Головбух

Кредиторська заборгованість 2019

20 червня 2019
7464
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Перше борг віддай, а тоді вже й за себе дбай. Однак, у господарській діяльності дана приказка не завжди спрацьовує. Можуть настати такі моменти, коли неоплачену кредиторку треба списати. Якою буває кредиторська заборгованість, як вона обліковується і як вона списується мова піде далі в даному огляді.

Якою буває кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість – це сукупність боргів суб’єкта господарювання (підприємства, установи, фізособи-підприємця) перед іншими суб’єктами. Кредо – значить, вірити. Інші вірять, що підприємство поверне борг. Форм існування кредиторки безліч:

 • комерційна – на основі договорів купівлі-продажу при постачанні товарів, робіт, послуг, отриманні попередньої оплати за них, коли одна сторона, отримавши їх, ще не розрахувалася перед іншою. При безготівкових розрахунках між суб’єктами господарювання завжди в однієї зі сторін процесу буде з’являтися борг, так як момент оплати та постачання розходяться в часі. Або  отримали оплату, але ще не поставили товар, або поставили товар, але ще не отримали оплату. Єдине виключення – це розрахунки готівкою, особливо у роздрібній торгівлі з використанням касових апаратів, тут уже кредиторка просто не може виникнути, так як момент постачання та оплати товару співпадають;
 • на відносинах позики – одна сторона може прокредитувати іншу, наприклад, це договори кредиту, позики, поворотної фінансової допомоги;
 • на основі забезпечення боргу цінними паперами – це за своєю суттю різновиди 2-х попередніх варіантів, коли розрахунок, наприклад, відбувся векселем. Вексель як борговий цінний папір посвідчує борг особи, яка його видала (емітувала). Це ж саме стосується й залучення коштів шляхом випуску облігацій;
 • на основі трудових відносин – щомісяця підприємство нараховує заробітну плату своїм працівникам і до її виплати існують зобов’язання перед ними.
 • на основі відносин з державою – за податками та зборами, що виникають в процесі діяльності підприємства.
Таким чином, борги це супровідний та невід’ємний бік господарської діяльності будь-якого підприємства, установи, фізособи-підприємця.

Увага:кредиторка буде завжди в процесі здійснення діяльності.

Поточна кредиторська заборгованість в обліку

Щодо обліку кредиторки, то тут діє загальний принцип класифікації активів і пасивів балансу на довгострокові й короткострокові, поточні:

 • терміном погашення більше року – це довгострокові зобов’язання;
 • терміном погашення менше року і рік – це поточні зобов’язання.

Даний поділ впливає на розміщення її у відповідному розділі бухгалтерського балансу. Ключовим стандартом для обліку є П(С)БО 11 “Зобов’язання”.

Дисконтування кредиторської заборгованості

Також ще використовується поділ заборгованості на:

 • монетарну – це грошова заборгованість, тобто така, яка буде погашатися грошима;
 • немонетарну – це негрошова, “товарна”, погашення якої відбуватиметься товаром або поставленими результатами робіт, послуг. Виникає внаслідок отримання попередньої оплати, коли підприємство винне потім здійснити постачання предмету проплати.

Такий поділ на монетарну (грошову) й немонетарну (товарну) використовується в обліку курсових різниць, так як за П(С)БО 21 по монетарній заборгованості вираженій в іноземній валюті курсові різниці визначається, а по немонетарній (товарній) – ні.

Зв’язок між даними видами кредиторської заборгованості та рахунками бухобліку наведено нижче.

Увага: кредиторська заборгованість для цілей обліку буває поточна і довгострокова, грошова та товарна.

Найбільш поширені рахунки, які використовуються в обліку для кредиторської заборгованості

Довгострокова (5 клас рахунків)

Поточна (6 клас рахунків)

Рахунки обліку довгострокових кредитів, боргів за фінансовим лізингом, облігаціями та довгостроковими виданими векселями), наприклад, рахунки:

 • довгострокові кредити (501);
 • довгострокові векселі (511);
 • фінансовий лізинг (531).

Грошова:

 • короткострокові кредити (601);
 • поточний борг по довгостроковим кредитам (611);
 • заборгованість по векселям (621);
 • розрахунки з постачальниками та підрядниками (631, 632);
 • розрахунки по податкам (641, 642);
 • розрахунки по страхуванню, ЄСВ (651);
 • розрахунки з учасниками, по дивідендам (671);
 • розрахунки з іншими кредиторами (685).

Товарна:

 • розрахунки за отриманими авансами (681).
 

Кредиторка в балансі

Щодо балансу, то тут кредиторська заборгованість традиційно займає 2 розділи, інформація по яким в залежності від виду форми балансу наведена нижче:

Вид кредиторки

Розділи балансу

Звичайний баланс,

форма 1 (НП(С)БО 1)

Баланс спрощений, форма 1-м (П(С)БО 25)

Баланс спрощений, форма 1-мс (П(С)БО 25)

Довгострокова

ІІ

ІІ

ІІ

Поточна

ІІІ

ІІІ

ІІІ

Увага: два розділу пасиву балансу призначені для обліку заборгованості. Згортати кредиторку за рахунок дебіторки заборонено.

У разі якщо кредиторська заборгованість існує перед партнером, по якому є дебіторська, то взаємно згортати їх заборонено за п. 3 розділу IV НП(С)БО 1.

Однак, це ще не все, так як бухгалтерський баланс за НП(С)БО 1 (а також МСФЗ) містить ще й примітки. У примітках слід розкривати наступну інформацію:

 • перелік заборгованості з відповідними сумами, яка була включена по статтям балансу “Інші довгострокові зобов’язання” чи “Інші поточні зобов’язання”;
 • непередбачувані зобов’язання, тобто такі які можуть виникнути внаслідок певної події, результат якої буде відомий лише в майбутньому, наприклад, в результаті програшу судової справи.

Не наводять примітки тільки суб’єкти, які складають спрощений баланс за П(С)БО 25. 

Кредиторська заборгованість проводки

Облік кредиторської заборгованості включає:

 • відображення її на відповідних рахунках в момент появи;
 • нарахування зобов’язань зі сплати процентів у разі їх наявності (як правило, в кінці місяця);
 • нарахування зобов’язань зі сплати штрафів, пені у разі їх появи та визнання (як правило, при затримці проплати);
 • інвентаризація перед складанням фінансової звітності та відображення її результатів в обліку;
 • відображення на рахунках погашення боргу.

Основні бухгалтерські проведення з обліку виникнення та обслуговування кредиторки наведено нижче:

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Виникнення кредиторської заборгованості по розрахункам

1

Оприбуткували товари

281

631

10000,00

2

Відображений податковий кредит з ПДВ

641

631

2000,00

3

Отримано юридичні послуги від неплатника ПДВ

92

685

25000,00

Виникнення товарно кредиторської заборгованості

1

Отримання попередньої оплати

311

681

18000,00

2

Відображене податкове зобов’язання з ПДВ за отриманою попередньою оплатою

643

641

3000,00

Отримання банківського кредиту

1

Отримано кредит строком на 3 роки

311

501

300000,00

2

Відображено тієї частини довгострокового кредиту, яка підлягає погашенню протягом року, у складі поточних зобов’язань

501

611

100000,00

3

Отримано кредит строком 10 місяців

311

601

25000,00

4

Нарахування відсотків по кредиту

952

684

12000,00

Розрахунок векселем

1

В рахунок оплати товарів видано вексель на 10 місяців

631

621

100000,00

2

В рахунок оплати товарів видано вексель на 16 місяців

631

511

200000,00

Отримання поворотної фінансової  допомоги

1

На поточний рахунок зарахована поворотна фінансова допомога строком на 2 роки

311

55

50000,00

2

На поточний рахунок зарахована поворотна фінансова допомога строком на 6 місяців

311

685

60000,00

Нарахування заборгованості по податкам, зборам, обов’язковим платежам

1

Нараховані зобов’язання з податку на прибуток

981

641

18000,00

2

Нарахування єдиного податку

92

641

12000,00

3

Нарахована  плата за землю

92

641

25000,00

4

Нарахований податок не нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

92

641

12000,00

5

Нарахування ПДФО з заробітної плати

661

641

18000,00

6

Нарахування військового збору з заробітної плати

661

642

150,00

7

Нарахування ЄСВ на зарплату адмінперсоналу

92

651

22000,00

8

Нарахування зобов’язання з ПДВ при реалізації товарів

361

702

120000,00

702

641

20000,00

Нарахування штрафі, пені

1

Нарахована сума штрафу, пені за неналагоджене виконання договору купівлі-продажу

948

685

1000,00

2

Нарахування штрафу за невчасну подачу декларації

948

641

170,00

Нарахування зобов’язань з фінансового лізингу

1

Отримано верстат за договором фінансового лізингу. Верстат введено в експлуатацію

152

531

1500000,00

104

152

1500000,00

2

Нарахування відсотків по договору фінансового лізингу

951

684

12000,00

Нарахування дивідендів

1

Нарахування дивідендів учасникам через розподіл прибутку

441

443

100000,00

443

671

100000,00

2

Сплата авансового внеску з податку на прибуток

641

311

18000,00

Курсові різниці по грошовій кредиторській заборгованості

1

Отримано товари за імпортом, вартість 10000$, курс 27 грн/долар

281

632

270000,00

2

Курс 26,80 грн/долар. На дату балансу відображений дохід від курсової різниці (=(27–26,8)×10000$)

632

714

2000,00

3

Курс 27,10 грн/долар. На дату балансу відображений збиток від курсової різниці (=(27,1–27)×10000$)

945

632

1000,00

Прострочена кредиторська заборгованість

Бувають випадки, коли кредиторська заборгованість не погашається і стає простроченою:

Простроченою вважається заборгованість:

строк платежу не встановлений

строк платежу встановлений

по договорам купівлі-продажу

по іншим договорам

одразу після одержання підтверджувальних документів щодо отримання товарів, виконання робіт, надання послуг

 (ч. 1 ст. 692 ЦКУ)

на боржника пред’являється вимога щодо сплати та відраховується 7-денний строк. на 8-й день заборгованість вважається простроченою

(ч. 2 ст. 530 ЦКУ)

починається з наступного дня після граничної дати платежу, яка була вказана договором (або певної події, що була визначена договором)*

 

Безнадійна кредиторська заборгованість – це та прострочена, по якій минув строк позовної давності. У загальному випадку –  3 роки (ст. 257 ЦКУ). По штрафам і неустойкам – 1 рік (ч. 2 ст. 258 ЦКУ). У договорах ЗЕД може бути 4 роки.

Для списання безнадійної кредиторки оформляють:

 • акт інвентаризації (див. нижче про інвентаризацію);
 • внутрішній наказ керівника на списання;
 • бухгалтерську довідку (у довільній формі, вказується сума, причини списання, підстава – наказ керівника, супровідні документи за наявності, податкові наслідки та їх розрахунок).

Інвентаризація кредиторської заборгованості

Інвентаризація має бути здійснена за 3 місяці до складання річного балансу, тобто на 1 жовтня (згідно п. 10 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, наказ Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879). В ході здійснення інвентаризацій кредитори мають надсилати своїм дебіторам акти взаємозвірки.

В ході інвентаризації перевіряється:

 • дотримання строків позовної давності;
 • обґрунтованість сум заборгованості.

Дана процедура законодавчо детально не врегульована, відповідальності за відсутність відповіді на лист кредитора також не передбачено. Отже, для серйозних контрактів рекомендація може бути одна: передбачати терміни та порядок звірки заборгованості у договорі.

Увага: на 1 жовтня проводиться інвентаризація кредиторської заборгованості.

Інвентаризація оформляється актом. Певної форми для підприємств не розроблено, тому можна використати форми відповідних актів, розроблених для державного сектору. Так, наказ Мінфіну від 17.06.2015 р. № 572 містить:

 • акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами;
 • акт інвентаризації кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання.

В ході інвентаризації може бути виявлена кредиторська заборгованість, по якій сплив термін позовної давності або така, яка уже не може бути погашена. Вона підлягає списанню.

Списання кредиторської заборгованості проводки

Щодо такого списання можливо 2 ситуації:

 • списання до закінчення строку позовної давності;
 • списання після закінчення строку позовної давності.

Для списання заборгованості у першому випадку необхідні докази того, що вона не може або не повинна уже оплачуватися, так як просто так списати кредиторку не можна. У п. 5 П(С)БО 11 сказано, що списати можна лише коли на дату балансу зобов’язання не підлягає погашенню. Якогось конкретного переліку таких доказів в нормативних документах немає, однак, в найтиповіших ситуаціях ними можуть бути:

 • прощення боргу кредитором – необхідні або укладення додаткової угоди до договору, або додатку до договору. Одного листа від кредитора, якщо про такий момент не був передбачений у договорі, може бути й недостатньо. Принаймні так вважає ДФС, наприклад, у листі від 13.02.2018 р. № 598/6/99-99-13-02-03-15;
 • смерть кредитора-фізособи – необхідна копія свідоцтва про смерть;
 • ліквідація юрособи – відповідний запис у ЄДР.

В останніх 2-х ситуаціях навіть наявність доказів ще може нічого не означати, так як у фізособи може виявитися спадкоємець (строк відкриття спадщини, доречі, півроку), а у ліквідованої юрособи правонаступник. Радимо, у будь-якому разі проконсультуватися з юристами або ж почекати поки не сплине строк позовної давності.

Щодо оподаткування списання кредиторської, то і у випадку дострокового списання, і у випадку спливу строку позовної давності воно однакове і полягає в наступному:

Податок

Вид кредиторської заборгованості, що списується та її оподаткування

Грошова

Товарна

Податок на прибуток

Все за правилами бухобліку, податкових різниць немає, тобто сума списаної кредиторської заборгованості має бути включена до доходу платника податку і підпаде під оподаткування на загальних підставах (лист ДФС від 19.01.2016 р. № 701/10/26-15-11-02-13).

ПДВ

Треба здійснити сторно податкового кредиту* з ПДВ та нарахувати податкове зобов’язання на підставі бухгалтерської довідки, так як це з точки зору ДФС розглядається як безоплатне отримання товарів (пп. 14.1.13 ПКУ, лист ДФС від 15.05.2018 р. № 2150/ІПК/21-22-12-02-13, роз’яснення в 101.23 ЗІР).

Необхідно перекваліфікувати отриманий раніше аванс на безповоротну фінансову допомогу (лист ДФС від 20.07.2017 р. № 1283/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). Це також можна зробити на основі бухгалтерської довідки та сторно** податкового зобов’язання або через реєстрацію розрахунку коригування.

Єдиний податок

ДФС наполягає на включенні до складу доходу платника (див. ч. 3 п. 292.3 ПКУ). Дана норма стосується тільки платників ПДВ (єдиноподатники-3%). При цьому ДФС наполягає це робити всім єдиноподатникам (3% і 5%), так як дана ситуація розглядається як безоплатне отримання товарів (Індивідуальна податкова консультація від 12.12.2018 р. № 5209/ІПК/26-15-12-04-15). До доходу платника єдиного податку така заборгованість включається без ПДВ.

Необхідно перекваліфікувати спеціально оформленою бухгалтерською довідкою таку заборгованість на безповоротну фінансову допомогу і пояснити ситуацію й причини такого списання. Додаткового оподаткування не буде, так як отриманий аванс уже включався до доходу платника єдиного податку.

* у податковій декларації з ПДВ це відображається у ряд. 14 розділу ІІ декларації. Також заповнюється додаток 1 (Д1) з таблицею 2;

** у податковій декларації з ПДВ це відображається у ряд. 7 розділу І декларації. Також заповнюється додаток 1 (Д1) з таблицею 1.

Покажемо як виглядає списання грошової та товарної кредиторської заборгованості в бухгалтерських проведеннях:

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Списання грошової кредиторської заборгованості

1

Оприбуткування товарів, по яким виникла заборгованість

281

631

100000,00

2

Відображений податковий кредит з ПДВ на момент отримання товарів

641

631

20000,00

3

Кредитор простив борг. Списання кредиторської заборгованості

631

717

120000,00

4

Сторно податкового кредиту з ПДВ (як наслідок у звітному періоді зростає сума ПДВ до сплати в бюджет через зменшення податкового кредиту).

[641]

[644]

-20000,00

5

Включення сторнованого ПДВ до складу інших витрат операційної діяльності платника податку

949

644

20000,00

6

Визначення фінансового результату від операції

717

791

120000,00

791

949

20000,00

Списання товарної кредиторської заборгованості

1

Отримання попередньої оплати за товари

311

681

120000,00

2

Відображене податкове зобов’язання з ПДВ при отриманні попередньої оплати

643

641

20000,00

3

Поставка не відбулася. Кредитор простив борг. Списання кредиторської заборгованості

681

717

120000,00

4

Сторно податкового зобов’язання з ПДВ, так як сума отриманого авансу тепер вважається безповоротною фінансовою допомогою, а остання не обкладається ПДВ. У звітному періоді платник податку заплатить менше ПДВ на цю суму

[643]

[641]

-20000,00

5

Визначення фінансового результату від операції

717

791

120000,00

За що бухгалтера можуть оштрафувати  ⇩

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини