Головбух

Ліцензування підприємства

18 лютого 2019
320
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Хочете почати виробництво алкоголю чи стати туроператором, відкрити стоматкабінет? Ну що ж, вам доведеться отримати спеціальний дозвіл – ліцензію. Про ліцензування мова піде в сьогоднішній консультації: види діяльності, документи, загальні правила, особливості бухгалтерського обліку.

Ліцензування господарської діяльності

Ліцензія у загальному розумінні є дозволом на здійснення певної діяльності та слугує, в першу чергу, інструментом регулювання особливих, складних видів діяльності чи таких, що можуть спричиняти певну шкоду суспільству, наприклад, алкоголь. Без ліцензії, якщо вона вимагається, підприємство не має права проводити таку діяльність. У разі порушення буде штраф в залежності від виду ліцензії. Наприклад, за діяльність без алкогольної ліцензії, якщо вона потрібна, – від 3400 грн до 10200 грн та конфіскація товару та виручки від його продажу (ст. 156 КЗпАП). Також правочини вчинені без наявності ліцензії судом можуть бути визнані недійсними (ст. 227 ЦКУ). Щодо ліцензій у сфері ЗЕД, то тут штраф 10% суми проведеної операції (ст. 37 Закону про ЗЕД від 16.04.1991 р. № 959, далі – Закон № 959).

Ліцензія – це дозвіл, що існує в електронній формі

Ліцензії насьогодні електронні та виглядять як запис у ЄДР рішення відповідного органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закон “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 р. № 222 (далі – Закон № 222)).

Ліцензування видів господарської діяльності

Перелік ліцензованих видів діяльності містить ст. 7 Закону № 222 (всього їх зараз 33). Серед них надання фінпослуг, діяльність у сфері освіти (для навчальних закладів), виробництво ліків і зброї, медпрактика, перевезення пасажирів, туроператори, охоронна діяльність, посередники по закордонному працевлаштуванню, окремі сфери будівництва, виробництво і торгівля алкоголем, тютюновими виробами, а також спиртом.  Щодо будівництва, то тут ліцензія на будівництво об’єктів з середніми та значними наслідками:

 • будівельні та монтажні роботи загального призначення;
 • будівництво об’єктів інженерної інфраструктури;
 • будівництво об’єктів транспортної інфраструктури.

До ліцензованої діяльності належить і зовнішньоекономічна діяльність. Щоправда ліцензується тільки експорт/імпорт окремих груп товарів. На 2019 рік діє перелік за постановою КМУ від 27.12.2018 р. № 1136. У ньому значаться зокрема: експорт срібла, золота; експорт/імпорт озоноруйнівних речовин, деяких фарб, лаків, медикаментів, які містять озоноруйнівні речовини; імпорт товарів з Молдовії (баранина, вина, спиртові напої). Раніше у ЗЕД були ще так звані індивідуальні ліцензії як спеціальна санкція щодо суб’єктів ЗЕД (скасована ст. 37 Закону № 959). Однак, насьогодні такі ліцензії відмінено (ще у 2018 р.).

Кожному виду діяльності – свій орган ліцензування

Єдиного державного органу для видачі ліцензій немає. По кожному виду діяльності відповідальний держорган можна знайти в Постанові КМУ від 05 серпня 2015 р. № 609. Для прикладу:

 • банківські послуги та деякі фінансові – НБУ;
 • інші фінансові послуги – НКЦПФР;
 • алкоголь, спирт, коньяк, тютюн – ДФС;
 • вогнепальна зброя – МВС;
 • туроператори – Мінекономрозвитку;
 • ЗЕД – Мінекономрозвитку, обласні та Київська адміністрації.

Документи для отримання ліцензій та дозволів

Для одержання отримання ліцензії необхідно подати органу ліцензування заяву за формою, яка визначається конкретним видом господарської діяльності (ч. 1 ст. 11 Закону № 222). Це необхідно робити уже після реєстрації підприємства, так як у ній зокрема вказуються повне найменування, місцезнаходження, код ЄДПРПОУ. Крім того, слід додати документи, які передбачені ліцензійними умовами. Орган ліцензування зобов’язаний повідомити про видачу ліцензії або про відмову в її видачі протягом 10 робочих днів (ч. 8 ст. 13 Закону № 222).

Документи можна подати або в паперовому, або в електронному вигляді (ст. 10 Закону № 222).  Їх можна подати або самостійно через електронний кабінет на державному порталі адміністративних послуг, або через Центр надання адміністративних послуг. За електронної форми подачі документів вони мають містити електронний цифровий підпис.

Ознайомтесь з ліцензійними умовами. Можуть бути вимоги по резервам

Перед подачею заяви необхідно ознайомитися з ліцензійними умовами, які розміщуються на офіційних сайтах відповідних органів ліцензування. І тут можуть бути певні грошові вимоги, наприклад, для туроператорів сплата страхування цивільної відповідальності перед туристами (ліцензійні вимоги для туроператорів в наказі КМУ від 11 листопада 2015 р. № 991).

Рішення, яке приймає орган ліцензування вноситься до ЄДР та офіційно оприлюднюється на порталі електронних сервісів від Мін’юсту. Також можна отримати виписку з ЄДР.

Також у видачі ліцензії може бути відмовлено, наприклад, через невідповідність ліцензованим умовам чи неповну подачу документів (ч. 3 ст. 13 Закону № 222). Після усунення недоліків можна подаватися повторно. Якщо відмова була через недостовірність даних, то тут уже є строк – 3 місяці з дати відмови (ч. 5 ст. 13 Закону № 222).

Оплата  ліцензії

Сплатити ліцензію треба протягом 10 робочих  днів з дня оприлюднення рішення про її видачу (ч. 2 ст. 14 Закону № 222). Розмір оплати складає 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб на день прийняття рішення про видачу (у першому півріччі 2019 року – це 1921 грн) (ч. 1 ст. 14 Закону № 222).

1921 гривня – вартість ліцензії насьогодні

Термін дії ліцензії

Ліцензії мають необмежений строк дії (ч. 12 ст. 12 Закону № 222). Займатися ліцензованим видом діяльності можна з дня внесення до ЄДР запису про видачу ліцензії (ч. 9 ст. 13 Закону № 222). Однак, це не стосується ліцензій по 3-м наступним видам діяльності (ч. 2 ст. 2 Закону № 222):

 • надання банківських послуг та інших фінпослуг, ліцензію по яким видає НБУ, наприклад для страхових компаній життя;
 • телебачення та радіомовлення;
 • виробництво і торгівля алкоголем, тютюновими виробами та спиртом етиловим, коньячним, плодовим.

Строки дії по вищевказаним ліцензіям визначаються спеціальним законодавством. Наприклад, щодо банків діє Закон “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121.

☛ Ліцензії безстрокові, однак, можуть бути анульовані

Ліцензія може бути анульована органом, який її видав, у випадку порушення ліцензійних умов, виявлену недостовірність даних в ліцензійних документах чи невнесення плати за ліцензію (ч. 16 ст. 13 Закону № 222).

Бухгалтерський облік ліцензій

У бухгалтерському обліку ліцензії прийнято відображати як нематеріальні активи. П(С)БО 8 у п. 5 вказує на обліку у складі нематеріальних активів прав на провадження діяльності. Саме таким правом (дозволом) і є  ліцензія.

А от щодо її подальшого обліку, то тут питання постає: чи амортизувати? Більшість ліцензій, як уже було розглянуто вище, безстрокові. Згідно ч. 2 п. 25 П(С)БО 8 нематеріальні активи з невизначеним строком використання амортизації не підлягають. Виходить, що витрати на придбання ліцензії не можна ніколи визнати поточними витратами? Ну якщо обрати такий підхід, то так. Однак, радимо звернути увагу на п. 26 П(С)БО 8, де вказується про застосуванні при амортизації ліцензії строків корисного використання з податкового законодавства. ПКУ у п. 138.3.4 містить дані строки. І в цьому ж пункті під таблицею внизу сказано цікаву річ: якщо строк дії відсутній, то можна обрати такий строк самостійно від 2-х до 10 років. За це варто й зачепитися. Скажімо, поставити на ліцензію строк корисного використання 5 років.

Ліцензія в бухобліку – це нематеріальний актив.  Навіть безстрокову ліцензію можна амортизувати за податковим законодавством

Як і щодо основних засобів амортизація починається з наступного місяця.

Приклад обліку придбання ліцензії наведено нижче.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

Підприємство сплатило придбання ліцензії у січні 2019 р.

377

311

1921,00

2

Витрати на придбання ліцензії віднесено до складу капітальних вкладень

154

377

1921,00

3

Запис про отримання ліцензії з’явився в ЄДР (січень 2019 р.)

127

154

1921,00

4

Нарахована амортизація ліцензії у складі адмінвитрат виходячи зі строку корисного використання 5 років за п. 138.3.4 ПКУ (=32,02 =1921/(5×12)) (лютий 2019 р.)

92*

133

32,02

* також можуть використовуватися й рахунки 91, 93 в залежності від того, якої діяльності стосується ліцензія.

Не амортизувати ліцензію підприємству-платник податку на прибуток не вигідно, так як тоді дана витрачена на господарську діяльність сума ніколи не стане витратами.  Щодо платників єдиного податку, то їм все одно. Можна й обрати підхід за ч. 2 п. 25 П(С)БО 8 й не амортизувати.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини