Головбух

Податкова застава

 • 24 червня 2019
 • 101
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Несплата, прострочення податкових платежів. Що далі? Звичайно, це вже та ситуація, яку краще не допускати. Однак, у господарському житті все можливо, як свідомо, так і через необачність. А далі – податкова застава, з першого ж дня. Що це? Які обмеження на операції з майном підприємства виникають та як позбутися податкової застави? Ці та багато інших питань розглянуті в даній консультації.

У чому особливість податкової застави

 Огляд судової практики. Податковий борг

Застава, у загальному своєму розмінні, – це гарантія, яка надається за рахунок певного майна щодо виконання зобов’язання перед кредитором. На таке майно накладаються обмеження щодо продажу чи іншого відчуження. У разі невиконання зобов’язання заставлене майно передається кредитору або продається на аукціоні в оплату боргів. Така застава є добровільною та виникає на основі договору кредитування, позики чи подібних, як правило, ще до моменту невиконання зобов’язань, але може бути створена й після порушень боргових платежів. Застава часто використовується банками, ломбардами, емітентами цінних паперів та іншими позичальниками.

Мета податкової застави забезпечити сплату податку та пені за прострочення сплати (пп. 14.1.155 ПКУ). Податкова застава від традиційної відрізняється тим, що:

 • з’являється тільки після невиконання зобов’язання, в основному через несплату податку;
 • кредитором вважається держава, яку представляє ДФС в особі податкового керуючого;
 • ніякого договору чи згоди підприємства на таку заставу не потребується. Податкова застава обов’язкова й виникає не через договірні відносини, а через пряму норму закону, – п. 88.2 ПКУ. Хоче цього підприємство або ні, але майно опиняється в заставі.

Увага: Податкова застава, за своєю суттю – це резервування податківцями майна податкового боржника та його подальше стягнення, у разі якщо і надалі податки та нараховані штрафні санкції не сплачуються.

Коли майно опиняється у податковій заставі

Відлік даного моменту часу починається з того, дня коли утворюється податковий борг, а він може утворитися тільки по узгодженому податковому зобов’язанню. Податкове зобов’язання узгоджується через декларацію (уточнюючий розрахунок), податкове повідомлення-рішення (ППР) або договір між ДФС і платником податку:

Умова настання права на податкову заставу

Коли настає день виникнення податкової застави?

Пояснення

1

Несплата податку та санкцій, які визначено самостійно у декларації

Наступний день за останнім днем, коли треба було сплатити податок

11-й день* після граничного строку подання податкової декларації по відповідному податку

2

Несплата податку та санкцій, які платнику податку визначила ДФС

День, на який виникає податковий борг

11-й день** після узгодження зобов’язання на основі ППР

3

Відстрочення (розстрочення) податкового боргу, яке надається окремо за кожним податком і збором

День укладення договору про відстрочення (розстрочення) податкових зобов’язань

Ця дата випадкова й залежить від дня, коли укладений договір. Однак, майно, скоріше за все, уже й так знаходитися у податковій заставі через перші 2 причини.

* податки сплачуються протягом 10 днів після граничного строку подання декларації (п. 57.1 ПКУ);

** платнику податків відводиться 10 днів на сплату податкового зобов’язання на основі ППР (п. 57.3 ПКУ).

Податкова застава може бути застосована не тільки щодо майна юросіб, але й фізосіб, так як ПКУ ніяких виключень щодо останніх не містить.

Податкова застава та узгодження податкового зобов’язання

Важливими висновками з цього взаємозв’язку між податковим боргом та податковою заставою наступні:

 • якщо підприємство має несплату податку, але декларацію чи уточнюючий розрахунок не подавало, а ППР не отримувало, то й немає податкового боргу та, відповідно, податкової застави;
 • немає податкової застави на етапах адміністративного узгодження та судового узгодження податкового зобов’язання, тобто в період часу поки відбувається оскарження дій ДФС і нарахованих нею податкових зобов’язань чи санкцій.

Щодо останнього – такі оскарження треба подавати вчасно, тобто в 10-денний термін. Наприклад, якщо до суду подати після спливу 10-денного терміну з дня отримання ППР, то податкове зобов’язання уже вважається узгодженим, а майно з 11-го дня – у податковій заставі. І доведеться або платити, або чекати рішення суду по справі.

Увага: Якщо податкове зобов’язання ще не узгоджене, то немає й податкового боргу, відповідно, й відсутня податкова застава.

Чи є обмеження на майно до дати складання опису

Виходить, що правило просте: не сплатив податок – на наступний день майно в заставі. Звертаємо увагу на такий момент: право податкової застави з’являється одразу, навіть ще до документального оформлення опису майна. З описом майна податківці можуть тягнути суто з технічних причин – не встигають. Це означає, що будь-яке відчуження майна, якщо утворився податковий борг, треба проводити тільки з дозволу ДФС і податківці можуть застосувати п. 92.3 навіть до тих операцій, які відбулися між датою виникнення права на податкову заставу та датою описом заставленого майна.

Таким чином, якщо підприємство планує відчуження (продаж) значного майна, то варто б отримати довідку від ДФС про відсутність заборгованості з податків.

Чи все майно потрапляє під податкову заставу

Ні, не все. Однак, для цього треба, щоб був здійснений опис майна з боку податкового керуючого. Якщо це трапилося, то тоді, як зазначалося вище, ДФС цілком може вважати абсолютно все майно платника податковою заставою і сперечатися доведеться лише через суд.

Податківці при описі майна керуються Порядком застосування податкової застави контролюючими органами, наказ Мінфіну від 16.06.2017 р. № 586 (далі –  Порядок № 586). 

Яке майно потрапляє під податкову заставу

Вимоги щодо майна, яке потрапляє в податкову заставу:

 • це будь-яке майно, яке перебуває у власності платника податку на день виникнення застави (п. 89.2 ПКУ);
 • включається насамперед ліквідне майно, тобто таке яке можна швидко продати без втрати вартості, по якому відсутні індивідуальні ознаки (абз. 2 п. 89.3 ПКУ). Найліквідінішим є гроші, дебіторська заборгованість, товари, готова продукція, запаси.

Вимоги щодо вартості майна, яке потрапляє в податкову заставу:

 • балансова вартість майна має відповідати сумі податкового боргу (п. 89.2 ПКУ). Для необоротних активів, наприклад, це буде залишкова вартість. Оцінка майна проводиться тільки у разі відсутності балансової вартості (п. 6 розділу ІІ Порядку № 586);
 • якщо сума податкового боргу збільшується, то знову складається акт, куди включається ще більше майна підприємства-боржника (п. 8 розділу ІІ Порядку № 586);
 • якщо вартості майна не вистачає (або  у боржника взагалі відсутнє майно), то тоді під заставу включатиметься усе майно, що платник податку буде отримувати в майбутньому (п. 7 розділу ІІ Порядку № 586, п. 89.5 ПКУ);
 • частину майна з податкової застави можна зняти, якщо відбувається часткове погашення податкового боргу та якщо на це дає згоду податковий керуючий (п. 2 розділу V Порядку № 586).

Документальне оформлення податкової застави

Опис майна, на яке поширюється податкова застава, податковий керуючий оформляє Актом опису майна (його форма є у додатку 2 до Порядку № 586). Після складання акта податковий керуючий реєструє майно у державних реєстрах (п. 2 розділу IV Порядку № 586):

З цих реєстрів можна отримати відповідні довідки – це уже спосіб перевірити, чи потрапило конкретне майно під податкову заставу.

Винятки з правил податкової застави

Виключення з наведених правил існують:

 • якщо сума боргу платнику податку більша 1 млн грн, то тоді може бути здійснено розстрочення (відстрочення) платежу й балансова вартість майна у заставі визначається не з суми всього боргу, а виходячи з суми цього розстрочення (відстрочення) – вона або рівна, або більша (п. 12 розділу ІІ Порядку № 586, пп. 100.11 ПКУ);
 • якщо сума податкового боргу менша 1020 грн, то застава не застосовується взагалі (п. 11 розділу І Порядку № 586, абз. 6 п. 89.2 ПКУ). Однак, податкова вимога щодо появи податкового боргу тут теж не надсилається й можна дану ситуацію не помітити, чому й доцільним є отримання довідки про відсутність податкового боргу;
 • є заборона на заставу іпотечних активів та майна, застава якого заборонена Законом “Про заставу” від 02.10.1992 р. № 2654, зокрема державного майна, гуртожитків та культурних цінностей (абз. 5 п. 89.2 ПКУ). 

Податкова застава: наслідки

Податкова застава – це не означає, що з майном узагалі нічого не можна робити. Це лише певні обмеження й потреба дозволу на операції від податкового керуючого, а саме:

 • право користування майном зберігається (абз. 1 п. 92.1 ПКУ);
 • готову продукцію,  товари та запаси можна відчужувати (продавати), без згоди ДФС. Однак, має виконуватися умова – гроші направляються на виплату зарплати, ЄСВ та/або погашення податкового боргу (абз. 3 п. 92.1 ПКУ);
 • для відчуження іншого майна необхідна згода податкового керуючого. Якщо відповіді немає 10 днів, то операцію можна здійснювати (абз. 2 п. 92.1 ПКУ);
 • майно в заставі можна передавати в оренду (лізинг) лише за умови заміни його іншим майном (такої ж або більшої вартості) та згоди керуючого (він має його описати та включити в реєстр);
 • якщо майна при описі не вистачило, то при  надходженні нового майна необхідно протягом 3-х днів повідомляти податкового керуючого, щоб він вносив його у податкову заставу;
 • податковий керуючий може приходити з перевірками щодо стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі (є відповідне Положення, наказ Мінфіну від 16.06.2017 р. № 584);
 • якщо платник податку не встигає протягом 60 кал. днів погасити свій борг, то спершу проводиться примусове стягнення грошей з банківських рахунків платника податку та вилучення готівки. Якщо цих сум не вистачає, то тоді здійснюється продаж майна з аукціону (п. 95.2 ПКУ, за правилами продажу з постанови Кабміну від 29.12.2010 р. № 1244). 

Відповідальність за порушення правил податкової застави

Порушення правил податкової застави має такі наслідки:

 • штраф у розмірі вартості відчуженого майна (п. 124.1 ПКУ) – за проведення операцій з майном, яке знаходиться у податковій заставі без погодження з податковим керуючим;
 • заміна податкової застави арештом майна – за порушення правил відчуження, відмову від проведення перевірки стану збереження майна у податковій заставі, недопуск податкового керуючого до складання акта опису заставного майна, недопуск його до інвентаризації (п. 94.2 ПКУ). Однак, арешт має бути підтверджений протягом 96 годин рішенням суду (п. 94.10 ПКУ);
 • зупинення видаткових операцій на банківських рахунках і заборона відчуження майна – у разі недопуску податкового керуючого. Необхідне рішення суду.

Увага: Податкова застава за порушення може бути замінена ще більшим обмеженням – податковим арештом майна.

Арешт майна означатиме ще більше обмеження (п. 94.5 ПКУ):

 • заборона розпоряджатися та користуватися – повний арешт;
 • необхідність дозволу податкового керуючого на будь-які операції з майном (частковий арешт). 

Зняття податкової застави

Зняти податкову заставу можна шляхом (ст. 93 ПКУ):

 • погашенням податкового боргу (самостійно платником чи через стягнення податкової  застави);
 • визнанням боргу безнадійним (банкрутство, ліквідація платника);
 • виграшу справи проти ДФС через суд.

Увага: Через 60 днів прострочення сплати податкового боргу ДФС починає стягнення податкової застави, заручившись рішенням суду.

Коли податкова застава закінчилася, платнику податку варто:

 • отримати відповідне повідомлення від ДФС (п. 1 розділу VI Порядку № 586);
 • переконатися у тому, що майно зняте з державних реєстрів заставленого майна.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Навіть якщо вже знайшли відповідь на своє запитання...

...рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини