Головбух

Що таке «статутна діяльність»

21 травня 2019
134
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Як краще описати в статуті предмет діяльності, враховуючи неприбутковий статус медзакладу, зареєстрованого як комунальне неприбуткове підприємство – про це в даній консультації.

Зразок Статуту КНП Скачати

Статут КНП і статутна діяльність

Статут належить до установчих документів підприємства (ч. 1 ст. 57 ГКУ). Він є обов’язковим документом, на основі якого діє будь-яке підприємство (ч. 3 ст. 62 ГКУ). Зміст статуту описаний у ч. 4 ст. 57 ГКУ, але медзакладам-КНП особливу увагу слід звернути на:

 • мету і предмет діяльності;
 • розподіл прибутку (доходу).

Дані пункти статуту для медзакладів тісно пов’язані з їх неприбутковим статусом та реєстрацією як неприбуткової організації в ДФС.

Статут неприбуткових організацій подається разом з іншими документами при реєстрації, реорганізації підприємства згідно Закону “Про державну реєстрацію… ” від 15.05.2003 р. № 755. Так як єдиним засновником комунального підприємства є місцева територіальна громада, то статут має бути затверджений у представника власника – виконавчого органу місцевого самоврядування. Це може бути Управління комунального майна відповідної ради чи аналогічний орган (ч. 4 ст. 62 ГКУ).

Статут комунальних підприємств в усіх редакціях (чинній та попередніх) підлягає обов’язковому оприлюдненню (абз. 3 ч. 8 ст. 78 ГКУ).

Відрядження в Superior DBL із пізнім виїздом

Що таке «статутна діяльність»
Тетяна Нижник, експерт МСFR Головбух
Працівник після відрядження подає до бухгалтерії авансовий звіт. У звіті він відзначає всі витрати, що спричинила поїздка. Тут поряд із класичним проживанням бухгалтер може побачити й інші витрати, пов’язані з перебуванням у готелі…

Як скласти статут медзакладу-КНП?

Для комунальних підприємств немає профільного нормативного акта, як для ТОВ і АТ, тому керуватися слід ГКУ. Окрім норм ГКУ як допоміжний матеріал при складанні статуту мають бути використані:

 • Методрекомендації з питань перетворення ЗОЗ з бюджетних установ у КНП, що розроблені МОЗ (далі – Методрекомендації КНП);
 • Примірний статут для КНП, яке надає первинну медичну допомогу;
 • Примірний статут для КНП, яке надає вторинну та третинну медичну допомогу.

Обидва примірні статути містяться наприкінці згаданих Методрекомендацій КНП. Структура статутів практично така ж, як і у інших підприємств й відповідає вимогам ч. 4 ст. 57 ГКУ.

Однак, неприбутковий статус вимагає в статуті прописати певні особливості таки підприємств, які вимагає ПКУ.

Що має містити статут неприбуткового підприємства?

Неприбуткове підприємство – це не самостійна організаційно-правова форма, а просто податковий статус. Ним може бути підприємство будь-яких організаційно-правових форм за умови дотримання вимог пп. 133.4.1-133.4.2 ПКУ. З огляду на це статут медзакладу-КНП повинен:

 • містити заборону щодо розподілу отриманих доходів (прибутку) або їх частини серед засновників (у даному разі ним є орган місцевого самоврядування), працівників (окрім витрат на оплату праці та сплату ЄСВ), інших пов’язаних осіб;
 • передбачати, що у разі припинення юрособи (ліквідації, реорганізації, злиття, поділу) активи медзакладу мають передаватися виключно неприбутковим організаціям або ж зараховуватися до доходів місцевого бюджету;
 • мати Положення про те, що доходи (прибутки) медзакладу використовуються виключно для фінансування витрат на його утримання, реалізації цілей, завдань і напрямів діяльності, які визначені статутом.

Дотримання вищеописаних вимог дозволяє медзакладу перебувати у Реєстрі неприбуткових організацій і бути неплатником податку на прибуток.

У статуті медзакладу-КНП мають бути прописані вимоги неприбутковості з ПКУ

Виплати за договорами ЦПХ і статутна діяльність медзакладу КНП

Звертаємо увагу, що слід бути обережними з виплатами на підставі договорів ЦПХ, так як така виплата на користь учасника, працівника КНП може бути розцінена як використання доходу неприбуткової організації для вигоди такого учасника й несе за собою втрату неприбуткового статусу (лист ДФС від 30.11.2016 р. № 25817/6/99-99-15-02-02-15). У даному листі з боку ДФС вживаються слова “будь-яка виплата”. Отже, щоб не втратити неприбутковий статус медзаклад не повинен проводити оплату роботу за договорами ЦПХ тим особам, що є працівниками медзакладу, тобто перебувають з ним у трудових відносинах. Їм можна виплачувати премії, матеріальну допомогу, інші виплати в межах колективного договору, але не винагороду за договорами ЦПХ.

Щодо виплат учасникам, то медзаклади-КНП зазвичай є унітарними комунальними підприємствами, тобто створеними  тільки одним власником – територіальною громадою – і тому цей пункт більшості не стосуються.

Особа, яка надає медзакладу-КНП послуги за договором ЦПХ не має бути працівником цього медзакладу

Однак, це не означає, що медзаклад взагалі не може використовувати договори ЦПХ для оплати результатів роботи. У примірному статуті з Методрекомендацій КНП у предметі діяльності вказаний випадок: “залучення медпрацівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що попрацюють як фізособи-підприємці за цивільно-правовими договорами”. Про можливість таких угод мова йде і в розділі “Резюме” Методрекомендацій КНП. Однак, враховуючи згаданий лист ДФС, такі підприємці не мають бути працівниками медзакладу-КНП, інакше це може бути розцінено податківцями як порушення статутної діяльності і неприбуткового статусу.

У разі сумнівної ситуації з виплатами за договорами ЦПХ радимо перестрахуватися і звернутися за індивідуальною податковою консультацією до ДФС.

Як прописати умови неприбутковості у статуті?

Згадані вище умови неприбутковості у примірному статуті з Методрекомендацій КНП викладені наступним чином:

 • “забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників КНП (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб” (це п. 1.6 загальних положень);
 • “у разі припинення підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету” (п. 11.2 розділу про припинення діяльності);
 • “не вважається розподілом доходів підприємства, в розумінні п. 1.6 Статуту, використання підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом” (це п. 1.7 загальних положень).

Виходить, що не менш важливими є правильно виписані мета, й предмет діяльності (напрями діяльності) медзакладу-КНП, так як саме по ним визначається, чи було використання доходів медзакладу цільовим.

Як прописати предмет діяльності медзакладу-КНП?

На допомогу приходять Методрекомендації КНП, які рекомендують зокрема наступне (пп. 1.4.3):

 • детально визначити предмет діяльності для виключення ймовірності виходу за межі статутної діяльності;
 • прописати рівень надання меддопомоги (первинна, вторинна, високоспеціалізована). Передбачено навіть різні примірні статути в залежності від класу меддопомоги;
 • якщо є перспективи, то прописати здійснення зовнішньо-економічної діяльності (ЗЕД);
 • якщо є потреба діяльності з наркотичними і психотропними засобами, речовинами і прекурсорами, то обов’язково це передбачити у предметі діяльності;
 • записати надання платних медичних послуг;
 • зазначити про надання послуг фізособам-підприємцям, іншим медзакладам, фізособам;
 • здійснення медичної практики практика (що до неї входить – див. Ліцензійні умови, постанова Кабміну від 02.03.2016 р. № 285);
 • указувати будь-які види діяльності, які потребують спеціальний дозвіл.

У примірних статутах з Методрекомендацій КНП також зазначено про діяльність з закупівлі, продажу та використання лікарських засобів, проведення профілактичних щеплень, проведення експертизи тимчасової непрацездатності, виробництво лікарських засобів, видавнича діяльність, навчально-наукова, дослідна діяльність.

☛ Усі види діяльності, які потребують спецдозволів, інших ліцензій, що виходять за межі ліцензії з медпрактики, необхідно зазначати у предметі діяльності у статуті

Методрекомендації КНП не рекомендують указувати види діяльності за переліком лікарських спеціальностей, наприклад, окремо стоматологічні послуги, хірургічні втручання тощо, так як все це є у ліцензії з медичної практики. Однак, якщо необхідна інша ліцензія, спеціальний дозвіл, то таку діяльність слід окремо прописати. Наприклад, діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, здійснення судово-медичної експертизи, судово-психіатричної експертизи, ліцензія на використання лінійного прискорювача в онкології (мова йде про ліцензію з управління реакторною установкою, що видає Держінспекції з ядерного регулювання). Подібні спецвиди діяльності мають бути прописані в предметі діяльності медзакладу-КНП окремо.

Оподаткування лікарняних

Що таке «статутна діяльність»
Іван Левадський,експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ
Виплати, зумовлені тимчасовою непрацездатністю, є базою нарахування ЄСВ та оподаткування, але не завжди…

Чи всі види діяльності необхідно передбачити у статуті?

Взагалі для комунальних підприємств дане питання не є критичним, так як закон не обмежує права самостійно здійснювати господарську діяльність лише статутом, підприємство може здійснювати будь-яку господарську діяльність, яка не суперечить законодавству (ч. 1 ст. 19 ГКУ). Однак, як уже зазначалось вище, діяльність, яка підлягає ліцензуванню чи отримання спецдозволів має бути обов’язково указана, так як можна мати проблеми з отриманням ліцензії.

Також види діяльності, які проводить медзаклад-КНП, мають бути не тільки в статуті, але й у зареєстровані у ЄДР. Даний реєстр навіть більш важливий, ніж статут.

☛ Платникам ПДВ слід подбати, щоб види діяльності, які обкладаються ПДВ, були визначені у статутній діяльності та внесені до ЄДР

Ще один випадок, коли можуть виникнути проблеми через відсутність зареєстрованого виду статутної діяльності – це ситуація, коли медзаклад є платником ПДВ. Платникам ПДВ відома проблема можливого припинення реєстрації податкової накладної чи розрахунку коригування  до неї через невідповідність КВЕД з таблиці даних платника і ЄДР (блокування податкових накладних).  Однак, у діяльності медзакладів більша частина операцій звільнена від  ПДВ.  Інша ж діяльність, яка оподатковується ПДВ (пп. 197.1.5 ПКУ), підпадає під поняття “платні медичні послуги”, які у примірному статуті теж згадуються. Однак, можуть бути ще й послуги, які не належать до медичних (харчування у буфеті, поліграфічні послуги тощо). Їх необхідно все ж таки прописати у статуті.

Мова медичної документації

Наслідки порушень неприбуткового статусу у статуті

Наслідків порушення два – перше, необхідно сплатити з нецільового використання коштів податок на прибуток у розмірі 18%; друге, КНП стає платником податку на прибуток з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення (пп. 133.4.3 ПКУ).

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини