Головбух

Реекспорт товарів проводки

 • 14 лютого 2019
 • 154
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Вивезення товарів назад після їх імпорту непоодинокий випадок у зовнішньо-економічній діяльності. Така ситуація може рано чи пізно виникнути у кожного, хто займається імпортом товарів, наприклад, через можливий брак виявленого товару. Отже, сьогодні в консультації про те, що таке реекспорт, коли він можливий та як оподатковується.

Що ж таке реекспорт товарів

Реекспорт як сам термін має два значення:

1) це зворотній вивіз товару, який раніше був ввезений на митну територію. Ввезення могло бути, наприклад, в митних режимах імпорту, тимчасового ввезення, переробки на митній території України (з метою подальшого вивезення продуктів переробки). Саме в такому значенні даний термін вживається у митному законодавстві України (митний режим реекспорту, ч. 1 ст. 85 МКУ). Також економісти це називають прямим реекспортом;

2) це перепродаж закуплених закордоном товарів без їх фактичного ввезення на митну територію держави. У такому значенні термін вживається виключно економістами і ще таку операцію називають непрямий реекспорт.

Одна з поширених причин оформлення операції як реекспорт – повернення товару нерезиденту

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Оподаткування реекспорту товарів після їх імпорту

Як уже зрозуміло з самої суті операції  (вивезення товару з України) існують два альтернативних варіанти оформлення такої операції: експорт і реекспорт. Що дає присвоєння митного режиму реекспорту підприємству? Порівняння цих режимів наведено в таблиці нижче.

Порівняння

Реекспорт

Експорт

 після ввезення товару в режимі імпорту (п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ)

після ввезення товарів у режимі переробки (п. 3 ч. 1 ст. 85 МКУ)

Митні платежі при вивезенні товару

Не сплачуються

(ст. 85 МКУ)

Сплачуються у звичайному порядку по дані країні та коду товару за УКТ ЗЕД

Заходи нетарифного регулювання (квоти, ліцензування)

Відсутні

(ст. 85 МКУ)

Можливі у звичайному порядку

Повернення митних платежів, які були сплачені раніше при ввезенні

Так, відбувається

(ст. 89 МКУ)

Ні

Ні, не відбувається

ПДВ

0% (п. 206.5 ПКУ, п. “б” пп. 195.1.1 ПКУ);

нарахування компенсуючого податкового зобов’язання не здійснюється (Індивідуальна податкова консультація ДФС від 20.09.2018 р. № 4095/6/99-95-42-03-15/ІПК).

0%

Податок на прибуток / єдиний податок

Все відповідає правилам бухгалтерського обліку. Податкових різниць немає*.

*крім випадку застосування пп. 140.5.4 ПКУ щодо ввезення товарів з низькоподаткових юрисдикцій (визначені Переліком КМУ  від 27 грудня 2017 р. № 1045)  або від нерезидентів з особливими організаційно-правовими формами (Перелік КМУ від 04.07.2017 р. № 480).

Таким чином, оформлення реекспорту при поверненні товарів у ЗЕД з точки зору оподаткування вигідніший у порівнянні зі звичайним експортом, так як дозволяє повернути уже сплачені при імпорті митні платежі, не сплачувати мито при вивезенні. Для  цього  необхідно, щоб реекспорт відповідав п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ,  а саме дотримання таких умов:

 • вивезення відбувається протягом 6 місяців з дати імпорту;
 • стан товарів не змінився (можливі природні зміни, наслідки використання в ході яких були виявлені недоліки). При цьому МКУ допускає можливість слідів ремонту, часткове вивезення товарів з партії, зміну стану товарів через аварію чи обставини непереборної сили (ч. 2 ст. 86 МКУ).

Для застосування режиму реекспорту при поверненні товарів необхідно зробити це протягом 6 місяців

Оподаткування реекспорту товарів ввезених в інших митних режимах

У ситуації ж іншого реекспорту правила оподаткування змінюються:

Порівняння

Реекспорт

Види реекспорту

 • після ввезення товару в режимі тимчасового ввезення (п. 2 ч. 1 ст. 86 МКУ);
 • після ввезення без  переведення у митний режим  (п. 2 ч. 1 ст. 86 МКУ);
 • після ввезення і використання режиму митного складу  (п. 2 ч. 1 ст. 86 МКУ);
 • після помилкового ввезення товарів (п. 2 ч. 1 ст. 86 МКУ);
 • вивезення тих товарів, шо перебували у митному режимі вільної митної зони, безмитної торгівлі та вивозяться за межі митної території України (ч. 3 ст. 86 МКУ).

Митні платежі при вивезенні товару

Ні

Заходи нетарифного регулювання (квоти, ліцензування)

Ні

Повернення митних платежів, які були сплачені раніше при ввезенні

Ні

ПДВ

Звільнення від оподаткування ПДВ (п. 206.5 ПКУ);

нараховується компенсуюче податкового зобов’язання у розмірі ПДВ сплаченого при імпорті, так як товари починають використовуватися в операціях, які не обклаються ПДВ (п. 198.5 ПКУ, Індивідуальна податкова консультація ДФС від 14.09.2017 р. № 1960/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Податок на прибуток / єдиний податок

Все відповідає правилам бухгалтерського обліку. Податкових різниць немає.

Після огляду нюансів оподаткування реекспорту напрошується цікавий висновок: якщо товар повертається з порушенням умов п. 5 ч. 1 ст. 86 ПКУ, то його краще оформити як експорт, а не реекспорт по п. 6 ч. 1 ст. 86 (помилкове ввезення). Чому? Ставка ПДВ буде “0%”, а не “без ПДВ” і тоді не треба буде сплачувати компенсуюче зобов’язання з податку за п. 198.5 ПКУ. Даний ПДВ (20% митної вартості),  скоріше всього, буде більшим за митні платежі при вивезенні товару в режимі експорту.

Якщо повернення товару відбувається з порушенням 6-місячного строку, то краще його оформляти як звичайний експорт, а не реекспорт

Оформлення документів на реекспорт

Для оформлення реекспорту до митного органу подають (ч. 4 ст. 86 МКУ):

 • документи на товар;
 • відомості, що необхідні для ідентифікації товару.

Також реекспорт деяких товарів потребує дозволу (п. 3 ч. 4 ст. 86 МКУ). Перелік таких товарів міститься у додатку до наказу ДФС від 18.03.2009 р. № 222. Серед них живі тварини, необроблені шкури тварин, насіння олійних рослин, відходи та брухт чорних металів, відходи та брухт кольорових металів і напівфабрикати їх використання.

Податкова накладна реекспорт

Варіант 0%. Податкова накладна при реекспорті за п. 3 і п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ складається така ж, як і на експорт:

 • ставка 0%, код ставки “901”;
 • код пільги “14060486” (взято з Довідника, реекспорт за п. 3 і п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ);
 • тип причини невидачі покупцю: “07” (експорт);
 • ІПН покупця  “300000000000”;
 • дата фактичного вивезення товарів за межі України;
 • податковий номер отримувача не ставимо.

Варіант “Без ПДВ”. У випадку ж інших причин реекспорту, коли застосовується звільнення від оподаткування необхідно здійснити нарахування компенсуючого зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ та скласти 2 податкових накладних і зареєструвати їх у ЄРПН (враховано Індивідуальну податкову консультацію ДФС від 14.09.2017 р. № 1960/6/99-99-15-03-02-15/ІПК):

Реквізити податкової накладної

Перша ПН

Друга ПН

Дата

Дата фактичного вивезення товарів за межі України

Не пізніше остатнього дня звітного (податкового) періоду

Сума ПДВ

Сума сплаченого ПДВ під час ввезення товару

Отримувач

Найменування нерезидента, через кому країна його реєстрації

Власне найменування (ПІБ для ФОП)

Тип причини невидачі покупцю

07 (експорт)

09 (операції звільнені від оподаткування ПДВ)

Тип причини зведеної податкової накладної

1

ІПН покупця

300000000000

600000000000

Податковий номер отримувача

Не ставиться

Не ставиться

Код ставки

903

20

Код пільги

14060489

(взято з Довідника)

Повернення товару шляхом реекспорту у 6-місячний строк звільняє від необхідності нараховувати компенсуючі зобов’язання з ПДВ

Бухгалтерський облік реекспорту

Бухгалтерський облік в цілому такий  же як і при поверненні будь-якого товару. Не забуваємо тільки про нюанс з витратами на доставку, митні платежі, страхування  вантажу, які були сплачені при імпорті та включені до первісної вартості придбаних запасів. При поверненні товару шляхом реекспорту необхідно:

 • виокремити суму цих супровідних товар витрат;
 • списати цю частину сформованої вартості на 949 “Інші витрати операційної діяльності”;
 • оформити відповідну бухгалтерську довідку.

Курсову різницю по рахунках 714 і 945 в даному випадку на дату повернення не визначаємо, так як це є немонетарна стаття за П(С)БО 21 (розрахунок відбувається зворотною передачею товару). Але так як різниці між курсами валюти все одно утворюються й їх треба списати, то здійснюємо це теж на рахунок 949 (див. приклади нижче).

На цей же рахунок 949 відносимо й суми донарахованого компенсуючого ПДВ.

Супутні витрати, які утворилися внаслідок реекспорту відносимо на рахунок 949

Реекспорт товарів приклад

Розглянемо тепер реекспорт на прикладах.

Ситуація 1. Підприємство у січні 2019 року імпортувало товари загальною вартістю 30000$. Однак, з певних причин договір ЗЕД було вирішено розірвати. Товар реекспортовано у квітні 2019 р. з дотриманням п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ. При ввезенні товару сплачувалися:

 • ввізне мито 3%;
 • ПДВ;
 • витрати на доставку 4000 грн (без ПДВ).

При реекспорті витрати  на транспортування склали 4500 грн.

Період

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Імпорт товарів:

1

Січень 2019 р.

Сплата мита. Курс 27,5 грн/долар. Мито = 30000$×0,03×27,5

377

311

24750, 00

2

Січень 2019 р.

Сплата ПДВ при ввезенні. Митна вартість = 30000$×27,5 + 24750 = 849750 грн. ПДВ = 849750×0,2 = 169950.

377

311

169950,00

3

Січень 201

Включення сплаченого при імпорті ПДВ до складу податкового кредиту

641

377

169950,00

4

Січень 2019

Оприбуткування ввезеного товару. Курс 27,4 грн/долар. 30000$×27,4 =

281

632

822000,00

5

Січень 2019

Включення сплаченого мита до складу первісної вартості товарів

281

377

24750,00

6

Січень 2019

Включено до первісної вартості імпортованих товарів витрат на їх доставку

281

631

4000,00

7

Січень 2019

Сплата витрат на доставку

631

311

4000,00

8

31.03.2019

Визначено курсові різниці по сумі заборгованості. Курс 26,9 грн/долар. 30000$×(27,4 – 26,9) = 15000 грн

632

714

15000,00

9

31.03.2019

Списані доходу від курсової різниці на фінансовий результат І кварталу 2019 р.

714

791

15000,00

Повернення товарів (реекспорт):

10

Квітень 2019 р.

Повернення товару нерезиденту

632

281

822000,00

11

Квітень 2019 р.

Списана різниця в курсі валют.  Обліковується по рахунку 949, так як не вважається курсовою з точки зору П(С)БО 21.

949

632

15000,00

12

Квітень 2019 р.

Списані з первісної вартості товарів раніше включені витрати на доставку

949

281

4000,00

13

Квітень 2019 р.

Відображена сума мита, яка підлягає поверненню

377

281

24750,00

14

Квітень 2019 р.

Нараховані нові витрати на транспортування

949

631

4500,00

15

Квітень 2019 р.

Сплачені витрати на транспортування при реекспорті

631

311

4500,00

16

Квітень 2019 р.

Отримано відшкодування мита з бюджету

311

377

24750,00

17

30.06.2019 р.

Списані витрати на фінансовий результат (=15000+4000+4500)

791

949

23500,00

Ситуація 2. Ситуація та ж сама, але повернення товару відбувається у липні 2019 р. і уже п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ застосований бути не може. Такий варіант не радимо, так як нараховується компенсуюча сума ПДВ за п. 198.5 ПКУ 169950,00 грн (Дт 949 Кт 641). Краще таку операцію провести в митному режимі експорту. Крім того, у даному прикладі, так як ввезення товару відбулося до 07.02.2019 р., то протягом 180 днів має відбутися розрахунок за правилами валютного контролю, а тому товар можна вважати придбаним.

Інвалютні операції: імпорт, експорт товарів, курсові різниці, валютні обмеження

Реекспорт товарів: проводки
МОРОЗОВСЬКА Галинаексперт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • валютні обмеження: обов’язковий продаж валюти, зарахування зустрічних однорідних вимог, розрахунки за старими боргами, виплата дивідендів нерезидентам тощо; • облікова політика: які норми щодо інвалюти прописати; • як обраний варіант обліку валюти вплине на податок на прибуток; курсові різниці; • механізм розрахунку й обліку курсових різниць; • чи складати первинний документ на курсові різниці; • облік доходів і витрат від купівлі валюти; • облік послуг банку; • обов’язковий продаж інвалюти; • облікові наслідки продажу; • курсові різниці; • первісна вартість імпортних товарів; • облік витрат на страхування, транспортних витрат тощо; • як визначити базу з ПДВ у разі продажу імпортних товарів; • облік безоплатно отриманих від нерезидента товарів

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл