Головбух

Обліково-податкові нюанси переуступки боргу

14 лютого 2019
1425
Середній бал: 5 із 5

Кредитора у зобов’язанні може замінити інша особа, зокрема якщо він передасть свої права іншій особі за правочином — відступить право вимоги. У консультації розглянемо особливості проведення відповідних операцій, як вони впливають на облік та оподаткування сторін і низку інших питань, пов’язаних із відступленням права вимоги (переуступкою боргу).

Переуступка боргу

Переуступкою або переведенням боргу вважають заміну боржника у зобов’язанні. 

Відповідно до положень статей 512-524 ЦК переведення боргу можливе лише за згодою кредитора, без згоди боржника. Проте варто пам’ятати: якщо боржника не було письмово повідомлено про заміну кредитора, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов’язку первісному кредиторові вважатиметься належним виконанням. Тому правочин щодо заміни боржника у зобов’язанні вчиняють у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання. Тобто на підставі відповідного договору.

Увага: правочин (угоду) щодо заміни кредитора у зобов’язанні вчиняють у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право вимоги за яким передають новому кредиторові (наприклад, договору поставки товару). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 512-516 ЦК).

Договір переведення боргу ЗРАЗОК

Права вимоги може відступити будь-який кредитор за будь-якими договорами.

У Податковому кодексі України (ПК) таку операцію називають відступленням права вимоги. Це означає переуступку кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредиторові з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації (пп. 14.1.255 ПК).

Ситуація: відступлення права вимоги за договором позики: як позичальникові віднести відсотки до витрат Обліково-податкові нюанси переуступки боргу

Ситуація: чи може юридична особа — платник єдиного податку відступати право вимоги Обліково-податкові нюанси переуступки боргу

Ситуація: чи може ФОП бути стороною у договорі про відступлення права вимоги боргу Обліково-податкові нюанси переуступки боргу

Ситуація: чи укладати новий тристоронній договір у разі відступлення права вимоги новому кредитору Обліково-податкові нюанси переуступки боргу

Податково-облікові наслідки переуступки боргу

Переуступка права вимоги боргу новому кредиторові не зумовлює фінансових, отже, й податкових наслідків для боржника.

Бухоблік

Для первісного кредитора товарна заборгованість не є фінансовим активом. Таку заборгованість він обліковує за загальними правилами. Під час передачі права вимоги (дебіторської заборгованості) він визнає доходи на субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» та витрати на субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» від її реалізації. Під час списання боргу за переуступкою новому кредиторові він ще раз визнає витрати на субрахунку 949. Адже він не отримує жодної компенсації.

Облік у нового кредитора залежить від цілей придбання заборгованості та її виду (грошова або товарна). Адже дебіторська заборгованість за угодою відступлення права вимоги може бути визнана як фінансова інвестиція. У зазначеному випадку новий кредитор не мав за мету «заробити» на заборгованості та й нічого первісному кредиторові не відшкодував.

Під час відступлення права вимоги в обліку новий кредитор відображає проведення: дебет субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (заборгованість боржника) з кредитом субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» (заборгованість перед первісним кредитором). У разі прощення боргу відповідно списує заборгованості на дохід і витрати.

Боржник під час переуступки змінює в аналітичному обліку кредитора. Під час списання боргу —відображає дохід.

Отож, у результаті дана операція — втрата для первісного кредитора на суму передоплати; для нового кредитора — безрезультатна операція; а для боржника — дохід.

Як спростити зустрічну звірку

Обліково-податкові нюанси переуступки боргу
Наталія Васильченкоголовний редактор системи «Expertus: Головбух»
Кожні дві з трьох компаній щонайменше раз на квартал відповідають на запити податківців у межах зустрічної звірки. Ми підкажемо, що робити бухгалтерові, аби витрачати менше часу і зусиль на цю процедуру. Зокрема, нагадаємо, що замість паперових можна надавати електронні копії. І це не єдиний спосіб спростити зустрічну звірку.

Податок на прибуток

За загальним правилом об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, що його визначають шляхом коригування фінансового результату (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу III ПК (пп. 134.1.1 ПК). При цьому норми ПК не передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на суму операції з переведення боргу (грошового зобов’язання). У ньому також немає окремої статті, яка б регулювала облік зазначених операцій. На цьому наполягають і податківці (лист ГУ ДФС у м. Києві від 23.09.2016 № 21002/10/26-15-12-05-11, лист ДФС від 07.02.2018 № 518/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Тобто у бухобліку боржника на цьому етапі кредиторська заборгованість залишається непогашеною.

Увага: усі сторони відступлення права вимоги визначають об’єктом оподаткування податком на прибуток за правилами бухобліку. Адже за такою операцією коригувальних різниць ПК не передбачено

ПДВ

Операція з відступлення первинним кредитором права вимоги новому кредиторові в обмін на грошові кошти (не передбачається постачання товарів/послуг), не є об’єктом оподаткування ПДВ, відповідно, не спричиняє податкових наслідків з ПДВ у первинного кредитора (лист ГУ ДФС у м. Києві від 06.02.2017 № 2350/10/26-15-12-01-18). Адже податківці вважають таку операцію торгівлею борговими зобов’язаннями, яку не оподатковують ПДВ згідно з підпунктом 196.1.5 ПК.

Новий кредитор на дату уступки йому первинним кредитором права вимоги до боржника не формує податкового кредиту з ПДВ на суму відступленого права вимоги, а на дату отримання боргу від боржника — не нараховує податкових зобов’язань із ПДВ.

Увага: об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання товарів та послуг. Оскільки у цьому випадку торгівля борговими зобов’язаннями відбувається за грошові кошти (тобто не передбачається постачання товарів чи послуг), то за такою операцією у платника податків податкових зобов’язань з ПДВ не виникає. Адже така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ з огляду на вимоги підпункту 196.1.5 ПК. Тож коригувати податковий кредит боржникові на етапі переведення боргу не потрібно. Такий висновок викладено у листі ДФС від 18.07.2016 № 15379/6/99-99-15-03-02-15.

Оподаткування ПДВ передачі права вимоги за товарною заборгованістю ПК чітко не врегульовано. Узагальненої консультації з цього приводу теж немає. У ЗІР (категорія 101.15) податківці радять: «Кожний конкретний випадок оподаткування, наслідками якого є операції з відступлення права вимоги, слід розглядати з урахуванням документів, що стосуються цієї справи. Для надання більш детальної відповіді з порушених питань пропонуємо звернутися за податковою консультацією в усній формі до контролюючого органу за місцем податкової адреси...».Отож, радимо звернутись за консультацією до ДФС. Зазначимо два найбільш імовірних варіанти щодо оподаткування ПДВ у даній ситуації.

Перший варіант. На момент отримання передоплати від первісного кредитора передоплати боржник нарахував податкові зобов’язання, склав і зареєстрував у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) податкову накладну. А первісний кредитор відобразив за такою податковою накладною податковий кредит.

Первісний кредитор не коригує податкового кредиту, але у періоді відступлення права вимоги нараховує умовні податкові зобов’язання з причини негосподарського використання податкового кредиту за пунктом 198.5 ПК. Адже первісний кредитор вже не придбаватиме та не використовуватиме товару у своїй госпдіяльності.

При цьому боржник не коригує податкових зобов’язань. А от новий кредитор втрачає право на податковий кредит.

  

Унаочнимо на Прикладі.

Приклад: Облік відступлення права вимоги

ТОВ «Первісний кредитор» перерахувало передоплату за товар у 2001 році ТОВ «Боржник» 7200 грн, у т. ч. ПДВ — 1200 грн. До 2017 року товар ТОВ «Боржник» так і не відвантажило. У березні 2017 року ТОВ «Первісний кредитор» передало право вимоги ТОВ «Новий кредитор». У травні 2017 року ТОВ «Первісний кредитор» та ТОВ «Новий кредитор» уклали угоду про прощення боргу за договором відступлення права вимоги. ТОВ «Новий кредитор» списав борг ТОВ «Боржник».


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн

Д-т

К-т

Облік у ТОВ «Первісний кредитор»

1

Перераховано передоплату за товар ТОВ «Боржник»

371

311

7200

2

Відображено право на податковий кредит із ПДВ

6442

6441

1200

3

Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ згідно із зареєстрованою у ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

1200

4

Передано право вимоги ТОВ «Новий кредитор»

377

712

7200

5

Нараховано умовні податкові зобов’язання

6441

641/пдв

1200

6

Списано вартість відступленого права вимоги

949

371

7200

7

Списано борг ТОВ «Новий кредитор»

949

377

7200

Облік у ТОВ «Новий кредитор»

1

Отримано право вимоги

377

685

7200

2

ТОВ «Первісний кредитор» списало борг

685

719

7200

3

Списано борг ТОВ «Боржник»

949

377

7200

Облік у ТОВ «Боржник»

1

Отримано попередню оплату за товар від ТОВ «Первісний кредитор»

311

681/пк

7200

2

Нараховано податкові зобов’язання

643

641/пдв

1200

3

Відображено зміну кредитора на ТОВ «Новий кредитор»

681/пк

681/нк

7200

4

ТОВ «Новий кредитор» списало борг за товар

681/нк

718

7200

5

Списано суму ПДВ

949

643

1200

Другий варіант. Боржник на дату відступлення права вимоги складає розрахунок коригування до податкової накладної, складену на передоплату, та «зачищає» первісного кредитора. Такий розрахунок коригування в ЄРПН реєструє первісний кредитор. Водночас боржник складає нову податкову накладну на нового кредитора.

Одразу зауважимо, що коригування податкового зобов’язання з причини відступлення права вимоги «коригувальна» стаття 192 ПК не передбачає. Лише отримана індивідуальна консультація гарантуватиме безпомилкове оподаткування ПДВ та дії сторін за такої операції.

Ситуація: переведення боргу за попередньою оплатою: наслідки для кредитора Обліково-податкові нюанси переуступки боргу

Ситуація: які ПДВ-наслідки з відступлення права вимоги Обліково-податкові нюанси переуступки боргу

Ситуація: переуступка боргу: чи коригувати податковий кредит Обліково-податкові нюанси переуступки боргу

Ситуація: як оподатковують дохід фізособи від відступлення права вимоги Обліково-податкові нюанси переуступки боргу

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини