Головбух

Ліквідація підприємства 2019

5 червня 2019
1635
Середній бал: 0 із 5

Ліквідація — це одна з форм припинення діяльності суб’єкта господарювання (ліквідація юридичної особи 2019). На відміну від реорганізації ліквідація юрособи здійснюється без правонаступництва, тобто без передачі прав і обов’язків до інших осіб.

Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації Скачати

Підприємство може бути ліквідованим:

 • за самостійним рішенням його учасників або органу підприємства, уповноваженого на це установчим документом, наприклад, статутом (самоліквідація). Може бути також ліквідація через невиконання ліміту по чистим активам. Наприклад, для ТОВ і ТДВ мають бути скликані загальні збори, якщо чисті активи знизяться понад 50% у порівнянні з показником попереднього періоду. Одним з питань таких зборів має бути ліквідація (ч. 3 ст. 31 Закону про ТОВ). Є норма про ліквідацію. Є норма про ліквідацію АТ, якщо чисті активи менші розміру статутного капіталу (ч. 3 ст. 155 ЦК);
 • за рішенням суду. Її різновидом є ліквідація при банкрутстві підприємства, здійснюється  за рішенням господарського суду та спрямована на задоволення кредиторів шляхом продажу майна підприємства.

У даній публікації ми розглядаємо особливості тільки самоліквідації, так як ліквідація при банкрутстві має свою специфіку, яка визначається зокрема Законом “Про відновлення платоспроможності…”  від 14.05.1992 р. № 2343.

Ліквідація підприємства покрокова інструкція

Крок 1. Зібрати загальні збори (якщо це господарське товариство, тобто ТОВ, АТ, наприклад, п. 13 ч. 2 ст. 30 Закону про ТОВ) або інший орган, визначений статутом, наприклад для ПП це може бути просто рішення власника, який він один. Рішення про ліквідацію не може бути прийняте шляхом опитування у ТОВ (ТДВ) (ч. 2 ст. 36 Закону про ТОВ).

Крок 2. На зборах затвердити комісію з ліквідації. Рішення оформляємо протоколом. Обов’язково в ньому треба вказати порядок проведення і строки ліквідації (не менше 2-х та не більше 6-и місяців з дня оприлюднення рішення), персональний склад ліквідаційної комісії (ПІБ членів, реєстраційні номери її облікових карток платників податку), права та обов’язки комісії. Також можна вказати режим роботи підприємства на період ліквідації, який документ скласти комісії за підсумками роботи – ліквідаційний баланс. Вимог до складу комісій немає, але, як правило, до її складу включають засновників підприємства, директора, головного бухгалтера, юриста, аудитора. Може бути комісія і у складі однією особи – ліквідатора, наприклад, у ПП.

Крок 3. Реєстрація рішення про ліквідацію у держреєстратора (центри надання адміністративних послуг при місцевих радах, нотаріуси, акредитовані суб’єкти). Здійснити це треба протягом 3-х робочих днів з дня прийняття рішення про ліквідацію.

Держреєстратор повідомляється шляхом подачі оригіналу або нотаріально завіреної копії протоколу рішення зборів учасників про ліквідацію або наказу (якщо вищий орган управління, наприклад, директор ПП). Також подаються реєстраційні номери облікових карток платників податків учасників ліквідаційної комісії та вноситься плата у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб за зміни в реєстрі.

Реєстратор повинен протягом 24 годин внести дані до реєстру, після чого інформація, що підприємство знаходиться в стані ліквідації має з’явитися в ЄДР. Відповідне повідомлення направляється держреєстратором органам статистики, ДПС, Пенсійного фонду.

З моменту внесення до ЄДР відомостей, що підприємство перебуває у стані закриття, забороняється:

 • реєструвати зміни до установчих документів;
 • вносити зміни до ЄДР, що стосуються інформації про відокремлені підрозділи юрособи (крім даних про їх закриття);
 • реєструвати нову юрособу, засновником (учасником) якої є юрособа щодо якої прийнято рішення про припинення (це стосується не тільки  ліквідації, але й випадків реорганізації, коли відбувається припинення діяльності юрособи).

Крок 4. Повідомити кредиторів про реорганізацію та дотримати строк заявлення ними своїх вимог. Треба опублікувати повідомлення про ліквідацію підприємства в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, в якому вказується порядок і строк заявлення кредиторами вимог. Він не може бути меншим 2 місяців та більше 6 місяців. Крім повідомлення в друкованому засобі масової інформації, слід здійснити письмове повідомлення кожного кредитора. Як правило, кожному кредитору направляють цінний або рекомендований лист з реєстром вкладення та повідомленням про вручення. Якщо повідомлення вручають особисто, то на його копії ставлять позначку посадової особи кредитора.

Крок 5. Провести інвентаризацію та оцінку майна. Припинення юрособи є випадком обов’язкового проведення інвентаризації згідно п. 7 наказу МФУ від 02.09.2014  № 879. Здійснюється вона на дату прийняття рішення про ліквідацію або іншу дату визначену зборами. Інвентаризація проводиться суцільна та охоплює всі види зобов’язань та всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження.

Одночасно треба здійснити оцінку майна підприємства, яке ліквідується з метою визначення його вартості. Така оцінка може бути здійснена як ліквідаційною комісією, так і шляхом залучення професійних оцінювачів. У разі, якщо у підприємства є частка державної або комунальної власності, то послуги професійного оцінювача є обов’язковими.

Після інвентаризації можна скласти початковий ліквідаційний баланс.

Крок 6. Припинити трудові відносини з працівниками та провести розрахунки з дебіторами і кредиторами. Перше регулюється п. 1 ч. 1 ст. 40 та ст. 49-2 КЗпП. Тут треба витримати такі строки:

 • не пізніше ніж за 3 місяці до запланованої дати повідомити профспілкову організацію (за наявності);
 • не пізніше ніж за 2 місяці видати відповідний наказ з указанням дати та причини скорочення; у цей же строк повідомити кожного, хто звільняється, під підпис;
 • не пізніше ніж за 2 місяці повідомити за формою № 4-ПН державну службу зайнятості за місцем знаходження;
 • у запланований день видати наказ про звільнення. Кожного працівника необхідно ознайомити з ним під підпис. Необхідно здійснити повний розрахунок з виплатою зарплати, компенсації за невикористану відпустку, а також вихідну допомогу в розмірі не менше середньомісячного заробітку – ст. 44 КЗпП, видати трудову книжку з відповідним записом та засвідчену копію наказу про звільнення (ст. 47 КзПП).

Стягуємо дебіторську заборгованість та розрахуємося з кредиторами підприємства. Вимоги кредиторів задовольняються у такій послідовності (ст. 112 ЦКУ):

 • відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, інших ушкоджень  здоров’я або смертю, а також задоволення вимог, що забезпечені заставою або іншим способом;
 • задоволення вимог працівників, пов’язаних з трудовими відносинами (див. вище), авторська винагорода;
 • сплата податків і зборів, інших обов’язкових платежів до бюджету;
 • усі інші вимоги (у першу чергу задовольняються вимоги кредиторів, які вчасно звернулися за стягненням).

Крок 7. Скласти та затвердити на зборах засновників ліквідаційний баланс. Здійснюється це після остаточного розрахунку з кредиторами. Усе майно, яке залишилося після задоволення їх вимог розподіляється між засновниками пропорційно до їх часток у статутному капіталі.

Ліквідаційний баланс подається також до ДФС за місцем реєстрації разом з останньою звітністю.

Крок 8. Подати звітність  в ДФС, ПФУ та держстатистику (за останній звітний період), здати документи в архів, закрити банківські рахунки, списати печатки. Також повертаються до відповідних органів місцевого самоврядування ліцензії та дозволи за наявності.

Крок 9. Завершити процедуру ліквідації у держреєстратора. Не раніше строку закінчення заявлення вимог кредиторів ліквідаційній комісії треба подати:

 • заповнену  реєстраційну картку на проведення держреєстрації припинення юрособи у зв’язку з ліквідацією (форма 7, п. 13 ст. 17 Закону № 755);
 • довідку архівної установи про прийняття документів тривалого зберігання.
 • Рішення приймається держреєстратором протягом 24 год.

Окрім вищеозначених кроків можлива також податкова перевірка (пп. 78.1.7 ПКУ) (призначається в строк не пізніше 10 робочих днів і з моменту розміщення інформації про початок ліквідації). Однак, вона є необов’язковою у разі відсутності податкового боргу (див. пп. 11.8 Порядку з наказу МФУ від 09.12.2011 № 1588).

Роль бухгалтера при реорганізації та ліквідації підприємства

У процесах реорганізації та ліквідації бухгалтеру відводиться чимала роль, так як саме він проводить розрахунки з дебіторами і кредиторами, нараховує та сплачує вихідну допомогу, складає передавальний акт (зразок 2019), розподільчий баланс, ліквідаційний баланс, проводить документальне оформлення передачі активів, бере участь у проведенні інвентаризації

 

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини