Головбух

Платні медичні послуги

14 червня 2019
8141
Середній бал: 3 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Медична реформа з програмою медичних гарантій і далі залишається головною біллю бухгалтерів та економістів комунальних неприбуткових підприємств під які оновилися колишні бюджетні лікарні. Що регулює на сьогодні платні медичні послуги, їх оподаткування та вартість медичних послуг – в сьогоднішньому огляді.

Медична допомога та медичні послуги визначення та види

Зразок фінансового плану КНП Скачати

Медична допомога та медичні послуги не мають єдиного підходу до класифікації й на сьогодні діє цілий “мікс” різних підходів. Серед них:

 • класифікація за ДКПП (секція Q, куди віднесено послуги у сфері охорони здоров’я). Корисний для бухгалтера з обліку ПДВ, так як при складання податкової накладної/розрахунку коригування якраз код з цього класифікатора заноситься до відповідної графи;
 • галузевий класифікатор медичних послуг (процедур) та хірургічних операцій, затверджений наказом МОЗ від 14.02.2007 р. № 67. Він має значення для лікарів та оформленні ними внутрішньої документації медзакладу;
 • ще є низка міжнародних, наприклад ICHI (проект ВООЗ),  ICPC-2 (Всесвітня організація сімейних лікарів).

Вирішення питання класифікації медичних послуг лежить в одній площині з впровадженням електронної системи eHealth.

Щодо різниці між медичною допомогою та медичними послугами, то її офіційного тлумачення немає. Певне їх переплетіння понять існує в Законі “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” від 19.10.2017 р. № 2168 (далі – Закон № 2168).  По цьому документу можна зробити такі висновки:

  • медична допомога – це більш ширше поняття за медичну послугу і включає в себе не тільки певні дії лікаря, але й заходи, що провадяться з метою профілактики та попередження захворювань. За ступенем складності (спеціалізованості) може бути первинна допомога (найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, стани), вторинна (спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована);
  • медична послуга починається з того моменту, коли є угода, наприклад, між пацієнтом та лікарем, або між медзакладом та Національною службою здоров’я України.

Увага:  Законодавство не проводить чіткої межі між медичною послугою й медичною допомогою та як співвідносяться дані поняття.

Але поєднання понять “медична допомога” та “медична послуга” простого рішення на рівні законодавства не має. Крім того, є один цікавий момент:

 • медична допомога у державних і комунальних закладах у нас безоплатна (ст. 49 Конституції);
 • медичні послуги ж можуть бути, виходить, як платні, так і безплатні (п. 11 ст. 10 Закону № 2168).

Вирішувати, чи існує тут порушення Конституції, залишимо юристам. Бухгалтерам і економістам же звідси тільки одне питання – як медичні послуги розділити?  На платні і безплатні.

Медичні послуги – платні і безплатні

Перелік медичних послуг, які є платними, міститься в постанові Кабміну від 17.09.1996 р. № 1138 (далі – Поставна № 1138). І все, іншого якогось переліку немає. Виходить, що медична послуга може бути платною тільки якщо вона є в даному переліку. Даний перелік досить широкий та включає не тільки медичні, але й інші послуги, що можуть надавати медзаклади, зокрема з провадження господарської та виробничої діяльності, послуги вищих медичних навчальних закладів. Серед платних послуг:

 • стоматологічна допомога;
 • протезування;
 • корекція зору;
 • косметологічна допомога;
 • лабораторні, діагностичні та консультативні послуги без направлення лікаря.

Це не єдине обмеження. Крім Постанови № 1138 існує ще обмеження по кількості платних послугів медзакладів, що мають державну форму власності чи комунальну та надають медпослуги за програмою медичних гарантій: у них платні послуги поза програмою повинні бути не більше 20% обсягу всіх наданих послуг (п. 11 ст. 10 Закону № 2168).

Правила надання платних послуг та їх вартість

Насьогодні правила надання платних послуг медзакладами дещо законодавчо “розмите” і єдиний нормативний документ відсутній. При наданні платних послуг слід:

 • наявність вимог до калькулювання собівартості;
 • наявність граничних нормативів рентабельності, тобто того прибутку, який може бути включений понад собівартість послуги (п. 12 постанови Кабміну від 25.12.1996 р. № 1545 який надає регулювання цих тарифів до місцевих державних адміністрацій; п. 1 ст. 13 Закону “Про ціни та ціноутворення” від 21.06.2012 р. № 5007, що вказує на способи регулювання, серед яких місцевими адміністраціями зазвичай обирається обмеження нормативу рентабельності).

Все це означає одне: місцеві адміністрації не займаються повністю всім процесом визначення ціни. КНП самостійно має визначити собівартість послуги, однак норматив рентабельності, що вплине на остаточну ціну, має затвердити місцева адміністрація (на практиці це ще може бути делеговано виконавчому комітету міської ради).

Калькулювання собівартості медичних послуг

Ключовим у визначенні вартості послуги є її калькулювання. І тут на допомогу бухгалтерам і економістам КНП має прийти Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, що затверджена постановою Кабміну від 07.12.2017 р. № 1075 (далі – Методрекомендації № 1075).  Вона визначає, яким чином за принципом “зверху-донизу” відбувається розподіл прямих і непрямих витрат при визначенні собівартості послуги, є навіть формули та приклад з таблицею в Excel.

Методрекомендації № 1075 обов’язкові до застосування медзакладами, які беруть участь у програмі медичних гарантій.

Положення про платні послуги КНП

Враховуючи такі неоднозначності (і порік рентабельності, і сам процес калькулювання) рекомендуємо створити внутрішнє Положення про платні послуги КНП, в якому виписати процес формування ціни платної послуги, що надає медзаклад. Уже згадані Методрекомендації № 1075 в своєму алгоритмі калькулювання передбачають визначення самим медзакладом:

 • стандартизованого переліку клінічних відділень;
 • класифікації підрозділів за типами центрів витрат;
 • центрів витрат.

Всі ці елементи та поріг рентабельності погоджений з місцевою адміністрацією й бажано прописати у згаданому внутрішньому Положенні, додавши туди додаток з переліком сформованих цін на послуги, або оформивши його як окремий документ.

І ще один важливий нюанс, який треба б згадати в Положенні: прописати треба розподіл прибутку, отриманого від надання таких платних послуг, так як нагадуємо, що КНП – це неприбуткова установа й повинна довести використання прибутку на зарплату та цілі створення підприємства з метою підтвердження свого неприбуткового статусу перед податковою.

Рекомендована структура Положення про платні послуги:

Розділ

Що передбачити

1. Загальні положення

Зазначте мету Положення. Укажіть його зв’язок з іншими державними та внутрішніми нормативними документами

2. Платні медичні послуги, які надає КНП

Зробіть заувагу про соціальну мету надання послуг. Пошліться на перелік послуг у додатку до Положення. Пропишіть зв’язок Положення з колдоговором

3. Розрахунок собівартості платних медичних послуг

Наведіть правила розрахунку собівартості послуг. Не передруковуйте Методику № 1075 — лише посилайтеся на її принципи розрахунків, які використовуватимете.
Визначте параметри розрахунків:
— перелік підрозділів, витрати яких беруть участь у калькулюванні;
— центри витрат — відділення чи кабінети, які надають платні послуги (перелік можете винести в додаток);
— переліки прямих витрат за визначеними центрами витрат;
— переліки непрямих витрат, які підлягають розподілу;
— критерії розподілу непрямих витрат з-поміж центрів витрат, за видами платних послуг — площі приміщень, кількість працівників, ліжко-місця, кількість лабораторних досліджень, кількість наданих послуг тощо (перелік можете винести в додаток). Зазначте, що остаточний розрахунок оформляєте спеціальним документом — калькуляцією платної медичної послуги (форму наведіть у додатку). Вкажіть посадових осіб, які відповідають за калькуляцію та підписують цей документ

4. Оплата платних медичних послуг

Наведіть умови оплати медпослуг:
— способи — готівкою у касі, безготівковий;
— час — до/після послуги;
— попередня оплата — так/ні

5. Розподіл та використання грошових надходжень від надання платних медичних послуг

Пропишіть, що всі кошти від платних послуг використовуватимете винятково на соціальні та/або господарські цілі. Перерахуйте напрями розподілу прибутку КНП. Так підтвердите неприбутковий статус. Пошліться на норми статуту щодо неприбуткового статусу

6. Прикінцеві положення

Зауважте, що додатки — невід’ємна частина Положення. Передбачте можливість перегляду, зміни й перезатвердження Положення

Додаток 1

Перелік платних послуг, підрозділів і кабінетів, що надають їх. Посади медпрацівників, охоплених процесом. Форма додатка — таблиця

Додаток 2

Переліки центрів витрат, прямих витрат за кожним центром, критеріїв розподілу непрямих витрат з‑поміж центрів. Форма додатка — таблиця

Додаток 3

Типова калькуляція платної послуги

Увага: Методрекомендації № 1075 і затверджений місцевою адміністрацією норматив рентабельності – база для складання Положення про платні послуги КНП.

Ліцензування медичної практики 2019

Бухоблік медичних послуг

Бухгалтерський облік виручки від надання медичних послуг у КНП здійснюється насьогодні з дотриманням П(С)БО 15 “Доходи”. Калькулювання та облік витрат має відбуватися на основі П(С)БО 16 “Витрати” з використанням рахунку 23 “Виробництво” та рахунків обліку непрямих витрат, зокрема 91 “Загальногосподарські витрати” та 92 “Адміністративні витрати”. 

Оподаткування медичних послуг

КНП не є платниками податку на прибуток тому надання платних медичних послуг не позначається на сплаті цього податку, окрім випадку, якщо буде порушена умова неприбутковості підприємства й буде нецільове використання коштів чи розподіл такого прибутку між засновниками, що забороненою цим податковим статусом.

Але під оподаткування медичні послуги можуть все ж таки потрапити – є ж ще ж ПДВ. Однак, в цілому на медичні послуги діє звільнення від оподаткування ПДВ при дотриманні наступних умов (пп. 197.1.5 ПКУ, лист ДФС від 30.12.2016 р. № 28692/6/99-99-1-03-02-15):

 • медзаклад входить до переліку закладів охорони здоров’я в переліку наказу МОЗ від 20.10.2002 р. № 385;
 • медзаклад має ліцензію на надання послуг.

Увага: Медпослуги мають статус “без ПДВ”, окрім винятків з пп. 197.1.5 ПКУ.

Але згадана пільга не поширюється на медичні послуги, які передбачені підпунктами “а” – “о” пп. 197.1.5 ПКУ. На них статус “без ПДВ” не поширюється.  По цих послугах діє загальне правило: обов’язкова реєстрація платником ПДВ настає коли обсяг оподатковуваних послуг за 12 місяців перевищує 1 млн грн. В цю суму треба врахувати всі доходи крім операцій звільнених від оподаткування: не тільки медичні послуги, але й харчування, інші немедичні послуги.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини