Головбух

Договір поставки товару

2 квітня 2019
3443
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Постачання товарних запасів, сировини й матеріалів є повсякденною господарською операцією для більшості суб’єктів господарювання. Надійно оформлений договір постачання вбереже вас від проблематичних ситуацій, які можуть постати в майбутньому. Умови поставки, істотні умови договору постачання та корисні поради щодо складання договору поставки товару в цьому огляді.

Чим договір поставки відрізняється від договору купівлі-продажу?

Договір постачання за своєю суттю є різновидом договору купівлі-продажу. На перший погляд дані договори є однакові, однак, у цивільному та господарському праві між ними проводять різницю і вона полягає у відповіді на 2 питання:

 • хто постачає товар – суб’єкт господарювання чи ні?
 • для яких цілей постачається товар – для підприємницьких чи особистих?
Договір поставкиСКАЧАТИ Зразок

Якщо відповідь “так” на всі ці питання, то можна оформляти договір постачання. Якщо хоча б одне “ні”, то треба скористатися стандартним договором купівлі-продажу (ч. 6 ст. 265 ГКУ). Це значить, що не може бути договору постачання між особами, серед яких хоча б одна не має статусу “юридична особа” або “фізособа-підприємець”, тобто не може бути договорів постачання між:

 • ФОП і фізособою;
 • підприємством і фізособою;
 • між двома фізособами.

Також виходить, що ФОП можуть бути учасниками договорів постачання типу ФОП-ФОП та юрособа-ФОП.

Договір підряду, до якого не чіплятимуться перевіряльники

Договір постачання укладається тільки між суб’єктами господарювання

Є й ще одна відмінність, яка простежується в суті самих договорів постачання: це циклічність, тобто певна періодичність, ритмічність і безперебійність постачання товарів (ч. 2 ст. 267 ГКУ). Саме дана господарська особливість і стала причиною виділення даних договорів в окремий вид. Однак, договір може укладатися й на разову поставку і тоді він взагалі за своєю суттю й формою нічим не відрізняється від стандартного договору купівлі-продажу. Через цю багаторазовість договір постачання має тривалий строк дії (ст. 267 ГКУ). Наприклад, договір поставки може бути (ч. 1 ст. 267 ГКУ):

 • до одного року;
 • однорічний;
 • на строк більше року (довгострокові договори поставки).

Якщо строк не вказано взагалі, то договір поставки вважається за укладеним на один рік (ч. 1 ст. 267 ГКУ).

Постачанню товарів за договорами поставки, як правило, притаманні періодичність (циклічність), тобто неодноразовість проведення операції. Договори поставки мають тривалий строк дії

Для довідки:

 • поставка – визначення, що таке договір постачання міститься одразу у двох кодексах: у ч. 1 ст. 712 ЦКУ та ч. 1 і 2 ст. 265 ГКУ. Вони у формулюваннях різні, проте за свою суттю однакові: відбувається передача товару від продавця до покупця, але ЦКУ вживає поняття “підприємницька діяльність”, а ГКУ – “суб’єкт господарювання”. За ЦКУ постачання має бути  виключно для підприємницької діяльності або інших цілей, які не є особистим, сімейним, домашнім чи іншим подібним використанням (ч. 1 ст. 712 ЦКУ). До “іншого подібного використання” тут можна підвести постачання продукції, виробів, які слугують для забезпечення діяльності покупця, наприклад, офісні меблі чи офісна техніка, службовий автомобіль і паливно-мастильні матеріали для нього тощо;
 • суб’єкт господарювання – юрособи та фізособи-підприємці (ч. 2 ст. 55 ГКУ).

Більше корисного читайте в системі "EXPERTUS: Головбух"
Договір поставки товару

Договір поставки та інші господарські договори

Щодо інших видів договорів, то відмінності теж є:

 • договір бартеру (міни) – договір постачання на відміну від них має обов’язково містити положення про сплату визначеної грошової суми;
 • договір дарування – це безоплатний договір, а договір постачання не може бути безоплатним;
 • договір франчайзингу – цей договір стосується лише продажу об’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок тощо), комерційного досвіду, бренду, в той час як предмет договору постачання – продукція, товари. І ще один момент – якщо в договір постачання вводяться умови Інкотермс, то він уже не може взагалі стосуватися постачання нематеріальних об’єктів. Продаж об’єктів інтелектуальної власності оформляється здебільшого через договори купівлі-продажу, договори франчайзингу;
 • договір надання послуг – знову ж як і з франчайзингом. Договір постачання товару стосується  здебільшого продукції, виробів, які мають асортимент, номенклатуру (див. ч. 1 ст. 266 ГКУ) і таким чином, його предметом, як правило, послуги не є, хоча прямої заборони з боку законодавства немає.

Щодо інших господарських договорів, то зважаємо на те, що договір постачання всього лише різновид договору купівлі-продажу. І те, що стосується останнього у загальному випадку стосується й договорів постачання (ч. 2 ст. 712 ЦКУ).

Договір поставки товару укладається тільки щодо продукції та виробів та є різновидом договору купівлі-продажу

Правове регулювання

Правові основи цього виду договору визначені §1 “Поставка” глави 30 ГКУ та ст. 712 ЦКУ. Профільним є ГКУ.

Покупець і продавець самі вирішують як оформити відносини поставки товару – договором купівлі-продажу чи договором поставки (ч. 2 ст. 265). 

Видаткова накладна на постачання товару: чи обов’язково

Договір поставки товару
Наталія ВасильченкоГоловний редактор системи «Expertus: Головбух»
Компанія виготовляє меблі. ТТН складає на кожне відвантаження. Чи потрібно до ТТН на кожне часткове відвантаження виписувати окрему видаткову накладну? Чи можуть покупці вимагати, щоб дати видаткової накладної і ТТН збігалися?

Форма договору поставки

Законом не встановлена спеціальна вимога щодо форми та порядку укладання договору поставки. До таких договорів застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ч. 2 ст. 712 ЦКУ).

Здебільшого даний договір укладається у письмовій формі (ст. 208 ЦКУ). Інші форми можуть викликати судові суперечки між покупцем і продавцем. Так, за деяких обставин суд може визнати такий договір укладеним за фактом, у спрощеній формі, наприклад, шляхом обміну листами і коли одна зі сторін прийняла товар (постанова ВГСУ від 26.01.2017 року у справі № 904/4080/16). Отже, поставка товару без укладення договору не рекомендується, але довести факт існування договору через суд можливо, крім того таку форму допускає ч. 5 ст. 265 ГКУ.

Щодо нотаріального посвідчення, то договір поставки його не потребує. Однак, це можна зробити. Це впливає зокрема на строки набрання ним чинності. Звичайний паперовий договір поставки, якщо інше в ньому не зазначено, набуває дії з моменту підписання, але якщо сторони прописали в ньому нотаріуса, – то тільки з дня нотаріального посвідчення.

Істотні умови договору поставки та їх розкриття у договорі

Тепер щодо істотності умов договору. Такі умови наведені нижче у таблиці:

Істотні умови поставки

Їх розкриття у договорі поставки

Предмет

Продукція, вироби. Їх найменування може зазначатися у стандартах, технічних умовах, документації до зразків, прейскурантах та товарознавчих довідниках (ч. 1 ст. 266 ГКУ). Загальна кількість товару, його асортимент, номенклатура можуть вказуватися у основній частині  договору або специфікаціях.

Ціна

Так як договір постачання передбачає оплату, ціна обов’язковий елемент. Знову ж ціни товару можна винести у специфікацію до договору, а можна вказати й у самому договорі, якщо товарів всього кілька чи один.

Ще один поширений крок, до якого вдаються суб’єкти господарювання – це прив’язка ціни до іноземної валюти – долара, євро чи іншої (навіть у внутрішньоукраїнських договорах). Для розрахунків, звичайно, використовується гривня, але як грошовий еквівалент може бути будь-яка валюта й законодавство не містить заборони щодо цього (ч. 2 ст. 524 ЦКУ). Таку прив’язку також можна винести у специфікацію.

Строк дії договору

Строк дії – це проміжок часу протягом якого можуть здійснюватися поставки згідно договору (не плутайте з періодом поставки, – проміжком часу між окремими поставками). Якщо строк дії не вказати, то договір діє рік (ч. 1 ст. 267 ГКУ). Строк дії може бути будь-яким.

Специфікація не обов’язкова, але за наявності є невід’ємною частиною договору поставки.

Для довідки:

 • специфікація до договору  –  це свого роду додаток до договору, який містить опис характеристики та номенклатури товару, що постачається, кількість такого товару, його ціну без ПДВ та з ПДВ. Це можуть бути тип, вид, марка, розміри товару, комплектність тощо (ч. 2 ст. 266 ГКУ). Можуть зазначатися строки постави та інша необхідна щодо товару інформація. Договір можна укладати й без специфікації, але якщо вона складається, то про неї обов’язково треба зазначити  в договорі і вона стає невід’ємною його частиною;
 • додаткова угода до договору – це теж свого роду додаток, яка може укладатися як під час укладання основного, так і після нього. Вона може містити певні зміни, уточнення, доповнення, зміну специфікації тощо без зміни самого договору постачання. Також шляхом її укладення можна скасувати договір. Додаткові угоди до договорів є теж їх невід’ємними частинами. 

Інші умови договору поставки

Крім істотних умов договору постачання звернути увагу слід також на:

Інші умови поставки

Їх розкриття у договорі

Графік і періодичність поставок

Вказуємо, коли будуть здійснюватися поставки товару. ГКУ містить рекомендацію для продукції виробничо-технічного призначення – квартал, а для товарів народного споживання – період в місяць (ч. 4 ст. 267 ГКУ).

Вимоги до якості товару

Можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо якості предмету поставки з указанням номерів та індексів стандартів  (ч. 4 ст. 180 ГКУ).  Якщо додаткові критерії не вказуються, то діють загальні критерії якості (ч. 2 ст. 268 ГКУ).

Застосування Інкотермс 2019

Інкотермс – це трьохлітерні абревіатури правил поставки, які використовуються у міжнародній практиці  й означають, хто й коли має забрати товар, нести ризики і т.д. Однак, вони цілком можуть використовуватися і у внутрішньоукраїнських поставках, що дозволяє ч. 4 ст. 265 ГКУ. При цьому слід вказати Інкотермс 2000 чи Інкотермс 2010 використовуються.

Умови оплати товару

Серед умов можуть бути попередня оплата, розстрочення платежу, відстрочення платежу (від розстрочення відрізняється тим, що час платежу уже настав, але сторони домовилися його перенести).

Відповідальність сторін

Штраф і пеня за порушення. Як правило за порушення термінів поставки застосовується штраф, а за порушення термінів оплати – пеня. Пеня визначається за кожний день прострочення виходячи з % облікової ставки НБУ, але не більше ніж подвійна ставка НБУ (ч. 2 ст. 343 ГКУ). Дані штрафні умови детально слід прописати у договорі.

Документація, яка супроводжує товар

Це можуть бути певні технічні документи, сертифікати якості тощо. все, чого бажає покупець можна зазначити, наприклад, у специфікації до договору.

Порядок прийняття товару та оформлення претензій

Слід вказати, які документи складаються при прийнятті, наприклад, у ситуації розбіжності між заявленою та фактичною кількістю поставки або некомплектності товару. Як правило прийняття товару оформляється Актом приймання-здавання товару, або товаро-транспортною накладною, або видатковою накладною. У разі розбіжності складається комерційний акт.

Зазначимо, що продавець має доукомплектувати поставку протягом 20 днів (ч. 3 ст. 270 ГКУ).

 

Що ще слід передбачити у договорі поставки товару?

Рекомендуємо прописати у договорі поставки наступні положення, які покращать якість договору та будуть завбачливим кроком на можливі майбутні не досить приємні ситуації:

 • наявність специфікацій до договору та що там встановлюється (ціна, якість товару тощо);
 • умову про нарахування відсотків за користування отриманими продавцем від покупця коштами як попередньої оплати. Без цього продавець може отримати аванс, а потім відмовитися від постачання, але користуватися грошима тиждень-два, а то й більше. Таким чином, умова “попередня оплата”, що вигідна продавцю, має передбачати урівноважуючий захід – “відсотки за порушення постачальником строку постачання після отримання попередньої оплати”. Такі відсотки слід відрізняти від пені, – це різні речі;
 • умова про нарахування відсотків за відстрочення платежу (наприклад, від 0,01% в день  або може бути й за обліковою ставкою НБУ), Такі відсотки нараховуються на загальну вартість товару за кожний день, починаючи з наступного дня після отримання товару покупцем і закінчуючи днем фактичної оплати. Також можна встановити таку умову, починаючи лише з 3-го дня після отримання товару тощо. Це теж не пеня, а плата за відстрочення платежу;
 • вказати дію форс-мажорних обставин, які призупиняють договір (війна, антитерористична операція, повінь тощо);
 • прописати, яким чином покупець отримує заявки на товар (рекомендовані листи поштою, емейл тощо). Чи має надсилатися копія рекомендованим листом у разі прийняття заявки по емейл чи телефоном тощо;
 • можливість внести зміни до договору шляхом підписання додаткової угоди до договору. Це досить важливий пункт. Так як це дає змогу змінити договір або взагалі його скасувати шляхом підписання такої додаткової угоди;
 • нерозголошення комерційної таємниці;
 • обов’язок покупця провести звіряння взаємних розрахунків (взаємної заборгованості) та підписати Акт звірки взаєморозрахунків та частоту такого звіряння. Можна навіть додати як додаток до договору форму такого Акта.

Договір поставки товару зразок

Приклад договору поставки товару наведено у даному файлі.

Договір поставки товаруСКАЧАТИ Зразок

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини