Головбух

Неприбутковий статус: ризики уявні та реальні

  • 2 травня 2019
  • 472
Експерт МСFR Головбух

Одна із турбот неприбуткової організації — не втратити своїх привілеїв і не стати звичайним платником податку на прибуток. Експерт розповість, як цього уникнути і що робити, якщо все ж таки маєте заплатити податок

Підприємства з неприбутковим статусом не платять податку на прибуток, але не завжди. Вони стають платниками цього податку, якщо не дотримують вимог щодо неприбутковості. За це ще й вилучають із Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр). Як цього уникнути? Читайте відповіді експерта на нагальні запитання.

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Доходи не дорівнюють витратам

Чи обов’язково доходи мають дорівнювати видаткам?

Неприбуткове підприємство може отримувати доходи від підприємницької діяльності, якщо таку діяльність передбачають статутні документи.

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, затверджений наказом Мінфіну від 17.06.2016 № 553 (далі — Звіт), не вимагає, щоб доходи обов’язково дорівнювали видаткам.

Наприклад, коли здаєте в оренду приміщення, можете й не встигнути витратити ці доходи на статутну діяльність протягом звітного року. Тоді доходи за рік перевищать видатки. Але таке перевищення не оподатковують податком на прибуток.

Доходи ≠ Видатки

Стежте лише, щоб доходи використовували на реалізацію статутної мети підприємства та його утримання (пп. 133.4.2 Податкового кодексу України; ПК; лист ДФС від 09.10.2017 № 2178/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Адже доходи не можна витрачати на потреби, не пов’язані зі статутною діяльністю.

Розподіл доходів між учасниками

За результатами року учасникам неприбуткового підприємства виплатили грошову премію за рахунок отриманого прибутку. Чи не зумовить це позбавлення статусу неприбутківця? 

Якщо виплатили премію за рахунок прибутку, підприємство вилучать із Реєстру. Адже це означає, що неприбуткове підприємство не дотримало вимог підпунктів 133.4.1, 133.4.2 ПК.

Із першого дня місяця, наступного за місяцем, коли вчинили порушення, підприємство вважатимуть платником податку на прибуток. Однією з підстав вилучити неприбутківця з Реєстру є розподіл доходів (прибутків) неприбуткового підприємства або їх частини серед засновників (учасників), членів підприємства, працівників (окрім оплати праці та нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних осіб (п. 16 Порядку № 440*).

* Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затверджений постановою КМУ від 13.07.2016 № 440.

Основний засіб у подарунок

Одне неприбуткове підприємство отримало від іншого зношений, але придатний до використання основний засіб. За якою вартістю його оприбуткувати і як звітувати до ДФС?

Оформте отримання основного засобу (ОЗ) як благодійну допомогу. Оцініть його за справедливою вартістю.

Отримання

Облікуйте ОЗ за нормами ПСБО 7 «Основні засоби». Адже їх застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи усіх форм власності. Виняток — бюджетні установи та підприємства, що складають фінансову звітність за МСФЗ (п. 2 ПСБО 7). Первісна вартість безоплатно отриманих ОЗ дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 ПСБО 7 (п. 10 ПСБО 7).

Отже, у бухобліку зробіть проведення на суму справедливої вартості отриманого ОЗ: Д‑т 10 «Основні засоби» — К-т 483 «Благодійна допомога». Амортизацію, що нарахувало інше підприємство, у своєму обліку не відображайте. Справедливу вартість отриманого ОЗ покажіть у рядку 1.6.1 «Благодійна допомога» Звіту.

Неприбуткові організації як мікропідприємства можуть розраховувати на певні преференції. Зокрема, вони мають право надалі не переоцінювати ОЗ (п. 8 розд. І ПСБО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»).

Амортизація

Дані, що наводять у Звіті, грунтуються на даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Усі суми доходів і витрат (у т. ч. нараховану амортизацію ОЗ), що сформували за правилами бухгалтерського обліку, відображайте у Звіті. Якщо не внесли ці суми до рядків 1.1-1.10 і 2.1‑2.5 Звіту, відобразіть їх у рядках 1.11 «Інші доходи» і 2.6 «Інші видатки (витрати)» (ЗІР, категорія 102.04). Тобто нарахована амортизація потрапить до рядка 2.6 «Інші видатки (витрати)» Звіту.

Амортизація

Що у благодійника

Підприємство, яке передало ОЗ, відображає його у рядку 2.4.1 «Благодійна допомога».

Списання кредиторки

Неприбуткова організація отримала доходи від списання кредиторської заборгованості. Як їх облікувати і відобразити у Звіті?

Спишіть кредиторську заборгованість за загальними правилами, як і платники податку на прибуток. А саме, якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, включіть його суму до доходу звітного періоду (п. 5 ПСБО 11 «Зобов’язання»).

Доходи від списання кредиторської заборгованості, за якою сплив строк позовної давності, віднесіть до інших операційних доходів. Зробіть проведення: Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (685 «Розрахунки з іншими кредиторами») — К-т 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості».

Дохід від списання кредиторської заборгованості також відобразіть у Звіті — у рядку 1.11 «Інші доходи».

Списання кредиторки

Списуючи кредиторську заборгованість, ви не порушуєте вимог пункту 133.4 ПК. Тому на ваш статус неприбутковості така операція не вплине.

Курсові різниці

Неприбуткове підприємство мало позитивну і від’ємну курсову різницю від перерахунку операцій в іноземній валюті. Чи можна згорнути курсові різниці? Як звітувати?

Курсові різниці також обліковуйте за загальними правилами.

Позитивне значення курсових різниць включайте до інших доходів, а від’ємне — до інших витрат (п. 8 ПСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»). Тобто курсові різниці згортати не потрібно.

Курсові різниці

Курсові різниці впливають на формування показників Звіту. Зокрема, дохід у вигляді позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти, отриманої як дохід від статутної діяльності, відображайте у першій частині Звіту (лист ДФС від 21.04.2016 № 9374/10/26-15-12-05-11). А саме в рядку 1.11 «Інші доходи». Від’ємне значення, тобто збиток, записуйте до рядка 2.6 «Інші видатки (витрати)».

Податок на прибуток у разі втрати привілеїв

Як звітувати з податку на прибуток, якщо не дотримали вимог щодо цільового використання доходів?

Якщо порушили вимоги до неприбутківців:

  • подайте Звіт у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, за період з початку року (або з моменту, коли організацію у встановленому порядку визнали неприбутковою, якщо це сталося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинили таке порушення;
  • зазначте і сплатіть суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Податкове зобов’язання обчисліть на основі суми операції (операцій) нецільового використання активів. Наприклад, якщо придбані товарно-матеріальні цінності або основні засоби використали не за цільовим призначенням, розрахуйте податкове зобов’язання з податку на прибуток у розмірі 18% балансової вартості активів, що використали за нецільовим призначенням (ЗІР, категорія 102.04).

СКАЧАТИ БЛАНК ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 2019

Відповідальність

Чи оштрафують контролери, якщо виявлять факт використання доходів на «нестатутну» мету? На скільки?

Якщо податківці виявлять, що доходи (прибутки) використали на іншу мету, ніж передбачає підпункт 133.4.2 ПК, організацію вилучать із Реєстру. Починаючи з першого числа місяця, в якому припустилися такого порушення, нарахують:

  • податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств;
  • штрафні санкції та пеню (ЗІР, категорія 102.04).

Зокрема, за результатами документальної перевірки застосують штрафні санкції у розмірі 25% донарахованої суми податку (п. 123.1 ПК).

Пеню нарахують на суму податкового боргу (в т. ч. на суму штрафних санкцій без урахування пені) за кожен календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення. Розмір пені — 120% річних облікової ставки НБУ, що діє на кожен такий день (п. 129.4 ПК).

Окрім того, за порушення податкового законодавства посадових осіб (керівника та головного бухгалтера) притягнуть до адміністративної відповідальності. А за умисне ухилення від сплати податків їм загрожує також кримінальна відповідальність (п. 111.1 ПК).

Неприбуткові організації: бухгалтерський облік

Неприбутковий статус: ризики уявні та реальні
Віктор Онищенкобухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Неприбуткові організації мають специфічний бухгалтерський облік та звітність. Крім того, неприбутковий статус не означає того, що вони взагалі не сплачують податків. В консультації детально про види, реєстрацію, облік та оподаткування неприбуткових організацій.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Навіть якщо вже знайшли відповідь на своє запитання...

...рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини