Головбух

Малоцінка в медзакладі: класифікація, облік, оподаткування

8 травня 2019
168
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Канцелярське приладдя, господарський інвентар, меблі, посуд, техніка, предмети інтер’єру — все це та набагато більше є в кожному медзакладі. Ці речі потрібні для роботи й відпочинку, забезпечують лад, створюють затишок, гарантують безпеку.

Працівникам — користь, а бухгалтерам — ще й клопіт, як все класифікувати й облікувати. Адже не всі активи належать до основних засобів чи запасів. Є ще й різні види малоцінки, а також таке собі «невідомо що», котре не розбереш, куди й зараховувати. Скажімо, флеш-пам’ять.

Розкладемо все по поличках.

МНМА та МШП: що є що

МШП та МНМА: у чому різниця. Шпаргалка

Нормативні документи, зокрема П(С)БО, не визначають прямо, що таке малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) та малоцінні швидкозношувані предмети (МШП). Натомість вони тлумачать ширші поняття — «основні засоби» та «запаси».

Докладніше вивчення П(С)БО 7 «Основні засоби» підводить до висновку, що МНМА — це матеріальні активи, які мають:

  • строк використання — понад рік;
  • вартість — нижче межі, понад яку активи визнають основними засобами (ОЗ).

Вартісну межу для ОЗ підприємства, у т. ч.  КНП, визначають самостійно. Це — елемент облікової політики. Більшість орієнтується на податкове законодавство та встановлює межу в 6000 грн (пп. 14.1.138 Податкового кодексу України; ПК).

Бухгалтер КНП, яке є платником ПДВ і має податковий кредит, під час розмежування ОЗ та МНМА повинен зіставляти з вартісною межею вартість об’єктів без ПДВ.

Медзаклад — платник ПДВ придбав принтер за 7000 грн (у т. ч. ПДВ). Вартісна межа ОЗ — 6000 грн. Попри вартість придбання 7000 грн, принтер буде МНМА, оскільки очікуваний строк його використання перевищує рік, а первісна вартість без ПДВ становить 5833,33 грн (7000 × 5/6).

Амортизацію МНМА можете нараховувати одним із двох методів:

  • 50/50% — у першому місяці використання нарахуйте амортизацію в розмірі 50% вартості об’єкта, решту 50% — у місяці списання;
  • 100% — у першому місяці використання одразу нарахуйте амортизацію в розмірі 100% вартості об’єкта.

Метод амортизації МНМА підприємство обирає самостійно та фіксує в наказі про облікову політику.

МШП — це предмети багаторазового використання зі строком служби менше року, які не змінюють протягом експлуатації свого функціонального призначення та форми. Такі активи придбавають для власного споживання. Вони не призначені для подальшого продажу. Попри епітет «малоцінний» у назві, вартість цих об’єктів не є критерієм класифікації.

МНМА та МШП обліковуйте нарізно:

  • МНМА — як інші необоротні матеріальні активи на субрахунку 112 «Малоціннi необоротні матеріальні активи»;
  • МШП — у складі запасів на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Розрізняти, а відтак правильно обліковувати МШП та МНМА допоможе Шпаргалка.

Нормативна база не містить вичерпного переліку офісних об’єктів МШП та МНМА. Ми склали для вас орієнтовні переліки (див. Пам’ятку). Підстава — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291.

Об’єкти спірної класифікації

Переліки об’єктів МШП та МНМА. Пам’ятка

Певні активи класифікувати складно. Скажімо, флеш-пам’ять і калькулятори пасують і до МНМА (субрахунок 112), і до МШП (рахунок 22), а картриджі до принтера й офісний папір можна обліковувати ще й як інші матеріали на субрахунку 209.

Якщо вагаєтеся у виборі між МШП та МНМА, поставте собі чотири запитання. Відповіді підштовхнуть до правильних висновків.

1. Який строк використання буде насправді? Не беріть до уваги, скільки відповідний об’єкт здатен прослужити теоретично. Враховуйте практику. Дрібна канцелярія, як-от олівці, ручки, степлери тощо, швидко ламаються й часто губляться. Недовгий вік мають й електричні лампочки, скляний посуд, електрочайники. Тож всі їх можна вважати МШП, незалежно від фізичних якостей.

2. Чи є об’єкт настільки цінним, щоб заводити на нього інвентарну картку? Наприклад, швабра може прослужити десятки років, але якщо ми вирішимо обліковувати швабру як МНМА, то доведеться ставити на неї інвентарний номер і заводити інвентарну картку. А це обтяжливо й недоречно.

3. Чи є вартість об’єкта такою істотною, щоб постійно «висіти» в бухгалтерському балансі? Первісна вартість МНМА навіть після повної амортизації залишається в рядку «Основні засоби (первісна вартість)» Звіту про фінансовий стан (балансу). Натомість МШП списуємо одразу при передачі в експлуатацію. Для прикладу візьмемо калькулятор. Він може прослужити й 10 років і незамінний для бухгалтера. Але вартість його незначна і не впливає істотно на показники фінзвітності. Отже, калькулятори доцільно обліковувати як МШП.

4. Яка мета використання об’єкта? Такі об’єкти як мило, миючі засоби, папір, тонер, картриджі, на перший погляд, логічно зарахувати до витратних матеріалів у складі виробничих запасів (рахунки 201 та 209), оскільки вони швидко й легко змінюють фізичну форму та витрачаються. Але медзаклад не є промисловим підприємством, що заробляє, скажімо, миттям машин чи друкарством. Тож ці об’єкти не належать до ключових матеріальних затрат у собівартості медичних послуг. Тому нелогічно розглядати як виробничі запаси папір, мило, тонер тощо. Рахунок 22 «МШП» буде кращим для них.

При пошуку рішення дослухайтеся до власної професійної думки та враховуйте традиції. Наприклад, одна з інструкцій для бюджетних установ рекомендувала обліковувати флешки як МШП. Чому б медзакладам, що пам’ятають бюджетне минуле, не дотримувати цього правила? До того ж щодо флешок працює та сама логіка, як у прикладі з калькулятором.

Бухоблік малоцінки

Як відображати в бухобліку придбання малоцінки для медзакладу, унаочнимо Прикладами.

Приклад 1. Облік МНМА та МШП виробничого призначення

Медзаклад — платник ПДВ придбав для бухгалтерії:

  • канцтовари (діркопробивач і степлер) — вартістю 120 грн, у т. ч. ПДВ — 20 грн;
  • вінчестер — вартістю 1800 грн, у т. ч. ПДВ — 300 грн.

Витрати на доставку вінчестера становлять 60 грн, у т. ч. ПДВ — 10 грн.

Вартісна межа для ОЗ — 6000 грн.

Канцтовари бухгалтер зарахував до МШП, оскільки вони призначені для багаторазового використання, але не є значимими для обліку.

Вінчестер бухгалтер визнав МНМА, а витрати на доставку відніс до його первісної вартості відповідно до пункту 8 П(С)БО 7. Метод амортизації МНМА — 100%.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн

Д-т

К-т

1

Оприбуткували канцтовари

22

631

100

2

Відобразили право на податковий кредит

6442

631

20

3

Нарахували податковий кредит із ПДВ за зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

20

4

Оплатили вартість канцтоварів

631

311

120

5

Передали канцтовари у використання

92

22

100

6

Оприбуткували вінчестер

153

631

1500

7

Відобразили право на податковий кредит

6442

631

300

8

Нарахували податковий кредит із ПДВ за зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

300

9

Відобразили витрати на доставку вінчестера

153

631

50

10

Відобразили право на податковий кредит

6442

631

10

11

Нарахували податковий кредит із ПДВ за зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

10

12

Оплатили вартість вінчестера

631

311

1800

13

Оплатили доставку

631

311

60

14

Передали вінчестер в експлуатацію

112

153

1550

15

Нарахували амортизацію вінчестера у розмірі 100% вартості

92

132

1550

Класифікація запасів

Приклад 2. Облік МНМА та МШП невиробничого призначення

Для головного лікаря придбали сканер вартістю 5400 грн, у т. ч. ПДВ — 900 грн, а також флеш-пам’ять для фотоапарата вартістю 420 грн, у т .ч. ПДВ — 70 грн. Вартісна межа для ОЗ — 6000 грн. Метод амортизації МНМА — 100%. Фотоапарат перебуває на обліку як невиробничий основний засіб. Флеш-пам’ять бухгалтер визнав невиробничим МШП, а сканер — виробничим МНМА.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн

Д-т

К-т

1

Оприбуткували флеш-пам’ять

22

631

350

2

Відобразили право на податковий кредит

6442

631

70

3

Нарахували податковий кредит із ПДВ за зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

70

4

Нарахували компенсуюче податкове зобов’язання з ПДВ за зареєстрованою податковою накладною

643

641/пдв

70

5

Включили суму нарахованого ПДВ до первісної вартості флеш-пам’яті

22

643

70

6

Передали флеш-пам’ять у використання

949

22

420

7

Оплатили вартість флеш-пам’яті

631

311

420

8

Оприбуткували сканер

153

631

4500

9

Відобразили право на податковий кредит

6442

631

900

10

Нарахували податковий кредит із ПДВ за зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

900

11

Передали сканер в експлуатацію

112

153

4500

12

Нарахували амортизацію сканера

92

132

4500

13

Оплатили вартість сканера

631

311

5400

Податковий облік офісної малоцінки

Податок на прибуток. Медзаклади є переважно неприбутковими організаціями, внесеними до реєстру неприбутківців у ДФС, тож податок на прибуток не сплачують.

ПДВ. Якщо ваш медзаклад — платник ПДВ, під час оподаткування операцій із придбання МШП та МНМА візьміть до уваги їх подальше використання — у господарській чи негосподарській діяльності.

Використання не можна пов’язати з господарською діяльністю медзакладу — нарахуйте компенсуюче податкове зобов’язання з ПДВ (пп. «г» п. 198.5 ПК).

Яка офісна малоцінка може спричинити цю проблему? Та сама флешка для фотоапарата головлікаря, а також різні приємні дрібнички та елементи декору, як-от банки для чаю/кави чи глобус на столі в керівника. Звичайно, можна спробувати обгрунтувати господарське призначення цих предметів у наказі про їх експлуатацію, але зазвичай обсяг зумовлених ними витрат не вартий суперечок із податківцями.

Ще одна проблемна з погляду ПДВ малоцінка — засоби для прибирання та гігієни: побутова хімія, серветки, туалетний папір, пакети для сміття, мило. З ними теж не пощастило. Не нараховувати компенсуюче зобов’язання з ПДВ можна, лише якщо їх вартість входить до складу вартості товарів/послуг, операції з яких є об’єктом оподаткування (лист ДФС від 05.05.2017 № 77/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Для цього потрібна калькуляція послуг, але такі речі в ній не виокремлюють, тож обгрунтувати призначення цих МШП для господарської/виробничої діяльності складно.

Щоб нарахувати компенсуюче податкове зобов’язання з ПДВ для невиробничої малоцінки, складіть зведену податкову накладну на умовне постачання не пізніше останнього дня звітного періоду та зареєструйте її в ЄРПН.

База оподаткування при цьому не може бути нижчою за ціну придбання негосподарської малоцінки в інших постачальників.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини