Головбух

Декларація з екологічного податку

8 травня 2019
3019
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

В ході господарської діяльності може наноситися шкода навколишньому середовищу і одне з завдань держави – дбати про його захист та відновлення. Екологічний податок покликаний допомогти це здійснити. Податкова декларація екологічного податку 2019, як її скласти й подати – про це дана консультація.

Податкова декларація екологічного податку 2019 бланк

Декларація з екологічного податку 2019 бланк має незмінний і затверджений мінфінівським наказом від 17 серпня 2015 р. № 715. Подається вона разом з додатками, які є її невід’ємною частиною. Податкова декларація екологічного податку 2019 має 6 додатків, які вказують на випадки, коли має сплачуватися даний податок:

 • є викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними стаціонарними джерелами забруднення, у т.ч. викиди діоксиду вуглецю (додаток 1);
 • є скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти (додаток 2);
 • є розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на певних об’єктах (додаток 3);
 • існує утворення радіоактивних відходів, у т.ч. є уже накопичені (додаток 4), було придбання джерел іонізуючого випромінювання (додаток 5), є зберігання радіоактивних відходів (додаток 6).

☛ Викиди вуглекислого газу, інших забруднювачів, скиди в воду та розміщення відходів – основні випадки сплати екоподатку

Якщо немає ніяких викидів, скидів, розміщень відходів, відсутнє використання радіоактивних речовин, то екологічний податок не сплачується та декларація не подається.

Хто подає декларацію з екологічного податку?

Платять екологічний податок і подають декларацію всі хто має перераховані вище ситуації вчинення шкоди навколишньому середовищу. Це можуть бути підприємства, фізичні особи-підприємці, представники нерезидентів. Також податок сплачують і бюджетні установи та комунальні неприбуткові підприємства. Виняток існує тільки у таких ситуаціях:

 • відходи використовуються як вторинна сировина та розміщуються на території підприємства (п. 240.5 ПКУ), тобто вони переробляються в ході замкнутого виробничого циклу, – так звані безвідходні виробництва;
 • є договір про повернення радіоактивних відходів за межі України. Це стосується суб’єктів ядерної енергетики (п. 240.4 ПКУ).

☛ ФОП теж платять екоподаток незалежно від системи оподаткування

Як часто подається декларація з екологічного податку?

Звітним періодом в екоподатку є квартал, а тому всі платники подають декларацію протягом 40 кал. днів по закінченню звітного кварталу. Сплатити податок треба впродовж 10 кал. днів за граничним терміном подачі. Таким чином, у 2019 році подати декларацію необхідно:

 • за І квартал 2019 р. – 10.05.2019 р.;
 • за ІІ квартал 2019 р. – 09.08.2019 р.;
 • за ІІІ квартал 2019 р. – 11.11.2019 р. (граничний день – 09.11.2019 р., субота);
 • за IV квартал 2019 р. – 10.01.2020 р. (граничний день – 09.01.2020 р., неділя).

☛ Крайня дата сплати екологічного податку за І квартал 2019 р. – 20.05.2019 р.

У 2019 р. зміни щодо декларування екоподатку є і вони стосуються викидів СО2.

Податкова декларація екологічного податку 2019 та викиди СО2

СО2 (вуглекислий газ) має свої нюанси щодо звітування у декларації з екологічного податку 2019. Форма декларації не змінилася, додаток 1 щодо викидів у атмосферу не змінився також. Однак, викиди вуглекислого газу треба тепер відображати в окремому додатку 1, тобто відокремлено від інших викидів. Виходить, що якщо крім СО2 є інші викиди, то у підприємства буде як мінімум два додатки 1 (додаток 1 на СО2 та додаток 1 на інші викиди). З’явилася така вимога у листі ДФС від 16.01.2019 р. № 1422/7/99-99-12-03-04-17. Крім того, екологічний податок за СО2  сплачується ще й на окремий рахунок, про що детальніше буде далі.

☛ Викиди СО2 в декларації виокремлюються від інших в окремий додаток 1

Такий підхід щодо виділення СО2 мав бути уже застосований і до ІV кварталу 2018 р. Пов’язані такі нововведення з участю України в різних міжнародних угодах щодо контролю викидів парникових газів, адаптацією законодавства до вимог ЄС. Нещодавно МВФ навіть озвучив ідею створення міжнародного податку на парникові гази.

Чи потрібно подавати нульову декларацію з екологічного податку

Декларація з екологічного податку
Наталія Васильченко, Головний редактор системи «Expertus: Головбух»
Чи потрібно подавати «нульову» податкову декларацію з екологічного податку, якщо в підприємства не було об’єкта оподаткування?

Коли нараховується екологічний податок за викид СО2?

500 тон – це той річний ліміт викидів діоксиду вуглецю за рік, в межах якого податок не сплачується (п. 140.7 ПКУ). Це значить, що якщо у певному кварталі відбувається перевищення даного ліміту, то уже за цей квартал, по-перше, треба подати декларацію, по-друге, сплатити податок з різниці між фактичним обсягом викидів та лімітом 500 тон. Крім цього, ще є такі особливості:

 • якщо викиди СО2 знаходяться цілий рік в межах 500 тон та немає більше ніяких викидів, то декларацію подавати не треба (лист ДФС від 15.04.2019 р. № 1606/ІПК/10-36-12-11-03). Однак, якщо є такі джерела забруднення, то заяву про відсутність викидів обов’язково треба подати (форма довільна). Також до заяви слід додати розрахунок цих викидів вуглекислого газу, тобто треба довести ДФС, що все в межах 500 тон (роз’яснення ДФС 120.05 ЗІР);
 • якщо підприємство очікує перевищення ліміту, то декларацію у тих кварталах, коли такого перевищення ще немає, все ж таки подає, де вказує існуючі викиди, але сам податок не обчислює;
 • звітування по СО2 відбувається за всіма джерелами забруднення сумарно і ліміт також застосовується один на всі джерела забруднення. Таким чином, якщо є у підприємства 3 котли в різних місцях, то 500-тонний ліміт діє на всі 3 котли одразу. Якщо у кожного з котлів викид 200 тон, то сумарно буде 600 тон і тоді ліміт перевищено на 100 тон, за які й треба сплатити податок.

☛ 500 тон – це ліміт на всі джерела забруднення вуглекислим газом, що є на підприємстві на всіх територіях

Однак, зазвичай, якщо є забруднення СО2, то є тоді є забруднення повітря й іншими викидами. Тоді якщо викид СО2 у межах ліміту, але є інші забруднювачі, то декларація подається все одно.

Ставка екологічного податку за викид вуглекислого газу з 01.01.2019 року складає 10 грн/тонна замість колишньої 0,41 грн/тонна (п. 243.4 ПКУ).

☛ У 2019 році ставка екоподатку за забруднення вуглекислим газом  зросла до 10 грн/тонна

Розрахунок екологічного податку 2019 приклад

Для прикладу покажемо, як сплачується податок по кварталах 2019 року за понадлімітні викиди вуглекислого газу:

Квартал

Викид СО2 за квартал

Викид СО2 з початку року накопичувано

Перевищення ліміту

База, з якої сплачується податок за квартал

Екологічний податок, грн

І

310

310

0,00

ІІ

180

490

0,00

ІІІ

100

590

90

90

900,00

(=90×10)

ІV

220

810

310

220

(=810 – 500-90)

2200,00

(=220×10)

Всього за рік

810

310

3100,00

Отже, за даними цифрами підприємство почне платити екоподаток за викиди СО2 з ІІІ кварталу 2019 року у сумі 900 грн. За IV квартал воно заплатить уже 2200 грн і т.д.

Куди подавати декларацію з екологічного податку?

З 2019 року через зміни по СО2 ситуація сталися деякі зміни, які дещо заплутали декларування для платників екологічного податку, у яких джерела забруднення розташовані на різних територіях. Розберемо її:

 • якщо у підприємства немає викидів СО2, то все залишається стандартно: додатки складаються окремо на кожне джерело забруднення, а декларація подається за місцями розташування цих джерел забруднення, якщо вони  знаходяться на різних КОАТУУ (це державний класифікатор територій). Виняток – якщо території обслуговує одне управління ДФС, то тоді можна об’єднати все в одну декларацію;
 • якщо у підприємства є викиди СО2 і таке джерело забруднення одне або розташовані вони всі в межах одної території. Додаток 1 на такі джерела складається один сумарно на всі джерела (роз’яснення ДФС 120.05 ЗІР) і декларація з ним подається по місцю розташування цих об’єктів.

В усіх наведених випадках за місцем знаходження джерела забруднення до ДФС подається оригінал декларації, а за основним місцем реєстрації платника податку – подати ще й треба копії цих декларацій (п. 250.8 ПКУ).

А як бути, якщо є декілька джерел викиду СО2 і вони на різних територіях? Додаток 1 складається сумарно по всім джерелам, то куди його потім подавати, за якою територією? Вихід з даної ситуації наведений в нещодавньому листі ДФС від 17.04.2019 р. № 1651/6/99/99-12-02-03-015/ІПК:

 • у додатку 1 наводиться інформація про всі джерела забруднення СО2 незалежно від території;
 • у рядку 6 декларації з екологічного податку (це доповнення) – в окремих рядках зазначається інформація про фактичні викиди СО2 за кожним кодом КОАТУУ з початку року, включаючи звітний квартал;
 • декларацію подають за основним місцем податкового обліку.

Як сплатити екологічний податок?

Наявність вуглекислого газу у викидах додає  ще одну особливість: екологічний податок за СО2 сплачується окремо від екологічного податку за інші забруднення, на окремий рахунок у Казначействі. Дані платежі мають різні коди бюджетної класифікації:

 • 19011000 – за вуглекислий газ;
 • 19010100 – за інші забруднення.

☛ Екологічний податок за викиди СО2 сплачується окремо

Тут слід бути обачним, щоб не допустити помилку, так як якщо все буде сплачено на один загальний рахунок для екологічного податку, то ДФС вважатиме, що екологічний податок за СО2 був не сплачений з відповідними штрафними наслідками.

Як скласти декларацію з екологічного податку для інших забруднень?

У кожному з додатків до декларації є вказівки щодо його заповнення. Також рекомендуємо звернути увагу на орієнтовні алгоритми складання додатків 1-3 до податкової декларації з екологічного податку, які розроблені ДФС. Їх можна знайти у них на сайті ⇒.

☛ Детальні вказівки як скласти декларацію з екологічного податку є на сайті ДФС

При цьому увагу слід звернути на те, що:

 • викиди заповнюються в тоннах, а не в кілограмах;
 • цифрові коди забруднюючих речовин містяться у додатку 7 та додатку 8 до податкової декларації з екологічного податку. Наприклад, вуглекислий газ СО2 має код “243.4.001” (це одночасно і код речовини і код групи);
 • вказується не код забруднюючої речовини, а загальний код групи, наприклад, не “243.1.002” (аміак), а “243.1.000”;
 • вартісні показники заповнюються у гривнях з копійками;
 • якщо комірка порожня, то в паперовій версії ставиться прочерк, а в електронній версії комірка залишається порожньою;
 • якщо подається уточнююча декларація з екологічного податку 2019, то у правому верхньому кутку ставиться відповідна позначка.

Ставки екоподатку можна знайти у ст. 243-248 ПКУ.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини