Головбух

Сезонне техобслуговування

17 вересня 2019
2143
Середній бал: 5 із 5
експерт MCFR Головбух

Розпочнемо зі заміни шин на автомобілі. Перш ніж встановити сезонні шини, їх, звісно, спочатку потрібно придбати. Тому з’ясуємо, на якому рахунку обліковувати придбані шини.

Будьте в темі! ТОП-Зміни законодавства у зручній таблиці

Оприбуткування шин

Для обліку шин використовують субрахунок 207 «Запасні частини». Це чітко визначено в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291.

Проте якщо шини вже були встановлені на авто, а їх вартість включено до первісної вартості автомобіля, їх обліковують у складі основних засобів, а саме на субрахунку 105 «Транспортні засоби».

На кожну придбану шину заводять Картку обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини (далі — картка обліку). Її форму наведено у додатку 5 до Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Мінтрансу від 20.05.2006 № 488 (далі — Норми № 488).

Під час придбання шини у картці обліку зазначають:

  • найменування підприємства, його місцезнаходження;
  • технічні характеристики і дату виготовлення шини;
  • марку і модель автомобіля, на якому встановлено шину.

Дату виготовлення шини замарковано на її боковині числом із чотирьох цифр: перші дві — познака порядкового номера поточного тижня року виготовлення; останні дві — познака двох останніх цифр року виготовлення шини.

Як нарахувати і сплатити ЄСВ БЕЗ ШТРАФІВ

Заміна шин

З метою бухгалтерського обліку важливо з’ясувати, чи вважати сезонну заміну шин поліпшенням, поточним ремонтом (технічним обслуговуванням) основного засобу. Підказку можна знайти у пункті 3.19 Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу від 30.03.1998 № 102 (далі — Положення № 102). У ньому сказано, що операції заміни на транспортних засобах шин та акумуляторних батарей не належать до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів їх поліпшення.

Отже, сезонна заміна шин є технічним обслуговуванням автомобіля, позаяк таку заміну здійснюють для підтримання автомобіля в робочому стані без приросту первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід. Відповідно, вартість шин включають до складу витрат на підставі пункту 15 П(С)БО 7 «Основні засоби». Залежно від напряму використання автомобіля такі витрати потрібно відобразити на рахунку 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» або субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

Списання шин

Списують вартість нових шин на один із витратних рахунків під час встановлення шин на автомобіль. І хоча вони зникнуть з балансу підприємства, підприємство продовжуватиме вести їх кількісний облік. У Таблиці даних обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини картки обліку заповнюють графи 2, 3, 7 та 10. Далі під час експлуатації водій має фіксувати місячний пробіг у графі 5 і загальний пробіг з початку експлуатації у графі 6.

Під час сезонного «перевзування» знятий комплект шин в обліку не поновлюють. Підприємство продовжує вести кількісний облік знятих шин.

Зазначимо, що вартість шин можна списувати і пропорційно до пробігу. Можливість застосування такого методу випливає із пункту 8 П(С)БО 16 «Витрати».

Застосовуючи такий метод, користуються нормою середнього ресурсу шин із Норм № 488.

Заміна акумуляторів

Акумулятори сезонній заміні не підлягають. Їх замінюють за досягнення норми середнього ресурсу. Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджено наказом Мінтрансу від 20.05.2006 № 489.

Бухгалтерський облік акумуляторів від моменту придбання до моменту списання (включаючи період, коли вони перебувають в експлуатації) також ведуть на субрахунку 207 «Запасні частини». Для обліку акумуляторів на зберіганні та в обороті відкривають окремі рахунки четвертого порядку, наприклад «Акумулятори на зберіганні», «Акумулятори в обігу» тощо. Як і у випадку з шинами, вартість акумуляторів списують на витрати в момент встановлення на автомобіль.

Аналітичний облік акумуляторів ведуть у Картці обліку наробітку та відстежування обігу АБ. Форму такої картки наведено у додатку 12 до Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Мінтрансу від 02.07.2008 № 795 (далі — Правила № 795).

Для встановлення на автомобіль акумулятор відпускають лише в обмін на знятий і за наявності акта, що підтверджує непридатність знятого акумулятора до подальшої експлуатації.

Коли на склад повертають акумулятор, який надалі може бути реалізований або використаний для експлуатації автомобіля, його оприбутковують за чистою вартістю реалізації або в оцінці його можливого використання (пп. 2.12 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 № 2).

Заміна мастила

Статтею 36 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII встановлено, що власники транспортних засобів чи особи, які їх експлуатують, зобов’язані забезпечувати своєчасне і повне проведення робіт з їх технічного обслуговування і ремонту згідно з нормативами, встановленими виробниками відповідних транспортних засобів.

Підготовка транспортного засобу до використання у зимових умовах належить до сезонного технічного обслуговування і є обов’язком підприємства. Примірний перелік операцій сезонного технічного обслуговування наведено у додатку В до Положення № 102, де зазначено також роботи із заміни олив.

Списання й утилізація шин та акумуляторів

За досягнення фактичного пробігу, що відповідає встановленим (скоригованим) нормам, автомобільну пневматичну шину списують (п. 7.1 Норм № 488).1

Проте якщо автомобільні шини зносилися раніше, ніж використано їхній ресурс, їх можна списати на підставі акта про списання автомобільних шин. Якщо дотримано пробіг (наробіток) чи перепробіг відповідно до норми (тимчасової норми) середнього ресурсу шини або шина природно зношена до граничної висоти малюнка протектора, за якої можливе її економічно доцільне відновлення допустимими методами, — оформлена картка є актом списання:

  • зношеної шини;
  • шини, що не пройшла нормативного пробігу;
  • шини через виробничі дефекти.

Увага: якщо планують продаж шин, раніше списаних з балансу, то підприємство має поновити їх в обліку, нарахувавши дохід

Після списання зношених шин підприємство може їх продати як вторинну сировину. Зношені шини оприбутковують за ціною можливої реалізації, відображаючи проведенням: дебет субрахунку 209 «Інші матеріали» із кредитом субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

Для дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища необхідно передати списані шини спеціалізованому підприємству, яке має ліцензію на такий вид діяльності. До того ж рекомендуємо укласти договір з таким підприємством про утилізацію шин та оформити їх передачу актом приймання-передачі. За таких умов виникають витрати підприємства на послуги з утилізації.

Увага: вартість акумулятора, встановленого на авто, списується на витрати звітного періоду

Списані акумулятори також підлягають утилізації. Процедуру утилізації визначено у розділі ІХ Правил № 795. Для цього керівник підприємства (організації) розпорядчим документом призначає відповідального за утилізацію акумуляторів, який веде журнал обліку та обігу відпрацьованих акумуляторів. Відповідальна особа веде журнал обліку та обігу відпрацьованих акумуляторів (його форму наведено у додатку 14 до Правил № 795), забезпечує їх облік, щомісяця інформує керівника про накопичені обсяги відпрацьованих акумуляторів, своєчасно здає акумулятори на спеціалізоване підприємство з утилізації, контролює повернення спеціалізованої тари, обліковує і зберігає документи, що підтверджують факт здавання відпрацьованих акумуляторів на утилізацію.

Передати акумулятори на утилізацію треба не пізніше трьох місяців після списання (п. 9.9 розділу ІХ Правил № 795).

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини