Головбух

МСФЗ 2019

 • 26 квітня 2019
 • 605
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Міжнародні стандарти фінансової звітності є тією об’єднуючою ланкою у сучасному глобальному світі, яка дозволяє інвесторам з різних країн порозумітися з бізнесом та розуміти фінансову інформацію з тих бізнесів, куди вони вклали чи хочуть вкласти кошти. У консультації про перехід на МСФЗ 2019, кому, коли й навіщо.

Кому треба переходити на МСФЗ

Перелік МСФЗ-зобов’язаних можна знайти в ст. 12-1 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.1999 р. (далі – Закон про бухоблік), а більш детально – у п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою Кабміну від 28.02.2000 р. (далі – Порядок № 419). Даний перелік протягом останніх 8 років оновлювався декілька разів і насьогодні має наступний вигляд:

МСФЗ-зобов’язані підприємства

Початок переходу, рік

1

Публічні акціонерні товариства (ПАТ)

2012

2

Банки

2012

3

Страхові компанії

2012

4

Великі підприємства*

2018

5

Підприємства, які є емітентами цінних паперів, якщо їх цінні папери допущені до торгів на біржах (не тільки ПАТ, але й будь-якої організаційно-правової форми)

2018

6

Недержавні пенсійні фонди

2012

7

Кредитні спілки

2015

8

Інші фінансові установи, які займаються наданням інших фінансових послуг чи допоміжною діяльністю у сферах фінансових послуг (розділи 64, 66 КВЕД, окрім 66.2)

2015

9

Підприємства, які здійснюють діяльність по управлінню активами

2015

10

Підприємства, які займаються добуванням корисних копалин загальнодержавного значення*

2018

* велике підприємство –  це підприємства, для яких виконується мінімум 2 з 3х критеріїв: балансова вартість активів > 20 млн євро; чистий дохід від реалізації продукції > 40 млн євро; середня чисельність > 250 чол. (пп. 2 ст. 2 Закону про бухоблік);

** перелік таких копалин знаходиться в постанові Кабміну від 12.12.1994 р. № 827. Звертаємо увагу, що у даному переліку окрім “традиційних” копалин на зразок марганцевих руд містяться ще й підземні води (мінеральна вода, питна вода, промислова вода, технічна вода і т.п.).

Щодо переліків МСФЗ-зобов’язаних в Законі про бухоблік та в Порядку № 419, то в цілому вони співпадають, але Закон про бухоблік оперує досить загальним терміном “підприємства, що становлять суспільний інтерес”, коди входять і ПАТ, і банки. З переліку МСФЗ-зобов’язаних випадають, як бачимо, приватні акціонерні товариства (ПрАТ) за умови, якщо вони не зобов’язані з інших підстав, наприклад, через торги цінними паперами. Це стало однією з причин, чому у 2016-2018 рр. відбулася реорганізація деяких ПАТ у ПрАТ. Як не як але складання МСФЗ-звітності, їх аудит, а також виконання інших приписів ДКЦПФР, які ставляться перед  публічними акціонерними компаніями під силу не всім підприємствам.

Приватні акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю не входять до списку МСФЗ-зобов’язаних

Додамо, що підприємства всіх організаційно-правових форм, включаючи ПрАТ і ТОВ можуть здійснити перехід на МСФЗ за власною ініціативою. Причинами такого кроку можуть бути: бажання іноземних інвестицій, плани щодо випуску боргових цінних паперів тощо. 

Які підприємства переходять на МСФЗ 2019

Звертаємо, що  у низки підприємств з вищенаведеного списку (великі, емітенти цінних паперів, добувачі корисних копалин) роком переходу є 2018 рік. Враховуючи деякі нюанси переходу на МСФЗ, про які мова йде нижче, для таких підприємств першим роком, за який буде складатися повноцінна звітність за МСФЗ є 2019 рік. Виходить, що уже проміжну фінансову звітність за І квартал 2019 року.

Якщо роком переходу на МСФЗ був 2018 рік, то перша повноцінна фінансова звітність за МСФЗ складається за 2019 рік, у т.ч. за І квартал 2019 року

ОРЕНДА ЗА МСФЗ

МСФЗ 2019
Олег СічТекст персоны
Орендар має брати на баланс усі об’єкти оренди незалежно від їх умов. Утім, у класичних випадках оренди приміщень чи авто шансів врятуватися небагато. Вітчизняні рахунки не повністю пристосовані до бухобліку оренди за МСФЗ 16. Тому наведемо рекомендації експертів, які орендар зможе використати для підготовки робочого плану рахунків.

Міжнародні стандарти фінзвітності

Дуже коротко пробіжимося по тому, що таке МСФЗ, їх перелік та де їх знайти. Стандарти видаються Міжнародною радою з міжнародних стандартів фінансової звітності (англомовна абревіатура – IASB), штаб-квартира якої знаходиться у м. Лондон. До речі, наш Мінфін в листі від 24.09.2018 р. № 35210-06-5/24914 одному зі своїх листів відхрестився від роз’яснення положень МСФЗ, аргументуючи це тим, що тлумаченням МСФЗ займається саме IASB та пов’язані з нею структури.  

Міжнародні стандарти фінзвітності включають у себе:

 • Концептуальну основу фінансової звітності – це опис загальних вимог до якісних характеристик фінансової інформації, основних облікових концепцій, основних елементів фінансових звітів, видів вартостей. Концептуальна основа є базою, на якій будуються спеціалізовані МСФЗ;
 • самі МСФЗ у кількості 17 (IFRS);
 • Міжнародні стандарти бухгалтерського облік (МСБО, англ. – IAS) – це “старі” стандарти, які приймалися до 2001 року, дати реорганізації IASB. Вони “старі” у часовому відношенні, але є діючими. Їх нумерація зараз непослідовна (відсутні деякі “номери”), так як частково вони були замінені новими МСФЗ;
 • МСФЗ для малих і середніх підприємств;
 • Інтерпретації (тлумачення) стандартів (IFRIC щодо IFRS та SIC щодо IAS).

Уся разом дана система документів і є тим, що називають МСФЗ.

Оригінали вищенаведених стандартів англійською мовою доступні на сайті IASB (після реєстрації).

    

МСФЗ по-українськи 2019

Щодо України, то у нас МСФЗ застосовуються тільки за офіційним перекладом Мінфіну. Їх можна знайти на сайті самого Мінфіну та Верховної ради. Однак, рекомендуємо орієнтуватися на сайт Мінфіну, так як там часом знаходяться більш свіжі версії стандартів. Проблемою українських МСФЗ є те, що вони оновлюються досить повільно, переклади старі й часто не відповідають оригінальним англомовним текстам від IASB, відсутні нові стандарти або з’являються зі значним запізненням. Причиною цього є відставання у часі перекладу текстів, а також некоректність існуючих перекладів (наприклад, часто плутаються поняття “дохід” та “прибуток”).

Виходить, що при орієнтації підприємства на іноземні ринки капіталу діючі україномовні переклади МСФЗ від Мінфіну підходять не дуже при подачі фінзвітності інвесторам.

для внутрішньодержавних цілей користуємося версіями МСФЗ з сайту Мінфіну

Додамо, що на даний момент часу (квітень 2019) сайт Мінфіну містить уже всі 17 МСФЗ.

Для внутрішньоукраїнських цілей (подача у Держстатистику, ДФС) до 2019 року при подачі фінзвітності використовувався наступний прийом: звітність готувалася за стандартними бланками-формами з НП(С)БО 1, але у спеціальному полі ставилася позначка, що складена звітність не за національними, а за міжнародними стандартами. Однак, уже обізнані з даною справою фахівці одразу заперечать: це насправді не є повноцінною МСФЗ-звітністю. Одним з принципів МСФЗ є відсутність стандартних форм та наведення і компоновка даних у звітах виходячи з суттєвості інформації. МСФЗ не містять стандартних бланків для фінансових звітів. До того ж 90% всієї інформації у звітності за МСФЗ – це не 4 чи 5 фінансових звітів, а примітки до них.

повна МСФЗ-звітність – це, в першу чергу, примітки, а не самі звіти

МСФЗ 2019: таксономія

За Законом про бухоблік вищеописана ситуація з псевдо МСФЗ-звітністю має бути у 2019 році розв’язана шляхом введення подачі такої фінзвітності виключно в електронному форматі на основі таксономії та стандарту XBRL. Останній є міжнародним електронним форматом подачі звітності.  Керівництво центром прийняття такої звітності покладено на НКЦПФР.

Таксономія – це затверджена класифікація можливих рядків у фінзвітності. Вона й використовується для коду у форматі XBRL. У минулому році Мінфін оприлюднив офіційний україномовний переклад таксономії МСФЗ 2017 від IASB. Знайти його можна тут на сайті Мінфіну. В IASB, до речі, уже є й таксономія за 2018 рік. 

Пакет фінансової звітності МСФЗ 2019

Щодо самого складу МСФЗ-звітності, то вона є у 2х форматах: повна (за рік) та проміжна (за квартал чи інші періоди – місяць тощо).

Пакет МСФЗ-звітності

Повна фінансова звітність

(МСБО 1)

Проміжна фінансова звітність

(МСБО 34)*

 • звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
 • звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за період (може бути як 2 окремих звіти);
 • звіт про зміни у власному капіталі за період;
 • звіт про рух грошових коштів за період;
 • примітки, що містять виклад істотних облікових політик та іншу пояснювальну інформацію;
 • порівняльну інформацію щодо попереднього періоду;
 • звіт про фінансовий стан на початок період, якщо здійснювався ретроспективний перерахунок статтей, перекласифікація або зміна облікової політики
 • стислий звіт про фінансовий стан;
 • стислий звіт або стислі звіти про прибуток і збитки та інший сукупний дохід;
 • стислий звіт про зміни у власному капіталі;
 • стислий звіт про рух грошових коштів;
 • деякі пояснювальні записки.

пакет квартальної фінзвітності за МСФЗ стандартами більший, ніж за національними

Як бачимо, на відміну від національних стандартів пакет квартальної звітності за МСФЗ більший. За національними можна тільки баланс та звіт про фінансові результати (абз. 14 п. 2 Порядку № 419). Розширеного пакету проміжної (квартальної) звітності за МСФЗ хочуть і податківці (лист ДФС від 22.08.2018 р. № 27209/6/99-99-15-02-01-15).

Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності

Питання переходу на МСФЗ регулює МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності”. Згідно п. 21 цього стандарту передбачено, що для відповідності вимогам МСБО 1 “Подання фінансової звітності” перша МСФЗ-звітність має включати:

 • звіт про фінансовий стан – 3 дати балансу;
 • звіт про сукупний дохід –  2 періоди;
 • звіт про прибутки та збитки (або як єдиний звіт з сукупним доходом) – 2 періоди;
 • звіт про рух грошових коштів – 2 періоди;
 • звіт про власний капітал – 2 періоди;
 • примітки, які включать порівняльну інформацію.

Коли перейти на МСФЗ? Для того, щоб скласти фінансову звітність за МСФЗ за 2019 рік датою переходу має бути 01 січня 2018 року. Саме на цю дату складається “вступний” баланс за МСФЗ. Що треба зробити можна проілюструвати наступним чином:МСФЗ 2019

Скачати Таблицю

Виходить, що між датою переходу на МСФЗ та першою звичайною звітністю за МСФЗ відстань 2 роки. Перша МСФЗ-звітність на 01.01.2020 р. (31.12.2019) буде включати описаний вище пакет звітності за п. 21 МСФЗ 1. Буде 3 баланси на 3 дати: 01.01.2020, 01.01.2019, 01.01.2018. З них 2 останні – це баланси порівняльний період, які складаються шляхом трансформації балансів за національними стандартами; баланс на 01.01.2020 р. – це перший баланс складений одразу за МСФЗ. Буде 2 звіти про прибутки та збитки: 2018 рік (порівняльний період, складений шляхом трансформації) та 2019 рік (перший одразу на основі МСФЗ) і т.д.

Перехід на МСФЗ покрокова інструкція

Загальний алгоритм переходу на МСФЗ виглядає складається з наступних кроків:

 • Крок 1. Обрання дати переходу, наприклад, 01.01.2018 чи 01.01.2019 р. і так далі.
 • Крок 2. Розробка та затвердження наказу про облікову політики за МСФЗ.
 • Крок 3. Проведення інвентаризації. Це не звична річна інвентаризація, а інвентаризація метою якої є визначення, які активи і зобов’язання потрапляють в МСФЗ-баланс, перекласифікація статей тощо. Наприклад, перекласифікація витрат майбутніх періодів на дебіторську заборгованість, МНМА на основні засоби і тому подібне;
 • Крок 4.Складання “вступного” балансу за МСФЗ на обрану дату переходу.
 • Крок 5.Формування порівняльної інформації за МСФЗ. Якщо перехід відбувся 01.01.2018 р., то порівняльна інформація – це фінансова звітність за 2018 рік
 • Крок 6. Отримання першої фінансової звітності за МСФЗ. Це 31.12.2019, якщо перехід був 01.01.2018 р.
 • Крок 7. Оприлюднення фінзвітності та аудиторського висновку по ній. У МСФЗ-добровольців може бути й без даного кроку.
Всі ці кроки, як уже зазначалося вище, розтягуються на 2 роки.

 

Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Навіть якщо вже знайшли відповідь на своє запитання...

...рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини