Головбух

Матеріальна допомога: як заощадити на податках

  • 5 квітня 2019
  • 424

Працівник просить виплатити йому матеріальну допомогу у зв’язку із сімейними обставинами. Керівник підприємства не проти, але наказав бухгалтерові виплатити її з мінімальним оподаткуванням. Ми допоможемо бухгалтеру розв’язати цю ситуацію

Як роботодавцеві оформити й оподаткувати матеріальну допомогу працівникам, залежить від її виду. Адже матеріальна допомога може належати до фонду оплати праці, бути разового характеру або цільовою. Одні види допомоги несуть податкове навантаження, інші можуть не входити до оподатковуваного доходу працівника.

Розглянемо особливості оподаткування різних видів матеріальної допомоги.

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Систематична матдопомога

Як оформити. Якщо надаєте матеріальну допомогу всім працівникам чи більшості, передбачте її виплату в колективному договорі. Така допомога має систематичний характер. Це, насамперед, допомога:

Просити від працівника заяву на матдопомогу на оздоровлення до щорічної відпустки немає сенсу*. А от якщо виплачуєте допомогу, наприклад, у разі одруження, разом із копією свідоцтва про шлюб ліпше отримайте таку заяву (див. Додаток 1).

* Якщо виплату матеріальної допомоги вже прописали у колективному договорі та надаєте усім працівникам, немає значення, на яку мету її видаєте, тож і заява не потрібна.

Додаток 1

Зразок заяви на виплату матеріальної допомоги з нагоди одруження:

Зразок заяви на виплату матеріальної допомоги з нагоди одруження

СКАЧАТИ ЗАЯВУ

Для виплати матеріальної допомоги підготуйте наказ керівника (див. Додаток 2). У наказі зазначте подію і пошліться на норму колективного договору. На підставі наказу бухгалтерія нарахує працівникові конкретний розмір матдопомоги.

Бухоблік. Матеріальна допомога, що має систематичний характер, належить до фонду оплати праці. Її обліковуйте за дебетом рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» і кредитом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою».

Додаток 2

Зразок наказу на виплату матеріальної допомоги з нагоди одруження:

Зразок наказу на виплату матеріальної допомоги з нагоди одруження

СКАЧАТИ НАКАЗ

Податок на прибуток. Об’єкт оподаткування податком на прибуток розраховуйте на основі даних бухобліку (п. 134.1 Податкового кодексу України; ПК). ДФС неодноразово наголошувала, що фінрезультат до оподаткування не коригують на суми виплат, пов’язаних з оплатою праці (лист ДФС від 17.01.2019 № 195/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

ЄСВ. Є два види матеріальної допомоги: оподатковувана і не оподатковувана ЄСВ. Матдопомога, яку надають не працівникам підприємства, не є об’єктом оподаткування ЄСВ.

Страхувальники нараховують ЄСВ на суму заробітної плати. Вона включає основну й додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в т. ч. в натуральній формі (п. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI).

Матеріальну допомогу, що має систематичний характер та яку надають усiм чи більшості працівників, включають до фонду оплати праці. Тому нараховуйте на неї ЄСВ (пп. 2.3.3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5далі — Інструкція № 5).

Не нараховуйте ЄСВ  на матеріальну допомогу, яку надаєте не працівникам підприємства

Наприклад, на суму матеріальної допомоги, яку надають перед відпусткою кожному працівникові відповідно до умов колективного договору, ЄСВ нараховують у загальному порядку.

У формі № Д4 систематичну матдопомогу працівникам відображайте у складі заробітної плати, нарахованої у звітному місяці.

ПДФО і військовий збір. ПК не розмежовує матеріальну допомогу на систематичну і разову. Тому матдопомогу, що має систематичний характер і яку надають усім чи більшості працівників, прирівнюють до заробітної плати і включають до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку. Відповідно, її оподатковують ПДФО, а також утримують із неї військовий збір (пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).

У формі № 1ДФ відображайте її, як будь-яку іншу зарплатну виплату, з ознакою доходу «101».

     

Розглянемо Приклад.

Приклад 1. Надаємо матеріальну допомогу на оздоровлення

Адмінпрацівник у березні 2019 року йде у щорічну відпустку. Відповідно до умов колективного договору йому нарахували матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі 10 000 грн. Заробітна плата за березень становить 12 000 грн. Суму відпускних — 8000 грн — виплатили у березні.

№ з/п Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т
1 Нарахували заробітну плату і відпускні 92 661 20 000
2 Нарахували суму матеріальної допомоги на оздоровлення відповідно до колективного договору 92 661 10 000
3 Нарахували ЄСВ ((20 000 + 10 000) × 22% ÷ 100)) 92 651 6600
4 Утримали:
  ПДФО ((20 000 + 10 000) × 18% ÷ 100) 661 641/пдфо 5400
  військовий збір ((20 000 + 10 000) × 1,5% ÷ 100) 661 642 450
5 Сплатили:
  – ЄСВ 651 311 6600
  – ПДФО 641/пдфо 311 5400
  – військовий збір 642 311 450
6 Виплатили зарплату на картковий рахунок працівника у банку
(20 000 + 10 000 – 5400 – 450)
661 311 24 150

Як обліковувати матдопомогу, читайте в системі "EXPERTUS: Головбух"
Матеріальна допомога: як заощадити на податках

Одноразова матдопомога

Як оформити. Одноразову матеріальну допомогу надають працівникові, у якого виникли певні життєві обставини, наприклад потрібне лікування. Ця виплата для підприємства є незапланованою і непередбачуваною, тобто раптовою, разовою.

Щоб отримати разову матдопомогу, працівник подає заяву (див. Додаток 3). На її підставі підготуйте наказ керівника (див. Додаток 4), у якому зазначте причину надання допомоги та її розмір.

Додаток 3

Зразок заяви на виплату матеріальної допомоги на лікування

Зразок заяви на виплату матеріальної допомоги на лікування

СКАЧАТИ ЗАЯВУ

Матеріальна допомога разового характеру, яку надають окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей тощо, не входить до фонду оплати праці (пп. 3.31 Інструкції № 5).

Податок на прибуток. Тут знову діють норми пункту 134.1 ПК. Жодних коригувань для виплати працівникам разової матдопомоги ПК не передбачає. Тож користуйтеся лише загальними правилами.

Додаток 4

Зразок наказу на виплату матеріальної допомоги на лікування

Зразок наказу на виплату матеріальної допомоги на лікування

СКАЧАТИ НАКАЗ

Бухоблік. Виплата разової допомоги не пов’язана ані з виробничою, ані з адміністративною чи збутовою діяльністю. Тому її нарахування обліковуйте на субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

ПДФО та військовий збір. Для оподаткування ПДФО і військовим збором одноразову матдопомогу розмежовують на цільову і нецільову.

Благодійну цільову допомогу, попри те що вона має грошовий вираз, надають не фізичним особам. Підприємство перераховує її безготівково зі свого розрахункового рахунку. Заклади, яким можуть надавати таку допомогу, перелічені у підпункті 170.7.4 ПК. Це тема окремої розмови, тож на ній не зупинятимемося.

Сума нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року сукупно не має перевищувати граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 ПК. У 2019 році така сума дорівнює 2690 грн. До оподатковуваного доходу працівника таку допомогу не включають (пп. 170.7.3 ПК). Із неї також не утримують військового збору (пп. 1.7 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).

Не нараховуйте ЄСВ на матеріальну допомогу, яку надали за заявою працівника в екстреному випадку

Якщо розмір сукупної нецільової благодійної допомоги за 2019 рік перевищить 2690 грн, із суми перевищення утримайте ПДФО та військовий збір.

Суму, на яку нецільова благодійна допомога перевищує неоподатковуваний розмір доходу, фізична особа зобов’язана показати у річній податковій декларації (пп. 170.7.3 ПК).

У формі № 1ДФ суму нецільової благодійної допомоги, у т. ч. тієї, що перевищує неоподатковуваний розмір, відображають з ознакою доходу «169» (ЗІР, категорія 132.02). Утім, на нашу думку, суму перевищення треба показувати з ознакою доходу «127».

ЄСВ. Види матдопомоги, на яку не нараховують ЄСВ, наведено у пункті 14 розділу І Переліку № 1170**. Так, не є об’єктом нарахування ЄСВ матеріальна допомога разового характеру, яку надають окремим працівникам:

  • за сімейними обставинами;
  • на оплату лікування;
  • оздоровлення дітей;
  • поховання.
** Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 № 1170.

Щоб надати працівникові матдопомогу в екстрених випадках, отримайте від нього заяву та видайте наказ.

Суму матеріальної допомоги, на яку не нараховували ЄСВ, не показуйте у формі № Д4.

Розглянемо Приклад.

Приклад 2. Надаємо нецільову благодійну допомогу

У березні 2019 року працівник відділу збуту звернувся із проханням надати йому нецільову матеріальну допомогу у зв’язку iз сiмейними обставинами у розмірі 2500 грн. Його зарплата у березні становить 15 000 грн. Підприємство виплатило допомогу в сумі 2500 грн. Ця сума не перевищує 2690 грн, тож допомогу не оподаткували ані ПДФО, ані військовим збором, не нарахували на неї ЄСВ. Відобразимо це в обліку.
№ з/п Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т
1 Нарахували заробітну плату 93 661 15 000
2 Нарахували нецільову матеріальну допомогу у зв’язку із сімейними обставинами на підставі заяви працівника 949 661,
663
2500
3 Виплатили матеріальну допомогу наступного дня після отримання заяви працівника 661,
663
301,
311
2500
4 Нарахували ЄСВ (15 000 × 22% ÷ 100) 93 651 3300
5 Утримали:      
  ПДФО (15 000 × 18% ÷ 100) 661 641/пдфо 2700
  військовий збір (15 000 × 1,5% ÷ 100) 661 642 225
6 Сплатили:      
  – ЄСВ 651 311 3300
  – ПДФО 641/пдфо 311 2700
  – військовий збір 642 311 225
7 Виплатили зарплату на картковий рахунок працівника у банку (15 000 – 2700 – 225) 661 311 12 075

Отже, матеріальна допомога може бути систематичною або разовою. Від цього залежить її оподаткування ПДФО і військовим збором, а також чи є вона базою для нарахування ЄСВ.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Можливо ви вже отримали відповідь на своє запитання...

...але ми рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіщі новини бухгалтерії у випусках відеоновин. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини