Головбух

Ліцензія на торгівлю алкоголем

27 серпня 2019
13516
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Торгівля алкоголем завжди була об’єктом прискіпливої уваги з боку податкової. Акцизи, мінімальні роздрібні ціни, ПДВ, штрафи за все це – чого тут тільки немає. Однак, є ще один елемент торгівлі алкоголем без якого ви просто нічого й не зможете почати в цій справі чи продовжити – ліцензія на торгівлю. Оптова, роздрібна, на яких рахунках обліковувати ліцензію – все це в даній консультації.

Ліцензія – це дозвіл на здійснення діяльності. Необхідність алкогольних ліцензій продиктована нормами одразу трьох нормативних документів:

 • пп. 7 ст. 7 Закону “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 р. № 222;
 • Законом “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 19.12.1995 р. № 481 (далі – Закон № 481);
 • Постанова Кабміну “Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями” від 30.07.1996 р. № 854.

Органом ліцензування по цим товарам є ДФС. 

Будьте в темі! ТОП-Зміни законодавства у зручній таблиці

Які товари можна продавати без алкогольної ліцензії

Ми не будемо тут переказувати норми згаданих законів і що таке алкоголь. Назвемо тільки той “алкоголь” який може продаватися без ліцензії:

 • безалкогольне пиво;
 • столові вина;
 • кава з вмістом алкоголю;
 • шоколад з алкоголем.

Щодо першого продукту все зрозуміло – таке пиво не підпадає під визначення алкоголю та належить до зовсім іншої групи УКТ ЗЕД. Щодо столового вина, то воно випадає через ч. 14 ст. 15 Закону № 481. Але це стосується лише роздрібної торгівлі. ДФС це не один раз підтверджувала (наприклад, тут і тут). Єдине тільки, щоб цей продукт був столовим вином за ДСТУ 4806:2007 (вміст цукру у межах 0,5-5 г/см³ вина; сухе, напівсухе, солодке вино, у т.ч шампанське). В тім на технічні нюанси можна не звертати увагу, так як яке вино столове визначається за видовою назвою на етикетці (консультація ДФС у підкатегорії 115.05 ЗІР). На оптову ж торгівлю треба ліцензія (ч. 1 ст. 15 Закону № 481 виключень для вина при оптовій торгівлі не містить).

Додамо, що “без ліцензії” це не означає відсутність обмежень на торгівлю в роздріб столовим вином. Наприклад, ним не можна торгувати:

 • в учбових закладах;
 • на ринках;
 • не можна єдиноподатникам 1 групи.

І це ще не вичерпний список.

Увага: Роздрібна торгівля столовим вином можлива без алкогольної ліцензії

З алкогольною кавою та алкогольним шоколадом історія така ж сама, що й з безалкогольним пивом – вони мають неалкогольний код УКТ ЗЕД. Крім того, ДФС у консультації 115.03 ЗІР погоджується з тим, що кава з додаванням алкоголю не входить до ліцензованих товарів. З шоколадом те саме.

Порядок отримання ліцензії

Для того, щоб отримати дозвіл на торгівлю 2019 звернутися треба до Головного управління ДФС в області чи м. Києві по місцю здійснення господарської діяльності, а саме Центру обслуговування платників за місцем торгівлі. Для отримання ліцензії спочатку треба:

 • сплатити ¼ частину річної плати за ліцензію (постанова від 13.05.1996 р. № 493);
 • написати Заяву (вид господарської діяльності, місце торгівлі, перелік РРО);
 • додати до Заяви документи про платіж за ліцензію.

До речі, зараз діє єдина форма Заяви, як на отриманні ліцензії, так і на її продовження, так і сплату планових платежів по її вартості.

Термін дії ліцензії та її вартість

У таблиці нижче наводимо дані зі ст. 14-16 Закону № 481 щодо вартості і термінів дії ліцензій, які декілька років не змінювалися:

Види ліцензій

Термін дії ліцензії

Вартість ліцензії, грн

за квартал

за рік

всього

Оптові ліцензії

на всі алкогольні напої

5 років

500000

2500000

на торгівлю сидром і пері (без додавання спирту)

780

3900

Виробництво, імпорт, експорт

всіх алкогольних напоїв

5 років

780

3900

Ліцензія на роздрібну торгівлю

Всіма алкогольними напоями

1 рік

2000 за один  РРО

8000 за один  РРО

8000 за один  РРО

125 за один РРО*

500 за один РРО*

500 за один РРО*

на торгівлю сидром і пері

195

780

780

* на території сіл і селищ.

Платежі по ліцензіям сплачуються:

 • по оптовим (5-річним) щороку до початку виробництва та початку нового року;
 • по роздрібним (однорічним) щокварталу (сплачується до закінчення строку, який вказаний на зворотній стороні ліцензії, там є спеціальні відмітки).

І ще один нюанс – сплатити за весь термін дії одразу чомусь не дозволяють.

На яких рахунках обліковувати алкогольну ліцензію

Облік ліцензії на оптову торгівлю алкоголем та роздрібну торгівлю алкоголем однаковий. Однак не без проблемних питань. Перед бухгалтером постає питання: як показати її в обліку й тут, на наш погляд, можливі два рівноправних варіанти:

 • показати як витрати майбутніх періодів (рахунок 39) з рівномірним списанням 1/3 щоквартального платежу для однорічних роздрібних ліцензій або щороку 1/12 річного платежу (для 5-річних оптових);
 • обліковувати як нематеріальний актив (рахунок 127) зі строком амортизації 1 рік для роздрібних алкогольних ліцензій і 5 років для оптових.

Перший варіант – витрати майбутніх періодів – найпростіший. Другий нібито-то найбільш правильний. Так що ж обрати?

Увага: 39 і 127 рахунки – можливі варіанти обліку алкогольних ліцензій

Почнемо з останнього – нематеріальні активи – прибічники цього підходу наводять лист Мінфіну від 13.07.2009 р. № 31-34000-20-10/18896 та п. 5 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”. У згаданому стандарті ліцензія захована під правами на провадження  діяльності. Щодо мінфінівського листа, то в ньому йде мова просто про ліцензії взагалі, а не  конкретно про алкогольні. Дані документи прямої відповіді щодо алкогольних ліцензій не дають.

Якщо подивитися на суть справи, то:

 • роздрібні ліцензії мають строк всього лише 1 рік;
 • але чи може бути нематеріальний актив строком використання 1 рік?

Нематеріальні активи належать до необоротних. НП(С)БО 1 трактує оборотні активи як такі, що споживаються протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 1 рік – це протягом 12 місяців? Так. Отже, роздрібні ліцензії, по-перше, оборотні активи. По-друге, вони не можуть тому бути нематеріальними. Вони сплачуються наперед і за своєю суттю є витратами майбутніх періодів.

Увага: Роздрібні алкогольні ліцензії – це витрати матеріальних періодів

Як бути з оптовими 5-річним ліцензіями? Тут же 5 років. По-перше, витрати майбутніх періодів цілком можуть бути багаторічними (але тоді їх треба відносити в балансі до необоротних активів). Цей факт ніхто не заперечує. По-друге, підприємство має певний контроль над таким активом тільки протягом одного року. Це суттєво. Виходить наступне:

 • до початку року заплатили;
 • маємо право на здійснення діяльності;
 • якщо не заплатили до початку наступного року – право втрачається.

Виходить, що нематеріальний актив тут не такий уже й 100%-ковий.

Також у підприємства все ж таки є зобов’язання на 5 років у 2,5 млн грн, сума досить суттєва, яку теж треба якось показати. Виходить, що до оптової алкогольної ліцензії можна застосувати 2 варіанти:

 • або витрати майбутніх періодів на суму 2,5 млн грн, але у балансі їх віднести до необоротних активів  + довгострокові зобов’язання у такій же сумі;
 • або нематеріальні активи і довгострокові зобов’язання у сумі 2,5 млн грн.

На наш погляд, обидва вищенаведені підходи рівноцінні. Справа за бухгалтером. З точки зору впливу на фінансовий результат обидва варіанти однакові:

 • витрати майбутніх періодів списуються рівномірно протягом 5 років;
 • амортизація нематеріальних активів нараховується теж рівномірно – прямолінійним методом, теж протягом 5 років.

 Нематеріальні активи, можливо, будуть в даному випадку більш звичними.

Увага: Оптові алкогольні ліцензії – можливий облік як нематеріальних активів

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Облік ліцензій на роздрібний продаж алкоголю (витрати майбутніх періодів)

1

Сплачена ліцензія на роздрібний продаж алкоголю на 1 квартал (кінець грудня), один РРО

377

311

2000,00

2

Отримали ліцензію на рік

39

377

2000,00

3

Відобразили частину вартості ліцензії та зобов’язанні по ній, що стосуються 2, 3  і 4 кварталів

39

631

6000,00

4

Списали частину суми витрат майбутніх періодів на витрати січня (=8000/12)

93

39

666,67

5

Списали частину суми витрат майбутніх періодів на витрати лютого (=8000/12)

93

39

666,67

6

Списали частину суми витрат майбутніх періодів на витрати березня (=8000/12)

93

39

666,67

7

Сплачуємо ліцензію на 2 квартал (кінець березня)

631

311

2000,00

і так далі

Облік ліцензій на оптовий продаж алкоголю (нематеріальний актив)

1

Сплачена річна плата за ліцензію на оптовий продаж алкоголю (кінець грудня)

377

311

500000

2

Віднесено платіж на капітальні інвестиції з придбання нематеріальних активів (кінець грудня)

153

377

500000

3

Отримана ліцензія і відображено решту частину її вартості, яка стосується наступних 4-х років до сплати (кінець грудня)

153

55

2000000

4

Підрахована загальна вартість ліцензії та віднесено загальну її 5-річну вартість на вартість нематеріального активу (кінець грудня)

127

153

2500000

5

Відображено заборгованість по сумі платежу, який буде сплачено в кінці поточного року на наступний рік (початок січня)

55

685

500000

6

Нарахована амортизація нематеріального активу за січень (=2500000/60, де 60 місяців – строк використання)

93

133

41666,67

7

Нарахована амортизація нематеріального активу за лютий (=2500000/60, де 60 місяців – строк використання)

93

133

41666,67

 

і так далі…

...

8

Сплачена вартість ліцензії на наступний рік (кінець грудня)

685

311

500000

 

Відповідальність за відсутність ліцензії

За торгівлю алкоголем без ліцензії – штраф 200% вартості отриманої партії товару, однак, не менше за 17 тис. грн. Ще штраф за торгівлю алкоголем через РРО, який забули зазначити у ліцензії – 200% вартості, але не менше 10 тис. грн. Всі штрафи у ч. 2 ст. 17 Закону № 481.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини