Головбух

Особливості виплати й оподаткування дивідендів у ТОВ

29 травня 2019
5389
Середній бал: 0 із 5

Одержання прибутку — кінцева мета діяльності будь-якого комерційного підприємства. Не є винятком і товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Проаналізуємо різні ситуації, які виникають у ТОВ під час нарахування та виплати дивідендів.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є одним із видів господарських товариств. Заради одержання прибутку воно може займатися будь-якою діяльністю, не забороненою законом. Претендентами на частину такого прибутку є учасники ТОВ (ст. 80, 88 Господарського кодексу України; ГК).

Прийняття рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників ТОВ (п. 12 ч. 2 ст. 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII, далі — Закон № 2275). Порядок прийняття рішень учасниками має бути закріплений у статуті ТОВ (ч. 2 ст. 57 ГК; п. 2 ч. 5 ст. 11 Закону № 2275). Розмір виплат залежить від частки учасників у статутному капіталі.

Оформлення виплати дивідендів

Навіть, якщо установчі документи містять лише загальний порядок розподілу прибутку ТОВ, рішення про виплату дивідендів усе одно мають ухвалювати загальні збори учасників ТОВ. Ухвалене рішення фіксують у протоколі (див. Додаток 1). На підставі протоколу керівник підприємства видає наказ про нарахування й виплату дивідендів (див. Додаток 2). Наказ передають до бухгалтерії, що має нарахувати дивіденди, виплатити їх учасникам і відобразити ці операції в бухобліку.

Додаток 1

Приклад протоколу загальних зборів учасників ТОВ про виплату дивідендів

Приклад протоколу загальних зборів учасників ТОВ про виплату дивідендів

Додаток 2

Зразок наказу про виплату дивідендів

Приклад наказу про виплату дивідендів

Коло осіб, які можуть отримувати дивіденди

Право одержувати дивіденди пропорційно до своєї частки мають особи, що були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів (ч. 1 ст. 26 Закону № 2275). Наприклад, особа, що стала учасником у 2018 році, може отримати дивіденди за 2017 рік.

Період, за який розподіляють прибуток

Законодавство не встановлює періоду, за який розподіляють прибуток ТОВ. Так, у частині 1 статті 142 ГК ідеться про розрахунок прибутку «...за певний період». Тобто виплатити дивіденди можна не лише за минулий рік, а й, для прикладу, за 2012 рік або І квартал 2014 року. Головне, щоб це не суперечило законодавству та установчим документам ТОВ.

Ніщо не змушує ТОВ виплачувати дивіденди лише в разі перевищення загальної суми прибутків за поточний та минулі періоди над сумою збитків. Тому для виплати дивідендів можна обрати будь-який прибутковий період діяльності ТОВ.

Джерелом інформації про розмір прибутку є рядок 2350 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід, форма № 2), Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) або Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-мс).

Строк виплати дивідендів

Періодичності виплати дивідендів для ТОВ законодавство чітко не встановлює. Але стаття 26 Закону № 2275 уточнює, що дивіденди можна виплачувати за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачає  статут.

При цьому виплачують дивіденди у строк не більше ніж шість місяців із дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк знову ж таки не встановлений у статуті ТОВ або рішенням загальних зборів учасників

Увага: допускають їх виплату за будь-який період, кратний кварталу, та у строк, що не перевищує 6 місяців з дати прийняття зборами відповідного рішення

Дивіденди у збиткового ТОВ

Якщо вартість чистих активів ТОВ знизилася більш як на 50% порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, ТОВ зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу або про ліквідацію товариства (ч. 3 ст. 31 Закону № 2275).

Вирішують зменшувати статутний капітал або ліквідувати ТОВ загальні збори учасників.

При цьому збиткове ТОВ обмежене у виплаті дивідендів. Так виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства. При цьому товариство не має права виплачувати дивіденди, якщо його майна бракує для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав, або бракуватиме внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати (п. 2 ч. 1 ст. 27 Закону № 2275).

Тобто, дивіденди не можна виплачувати, якщо у ТОВ немає чистого прибутку або його недостатньо.

Зарахування дивідендів у рахунок позики

ТОВ має право зарахувати суму «дивідендних» зобов’язань у рахунок погашення позики, наданої учасникові. За договором позики одна сторона (позикодавець) може передати у власність другій стороні (позичальникові), зокрема, грошові кошти. При цьому позичальник має повернути позикодавцеві таку саму суму грошових коштів (ст. 1046 ЦК).

Щоб припинити зобов’язання, позичальник може зарахувати зустрічні вимоги (ст. 601 ЦК). Зарахувати можна однорідні вимоги, строк виконання яких настав, а також вимоги, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги.

Увага: залік зустрічних вимог є одним із варіантів для позичальника припинити зобов’язання.

Зараховувати зустрічні однорідні вимоги можна за заявою однієї зі сторін (ч. 2 ст. 601 ЦК). Рішення Господарського суду Сумської області від 16.02.2015 у справі № 920/15/15 містить умови для проведення зарахування зустрічних вимог. А саме:

  • одночасна участь сторін у двох зобов’язаннях, де кредитор за одним зобов’язанням є боржником в іншому;
  • наявність однорідних вимог (гроші, однорідні речі);
  • настання строку виконання зобов’язання або визначення строку моментом запиту, або коли термін виконання не зазначений;
  • відсутність спору щодо характеру зобов’язання, його змісту, умов виконання;
  • звернення з відповідною заявою однієї зі сторін.

Суди дозволяють зараховувати однорідні вимоги, зумовлені різними підставами (різними договорами тощо), якщо однорідність цих вимог випливає з їх юридичної природи і матеріального змісту.

Відповідальність за порушення виплати дивідендів

Якщо посадова особа порушила порядок або строк виплати дивідендів усупереч рішенню загальних зборів ТОВ, її притягнуть до адміністративної відповідальності (ст. 163-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення). За перше порушення штраф становитиме від 5100 до 8500 грн, за повторне протягом року — від 8500 до 17 000 грн.

Більш того, на директора за дії або бездіяльність, що призвели до збитків, можуть покласти погашення цих збитків, звісно, якщо доведуть його вину (ч. 2 ст. 40 Закону № 2275).

РЕЗЮМЕ:

Нараховуйте і виплачуйте дивіденди на підставі протоколу загальних зборів ТОВ і наказу керівника підприємства. Виплачувати дивіденди можете за будь-який прибутковий період діяльності ТОВ, кратний кварталу, та у строк, що не перевищує 6 місяців з дати прийняття зборами відповідного рішення.

 

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини