Головбух

Спецодяг: облік та оподаткування

  • 4 березня 2019
  • 477
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Забезпечити працівника засобами індивідуального захисту на роботі – це обов’язок роботодавця. Належно відобразити це в обліку – обов’язок бухгалтера. В консультації про придбання та оформлення спецодягу, його подальший облік та списання з різними варіантами оподаткування.

Яким буває спецодяг та чим він регулюється

По-перше, існують досить споріднені поняття: спецодяг, формений одяг та корпоративний (фірмовий) одяг. Ці досить такі споріднені поняття слід розрізняти, коли справа доходить до забезпечення вимог з охорони праці.

По-друге, з точки зору бухобліку – заспокоїмо бухгалтерів – їх облік і оподаткування суттєво не відрізняється, окрім 2-х нюансів, які зараз розглянемо.

Отже, таблиця нижче ілюструє різницю між цими 3-ма видами:

Критерії порівняння

Спецодяг

Формений одяг

Корпоративний (фірмовий) одяг

Що це за своєю суттю

Це засіб індивідуального захисту працівника. Захищає його від хімічних, фізичних, біологічних чинників, які виникають в ході виконання ним роботи на підприємстві.

Показує приналежність працівника до певної галузі.  Класичні приклади: армія, поліція, ДСНС, прокуратура.

Це елемент корпоративного стилю, спрямований на впізнаваність бренду компанії, формування певної позитивної думки про компанію та її співробітників.

Чим регулюється

 

Відповідним галузевим законодавством.

Нічим. Підприємство може зобов’язати працівників носити корпоративний одяг умовами трудового договору.

Чи є норми

Галузеві типові норми

Існують у відповідному галузевому законодавстві.

Відсутні. Підприємство може виписати їх самостійно у внутрішньому документі.

Безплатна видача

Це обов’язок роботодавця. Однак, працівник у разі звільнення, переведення зобов’язаний його повернути.

Це обов’язок роботодавця.

Це право роботодавця. Він може одразу передаватися як у власність, так і в користування.

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Таке порівняння, звичайно, не означає, що одяг не може бути змішаним та носити одразу елементи декількох видів. Спецодяг-куртка може з відповідними нашивками-логотипами виконувати й функцію корпоративного одягу, а то й форменого.

Корпоративний одяг відрізняється від спецодягу і форменого одягу тим, що по ньому відсутні законодавчо встановлені вимоги й норми

Різниця в обліку 3-х типів одягу працівників

Тепер щодо нюансів бухобліку описаних вище типів одягу. Щоб було зрозуміло зазирнемо до таблиці нижче:

Критерії порівняння

Спецодяг

Формений одяг

Корпоративний (фірмовий) одяг

Зв’язок з господарською діяльністю

Однозначний. Єдиний нюанс виникає при неповерненні одягу працівником.

Заперечень у ДФС не викликає, але бажано прописати його існування у трудовому договорі чи положенні по підприємству.

Первинні документи

В залежності від того, яким активом визнані в обліку. Для МШП є свої спеціалізовані форми саме для спецодягу: МШ-6, МШ-7.

Також є Особова картка з Наказу № 1804. Для спецодягу як МШП можна використовувати або її, або МШ-6.

В залежності від того, яким активом визнані в обліку. Для обліку МШП існують загальні форми. Можуть бути певні галузеві форми.

В залежності від того, яким активом визнані в обліку. для обліку МШП існують загальні форми.

Далі в консультації будемо говорити про звичайний спецодяг/спецвзуття, але облік та оподаткування форменого та корпоративного одягу проводиться з такими ж правилами.

Оприбуткування спецодягу на підприємстві

Придбання та оформлення спецодягу  слід починати з його класифікації, до якої групи активів він належить:

Для наочності представимо відмінності між цими типами активів у таблиці.

Критерії

порівняння

Спецодяг: як класифікувати

Оборотні активи

Необоротні активи

МШП

МНМА

Основні засоби

Вартість

Будь-яка

до 6000* грн включно

більше 6000* грн

Очікуваний строк служби (корисного використання)

до 1 року

Більше 1 року

*для платників ПДВ дана сума рахується без ПДВ. Норма взята з ПКУ. Підприємство може встановлювати й власні критерії вартісної межі МНМА, однак, більшість так не роблять.

Як бачимо, справа не завжди легка, так як, перш за все, треба провести межу в очікуваному терміні корисного використання придбаного спецодягу. Бухгалтеру звернутися треба до спеціаліста з охорони праці на підприємстві, який повинен знати й надати галузеві типові норми щодо спецодягу: який  термін використання спецодягу. Однак, одразу зазначимо, що підприємство може зробити терміни використання меншими у часі, прописавши це у колдоговорі чи певних додатках до нього. Про це мова йде в ст. 8 Закону про охорону праці. Бухгалтеру така ситуація краща, так як це дозволяє більшість таких об’єктів як спецодяг, спецвзуття обліковувати як МШП, що в цілому простіше через відсутність пооб’єктного обліку та обов’язкового інвентарного обліку (проставлення інвентарних номерів, наявність інвентарних карток на кожний об’єкт), як це необхідно з необоротними активами (МНМА, основні засоби). Для наочності між чим і чим вибираємо наведемо нижче компактно головні нюанси обліку цих видів активів:

Критерії

порівняння

Спецодяг: нюанси обліку в залежності від виду активу

Оборотні активи

Необоротні активи

МШП

МНМА

Основні засоби

Пооб’єктний, інвентарний облік

Ні, ведеться кількісний оперативний облік по місцях використання

Так, кожному об’єкту присвоюється інвентарний номер та заводиться на кожний інвентарна картка (п. 8 Методрекомендацій № 561*)

Амортизація

Ні

Так

Так

Методи амортизації

зазвичай 50/50 або 100%

Зазвичай прямолінійний

Необхідність визначення строку корисного використання в роках

Ні

Ні

Так

Визначення ліквідаційної вартості

Ні

Ні

Так

Визнання витратами

Одразу при видачі

за методу 50/50 одразу при видачі половина вартості; за методу 100% – одразу на всю вартість

По мірі амортизації

Первинні документи

За наказом Мінстату від 22.05.1996 р. № 145 (МШ-6, МШ-7, МШ-8) або розроблені самостійно. Особова картка може бути або МШ-6, або з Наказу № 1804.

Для обліку основних засобів (наказ або )

Для обліку основних засобів (старі за наказом Мінстату від 29.12.1995 р. № 352 або нові за Наказом № 818**)

Існує Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту з Наказу № 1804 (заводиться на кожного працівника). Для спецодягу як МШП можна використовувати або її, або МШ-6.

Рахунок обліку

22 “МШП”

112 “МНМА”

106 “Інструменти, прилади та інвентар”***

Рядок у фінзвітності

1100 “Запаси”

1010-1012 “Основні засоби”

(залишкова, первісна вартість, знос)

Стандарт обліку

П(С)БО 9

П(С)БО 7, Методрекомендації № 561*

* Методрекомендації № 561Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, наказ Мінфіну від 30.09.2003 № 561;

** Наказ № 818 наказ Мінфіну від 13.09.2016 р.,  форми обліку основних засобів для державного сектору можуть використовуватися й звичайними підприємствами, про що сказано у  даному наказі. Вони є більш сучасні та відповідають діючим П(С)БО.

Облік спецодягу: проводки

Надходження спецодягу на підприємство через придбання розглянемо у різних варіантах його обліку.

Господарська операція

Первинні документи

Дт

Кт

Сума

Придбано захисні жилети (строк служби 12 міс.). Вирішено її обліковувати як МШП

1

Оприбутковано жилети як МШП

накладна

22

631

15000,00

2

Відображений податковий кредит з ПДВ

податкова накладна

641

631

3000,00

3

Проведена оплата за жилети

платіжне доручення, банківська виписка

631

311

18000,00

4

Видано жилети робітникам

особова картка МШ-6, відомість МШ-7

23

22

15000,00

Придбано резинові чоботи по 2500 грн пара (строк служби 36 міс.). Вирішено їх обліковувати як МНМА

1

Оприбутковано чоботи як МНМА (10 пар) (=2500×10×5/6)

накладна

153

631

20833,33

2

Відображений податковий кредит з ПДВ (=2500×10/6)

податкова накладна

641

631

4166,67

3

Проведена оплата за чоботи  (=2500×10)

платіжне доручення, банківська виписка

631

311

25000,00

4

Видано взуття робітникам (= введено в експлуатацію)

інвентарна картка, акт введення в експлуатацію

112

153

20833,33

5

Нарахована амортизація на чоботи у розмірі 100% у місяці видачі (як для МНМА)

відомість амортизації

23

132

20833,33

Придбано захисні костюми по 8400 грн/шт (строк служби 48 міс.). Вирішено їх обліковувати як ОЗ

1

Оприбутковано захисні костюми як ОЗ (2 шт) (=8400×2×5/6)

накладна

152

631

14000,00

2

Відображений податковий кредит з ПДВ (=8400×2/6)

податкова накладна

641

631

2800,00

3

Проведена оплата за захисні костюми (=8400×2)

платіжне доручення, банківська виписка

631

311

16800,00

4

Видано костюми робітникам (= введено в експлуатацію)

інвентарна картка, акт введення в експлуатацію

106

152

14000,00

5

Нарахована амортизація на костюми прямолінійним методом (=14000/48)

відомість амортизації

23

132

291,67

** спецодяг, спецвзуття розглядається як інвентар згідно п. розділу ІІІ Мінімальних вимог Мінсоцполітики (уже згаданий Наказ № 1804).

Найскладнішим буде облік як основного засобу, так як при його списанні через неповернення працівником (ситуація розібрана нижче) обов’язково постане питання залишкової вартості таких активів.

Також щодо методу амортизації спецодягу у разі його обліку як МНМА: можна  дати рекомендацію використовувати лише метод 100%, так як отримуємо дві переваги:

  • вартість спецодягу повністю переноситься на витрати;
  • залишкова вартість такого спецодягу нульова, що зводить до нуля базу оподаткування ПДВ у випадку його неповернення працівником (про ці ситуації нижче).

Найкращий метод амортизації для спецодягу-МНМА – метод 100%  

Податковий облік спецодягу

Податок на прибуток. Щодо обліку у платників податку на прибуток, то певні нюанси для спецодягу відсутні як малодоходників, так і у високодоходників. ДФС визнає їх пов’язаними з господарською діяльністю, тому спеціальних податкових різниць по ним немає. Нюанси можуть бути з ними як і з будь-якими основними засобами: у разі відмінності методів чи строків амортизації від податкових. Щодо МНМА та МШП, то по ним податковий підхід аналогічний обліку запасів. Нагадуємо, що МНМА в податковому обліку не визнаються основними засобами й не відображаються в податковій декларації з податку на прибуток (додаток АМ і додаток РІ).

ПДВ. У разі видачі спецодягу у тимчасове користування підприємство зберігає за собою податковий кредит з ПДВ, так як здійснює це для забезпечення своєї господарської діяльності, крім випадків передачі в неоподатковувану чи звільнену від ПДВ діяльність.

Спецодяг можна видавати понад норми за умови зазначення цього в колдоговорі

Звертаємо увагу, що у випадку спецодягу і спецвзуття норми їх використання та зв’язок з господарською діяльністю не пов’язані. Підприємство може видавати їх понад норми, так як про це напряму сказано у ст. 8 Закону про охорону праці. ДФС проти цього теж не виступає (лист ДФС від 07.04.2007 р. № 7308/6/99-99-15-02-15). Головне, щоб все було прописано в колдоговорі.

ПДФО, ВЗ, ЄСВ. Видача спецодягу у тимчасове користування не розглядається як додатковим благом, яке отримує працівник (пп. 165.1.9 ПКУ).

Списання спецодягу

Рано чи пізно наступає етап списання спецодягу/спецвзуття і це може бути через те, що:

  • вони були пошкоджені, зносилися, відслужили свій строк служби;
  • не повернуті працівником після свого звільнення.

Щодо першої ситуації, то вона не викликає проблем, у т.ч. й податкових. Як це все оформити залежить від того, у вигляді якого активу обліковується спецодяг/спецвзуття:

Критерії

порівняння

Спецодяг: списання через зношеність

Оборотні активи

Необоротні активи

МШП

МНМА

Основні засоби

Первинні документи

Акт списання МШП (форма МШ-8). Якщо об’єкт був зіпсований, порваний на виробництві, то ще й Акт вибуття МШП (МШ-4) з відповідними записами Особисту картку працівника

Акт списання основних засобів (форма ОЗ-3), також можна нові з Наказу № 818 – Акт списання основних засобів (часткової ліквідації) або Акт списання групи основних засобів

Податки, зокрема ПДВ

Відсутні

Відсутні

Відсутні*

*за умови оформлення акту списання, де чітко вказано про висновок комісії непридатність об’єкту до подальшого використання. Інакше – ПДВ на залишкову вартість згідно п. 188.1 ПКУ.

Розглянемо як це виглядає у бухгалтерських проведеннях:

Господарська операція

Первинні документи

Дт

Кт

Сума

Списано спецодяг як МШП

1

Списано МШП уже виданий раніше працівнику (вийшли строки, зношений тощо). Проведення відсутні, так як МШП уже був списаний з 22 рахунку обліку ще при видачі.

Акт на списання спецодягу МШ-8

1500,00

2

Списання спецодягу, що був повернутий і потім вирішено його списати по обліковій вартості

Особова картка

22

716

100,00

Акт на списання спецодягу МШ-8

23

22

100,00

Списано спецодяг як МНМА

1

Списані чоботи (у випадку, якщо метод амортизації був 100%)

Акт списання ОЗ-3 чи аналогічний

132

112

2083,33

2

Списані чоботи (у випадку, якщо метод амортизації був 50%)

Відомість нарахування амортизації

23

132

1041,67

Акт списання ОЗ-3 чи аналогічний

132

112

2083,33

Списано спецодяг як основний засіб

1

Списано костюм, який повністю амортизований (пройшов строк користування)

Акт списання ОЗ-3 чи аналогічний

131

106

7000,00

2

Списано костюм, через зношеність до закінчення строку користування. Для відсутності ПДВ даний факт має бути зафіксований рішенням комісії в Акті списання. 1000,00 – залишкова вартість; 6000,00 – у сумі накопиченого зносу

Акт списання ОЗ-3 чи аналогічний

976

106

1000,00

131

106

6000,00

 

Списання спецодягу через неповернення працівником

У такій ситуації уже без певних розумів, як краще провести дану операцію в обліку не обійтися, так як можливі варіанти:

  • провести як подарунок;
  • стягнути їх вартість з працівника (з точки зору ПКУ працівник отримав додаткове благо).

Кожний з цих варіантів пов’язаний зі сплатою податків (їх наведено нижче). Взагалі тут напрошується варіант просто оформити списання даного спецодягу через псування, зношення, що не оподатковується. Але якщо ж обрано все ж таки варіант з оподаткуванням (наприклад, одяг був новим чи він дійсно був подарований), то слід пошукати найоптимальніший. Так як ПКУ не вирізняє МНМА, то оподаткування спецодягу-МШП і спецодягу-МНМА однакове.

Оподаткування неповернутого спецодягу

Податок

Спецодяг як МШП чи МНМА

Спецодяг як ОЗ

ПДВ

20%

Варіант 1: за п. 198.5 ПКУ нарахування ПДВ через негосподарське використання (на залишкову вартість для МНМА або на вартість придбання для МШП)

Варіант 2 (більше підходить для оформлення як подарунку): за п. 188.1 ПКУ як безоплатне постачання.

Варіант 1: за 189.9 ПКУ ліквідація ОЗ за самостійним рішенням платника податку прирівнюється до постачання.

Варіант 2: за п. 198.5 ПКУ на залишкову вартість.

Варіант 3 (більше підходить для оформлення як подарунку): за п. 188.1 ПКУ як безоплатне постачання.

ПДФО

18%

Варіант 1 (оподаткування як додаткового блага): 18% на вартість спецодягу, що збільшена з застосуванням натурального коефіцієнта 1,219512 (пп. 164.5 ПКУ, пп. 165.1.9 ПКУ).

Варіант 2 (оподаткування як подарунку): за пп. 165.1.39 ПКУ не включається до оподаткування подарунки сумою 1043,25 грн на місяць.

ВЗ

1,5%

Податок нараховується, якщо нараховується ПДФО 1,5% (застосовувати натуральний коефіцієнта для ВЗ не потрібно).

ЄСВ

22%

Неповернутий спецодяг не входить до переліку витрат, на які не нараховується ЄСВ, постанова КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, тому нараховується 22% (такої думки притримується ДФС)*.

Формений одяг наданий в особисте постійне користування взагалі за Інструкцією зі статистики зарплати Держкомстату є частиною додаткової зарплати (п. 2.2.11), а тому оподатковується ЄСВ.

* єдиний спосіб уникнути ЄСВ: оформити повернення спецодягу працівником, звільнити працівника, подарувати спецодяг уже особі, яка не є працівником. Так як відсутні трудові відносини, то й подарунок не може бути зарплатою, а отже, й немає ЄСВ.

Метод амортизації 100% робить залишкову вартість нульовою, а відповідно й нульова база для нарахування ПДВ за п. 198.5 ПКУ

Нижче наведені бухгалтерські проводки зі списання спецодягу на підприємстві за двома варіантами:

Господарська операція

Первинні документи

Дт

Кт

Сума

Підприємство оподатковує неповернутий спецодяг-МШП як додаткове благо

1

Списано вартість жилету у сумі 1000 грн з оперативного обліку та особистої картки працівника. 1000 грн – оціночна вартість б/в спецодягу за рішенням комісії на підприємстві.

Акт списання МШ-8

1000,00

2

Нарахований ПДВ за п. 198.5 ПКУ

Зведена податкова накладна

949

641

200,00

3

Утримується з зарплати працівника ПДФО на суму вартості спецодягу (=1000×1,219512×0,18 = 219,51)

Відомість нарахування зарплати, довідка бухгалтерії

661

641

219,51

4

Утримується з зарплати працівника ВЗ на суму вартості спецодягу (=1000×0,015 = 15)

661

642

15,00

5

Нараховується ЄСВ на вартість спецодягу у сумі зарплати (=1000×0,22 = 220,00)

23

651

220,00

6

Сплата ПДВ у загальні строки

платіжне доручення

641

311

200,00

7

Сплата всіх зарплатних податків при виплаті зарплати

платіжні доручення

641

311

219,51

642

311

15,00

651

311

220,00

Підприємство оподатковує неповернутий спецодяг-МШП як подарунок

1

Працівник повертає спецодяг

Особова картка

22

716

1000,00

2

Підприємство звільняє працівника та після звільнення дарує йому спецодяг на підставі наказу керівника

Наказ, Акт списання МШ-8

949

22

1000,00

3

Нараховується ПДВ за п. 188.1 безоплатне постачання

Зведена податкова накладна

949

641

200,00

4

ПДФО та ВЗ не нараховується, так як вартість подарунку < 1043,25 грн.

Відобразити в формі 1ДФ

5

ЄСВ не нараховується, так як працівник уже колишній і трудових відносин немає

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл