Головбух

Класифікація основних засобів

17 травня 2019
1841
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Класифікація – це те рішення, яке приймає бухгалтер про те, в якій групі обліковувати основний засіб чи інший актив. Класифікація впливає не тільки на рахунок обліку, але й подальший облік (амортизацію, документи, звітність). Як це зробити для цілей бухгалтерського та податкового обліку, про виробничі основні засоби/невиробничі основні засоби, відмінності між ними — про це в даній консультації.

Основні засоби: що це?

Під визначення основних засобів у бухгалтерського обліку потрапляють активи, які мають:

 1. матеріальну форму;
 2. строк корисного використання, що перевищує один рік.

Це основні критерії, які наводяться у п. 4 П(С)БО 7. Основні засоби можуть використовуватися для виробництва, постачання  товарів,  надання послуг, виконання робіт, управління підприємством, здійснення іншої господарської діяльності, а також виконання соціально-культурних функцій. Прикладом останніх є, наприклад, об’єкти призначені для відпочинку персоналу (м’які меблі, тенісний стіл, певна побутова техніка тощо). Також ОЗ 2019 можуть не використовуватися самим підприємством, а здаватися в оренду (повністю або частково).

Щодо відомого вартісного критерію – 6000 грн (сума без ПДВ), то, по-перше, він впливає лише на включення об’єкта до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА), що дає можливість застосовувати більш прості методи амортизації – 50/50 та 100%. По-друге, цей критерії взятий з ПКУ, а не П(С)БО, а значить, підприємство може встановити й інший критерій, не 6000 грн, якщо для податкових цілей він йому не потрібен. Так, без будь-яких податкових наслідків це можуть робити платники податку на прибуток, які є малодоходниками та платники єдиного податку. Головне зафіксувати таке рішення в наказі про облікову політику. 

Межа 6000 грн – це критерій для включення об’єктів на субрахунок 112 (МНМА). Від решти основних засобів такі об’єкти відрізняються лише спрощеними методами амортизації.

МНМА є частиною основних засобів (субрахунок 112) та відображаються в балансі підприємства в одному рядку з основними засобами. Однак, для цілей податкового обліку такі об’єкти не вважаються основними засобами й до них застосовуються такі ж правила, як до запасів (пп. 14.1.138 ПКУ).

МНМА не вважаються основними засобами для цілей податкового обліку.

Виробничі і невиробничі основні засоби

Для цілей бухгалтерського обліку немає значення виробниче (господарське) використання основних засобів, на відміну від податкового обліку, у якому по невиробничим основним засобам необхідно:

 • нараховувати компенсуючі податкові зобов’язання (п. 198.5 ПКУ);
 • коригувати фінрезультат на амортизацію таких об’єктів та витрати на їх поліпшення, ремонт (це стосується платників податку на прибуток – високодоходників).

Невиробничі основні засоби – це основні засоби, які не призначені для використання в господарській діяльності платника податку (пп. 138.3.2 ПКУ). Це здебільшого об’єкти, що виконують соціально-культурні функції. ДФС до них відносить також побутову техніку, яка не пов’язана з охороною праці, а спрямована на задоволення особистих потреб фізосіб (роз’яснення ДФС 502.07.05 ЗІР). Так, проблемними в обґрунтуванні господарського використання є холодильники, мікрохвильові печі, електрочайники, кавоварки в офісах. Такими ж проблемними є фотоапарати, відеокамери, телевізори, музичні центри, якщо вони не пов’язані напряму з господарською діяльністю підприємства.

Проблем не виникає з кондиціонерами, вентиляторами, обігрівачами, так як їх господарське використання можна обґрунтувати охороною праці.

Невиробничі основні засоби в бухгалтерському обліку обліковуються таким же чином, як і звичайні основні засоби. На окремий субрахунок їх не виділяють, хоча побутову техніку зазвичай відносять на субрахунок 106, а не 104.

При визнанні основних засобів у бухгалтерському обліку немає значення виробниче/невиробниче використання – всі такі об’єкти обліковуються за однаковими правилами.

Що не є основними засобами?

Основними засобами не є малоцінні швидкозношувані предмети (МШП). МШП обліковуються у складі запасів і можуть бути схожими за своїми функціями, наприклад, це господарський інвентар. Вирішальними для їх розрізнення є річний критерій. При цьому акцент треба зробити саме на очікуваному терміні використання, а не тому, скільки фізично може прослужити такий об’єкт.  Якщо ніхто не очікує від електрочайника використання більше року, то його цілком можна обліковувати у складі МШП і це не буде порушенням правил обліку. Як класифікувати дрібні й незначні за своєю вартістю об’єкти, такі як чайники, калькулятори, флешки, певні спецінструменти, вирішує сам бухгалтер на основі професійного судження та облікової політики підприємства.

  

Окремо від основних засобів у балансі підприємства відображаються:

 • довгострокові біологічні активи сільськогосподарського призначення;
 • інвестиційна нерухомість (об’єкти, які здаються виключно в оренду);
 • незавершені капітальні інвестиції (витрати на придбання/виготовлення/ремонт основних засобів, які ще не введено в експлуатацію; це залишок по рахунку 15);
 • групи вибуття (основні засоби, які планується продати протягом року).

Однак, за своєю природою все це є основні засоби (!) і за певних обставин можуть знову ставати такими. Для прикладу:

 • підприємство може змінити своє рішення про здавання приміщення в оренду й почати його використовувати для діяльності адміністрації;
 • певні тварини (наприклад, собаки, коні) можуть використовуватися не за сільськогосподарським призначенням;
 • підприємство змінило рішення про продаж об’єкта.

Крім того, складнощів додає податковий облік, так як у ПКУ інвестиційна нерухомість, довгострокові біологічні активи, групи вибуття розглядаються як основні засоби. Щодо інвестиційної нерухомості, наприклад, є лист ДФС від 15.03.2017 р. № 5140/6/99-99-15-02-02-15 і від 08.06.2016 р. № 12660/6/99-99-15-02-02-1.

Інвестиційна нерухомість, довгострокові біологічні активи, групи вибуття відображаються в балансі окремо від основних засобів, але у податковому обліку  вони розглядаються як основні засоби.

У податковому обліку не є основними засобами за пп. 14.1.138 ПКУ:

 • земля;
 • незавершені капітальні інвестиції;
 • автомобільні дороги загального користування;
 • бібліотечні і архівні фонди;
 • уже згадані МНМА.

Також у податковому обліку не амортизуються природні ресурси.

При цьому, незважаючи на те, що вищеперераховані об’єкти не розглядаються як основні засоби в податковому обліку, ПКУ містить згадку про земельні ділянки, МНМА, природні ресурси у групах основних засобів у пп. 138.3.3 ПКУ. Також вони наводяться у додатку АМ декларації з податку на прибуток (однак, комірки по ним у додатку заповнені знаком “Х”).

Облік основних засобів 2019

Чим керуватися при класифікації основних засобів?

Окрім загальних міркувань щодо класу об’єкта (основний засіб/не основний засіб) необхідно визначитися з тим, якого саме виду основний засіб ставиться на облік. Класифікація запасів підприємства впливає потім на:

 • субрахунок обліку;
 • нарахування амортизації;
 • мінімальний строк корисного використання (за ПКУ);
 • застосування вартісної межі;
 • складання інвентарного номера (наприклад, інвентарний номер можна починати з перших 3-х цифр рахунку обліку основних засобів).

Основними нормативними актами тут є П(С)БО 7, Методичні рекомендації з обліку основних засобів (наказ Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561), Інструкція до Плану рахунків, пп. 138.3.3 ПКУ, а також частково може бути використаний Класифікатор основних фондів ДК 013-97, який згадується  у листі Мінфіну від 28.03.2014 р. № 31-08410-07-1/6647. Частково, так як є застарілим та у деяких положеннях не відповідає П(С)БО 7. Може бути використаний також УКТ ЗЕД, в якому є класифікація машин, обладнання та механізмів (розділ XVI).

Як класифікуються основні засоби?

На основі вищеперерахованої нормативки наводимо класифікацію основних засобів:

Класифікація основних засобів Скачати таблицю

Таблиця класифікації основних засобів 

Чи до всіх об’єктів застосовується вартісна межа?

Таке питання часто виникає до об’єктів основних засобів з рахунку 11, наприклад, інвентарної тари чи нетитульних (тимчасових) споруд. Зазначимо, що ні П(С)БО, ні ПКУ не роблять виключень щодо тих об’єктів, до яких вона застосовується. Будь-який основний засіб, який менше даної вартості не є таким для цілей ПКУ. Контейнер (тара) з вартістю до 6000 грн не буде вважатися основним засобом для цілей декларації з податку на прибуток. Отже, такі об’єкти як інвентарна тара можуть обліковуватися як на субрахунку 112, так і на 115 в залежності від вартості. Так зручно для податкових цілей.

Об’єкти, до яких застосовується вартісна межа, визначаються наказом про облікову політику, але для податкових цілей завжди і для всіх межа – 6000 грн.

Однак, якщо на практиці виникає ситуація, коли певні об’єкти бухгалтеру все одно хочеться виділити окремо, наприклад, тимчасові (нетитульні) споруди або уже згадану інвентарну тару, то це цілком можливо зробити. Головне прописати в наказі про облікову політику, що вартісна межа щодо таких об’єктів не застосовується. Але, повторимось, яким би не було рішення підприємства, для цілей ПКУ драбина, настил чи паркан (нетитульні споруди) з вартістю, наприклад, по 2000 грн не будуть основними засобами, так як не входять у межу 6000 грн. На яких же рахунках їх обліковувати – це внутрішня справа підприємства.

Недоцільно використовувати вартісну межу щодо бібліотечних фондів, природних ресурсів. Але бажано, щоб все було описано в наказі про облікову політику.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини