди визначальний первинний документ. Наприклад, медзаклад здав приміщення в оренду. Договір уклали на цілий рік, сума доходу за рік (місяць) визначена договором. З якою періодичністю не складали б акт наданих послуг бухгалтер у цій ситуації може сміливо нараховувати дохід щомісяця (щокварталу). Адже дохід уже виник, послугу по завершенню періоду вже надали. Якщо медзаклад-КНП зареєстрований платником ПДВ, то при цьому виникає податкове зобов’язання з ПДВ.

Чому доходи по оренді такі особливі та їх можна визнавати без акта? По ним прослідковується чітка періодичність: пройшов місяць (квартал) і послугу надали. Річний обсяг послуги можна чітко розділити на місячний (квартальний) обсяг (це 1/12, чи 1/4) загального обсягу). У такій ситуації спрацьовує п. 11 П(С)БО 15 – визнання доходу на основі питомої ваги обсягу послуг, які надали. Періодичність можна виписати договором.

Увага:  Дохід можна визнавати не тільки на дату підписання акта наданих послуг, але й на дату балансу з періодичністю, яка випливає з умов договору.

ПДВ і дохід з послуг у медзакладі-КНП

Податкова вважає, що податкове зобов’язання з ПДВ виникає незалежно від підписання акта наданих послуг, так як це не єдино можливий документ щодо оформлення факту отримання доходу (лист ДФС від 30.01.2018 № 342/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, далі – лист № 342). Наприклад, нарахувати дохід без акта надання послуг можна на основі бухгалтерської довідки.

Увага: Уважно вивчайте умови договору з надання послуг, щоб не проґавити нарахування доходу й, разом з ним, ПДВ

За відсутності авансу ПДВ нараховуйте з тою періодичністю, яка визначена договором. ДПС при цьому допускає як місячний, так і квартальний, і навіть річний період визнання доходу по наданню послуг оренди з таким же нарахуванням ПДВ (той же лист № 342).

Увага: Отримав аванс – нарахуй ПДВ

Однак, отримали аванс – зобов’язані одразу визнати ПДВ на дату його отримання (правило першої події). Звичайно треба зареєструвати податкову накладну.

Аванс, доходи майбутніх періодів і цільове фінансування у КНП

Раніше всі кошти, які медзаклад отримував з бюджету були цільовими асигнуваннями. Тепер медзаклад-КНП може отримувати кошти з різних джерел і їх не завжди можна розглядати як цільове фінансування. Це стосується й коштів від НСЗУ. По-перше, вони не мають чітко визначеного цільового призначення. Медзаклад може їх витрачати на свій розсуд: на зарплату, на ремонт чи інші визначені статутом цілі. По-друге, НСЗУ закладає у вартість цих послуг і прибуток медзакладу. Цільове ж фінансування йде завжди виключно на покриття витрат і поняття прибутку по ньому відсутнє. По-третє, коли обліковуєте цільове фінансування не використовуйте рахунок авансу (681).

Увага: Правила обліку наперед отриманих коштів у медзакладу-КНП:

 • кошти з місцевого бюджету – цільове фінансування;
 • кошти наперед від НСЗУ чи пацієнта – це аванс;
 • аванс за послугу, яка надається тривалий час – доходи майбутніх періодів

Наслідки цього всього наступні:

 • отримання доходу по наданню послуг НСЗУ: Дт 361 Кт 703. Якщо кошти отримані наперед, то це аванс, а не цільове фінансування, тобто Дт 311 Кт 681;
 • отримання цільового фінансування по бюджетним програмам (наприклад, по цільовій програмі місцевого бюджету по лікуванню і реабілітації учасників АТО, осіб з інвалідністю): Дт 311 Кт 481 (отримання коштів з бюджету); Дт 481 Кт 718 (визнання доходу по коштам цільового фінансування);
 • отримання коштів з благодійної організації на закупівлю медикаментів, придбання вартісного обладнання тощо. Це теж кошти обмежені метою, а тому обліковуємо аналогічно цільовому фінансуванню з місцевого бюджету (рахунок 48);
 • отримання коштів, подарунків, гуманітарної допомоги від благодійної допомоги без визначеної мети використання. Це уже не цільове фінансування, а просто дохід від безоплатно отриманих активів: обліковуємо за  Кт рахунку 718 (якщо отримано гроші або інші оборотні активи) або Кт рахунку 424 (якщо це основні засоби); 
 • отримання доходу від надання платних медпослуг населенню. Облік аналогічний такому з НСЗУ, тобто: Дт 361 Кт 703 (визнання доходу). Отримання авансу (сплата наперед послуг фізособою) Дт 311 Кт 681. Якщо платні послуги потрапляють під виняток пп. 197.1.5 ПКУ (наприклад, масаж чи косметологічні маніпуляції), то не забуваємо й про ПДВ;
 • отримання грошей як попередньої оплати щодо послуг, які надаються тривалий час (наприклад, за оренду). Окрім авансового рахунку 681 також часто використовується рахунок 69 “Доходи майбутніх періодів”.

Дохід у КНП: бухгалтерські проведення

Тепер закріпимо описані вище підходи у прикладах з бухгалтерським проведеннями.

Бухоблік доходу у КНПскачати таблицю

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Визнання доходу по коштам НСЗУ

1

У вересні нарахований дохід щодо наданих послуг по договору з НСЗУ

361

703

1022738,67

2

Надходження грошей від НСЗУ у  жовтні

311

361

1022738,67

3

Надходження авансу від НСЗУ на жовтень

311

681

1022738,67

4

Визнання доходу за жовтень та списання використаного авансу

361

703

1022738,67

681

361

1022738,67

Визнання доходу з інших джерел фінансування

1

Надано послуги оренди (КНП– неплатник ПДВ)

377

713

12000,00

2

Отримано наперед платіж з оренди на наступний рік

311

681

780000,00

Визнано податкове зобов’язання з ПДВ (=780000/6)

643

641

130000,00

Визнані доходи майбутніх періодів

681

69

780000,00

Щокварталу визнаються доходи період (780000/4)

69

713

195000,00

Відображені розрахунки з ПДВ (=195000/6)

713

643

32500,00

3

Надано послуги з оренди приміщення (КНП– платник ПДВ), нараховано ПДВ за ставкою 20%

377

713

12000,00

713

641

2000,00

4

Визнаний дохід від надання платних медпослуг з косметологічної операції (медзаклад – платник ПДВ)

361

703

48000,00

703

641

8000,00

5

Отримано кошти від місцевого бюджету на реабілітацію учасників АТО

311

48

100000,00

Надано послуги з реабілітації

361

703

100000,00

Собівартість наданої послуги

23

661, 651, 201

100000,00

6

Отримано кошти від благодійного фонду на купівлю томографу

311

48

18000000,00

Відображені капітальні інвестиції

152

631

18000000,00

Введено томограф в експлуатацію

104

152

18000000,00

Нарахування амортизації томографу

23

131

1000,00

Визнання доходу від цільового фінансування по мірі амортизації

48

745

1000,00

7

Отримано гуманітарну допомогу (ліки)

201

718

18000,00

8

Отримано пожертвування

301

718

500,00

9

Продаж ліків і медвиробів з нарахуванням ПДВ за ставкою 7%

311

702

107000,00

702

641

7000,00

10

Отримано подарунок – автомобіль

105

424

1500000,00

Нарахування амортизації

92

(23)

131

500,00

Визнання доходу від безоплатно одержаного основного засобу

424

745

500,00

Фінансові доходи

1

Отримання доходів по процентам від банківського депозиту

311

732

18000,00

 

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини