Головбух

Оренда офісу у фізособи: договірні відносини та оподаткування

23 травня 2019
453
Середній бал: 0 із 5

Підприємство вирішило взяти в оренду офісне приміщення у фізособи. Як оформити такі договірні відносини? Як відобразити операції з оренди в обліку? Як оподатковувати оплату орендної плати фізособі?

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

Позаяк операції з оренди потребують укладання відповідних договорів, почнемо саме з цього питання. Питання договірних відносин щодо оренди майна розкриті у параграфі 5 Господарського кодексу України (ГК).

Види орендних операцій

Відповідно до норм пункту 14.1.97 ПК орендна операція — господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк.

Оренда приміщення у фізособи здійснюються у вигляді оперативної оренди, фінансової оренди, зворотної оренди, оренди житла з викупом, оренди земельних ділянок та оренди будівель, у тому числі житлових приміщень.

Як укласти договір оренди майна

Орендодавець передає орендареві за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності на підставі укладеного договору.

Договір оренди майна

Основні права та обов’язки орендаря розкриті у статті 285 ГК.

Зверніть увагу, оцінка об’єкта оренди здійснюється за відновною вартістю.

При укладанні договору оренди потрібно пам’ятати, що цей договір зберігає свою силу на весь строк дії. Навіть у разі, якщо після його укладання законодавством встановлено правила, що погіршують становище орендаря.

Оскільки об’єктом оренди є офісне приміщення, то при укладанні договору оренди потрібно керуватися ще й статтею 793 Цивільного кодексу України. Так, договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі.

Договір строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню.

Як визначити розмір орендної плати при укладанні договору оренди майна

Одним із головних питань при укладанні договору оренди майна є визначення орендної плати.

Відповідно до статті 286 ГК орендна плата — це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

Орендна плата встановлюється у грошовій формі. За згодою сторін орендна плата також може встановлюватися в натуральній або грошово-натуральній формі. Строки внесення орендної плати визначаються також у договорі.

Увага: розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством

Слід пам’ятати, що орендар має право вимагати зменшення розміру орендної плати. Але тільки через обставини, за які він не відповідає. Такими обставинами можуть бути зміна умови господарювання або істотне погіршення стану об’єкта оренди.

Оренда приміщення у родича директора ТОВ

Оренда офісу у фізособи: договірні відносини та оподаткування
Олег СічКерівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух, сертифікований фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA DipIFR(rus))
Для цілей оподаткування податком на прибуток обмеження щодо величини орендної плати, яку виплачує підприємство дочці директора ТОВ могли б виникати лише у випадку…

Коли припиняється договір оренди

Договір оренди припиняється у разі:

  • закінчення строку, на який його було укладено;
  • ліквідації орендаря;
  • загибелі (знищення) об’єкта оренди.

Договір оренди може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний з відповідних підстав для розірвання договору найму.

При цьому одностороння відмова від договору оренди не допускається.

Облік оренди офісного приміщення у орендаря

Оскільки фізособа не передає права власності на офісне приміщення, така оренда належить до операційної. Особливості обліку операційної оренди встановлюють пункти 8 та 9 П(С)БО 14 «Оренда».

Об’єкт операційної оренди орендар відображає на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, указаною в договорі про оренду.

Затрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди, що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Плата за користування об’єктом операційної оренди згідно з П(С)БО 16 «Витрати» визнається витратами:

  • на прямолінійній основі протягом строку оренди;
  • з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов’язаних із використанням об’єкта операційної оренди.

На суму заохочення орендаря щодо продовження або укладання нової орендної угоди зменшуються протягом строку його оренди витрати з орендної плати.

Як оподаткувати орендну плату

На сьогодні об’єкт оподаткування податком на прибуток визначають за правилами бухгалтерського обліку з урахуванням різниць відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу України (ПК) (п. 134.1 ПК).

Але різниці застосовують тільки підприємства, які отримали більше 20 млн. грн. річного доходу, та ті, які не повідомили податківців про незастосування різниць у річній декларації з податку на прибуток.

Отже, визначають об’єкт оподаткування податком на прибуток на підставі даних бухгалтерського обліку.

Оскільки офісне приміщення в оренду надає фізособа, то податкового кредиту з ПДВ при нарахуванні орендних платежів не виникатиме.

Оподаткування отриманого доходу від надання офісного приміщення в оренду фізособою здійснюється згідно з вимогами ПК.

Дохід від надання майна в оренду включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізособи-орендодавця та оподатковується ПДФО за ставкою 18% (пп. 164.2.5 та п. 167.1 ПК).

Податковим агентом орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду офісного приміщення є орендар (пп. 171.1.2 ПК). Доходи від такої операції оподатковуються ПДФО податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок (пп. 170.1.4 ПК).

Також отриманий дохід від надання офісного приміщення в оренду оподатковується військовим збором за ставкою 1,5%. Відповідальними за утримання та сплату збору до бюджету є особи, визначені статтею 171 ПК. При нарахуванні інших доходів відповідальним за нарахування та сплату збору є податковий агент (пп. «б» п. 171.2 ПК).

Отже, отримані фізособою доходи від надання в оренду офісного приміщення оподатковуються ПДФО та військовим збором підприємством-орендарем під час їх виплати та за їх рахунок.

Суму нарахованого та виплаченого доходу, а також нарахованого та сплаченого ПДФО та військового збору підприємство має відобразити у формі № 1ДФ.

Суми доходу фізособи у вигляді орендної плати відображають за ознакою доходу «106» у розділі І форми № 1ДФ.

А от інформацію щодо військового збору буде відображено у загальній сумі нарахованого та виплаченого доходу та збору у розділі ІІ форми № 1 ДФ.

Розглянемо Приклад.

Приклад: Відображення в обліку операцій з оренди офісного приміщення у фізособи

Договір оренди офісного приміщення ТОВ «Весна» уклало з Коробовим В. А. у вересні 2017 року.

Цей договір визначає розмір орендної плати в сумі 5000,00 грн.

Вартість переданого в оренду офісного приміщення відповідно до укладеного договору становить 400 000,00 грн.

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн

Д-т

К-т

1

Відображено передане в оренду офісне приміщення на позабалансовому рахунку

01

400 000,00

2

Нараховано орендну плату офісного приміщення Коробову В. А. за червень 2015 року

92

685

5000,00

3

Утримано ТОВ «Весна» з орендної плати:

  • ПДФО
  • військовий збір

685

685

641

642

750,00

75,00

4

Перераховано на картковий рахунок Коробову В. А. орендну плату за оренду офісного приміщення

685

311

4175,00

5

Сплачено до бюджету:

  • ПДФО
  • військовий збір

641

642

311

311

750,00

75,00

 

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини