Головбух

Дебіторська заборгованість

3 червня 2019
1077
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Довіряй, але перевіряй. Ця приказка відображає суть обліку дебіторської заборгованості, яку треба не тільки визнати, але й контролювати на кожну дату балансу щодо можливості бути сплаченою. Визнання та списання дебіторської заборгованості, її розкриття у фінзвітності – питання даної консультації.

Дебіторська заборгованість та її види

Бухгалтерський термін “дебіторська заборгованість”, або як її часто називають бухгалтери “дебіторка”, походить від латинського “debet”, що значить “він винен”. Одним словом, це борг, який нам мають повернути.

Залишки дебіторської заборгованості у бухгалтерському балансі поділяються на дві групи – поточна і довгострокова. Різниця між ними – поріг 12 місяців:

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

ПОТОЧНА

ДОВГОСТРОКОВА

≤ 12 місяців

> 12 місяців

в основному це заборгованість покупців по товарам, роботам, послугам (361), виданим авансам (371) та по внутрішнім розрахункам (372)

у більшості підприємств вона відсутня, але найчастіше це поворотна фінансова допомога (183)

Розділ балансу ІІ (класи рахунків 3)

Розділ балансу І (клас рахунків 1)

12-місіячний термін рахується по строку погашення, який очікується чи очікувався по договірним умовам. Наприклад, якщо за договором строк погашення 3 місяці, але покупець не погасив заборгованість протягом року, то до складу довгострокової вона автоматично не переводиться. Для такої дії необхідно, щоб відбулося відтермінування заборгованості за підписаною угодою між покупцем і продавцем, наприклад, додаткова угода до договору.

Також, якщо заборгованість має невизначений термін платежу або підприємство за договірними умовами має право вимагати платіж у будь-який момент часу, то така дебіторка розглядається як поточна.

Дисконтування дебіторської заборгованості

Однак, це далеко не єдина класифікація дебіторської заборгованості, яка використовується для цілей бухгалтерського обліку та звітності. Дебіторка може бути ще монетарна і немонетарна:

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

МОНЕТАРНА

НЕМОНЕТАРНА (“ТОВАРНА”)

Погашення відбудеться грошовими коштами або їх еквівалентами

Погашення відбудеться у товарній формі

Прикладом може бути відвантаження готової продукції, товару та очікування платежу на банківський рахунок чи готівкою

(відвантажили товар – потім отримали гроші)

Прикладом є ситуація сплати продавцю авансу (передоплата) за товари, роботи, послуги та очікування на їх постачання

(сплатили гроші – потім отримали товар)

Якщо така заборгованість виражена в іноземній валюті, то по ній визначаються курсові різниці

Якщо аванс був в іноземній валюті, то по такій дебіторській заборгованості

курсові різниці не визначаються

Така класифікація (монетарна/немонетарна заборгованість) потрібна здебільшого в зовнішньо-економічній діяльності, так як використовується в обліку курсових різниць. Наприклад, підприємство відвантажило товар на експорт за 10000$ по курсу НБУ 26,4 грн/$. На дату балансу курс НБУ став 27,0 грн/$. Оцінка такої дебіторки в гривнях зросла з 264000 грн до 270000 грн, тобто на 6000 грн. Це і є курсова різниця (дохід). Однак, це не означає, що така дебіторка не може бути погашена товаром, тобто проведенням взаємозаліку (бартерної операції).

Тепер розглянем детальніше класифікацію дебіторської заборгованості за бухгалтерськими рахунками.

Списання дебіторської та кредиторської заборгованостей

Дебіторська заборгованість
Тарас ШарийКерівник експертної групи MCFR Головбух, сертифікований фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA DipIFR(rus))
Підприємство має намір списати дебіторську та кредиторську заборгованості фізособи, за якими сплинув строк позовної давності. Чи потрібно повідомляти про це фізособу та чи виникає об’єкт оподаткування ПДФО? Розглянемо окремо списання дебіторської та кредиторської заборгованостей.

Дебіторка та бухгалтерські рахунки

Найбільше рахунків передбачено для поточної дебіторської заборгованості. Рахунки поточної дебіторки у таблиці об’єднано по смисловим групам – так зручніше для розуміння.

Рахунок

Назва

Призначення

ДОВГОСТРОКОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

181

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Даний рахунок використовується, коли підприємство передає у фінансовий лізинг (оренду) майно. Умови фінансової оренди визначені П(С)БО 14 і серед них – можливість викупу об’єкта орендарем і сплата орендарем більшої частини вартості об’єкта оренди. Здебільшого даний рахунок використовується лізинговими компаніями.

182

Довгострокові векселі одержані

Якщо підприємство отримало такий вексель від покупця з терміном погашення більше 12 місяців, то він відображається на цьому рахунку. Дебіторка забезпечена векселем вважається більш надійною та зручною у фінансових операціях, так як вексель, наприклад, можна передати третій особі, продати в банк.

183

Інша дебіторська заборгованість

Сюди потрапляють усі інші борги з понад 12-місячним строком погашення. Найчастіше це поворотна фінансова допомога, позики працівникам підприємства.  

1831

Довгостроковий вклад у спільну діяльність

Рахунок призначений для обліку вкладу підприємства до спільної діяльності без створення юрособи за договором простого товариства (як матеріальних, так і трудовою участю) за умови, що договір укладений на строк більше року.

У плані рахунків відсутній, але введений Методрекомендаціями з бухобліку спільної діяльності, наказ Мінфіну від 30.12.2011 р. № 1873 (далі – Методрекомендації № 1873).

ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями

341 (342)

Короткострокові векселі одержані в національній (іноземній) валюті

Якщо підприємство отримало вексель від покупця зі строком погашення менше 12 місяців, то він відображається на цьому рахунку.

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Найбільш вживаний рахунок обліку дебіторки. Тут відображається дебіторка за переданими товарами, готовою продукцією, виконаними роботами, наданими послугами. Сума такої дебіторської заборгованості ведеться за вартістю, яка включає в себе повністю всю суму платежу, яку має сплатити покупець, у т.ч. непрямі податки, які входять до ціни (ПДВ, акциз).

По рахунку передбачено нарахування резерву сумнівних боргів (п. 2.27 Методрекомендацій для складання фінзвітності, наказ Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433, далі – Методрекомендації № 433).

362

Розрахунки з іноземними покупцями

Має те ж призначення, що і рахунок 361, але по ЗЕД-договорам. Дана заборгованість є монетарною і по ній перераховуються курсові різниці.

По рахунку передбачено нарахування резерву сумнівних боргів (п. 2.27 Методрекомендацій № 433).

371

Розрахунки за виданими авансами

Ведеться облік заборгованості внаслідок попередньої оплати (авансу) сплаченого постачальнику. На цьому рахунку ведеться облік як по внутрішнім, так і по ЗЕД-договорам. Сума боргу включає й суму непрямих податків (ПДВ, акциз), які були сплачені постачальнику.

377

Розрахунки з іншими дебіторами

Також часто вживаний підприємствами рахунок. Тут ведеться облік поворотної фінансової допомоги до 12 місяців, інших видів короткострокових позик, у т.ч. працівникам. Може вестися облік по розрахункам з певних не основних для підприємства господарських операцій, наприклад, доходів від здавання в оренду рухомого і нерухомого майна.

Дебіторська заборгованість по розрахунках зі спільною діяльністю

3771

Вклад у спільну діяльність

Ведеться облік вкладів до спільної діяльності без створення юрособи за договорами простого товариства за умови, що договір укладений на строк менше року. Рахунок відсутній у плані рахунків та введений Методрекомендаціями № 1873.

3772

Розрахунки по спільній діяльності

Ведеться облік розрахунків з спільною діяльністю без створення юрособи. Спільна діяльність може виступати як окремий суб’єкт господарювання з власним рахунком. Рахунок рекомендований Методрекомендаціями № 1873.

Дебіторська заборгованість по внутрішнім розрахункам

372

Розрахунки з підзвітними особами

Ведеться облік розрахунків з працівниками, які мають скласти авансовий звіт (звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт). Залишок по цьому рахунку означає наявність невідзвітованої суми у працівника підприємства.

Дебіторська заборгованість по іншим розрахункам

373

Розрахунки за нарахованими доходами

Тут нараховуються борги підприємству за банківським відсотками, дивідендами, а також роялті (це платіж за використання нематеріальних активів).

374

Розрахунки за претензіями

Нараховується борг постачальника чи покупця за штрафами, пенями, неустойками, іншого роду претензіями. Вони мають бути обумовлені або договором, або судовим рішенням.

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

Нараховується борг по сумі завданих збитків, якщо винна особа встановлена. Підставою може бути розписка особи про відшкодування збитків, судове рішення, результати інвентаризації у матеріально відповідальної особи.

378

Розрахунки з державними цільовими фондами

Тут ведеться облік заборгованості ФСС по таким виплатам як лікарняні, декретні, допомога на поховання, допомога через нещасний випадок на виробництві. Відображати заборгованість можна після подачі заяви-розрахунку до ФСС.

Це не всі рахунки. Існують також 363, 364, 376, 379, які використовуються по розрахунках по операціях з форвардними, ф’ючерсними контрактами (364, 379) та внутрішніх розрахунків учасників промислово-фінансових груп (363) та по операціях з видачі позик членам кредитних спілок (376). Однак, це досить специфічні операції, які у більшості підприємств відсутні.

Дебіторська заборгованість по рахунках зобов’язань (клас 5 і 6)

Дебіторська заборгованість може виникати інколи й на рахунках 5-го та 6-го класу. Наприклад, при переплаті податку може виникнути залишок по рахунку 641 не по Кт, а по Дт. Це означає борг держави, який може бути зарахований в рахунок інших податків або отриманий на рахунок платника податку (відшкодування ПДВ експортерам).

Крім того, у дебетовий залишок може вийти й рахунок 631 (632) за на наявності переплати постачальнику. Є підприємства, які взагалі ведуть облік розрахунків не використовуючи рахунок виданих авансів 371 – усі розрахунки ведуться по рахунку 631.

Залишок по Дт рахунків для ведення розрахунків 5 і 6 класів – це теж дебіторська заборгованість, яка відноситься до активу балансу

У фінзвітності такі залишки необхідно відображати саме як дебіторську заборгованість, наприклад, по рахунку 641 (642) це буде рядок 1135 “Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом”. 

Типові бухгалтерські проведення з виникнення дебіторки

Нижче наведено типові ситуації появи у дебіторської заборгованості у підприємства:

Зміст операції

Дт

Кт

Сума

Виникнення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

1

Визнання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг), у т.ч. сума ПДВ

361

701

(702,703)

12000,00

701

(702, 703)

641

2000,00

2

Перерахування авансу в майбутню поставку товарів, робіт, послуг, у т.ч. сума ПДВ

371

311

6000,00

641

644

1000,00

3

Визнано дохід від здавання в оренду приміщення

377

713

3000,00

4

Нараховано відсотки по банківському кредиту

373

733

1500,00

5

Нарахований дохід від дивідендів

373

731

2500,00

6

Отримано вексель по реалізованій продукції

341

361

12000,00

7

Нараховано штрафні санкції по договору з покупцем

374

715

100,00

8

Перераховано поворотну фінансову допомогу

183

311

100000,00

9

Видано кошти підзвітній особі

372

301

1500,00

10

Нараховано заборгованість ФСС по оплаті лікарняних

378

663

1800,00

Дебіторка у фінансовій звітності

У фінансовій звітності дебіторська заборгованість відображається з таким нюансом: за продукцію, товари, роботи, послуги (ряд. 1125) вона відображається за вирахуванням резерву сумнівних боргів (рахунок 38). Щодо іншої дебіторки створення резерву П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” та Методрекомендаціями № 433 не передбачено.

Дебіторка за продукцією, товарами, роботами, послугами в балансі відображається за чистою (нетто) вартістю, тобто без резерву сумнівних боргів

Для відображення інформації по отриманому векселю у складі розділу 2 балансу можна використати додатково вписуваний рядок 1120 “Векселі одержані”. По векселях також резерв сумнівних боргів не створюється. 

Сумнівна дебіторська заборгованість

Уже згаданий резерв сумнівних боргів (рахунок 38) має наступні правила:

  • нараховується він у сумі дебіторської заборгованості, яка умовно розглядається як сумнівна;
  • нараховується за методом, який передбачений в наказі про облікову політику;
  • не створювати резерв сумнівних боргів можуть мікропідприємства та єдиноподатники 3 групи (п. 8 П(С)БО 25).

Чому термін “сумнівна” досить умовний? Справ в тому, що методи нарахування резерву з п. 8 П(С)БО 10 можуть використовувати не тільки факт прострочення сплати дебіторки, але й статистику несплати минулих періодів. Сумнівна заборгованість не означає безнадійна. Дане поняття враховує лише можливий ризик непогашення певної суми заборгованості.

Додамо, що лише один факт прострочення сплати дебіторки не вимагає нарахування резерву сумнівних боргів.

Розглянемо тепер проводки з резервом сумнівних боргів:

Зміст операції

Дт

Кт

Сума

1

Нарахування резерву сумнівних боргів

944

38

12000

2

Списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву

38

361

50000

3

Віднесено суму списаної дебіторської заборгованості на позабалансовий рахунок для подальшого спостереження за боржником

071

 

50000

4

Зменшення резерву сумнівних  боргів (коригування) на дату балансу

38

719

5000

Списання безнадійної дебіторської заборгованості

Безнадійна дебіторська заборгованість – це уже не сумнівна, це така заборгованість, по якій існує впевненість про її неповернення або за якою минув строк позовної давності (п. 4 П(С)БО 10). У загальному випадку строк позовної давності – 3 роки (ст. 257 ЦК).

Уже списана безнадійна дебіторка має протягом 3-х років обліковуватися на позабалансовому рахунку 071 “Списана дебіторська заборгованість” (раптом повернуть?).

Однак, звертаємо увагу, що попри простоту вимог П(С)БО 10 у податковому обліку все далеко не так просто, так як:

  • існує необхідність прибрати податковий кредит з ПДВ, якщо він був визнаний при виникненні податкового зобов’язання, так як неповернення авансу покупцем розцінюється як безповоротна фінансова допомога (лист ДФС від 29.08.2016 р. № 18609/6/99-99-15-03-02-15). Це так звана товарна дебіторська заборгованість;
  • платникам податку на прибуток, що є високодоходниками, потрібно здійснити коригування на основі п. 139.2 ПК. У них на зменшення фінрезультату відноситься тільки та безнадійна заборгованість, яка відповідає вимогам пп. 14.1.11 ПКУ. Навіть прострочення строку позовної давності, у разі якщо платник податку не вживав заходів щодо стягнення такої дебіторки, не дає йому можливість визнати її в декларації з податку на прибуток (лист ДФС від 21.04.2017 р. № 8490/9/99-99-02-02-02-15).

Податкових проблем зі списанням безнадійної дебіторської заборгованості не виникає тільки у єдиноподатників та платників податку на прибуток, що є малодоходниками.

Зміст операції

Дт

Кт

Сума

Списання немонетарної (“товарної”) заборгованості

1

Попередня оплата за товар перерахована продавцю

371

311

60000,00

2

Визнаний податковий кредит з ПДВ

641

644

10000,00

3

Списано безнадійну заборгованість

944

371

60000,00

4

Відкориговано податковий кредит методом “червоне сторно”

[641]

[644]

-10000,00

5

Віднесено списану заборгованість на позабалансовий рахунок для 3-річного контролю

071

 

60000,00

Списання грошової заборгованості понад резерв

1

Списано безнадійну заборгованість у разі відсутності резерву сумнівних боргів

944

361

60000,00

2

Віднесено списану заборгованість на позабалансовий рахунок для 3-річного контролю

071

 

60000,00

 

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини