Головбух

Облік лікарських засобів, медвиробів та медобладнання: від придбання до списання

5 червня 2019
5150
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Лікарські засоби, медобладнання та медвироби досить специфічні товарно-матеріальні цінності, які потребують й такого ж специфічного обліку, правила якого диктують не тільки Мінфін з податковою, але ще й Мінохорони здоров’я. В даному огляді мова піде про цей облік від придбання до списання в оновлених медзакладах – КНП.

Лікарські засоби, медвироби та медобладнання – у чому різниця?

Основним нормативним документом у питанні організації обліку активів медичного призначення є Методрекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я (наказ МОЗ від 09.09.2014 р. № 635, далі – Методрекомендації № 635). Нижче наведено основні відмінності між поняттями “лікарські засоби” і “медвироби”.

Особливості

Відмінності між лікарськими засобами та медвиробами

Лікарські засоби

Медвироби

Нормативи, регламенти

Закон “Про лікарські засоби” від 04.04.1996 р. № 123 (далі – Закон № 123);

 

Визначення

(ст. 2 Закону № 123, пп. “9” п. 2 Техрегламенту № 753)

речовина або комбінація речовин (одного або декількох активних фармацевтичних інгредієнтів та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для:

 • лікування або профілактики захворювань у людей;
 • запобігання вагітності;
 • відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій людини;
 • встановлення медичного діагнозу.
 • прилади, комплекси, системи, обладнання, апарати, інструменти, імплантати, приладдя, матеріали або інші вироби, в тому числі інвазивні медвироби;
 • медвироби для діагностики “in vitro”;
 • програмні засоби для використання медвиробів (профілактика, діагностика, спостереження, лікування).

 

Приклади

з Методрекомендацій № 635

 • активні фармацевтичні інгредієнти, наприклад, парацетамол;
 • продукція “in bulk”, яка призначена для виробництва готового лікарського засобу, який пройшов усі стадії техпроцесу, крім фасування, пакування, маркування;
 • готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби;
 • засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб;
 • засоби боротьби із збудниками хвороб або паразитами;
 • лікарські косметичні засоби;
 • лікарські домішки до харчових продуктів.

лабораторні реактиви (реагенти), перев’язувальні та шовні засоби, стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби, лабораторний посуд, окулярна оптика, санітарні сумки, аптечки, клінічні вироби з гуми, полімеру та інших матеріалів, інші прилади та обладнання.

Як об’єкт обліку

виробничі запаси

виробничі запаси, МШП, МНМА, основні засоби

Реєстри

Державний реєстр лікарських засобів (ДРЛЗ)

такий реєстр було скасовано у 2018 р. Насьогодні діє оцінка відповідності технічним регламентам.

Зазначимо також, що медвироби в нормативці ще часто називають “вироби медичного призначення”. Це одне й те саме.

Щодо медичного обладнання, то це у даній офіційній класифікації не що інше, як різновид медвиробів, так як серед медвиробів за визначенням можуть бути “прилади,  обладнання, апарати, пристрої”, що бачите у п. 3 Методрекомендацій № 635 і пп. “9” п. 2 Техрегламенту № 753 .  Термін “медичне обладнання” зустрічається один раз в Податковому кодексі (ч. 2 пп. “в” ст. 193 ПКУ). Окремого визначення по ньому немає, але за суттю можна сказати, що:

Даним визначенням і будемо користуватися надалі.

Запаси, МШП, МНМА, ОЗ –  як обліковувати медвироби?

Це питання не завжди має однозначну відповідь. Згадані Методрекомендації № 635 взагалі у п. 2 звузили коло медвиробів лише до запасів. Для їх обліку рекомендують П(С)БО 9 “Запаси” та мінфінівські Методрекомендації з обліку запасів (наказ Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2).  Однак, якщо порівняти визначення медвиробів в Методрекомендаціях № 635 та Техрегламенті № 753, то в останньому вони ширші й не звужуються лише оборотними активами. І таке медобладнання, як  прилади, обладнання, апарати, пристрої, про яке згадується у визначенні медвиробів, як у Методрекомендаціях № 635, так і у Техрегламентів № 753, очевидно, може мати значні строки використання та включатися до складу необоротних активів (!), тобто бути МНМА або ОЗ.

Методрекомендації № 635 регулюють облік тільки тих медвиробів, що є оборотними активами, тобто виробничими запасами або МШП

Нагадуємо, що запасами можна назвати лише ті активи, які утримуються для споживання під час надання послуг установою (п. 3 П(С)БО 9). Очікуваний строк їх споживання має бути менше року. Виробничі запаси (сировина і матеріали, напівфабрикати, інші виробничі запаси), малоцінні швидкозношувані предмети (МШП) – це запаси.

Як пояснити розбіжності між Методрекомендаціями № 635 і те регламентом № 753? Мабуть, МОЗ цим хотів сказати, що Методрекомендації № 635 стосуються виключно обліку тих медвиробів, які є запасами у медзакладах, а не основними засобами.

Для обліку медвиробів зі строком служби більше року (медобладнання) використовуємо П(С)БО 7 “Основні засоби”

Таблиця нижче показує, за яких умов відносити в обліку медвироби до виробничих запасів, МШП, МНМА чи ОЗ.

Критерії

Медвироби

Оборотні активи, запаси**

Необоротні активи*, ОЗ

виробничі запаси

МШП

МНМА

ОЗ

Очікуваний строк використання

рік чи менше

більше року

Вартісна межа

відсутня

≤ 6000 грн***

більше 6000 грн

Нарахування амортизації

відсутня

50/50,

100%

прямолінійний та ін.

Рахунок обліку

201 (сировина і матеріали), 202 (півфабрикати), 209 (інші запаси)

22

112

104 (обладнання), 105 (інструменти, прилади, інвентар)

* медвироби, які належать до необоротних активів, в даній консультації ми називаємо медобладнанням;

** див. ще лист МОЗ від 26.01.2015 р. № 12.01-03/20/2055;

*** сума без ПДВ. 6000 грн, – якщо інше не встановлено обліковою політикою.

Облік основних засобів у КНП: проводки

Детальніше про різницю в обліку запасів, МШП і МНМА можна знайти в публікаціях на порталі тут і тут.

Приклади медвиробів-оборотних активів і медвиробів-необоротних активів наведено нижче.

Поділ медвиробів для цілей бухгалтерському обліку

Оборотні активи (запаси)

Необоротні активи

(медобладнання)

Виробничі запаси

МШП

Реагенти та їх продукти, включаючи відповідні калібратори і контрольні матеріали визначення груп крові, виявлення гепатитів, ВІЛ,  тести для скринінгу крові; бікарбонат натрію для діалізуючого розчину, хірургічні нитки*, зубні цементи та інші стоматматеріали, розчини для догляду за контактними лінзами, стоматологічний віск,  скло для окулярів* тощо.

Вата, марля, бинти, медичні сумки, медичні халати, гумові рукавички, медичні головні убори, медичний інструмент, пластир, рентгенівські фотоплівки, сечоприймачі, калоприймачі, оболонкові контрацептиви, компресійні вироби, шприци, голки до шприців, системи переливання крові, бори, фрези, диски, катетери, зонди, щітки для бормашин, бандажні вироби, штучні суглоби, імплантанти, протези, лабораторний посуд, аптечки тощо.

Стоматологічні крісла, операційні столи, спецобладнані ліжка, ультрафіолетові лампи, інше дезінфікуюче (стерилізаційне) обладнання, обладнання станцій переливання крові, стаціонарні апарати УЗД, мікроскопи, ендоскопічне обладнання, кисневе обладнання, апарати штучної вентиляції легень, хірургічні світильники, монітори пацієнта, електрокардіографи, гігрометри, дерматоскопи, центрифуги, відсмоктувачі хірургічні, інфузійні набори, фізіотерапевтичне обладнання, стетоскопи, дефібрилятори, опромінювачі, прилади для вимірювання артеріального тиску, штучні нирки тощо.

* можуть бути й МШП – питання спірне.

Облік придбання в медзакладі

Облік процесів закупівлі лікарських засобів та медвиробів та подальшого використання їх як запасів регулюють все ті ж Методрекомендації № 635. Закупівля ліків та медичних виробів для КНП здійснюється, як і раніше на основі використання процедури публічних закупівель та системи “ProZorro” (див. пп. “9” ч. 1 ст. 1 Закону “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 р. № 922, вартісні межі, коли застосовується процедура публічних закупівель та оприлюднення звіту про укладені договори  – див. ст. 2 цього закону).

КНП використовують процедуру публічних закупівель, так як їхнім власниками є органи місцевого самоврядування

Документальне оформлення надходження лікарських засобів та медвиробів на склад медзакладу.

Документальне оформлення процесу придбання запасів у медзаклад

СКАЧАТИ Таблицю

*МВО – матеріально відповідальна особа;

** додаток з Методрекомендацій № 635.

Придбання медобладнання оформляється стандартними документами для обліку основних засобів (акти приймання-передачі, інвентарні картки).

На практиці у ролі МВО складу може виступати головна медична сестра, а самого складу як такого може й не бути і в ролі нього може бути кімната головної медсестри та шафи в ній. Однак, медикаменти мають розміщуватися відповідно до норм, зокрема, якщо медикаменти потребують низької температури зберігання – холодильник, якщо це наркотичні речовини,– сейф.

У бухгалтерських проведеннях даний процес матиме вигляд:

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Придбання лікарських засобів та медвиробів-виробничих запасів

1

Придбано розчини амінокислот

209

631

10000,00

2

Придбано реагенти для визначення групи крові

201

631

8000,00

3

Оплата постачальнику

631

311

18000,00

Придбання медвиробів-МШП

1

Придбані марля та бинти

22

631

1200,00

2

Проведена оплата

631

311

1200,00

Придбання медвиробів-МНМА

1

Оприбутковано прилад для вимірювання артеріального тиску

153

631

1800,00

2

Проведена оплата

631

311

1800,00

3

Введено прилад в експлуатацію

112

153

1800,00

4

Нарахована амортизація приладу за методом 100% у місяці введення

91

132

1800,00

Придбання медвиробів-ОЗ

1

Оприбутковано стаціонарний апарат УЗД

152

631

750000,00

2

Проведена оплата

631

311

750000,00

3

Введено апарат в експлуатацію

104

152

750000,00

4

Нарахована амортизація приладу за прямолінійним методом у наступному місяці, строк 10 років (=750000/(10×12))

91

131

6250,00

Отримання лікарських засобів і медвиробів як по гуманітарній допомозі

1

Отримали лікарські засоби, медвироби-МШП від благодійників

201, 22

48

1500,00


Методрекомендації № 635 вимагають ведення предметно-кількісного обліку деяких видів лікарських засобів:

Особливості зберігання та предметно-кількісного обліку деяких лікарських засобів

Особливі лікарські засоби

Нормативний документ

Особливості обліку

Рецептурні лікарські засоби за переліком у додатку 3, наприклад, Метадон

Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, наказ МОЗ від 19.07.2005 р. № 360.

У спеціальному журналі, отрути та сильнодіючі списуються за прізвищами пацієнтів. Може бути потрібна інформація скільки крапель містить 1 мл діючої речовини у флаконі.

Отруйні, сильнодіючі та комбіновані лікарські засоби, що містять підконтрольні речовини, наприклад, Тропікамід

Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, наприклад, Кодеїн

Документи з наказу МОЗ від  07.08.2015  № 494. Також Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (наказ КМУ від 06.05.2000 р. № 770). Про бухгалтерський облік наркотичних засобів читайте тут »

У спеціальних журналах

Облік крові, її компонентів, препаратів і кровозамінників

Наказ МОЗ від 07.07.2003 р. № 301.

Наказ МОЗ від 14.02.2012  № 1.

За спеціальними формами, Журнал переливання трансфузійних речовин

Спирт етиловий

Нормативи споживання етилового спирту для закладів охорони здоров’я, освіти та соцзабезпечення, наказ Мінохорони здоров’я СРСР від 30 серпня 1991 р. № 245.

Медзаклад має розробити нормативи використання спирту для відділень та норми втрат на медичні процедури. Спирт списується у грамах, а не мілілітрах. Списується в окремих книгах.

Особливості обліку окрім згаданих лікарських засобів мають також наступні запаси:

 • дезінфікуючі засоби – спецжурнал отримання та витрати дезінфекційних засобів (наказ МОЗ від 11.07.2000 р. № 160);
 • лікарські засоби та медвироби, отримані по гуманітарній допомозі – Порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги, наказ Мінфіну від 14.12.1999 р. № 298. Облік гуманітарної допомоги ведеться окремо від допомоги придбаної за рахунок коштів медзакладу.

Документальне оформлення переміщення лікарських засобів та медвиробів зі складу (головної медсестри) до відділень медзакладу (як правило, МВО – старша медсестра) має вигляд:

Документальне оформлення процесу видачі лікарських засобів і медвиробів у відділення

СКАЧАТИ Таблицю

* реєстри подаються до 1-го числа місяця за звітним;

** Журнал подається до 2-го числа місяця за звітним.

Далі відбувається видача старшою медсестрею лікувальних засобів і медвиробів на пости та в маніпуляційних кімнати, де їх отримують медсестри посту й медсестри маніпуляційних кімнат. Звітують вони потім перед старшою медсестрою, яка й подає загальний звіт до бухгалтерії (див. нижче).

Документальне оформлення процесу видачі лікарських засобів і медвиробів у відділення

СКАЧАТИ Таблицю

Таким чином, бухгалтерія здійснює списання використаних лікарських засобів і медвиробів на основі Звіту про надходження і відпуску (використання) лікарських засобів та медичних виробів (додаток 6), який вона отримує від старших сестер відділень. Такий звіт також подають головні сестри, що видно на схемі вище. По якому ж зі звітів проводити списання лікарських засобів? У загальній практиці бухобліку виробничі запаси списуються в момент їх використання, а МШП – при видачі, тому:

 • лікарські засоби та медвироби списуємо за звітом-додаток 6 від старших медсестер;
 • медвироби як МШП – за звітом-додаток 6 від головних сестер.

Всі журнали подаються до 2-го числа наступного місяця за звітним.

При визначенні вартості списаних запасів медзаклади використовують стандартні методи оцінки запасів з П(С)БО 9, серед яких метод ідентифікованої собівартості, ФІФО, середньозваженої собівартості.

Медвироби-МШП списуємо при видачі

Щодо медвиробів як ОЗ і МНМА, рух яких на даних схемах не відображений, то облік їх використання здійснюється за П(С)БО 7. По ОЗ щомісяця нараховується амортизація.

Бухгалтерські проводки по списанню лікарських засобів і медвиробів мають вигляд:

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Списання  лікарських засобів та медвиробів-виробничих запасів

1

Списані використані розчини амінокислот

91 (23)

201, 209

1000,00

Списання  медвиробів-МШП

1

Списані видані на пости й маніпуляційні кімнати марля та бинти

91 (23)

22

600,00

Списання лікарських засобів і медвиробів, отриманих по гуманітарній допомозі

1

Списані використані лікарські засоби і медвироби, які надійшли з гуманітарки

91 (23)

201, 209, 22

1500,00

2

Нарахований дохід від використання цільового фінансування (гуманітарної допомоги)

48

718

1500,00

За необхідності план рахунків може бути розширений введенням додаткових рахунків аналітичного обліку.

Списання прострочених лікарських засобів

Лікарські засоби зі строком, який минув підлягають вилученню з обігу і списання. Здійснюється це на основі наступних документів:

Останній документ містить необхідні форми Акту та Звіту щодо утилізації й списання лікарських засобів.

Адаптація Методрекомендацій МОЗ “під себе”

І тут по згаданим Методрекомендаціям № 635 слід зробити суттєве зауваження: вони не враховують чимало практичних моментів та спеціалізацію медзакладу, наприклад, ситуацію, коли:

 • медзаклад є стоматологічним і не має маніпуляційних кабінетів чи постів, які згадуються в документі. У таких закладах також і не заводиться історія хвороби, тому явно реквізит про історію хвороби у документах буде зайвим;
 • медзаклад має комп’ютеризований складський облік та використовує спеціальні складські програми для обліку;
 • медзаклад взагалі може й не мати складу як такого. Як склад може виступати, наприклад, кабінет головної медсестри з шафами та холодильником.

Чи можна медпрацівнику заповнювати документи російською

Таким чином, медзакладу необхідно:

 • адаптувати Методрекомендації № 635 та ті документи, які в них згадуються до власних потреб, враховуючи специфіку медзакладу. При цьому можна додати чи прибрати певні графи в цих документах або створити навіть власні документи “під себе”. Наприклад, можна прибрати прізвище та номер історії хвороби з Журналу обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та медвиробів постами (додаток 5). У такому разі списання лікарських засобів проводити на підставі певних затверджених норм, виходячи з призначень лікаря, які записані в картку пацієнта. Даний спосіб підходить, якщо лікар призначає певні стандартні види медичної допомоги. Можна додати такі графи як “Залишок кожного дня” в Журнали обліку;
 • при адаптації врахувати специфіку різних відділень медзакладу. Наприклад, якщо введення стандартних наборів медпроцедур по нормам підходить для терапевтичних і стоматологічних відділень, то це може не підійти для операційного відділення, де обов’язково треба мати персоніфікацію списання лікарських засобів по прізвищам та історії хвороби пацієнта. У такій ситуації для операційного відділення документи за формою можуть мати додаткові графи тощо;
 • прописати ситуацію передачі лікарських засобів всередині медзакладу, з одного відділення на іше. Наприклад, це можна робити шляхом внутрішніх наказів керівника й оформленням накладних-вимог на внутрішнє переміщення;
 • нарешті затвердити наказом керівника внутрішній Порядок приймання, зберігання, відпуску (переміщення), списання використаних лікарських засобів та медвиробів. У ньому можна прописати, наприклад, списання лікарських засобів по мірі їх використання. Такий крок дозволяється п. 6 Методрекомендацій № 635.

Методрекомендації № 635 та документи з них не є догмою та можуть і повинні бути адаптовані під специфіку медзакладу

Якщо облік лікарських засобів та медичних виробів планується вести в електронному вигляді, то також обов’язково треба оформити локальний (внутрішній) наказ про здійснення обліку лікарських засобів та медвиробів. 

Задати питання експерту системи «EXPERTUS: Головбух»

Інвентаризація в медзакладі-КНП

Лікарські засоби та медвироби як і будь-які інші активи підлягають інвентаризації. КНП мають її здійснювати на основі Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань (наказ Мінфіну від 02.09.2014  № 879). Певних особливостей для медзакладів дане Положення не містить. Проводяться стандартні інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 3 місяці до кінця року та інвентаризації при зміні матеріально-відповідальних осіб, якими зазвичай в обліку лікарських засобів і медвиробів є головна і старші медсестри. Однак, внутрішнім положенням можна передбачити проведення інвентаризації лікарських засобів не менше одного кварталу на рік, як це було в бюджетних установах, минуле яких ще пам’ятають КНП. Зробити це можна:

 • в окремому Положенні про івентаризацію;
 • в згаданому внутрішньому Порядку приймання/зберігання лікарських засобі і медвиробів;
 • в наказі про облікову політику.

Виявлені інвентаризаційні різниці обліковуються стандартно, як і для інших підприємств:

 • надлишки – зараховуються до доходів (Кт 718);
 • нестачі – на витрати (Дт 947; або Дт 91(23), якщо в межах природного убутку).

Нестачі відшкодовуються у стандартному порядку винними особами.

    

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини