Головбух

Як сплачувати податки у разі банкрутства підприємства

  • 27 червня 2019
  • 31
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Проти підприємства порушено справу про банкрутство. Ліквідація не єдиний варіант рішення проблеми, так як можна відновити платоспроможність через проведення процедури санації. До того ж держава через деякі послаблення у податковій сфері також сприяє фінансовому оздоровленню підприємства. Якими є особливості сплати податків у цей непростий санаційно-ліквідаційний період – у сьогоднішньому огляді.

 

Ліквідація ТОВ за рішенням засновників: алгоритм дій

Почнемо з того, що порушення щодо підприємства справи про банкрутство зовсім не означає, що воно позбувається обов’язку сплачувати встановлені податковим законодавством платежі (податки та збори).

У пункті 1.1 Податкового кодексу України (ПК) встановлено, що він регулює відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків і зборів, що справляються в Україні.

Водночас пункт 1.3 ПК встановлює, що кодекс не регулює питання погашення податкових зобов’язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-ХІІ (далі — Закон про банкрутство).

Увага: оподаткування під час санаційно-ліквідаційних процедур регулюється Законом про банкрутство, а не ПК.

Санація – це одна із судових процедур банкрутства. Таким чином, поняття банкрутства підприємства є ширшим за поняття санації, оскільки включає його так само, як і процедури розпорядження майном боржника та ліквідації банкрута.

Банкрутство підприємства – це уже кінець господарського життя підприємства, коли господарським судом визнається неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити грошові вимоги кредиторів, визначені в порядку, встановленому цим Законом, інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури (ст. 1 Закону про банкрутство). Санація є правом боржника і кредитора (ч. 1 ст. 6 Закону про банкрутство).

Увага: банкрутство визнається у випадках коли неможлива санація та мирова угода або боржник і кредитори не можуть досягти згоди по процедурі санації.

Процедура санації

Як зазначено в абз. 3 ч. 1 ст. 28 Закону про банкрутство, термін «санація» означає систему заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації і спрямовані на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення — у повному обсязі або частково — вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника. Тобто перебування підприємства у процедурі санації однозначно свідчить про порушення стосовно такого підприємства справи про банкрутство.

У зв’язку з цим варто звернути увагу на наслідки, які настають для підприємства-боржника у разі порушення стосовно нього процедури банкрутства, у т. ч. процедури санації.

Перебування підприємства у процедурі санації однозначно свідчить про порушення справи про банкрутство.

По-перше, дія щодо боржника мораторію на задоволення вимог кредиторів — зупинення виконання боржником своїх зобов’язань, у т.ч. щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), термін виконання яких настав до дня запровадження мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію (ч. 1 ст. 19 Закону про банкрутство). Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів (ч. 3 ст. 19 Закону про банкрутство), зокрема існують такі послаблення:

  • заборонено здійснювати стягнення на підставі виконавчих документів по майновим вимогам, у т.ч. застави;
  • не виконуються вимоги, на які поширено мораторій;
  • не нараховується неустойка (штраф, пеня) за невиконання або неналежне виконання зобов’язань;
  • припиняється перебіг терміну позовної давності;
  • не здійснюється індексація грошових зобов’язань за час прострочення.

Винятки по мораторію наведено у ч. 5 ст. 19 Закону про банкрутство, зокрема це зарплата й зобов’язання поточних кредиторів, тобто таких, які виникли  після порушення процедури санації.

По-друге, наслідком введення процедури санації є перехід усіх повноважень щодо провадження господарської діяльності боржника до арбітражного керуючого — керуючого санацією, який її здійснює з огляду на наслідки запровадженого мораторію.

Отже, Закон про банкрутство не встановлює якогось особливого порядку сплати податків у процедурі санації, окрім одного нюансу — він розподіляє податкові зобов’язання боржника на ті, що виникли до порушення провадження у справі про банкрутство, й ті, що виникли після його порушення. З огляду на правило мораторію на задоволення вимог кредиторів ті податкові зобов’язання, що виникають у боржника, який перебуває у процедурі санації після порушення провадження у справі про банкрутство, отримують статус поточних і мають сплачуватися на загальних підставах, передбачених ПК.

Отже, можна дійти висновку, що Закон про банкрутство встановлює особливий порядок сплати тих податкових зобов’язань боржника, який перебуває у процедурі санації, що виникли до дня порушення справи про його банкрутство і, відповідно, до дня запровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів, що вводиться одночасно з порушенням провадження у справі про банкрутство (ч. 2 ст. 19 Закону про банкрутство).

Штраф, пеня, неустойка під час санації не нараховуються.

Податкові зобов’язання боржника, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, вважаються конкурсними грошовими зобов’язаннями, а податковий орган — конкурсним кредитором (ст. 1 Закону про банкрутство). Це зобов’язує податковий орган заявити такі конкурсні грошові (податкові) вимоги до реєстру вимог кредиторів боржника протягом 30 днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство, що, як правило, відбувається у процедурі розпорядження майном (ч. 1 ст. 23 Закону про банкрутство). Тож у разі заявлення податковим органом конкурсних грошових (податкових) вимог до реєстру вимог кредиторів боржника протягом зазначеного строку такі вимоги відповідно до пп. 3 ч. 1 ст. 45 Закону про банкрутство потрапляють до третьої черги цього реєстру, перебувають у ньому в тому числі в період дії процедури санації боржника і, відповідно, мають бути задоволені керуючим санацією.

Податкові зобов’язання, що виникають після дня початку процедури санації, сплачуються у загальному порядку.

Увага: зобов’язання підприємства, у т.ч. податкові, діляться на “до” та “після” дати порушення процедури банкрутства. По першим – мораторій, по другим – треба виконувати.

Якщо ж конкурсний кредитор — податковий орган «не встигне» або «забуде» заявити такі конкурсні грошові (податкові) вимоги до реєстру вимог кредиторів протягом 30-денного строку, передбаченого ч. 1 ст. 23 Закону про банкрутство, то такі вимоги не є конкурсними і будуть погашатися у ліквідаційній процедурі у шосту чергу (ч. 4 ст. 23 Закону про банкрутство).

Увага: вчасно заявлені ДФС податкові зобов’язання потрапляють до 3-ї черги реєстру вимог кредиторів, а невчасно – до 6-ї черги.

Якщо штрафні санкції виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, податковий орган має їх заявити до реєстру вимог кредиторів боржника, і вони потраплять до шостої черги задоволення (п. 6 ч. 1 ст. 45 Закону про банкрутство), де й перебуватимуть під час процедури санації.

Увага: штраф, пеня, неустойка – це 6-а черга реєстру вимог кредиторів.

Є одне гарне податкове послаблення, яким слід скористатися під час проведення процедури санації. Є пільга, яка тимчасово звільняє від сплати ПДВ при ліквідації за процедурою Закону про банкрутство! Так, згідно п. 46 підрозділу 2 Перехідних положень ПКУ тимчасово, до 1 січня 2020 року діє звільнення від ПДВ на операції боржника з постачання товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану санації, затвердженого згідно із статтею 6 Закону про банкрутство. Також не нараховуються компенсаційні податкові зобов’язання за п. 198.5 ПКУ.

Увага: під час процедури санації діє пільгове звільнення від сплати ПДВ по операціях постачання до кінця 2019 року.

ДФС в індивідуальній податковій консультації від 27.11.2017 р. № 2720/6/99-99-15-03-02-15/ІПК підкреслює, що згадана пільга щодо ПДВ діє тільки у разі, якщо отримана боржником від покупця оплата за поставлені товари буде використана виключно для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до погодженого плану санації.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Навіть якщо вже знайшли відповідь на своє запитання...

...рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини