Головбух

Виробнича практика на підприємстві: як оформити й оплачувати працю

 • 14 травня 2019
 • 1031
Експерт MCFR Головбух

Виробнича практика — частина навчального процесу. Практикантом може бути як учень професійно-технічних навчальних закладів (профтехучилищ), так і студент вищого навчального закладу (вишу) (ст. 29 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР; ст. 51 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII).

Де проходять практику

Студенти вишів і учні профтехучилищ мають право проходити практику на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та виду господарської діяльності. А ось у фізосіб-підприємців практику проходити заборонено (лист Мінсоцполітики від 13.07.2016 № 451/021/106-16).

Учні профтехучилищ

Перелік підприємств, що надають учням профтехучилищ робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничої практики 2019, формують профтехучилища з огляду на пропозиції підприємств-замовників (п. 2 Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання і виробничої практики, затвердженого постановою КМУ від 07.06.1999 № 992далі — Порядок № 992).

Учні профтехучилищ можуть і самотужки обрати місце практики. Але з дозволу керівництва навчального закладу.

Студенти вишів

Студенти можуть проходити практику на підприємстві будь-якої форми власності. Місце практики вони обирають самі. Для цього потрібні:

В окремих випадках місце практики призначає навчальний заклад.

Як оформити договірні відносини

Договір про навчально-виробничу практику між навчальним закладом і підприємством укладають до початку практики. Розглянемо, як це зробити.

З профтехучилищем

Договір укладайте не пізніше ніж за два тижні до практики. Типова форма договору наведена у додатку до Порядку № 992. Профтехучилище не пізніше ніж за тиждень до початку практики має надати підприємству списки учнів-практикантів і навчальні програми (п. 15 Порядку № 992).

Перед початком практики видайте наказ керівник підприємства. У ньому зазначте:

 • дати початку і закінчення практики;
 • робоче місце або навчально-виробничу ділянку, де працюватиме практикант;
 • види робіт згідно з робочими навчальними програмами;
 • відповідальних за проведення виробничої практики, забезпечення умов та безпеки праці на рівні нормативних вимог. Їх призначають із числа інженерно-технічних працівників і кваліфікованих працівників підприємства;
 • систему оплати праці учнів за фактично виконаний обсяг робіт згідно із затвердженими нормами праці.

До штату підприємства учнів профтехучилищ не включають. Тривалість роботи практикантів на підприємстві 2019 має відповідати навчальним програмам і не може перевищувати норми, встановленої законом для відповідної категорії працівників (п. 7 Порядку № 992).

Праця неповнолітніх

Перш ніж брати практикантів на роботу, з’ясуйте, чи виповнилося їм 18 років. Позаяк неповнолітні працівники мають певні преференції, а саме:

 • їх не можна залучати:
 • до роботи у нічний час і надурочних робіт (ст. 55, 63, 192 Кодексу законів про працю України; КЗпП);
 • підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (ст. 190 КЗпП);
 • для них встановлена скорочена тривалість робочого часу (ст. 51 КЗпП):
 • для осіб віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень;
 • від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) — 24 години на тиждень.

Вік практиканта визначте за паспортом або свідоцтвом про народження (для осіб до 16 років). Утім, практиканти можуть їх пред’явити лише у перший день виробничої практики. А наказ про її організацію маєте підготувати завчасно. Тому попрохайте навчальний заклад, щоб він зазначив у списках учнів-практикантів, які надає підприємству, дати їх народження (п. 15 Положення № 992).

З вишем

Виш укладає з підприємством договір за формою, встановленою додатком 1 до Положення № 93. Для цього він надає підприємству не пізніше ніж:

 • за два місяці до початку практики — програму практики і теми дипломних завдань для узгодження;
 • за тиждень до початку практики — списки студентів-практикантів і викладачів — керівників практики.

Підприємство оформлює практику студентів наказом, у якому зазначає дати її початку і закінчення. Як медзакладу оформити студента, читайте тут 

Увага: трудовий договір з практикантом не укладайте

Підприємство, що приймає студентів-практикантів (пп. 3.3 Положення № 93):

 • створює умови для виконання програми практики;
 • проводить з практикантами інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;
 • призначає безпосереднього керівника практики;
 • веде облік виходів практикантів на роботу (наприклад, у табелі обліку робочого часу);
 • після закінчення практики складає характеристику на кожного практиканта, у якій розкриває, чого він навчився і як себе проявив.

За наявності вакантних місць практиканта можете зарахувати на штатну посаду (п. 3.7 Положення № 93), але за дотримання двох умов:

 1. виконувана робота має відповідати програмі практики;
 2. не менше ніж 50% робочого часу практикант має присвячувати підготовці за програмою практики.

Якщо зараховуєте студента-практиканта на штатну посаду, укладіть із ним строковий трудовий договір.

Чи повідомляти ДФС про практиканта

Якщо не оформлює трудові договори з практикантами, то і трудових відносин не виникає. Тому повідомляти орган ДФС про прийняття на роботу практиканта не потрібно (лист Держпраці від 19.05.2017 № 5783/4.1/4.1-ДП-17). А ось коли оформите студента на вакантну посаду за трудовим договором, обов’язково повідомте про це ДФС.

Хто робить запис у трудовій книжці

Якщо практикант уже має трудову книжку, запис у ній про період проходження практики робить навчальний заклад. Підстава — довідка, яку підприємство надає практиканту (п. 2.16 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58; далі — Інструкція № 58). У довідці зазначте спеціальність, кваліфікацію і час роботи практиканта на підприємстві. Зберігайте цю довідку в особовій справі студента як документ суворої звітності.

Коли практикант трудової книжки не має, запис про практику робить підприємство на підставі тієї ж довідки (п. 2.17 Інструкції № 58).

Як оплатити працю

Якщо трудовий договір із практикантами не укладаєте, зарплату їм не нараховуйте. Обгрунтуємо чому.

Учнів профтехучилищ

Під час практики учні профтехучилищ отримують зарплату за фактично виконану роботу згідно з виробничим завданням (п. 17 Порядку № 992). Зарплату їм нараховуйте за встановленою на підприємстві системою оплати праці — за нормами, розцінками, ставками (окладами), з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок. Нарахований практикантові заробіток виплачуйте:

 • або через навчальний заклад (тобто гроші перераховують на поточний рахунок профтехучилища);
 • або на підприємстві не пізніше ніж за п’ять днів після виплати зарплати всім працівникам.

Увага: заробітну плату практикантам нараховуйте за встановленою системою оплати праці

Обмеження щодо виплати практикантові зарплати передбачте у договорі між профтехучилищем і підприємством. Наприклад, 50% зарплати практиканта після оподаткування підприємство перераховує на рахунок профтехучилища для ведення статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, соціального захисту учнів, культурно-масової роботи тощо (ст. 50 Закону № 103, п. 18 Порядку № 992).

Студентів вишів

А ось оплата праці студентів-практикантів прямо законом не передбачена. Адже під час практики студенти:

 • проходять на підприємстві загальнопрофесійну підготовку за затвердженою вишем програмою;
 • збирають необхідний матеріал, щоб скласти звіт про практику.

Тобто на підприємстві вони не виконують ніякої роботи. Тому маєте право не оформляти практикантів на роботу і не виплачувати їм зарплату. Та коли на підприємстві є вакантні місця, робота на яких відповідає програмі практики, і студенти-практиканти оформлені на штатні посади, за час проходження практики виплачуйте їм зарплату.

Якщо практикант, який отримує зарплату на підприємстві, успішно склав іспити, право на стипендію за ним зберігають (п. 5.6 Положення № 93).

Оподаткування праці практикантів

Виробнича практика на підприємстві: як оформити й оплачувати працю
ПЕТРУСЕНКО Іринаексперт MCFR Головбух
Податковий кодекс України не передбачає звільнення доходів практикантів від оподаткування. Тому утримайте із зарплати практикантів і перерахуйте до бюджету...

Як відобразити зарплату практикантів у бухобліку

Витрати на оплату праці практикантів і сплату ЄСВ у бухобліку відображають на рахунках витрат залежно від того, у якому підрозділі такі особи проходили виробничу практику. Так, це можуть бути рахунки 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут».

РЕЗЮМЕ:

Якщо практиканти виконують роботу, нарахуйте їм зарплату. Оподатковуйте її ПДФО і військовим збором на загальних підставах незалежно від розміру.

Практиканти підлягають соціальному та іншим видам страхування, тому нараховуйте на їх зарплату ЄСВ. Якщо зарплата практиканта не вища за мінімальну, ЄСВ розраховуйте як добуток мінімальної зарплати і ставки внеску.

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Навіть якщо вже знайшли відповідь на своє запитання...

...рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини