Головбух

Договір позички

  • 20 червня 2019
  • 758
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Якщо є необхідність покористуватися чужим майном, то можна оформити договір позички. У чому його різниця з договором оренди та договором позики? Якими є його умови та хто може укладати? Нюанси оподаткування таких договорів, як поєднується позичка і єдиний податок? Це теми даного огляду.

Позичка чи позика?

Дані договори – позички та позики – часто через схожість назви плутають. Хоча це й схожі, але різні за своєю природою договори. Проілюструємо різницю між ними:

Критерій порівняння

Договір позички

Договір позики

Передачу чого можна оформити цим договором?

Річ

Гроші або річ

Чи можуть бути предметом договору передача грошей?

Ні

Так

З яким цивільно-правовим договором є подібність?

Договір оренди

(про це прямо сказано у ч. 3 ст. 827 ЦКУ, застосовуються ті ж самі положення)

Договір кредитування

(вони в одній главі 71 ЦКУ).

Якою має бути річ, яка передається за договором?

Річ має бути неспоживна, тобто мати індивідуальні ознаки і зберігати свій первісний вигляд в процесі використання (ч. 1 ст. 760 ЦКУ). Прикладом може бути те, що в бухгалтерському обліку вважається основними засобами: приміщення, автомобіль, мобільний телефон, меблі, обладнання тощо.

Індивідуальні ознаки – це значить, що повертається саме дана річ, а не її замінник/аналог.

Річ повинна мати родові ознаки. Це значить, що вона замінна іншими речами такого ж роду. Наприклад, цукор, пісок, бензин. Їх можна замінити на інші цукор, пісок, бензин за умови збереження такого ж виду, якості, ваги, об’єму тощо. Головне, щоб річ можна було виміряти.

Чи є плата за користування?

Ні. Це безоплатні договори

(ч. 2 ст. 827 ЦКУ). Інакше – це договір оренди.

Договір може бути як безпроцентний, так і з процентами* (ст. 1048)

Класифікація у бухгалтерському обліку

Такий же облік, як і оренди майна – позичкоотримувач використовує позабалансові рахунки. Майно залишається на балансі у позичкодавця.

Дебіторська (кредиторська) заборгованість у позикодавця (позичальника). У податковому обліку – поворотна фінансова допомога

Чи  можна укладати такі договори з фізичними особами?

Так

Так

Чи можна укладати такі договори з іншими юридичними особами?

Так

Так

Чи можна розпоряджатися отриманою річчю

Ні. Річ не можна продати, подарувати.

Так. Отримані речі можна використати, продати, подарувати.

Тимчасовість

Так, річ треба повернути

Є строк користування позикою, після якого треба повернути гроші або таку ж річ.

Правове регулювання

ст. 827-836 ЦКУ + глава 58

ст. 1046-1053 ЦКУ

 * можливість наявності процентів у практиці таких договорах є дещо спірним питанням, через близькість операції до фінансової послуги, надання яких потребує ліцензування (таку позицію займають ДФС та Держфінпослуг).

Увага: Позичка та позика – це різні за своєю економічною суттю та юридичним оформленням операції. Дані операції аналогічні за своєю природою користуванню майном (оренді) та кредитуванню відповідно.

Укладення договорів позички підприємцями-єдиноподатниками

Договір позички
Оксана Шарова,експерт МСFR Головбух
Засновник підприємства, який є платником єдиного податку другої групи, надав за договором позички підприємству нежитлове приміщення, площа якого більше 300 кв.м. Чи порушуються ним умови перебування у другій групі єдиноподатників?

Позичка чи оренда?

Договір позички, виходить, є аналогічним оренді, навіть глава 58 “Найм (оренда)” поширюється на даний вид договорів. Так що таке договір позички і що в нього спільного з орендою, а що відмінного? Це ілюструє порівняльна таблиця нижче.

Критерій порівняння

Договір позички

Договір оренди

Отримання плати за користування

Ні

Так

Речі мають індивідуальні ознаки, є неспоживчими

Так

Так

Сторонами договору можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, у т.ч. ФОП

Так

Так

Чи можна передати річ у користування засновнику, учаснику, керівнику, члену органу управління

Ні

(ч. 2 ст. 829)

Так*

Переважне право у користувача на купівлю речі

Ні

(ч. 2 ст. 832 ЦКУ)

Так, за умови виконання умов договору оренди

(ч. 2 ст. 777 ЦКУ)

Лише особисте користування річчю

Так

Річ можна передати в суборенду

(може вимагатися дозвіл орендаря або бути прямо заборонено договором оренди)

Розірвання договору з боку користувача

В будь-який час, попередити за 7 днів (ч. 1 ст. 834 ЦКУ)

Врегульовується договором

Розірвання договору з боку власника речі

Можливо, наприклад, коли річ стала потрібною

(ч. 2 ст. 834 ЦКУ)

Призупинення договору у разі смерті (ліквідації)

Без правонаступництва

Правонаступництво можливе

Право власності

Не переходить

Не переходить

Ремонт (поліпшення) речі користувачем

Можливий, але за згоди позичкодавця

Прописується договором або додатковою угодою до договору оренди. Як правило потрібна згода орендодавця.

Правове регулювання

ст. 827-836 ЦКУ + глава 58 ЦКУ

глава 58 ЦКУ (ст. 759-809),

для суб’єктів господарювання ще й ст. 283-292 ГКУ

* в бухгалтерському обліку це операції з пов’язаними особами, по яким можуть виникнути нюанси в оподаткуванні

Що можна передавати у позичку: речі, які в процесі використання здатні зберігати свій первісний вигляд. Наприклад, автомобіль, мобільний телефон, приміщення, квартира, гараж, перфоратор, зварювальний апарат, дискова пила і т.д.

Кому не можна надавати позичку

Обмеження існує тільки щодо керівників, засновників, учасників підприємства, що згадувалось вище (ч. 2 ст. 829 ЦКУ). Однак, такі особи можуть виступити по відношенню до підприємства позичкодавцями. Це дозволено. Також, якщо є така потреба можна укласти договір оренду з вартістю послуги 1 грн.

Якщо позичкодавцем є ФОП або юридична особа, то ніяких особливостей окрім податкових для них не виникає. Оформлення операції таке ж, як і між фізособами. Однак, у них можуть виникнути податкові нюанси при неповерненні позички, так як така операція буде прирівняна  до продажу з відповідним оподаткуванням. 

Форма договору позички

Форма договору позички може бути як усною, так і письмовою, з нотаріальним завіренням і без такого. Що й коли пояснює таблиця нижче: 

Форма договору позички

Коли використовується

Усна

Договір позички, який має побутовий характер та укладається між фізособами (ч. 1 ст. 828 ЦКУ)

Проста письмова

Договір позички, який укладається між юрособами, а також між юрособою та фізособою (ч. 2 ст. 828 ЦКУ)

Договір позички на будівлі, капітальні споруди, якщо строком до 3 років (ст. 793, ч. 3 ст. 828 ЦКУ)

Письмова, нотаріальне посвідчення

Договір позички на будівлі, капітальні споруди, якщо строком 3 і більше років (ст. 793, ч. 3 ст. 828 ЦКУ)

Договір позички на транспортний засіб, окрім наземного самохідного транспортного засобу, якщо хоча б одною стороною є фізособа (ч. 4 ст. 828 ЦКУ).

Увага: Договір позички автомобіля у фізособи, наприклад, директора без нотаріального посвідчення є ризиковим. Може бути визнаний нікчемним. 

Щодо договору позички з фізособами по автомобілям, то питання законодавчо належним чином не врегульовано через юридичну невизначеність терміну “самохідний транспортний засіб” і за судовою практикою автомобілі розглядаються як самохідний транспортний засіб (наприклад, рішення Луганського адміністративного суду від 11.07.2016 р., справа № 812/569/16, № 58856767; рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду від 07.04.2015 р., справа № 822/59/15, № 43566643). Однак, залишається ризик через суд визнати договір нікчемним без нотаріального посвідчення. 

Істотні умови договору позички

Традиційні істотні умови договору (предмет, ціна (безоплатність)) уже були розглянуті. Щодо строку дії договору, який теж є істотною умовою, то період може будь-яким. Якщо ж він не визначений, то тоді він визначається метою передачі речі у користування, наприклад, автомобіль було передано для поїздки у відрядження й після повернення строк дії договору припиняється (ст. 831 ЦКУ).

Щодо інших умов, на які слід звернути увагу, то радимо:

  • прописати договорі правила користування річчю, що не може робити користувач, позбавити його переважного права на купівлю речі. Хоча цей  прописано ч. 2 ст. 832 ЦКУ, однак, за рішенням окремих судів таке право визнавалося через норми глави 58 ЦКУ (постанова ВСУ від 30.03.2016 р., справа № 6-107цс16, № 56885474);
  • визначити в договорі, як оформляється передача речі, наприклад, шляхом складання акта приймання-передачі, в якому є опис технічного стану тощо речі, яка передається та яка приймається.

Позичка і оподаткування

Тут, на жаль, “плюси” договору позички закінчуються. Маємо наступну ситуацію:

Позичка і податки

Оподаткування

Позичка і ПДВ

Виникає податкове зобов’язання з ПДВ, хоча постачання товару тут відсутнє, але ж є безоплатне постачання послуги на підставі пп. “в” пп. 14.1.185 ст. 14 ПКУ (лист ДФС від 11.09.2018 р. № 3968/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). Оподатковується виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні послуги на момент укладення договору (ставка 20%).

Позичка і податок на прибуток

Не визнається доходом у платників податку на прибуток, так як облік ведеться за бухгалтерським правилами. Однак, треба зупинити нарахування амортизації у податковому обліку – на підставі пп. 138.3.2 ПКУ (невиробниче використання).

Позичка і ПДФО, ВЗ

Для фізособи, яка користується безоплатно майном, таку операцію слід визнавати як додаткове благо з оподаткуванням ПДФО 18% та військовим збором 1,5%. Тут немає чим заперечити. Якщо ж навпаки – фізособа надає об’єкт у користування підприємству, то тоді доходу ні в кого немає.

Позичка і єдиний податок

Користування майном за договором позички – це безоплатне отримання послуги (ІПК від 19.06.2018 р. № 2721/Г/99-99-13-01-02-14/ІПК). Визнається дохід у єдинників виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні послуги на момент укладення договору. Це стосується як єдинників юросіб, так і фізосіб.

 

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Навіть якщо вже знайшли відповідь на своє запитання...

...рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини