Головбух

Неприбуткові організації: бухгалтерський облік

7 лютого 2019
5749
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Неприбуткові організації мають специфічний бухгалтерський облік та звітність. Крім того, неприбутковий статус не означає того, що вони взагалі не сплачують податків. В консультації детально про види, реєстрацію, облік та оподаткування неприбуткових організацій.

Що таке неприбуткова організація?

Неприбуткова організація  (далі – НПО) не є я якоюсь особливою організаційною формою при реєстрації юрособи. Нею може бути й спілка, партія, громадська організація, кооператив. Відмінністю даних організацій від інших, комерційних, є лише наявність неприбуткового статусу, тобто відсутність мети отримання прибутку з його розподілом між учасниками та відповідною реєстрацією в ДФС. Як наслідок, неприбуткові організації є неплатниками податку на прибуток.

НПО – це не окрема організаційно-правова форма, а лише податковий статус, який означає “неплатник податку на прибуток”

Неприбуткова організація: Статут

Якою може бути організаційно-правова форма неприбуткової організації?

Зазначимо, що організаційно-правова форма все ж таки може бути не будь-яка. Наприклад, у формі ТОВ чи іншого господарського товариства реєструвати НПО не можна: є ч. 2 ст. 1 Закону України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. № 1576, де чітко вказано, що господарські товариства створюються для підприємницької діяльності з метою отримання прибутку. Отже, НПО у такій формі існувати не можуть за визначенням. Це ж саме можна поширити й на приватні підприємства. Крім того, однією з умов неприбуткового статусу (див. нижче) є відповідність закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, а закон, прямо чи опосередковано вказує й на організаційно-правову форму НПО.

Організаційно-правова форма та вимоги до статутної діяльності НПО визначається профільним законом

Часто НПО ще називають неприбутковими громадськими організаціями (НГО), хоча громадська організація – це лише один з різновидів можливих організаційно-правових форм для неприбутківців (див. нижче). 

Види неприбуткових організацій

Внизу наведено існуючі види НПО та їх коди за КОПФГ (Класифікатором організаційно-правових форм господарювання) та їх ознаки неприбутковості від ДФС (за постановою КМУ про ведення реєстру НПО від 13 липня 2016 р. № 440).

Вид організації НПО

Організаційно-правова форма

Код форми за КОПФГ

Ознака неприбутковості

Профільний закон, який регулює діяльність НПО

Політична партія

політична партія

810

0033

Закон “Про політичні партії в Україні” від 05.04.2001 р. № 2365

Громадське об’єднання

громадська організація

(члени – тільки фізособи)

815

0032

Закон “Про громадські об’єднання” від 22.03.2012 р. № 4572; Законом “Про товариство Червоного Хреста України” від 28.11.2002 р. № 330

громадська спілка

(члени – юрособи та фізособи)

820

Релігійні організації, церкви і т.д.

релігійна організація

825

0035

Закон УРСР “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23.04.1991 р. № 987

Профспілка (професійний союз), об'єднання профспілок

профспілка

830

0044

Закон “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15.09.1999 р. № 1045

об’єднання профспілок

835

Творчі спілки

творча спілка (інша професійна організація)

840

0034

Закон “Про професійних творчих працівників та творчі спілки” від 07.10.1997 р. № 554/97

Благодійні організації

благодійна організація

845

0036

Закон “Про благодійну діяльність та благодійні організації” від 05.07.2012 р. № 5073.

Організації роботодавців

організація роботодавців

850

0045

Закон “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності” від 22.06.2012 р. № 5026

ОСББ, асоціації власників жилих будівель

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

855

0043

Закон “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29.11.2001 р. № 2866

асоціація

510

0039

Органи самоорганізації населення

орган самоорганізації населення

860

0048

Закон “Про органи самоорганізації населення” від 11.07.2001 р. № 2625

Асоціації підприємств, інших юридичних осіб

асоціація

510

0039

Господарський кодекс України (ст. 120); Закон “Про асоціації органів місцевого самоврядування” від  16.04.2009 р. № 1275.

Споживчі товариства

споживче товариство

930

0048

Закон “Про споживчу кооперацію” від 10.04.1992 р. № 2265

спілка споживчих товариств

935

0038

Пенсійні фонди

недержавний пенсійний фонд

940

0037

Закон “Про  недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.2003 р. № 1057

Обслуговуючі (садівничі) кооперативи, дачні, гаражні кооперативи, житлово-будівельні кооперативи*

садівниче товариство**

950

0042

Закон “Про кооперацію” від 10.07.2003 р. № 1087

 

обслуговуючий кооператив

320

0048

житлово-будівельний кооператив**

321

0040

гаражний кооператив**

322

0048

споживчий кооператив

330

0048

Не можуть бути НПО на думку ДФС (Індивідуальна податкова консультація від 15.12.2017 № 3017/6/99-99-15-02-02-15/ІПК):

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи*

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

350

0046

 

Закон “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.1997 р. № 469

 

Кооперативні об’єднання сількогосподарських обслуговуючих кооперативів

590

0047

* сюди віднесли тільки непідприємницькі кооперативи. Інші кооперативи – виробничі – за законом створюються з метою отримання прибутку. Про можливість виробничих кооперативів бути НПО зазначається зокрема в листі ДФС від 28.03.2017 № 6311/6/99-99-15-02-02-15;

** більше такі нові організації не реєструються.

Як відзвітувати про неприбутковий статус

Неприбуткові організації: бухгалтерський облік
Олег Січкерівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Неприбуткові організації мають привілеї неплатників податку на прибуток. Адже кінцева мета діяльності таких юросіб не передбачає комерційного зиску. Неприбутківець має використовувати свої кошти винятково для його утримання, реалізації мети (завдань) і напрямів діяльності . Тож як відзвітувати, щоб організацію не вилучили із реєстру?

Щодо сількогосподарських обслуговуючих кооперативів, то ДФС обґрунтовує заборону на реєстрацію НПО тим, що профільний закон дозволяє розподіл прибутку між його учасниками. Цікаво, що щодо звичайних обслуговуючих кооперативів ДФС можливість реєстрації як НПО все ж таки передбачає (та й виділений код ознаки неприбутковості – 0046). Таким чином, неприбутковість за статутом чи за організаційно-правовою формою не передбачає автоматичне отримання неприбуткового статусу в ДФС.

Також не можуть  бути НПО: кредитні спілки, відокремлені підрозділи (представництва, філії) нерезидентів (так як вони не є юрособами), об’єднання підприємств, якщо їх метою є комерційна діяльність.

Організаційно-правова форма не дає сама по-собі неприбутковий статус у ДФС – треба ще обов’язково внести НПО до відповідного реєстру

Також різновидом НПО є бюджетні установи/організації (школи, інтернати, університети, лікарні і т.д.). У даній консультації бюджетні організації не розглядаються, так як для них існує свій бухгалтерський облік.

Умови отримання неприбуткового статусу

Умови неприбутковості визначені пп. 133.4.1 ПКУ. Всі вони мають виконуватися разом:

Умови неприбутковості

Коротко

Детальніше

1

Відповідність профільному закону

Організація має бути створена та зареєстрована в тому порядку, що встановлений законом, який регулює діяльність такого виду НПО.

2

Неприбутковість за установчими документами

Установчі документи мають містити згадку про заборону розподіляти  доходи (прибуток) або їх частини серед засновників (учасників), працівників. Виключення становить зарплата, нарахування ЄСВ.

Бажано також прямо зазначити, що організація створена та здійснює свою діяльність без мети отримання прибутку (Індивідуальна податкова консультація від 13.04.2018 р. № 1553/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

3

Після ліквідації – всі активи передаються подібним організаціям чи державі

Установчі документи мають містити положення про те, що після ліквідації, злиття, поділу НПО, всі її активи переходять до НПО подібного виду або в держбюджет. Виключення: ОСББ.

4

Організація значиться в Реєстрі НПО

Організація має бути внесена ДФС до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Для цього подаються відповідні документи (включення та виключення здійснюється за постановою КМУ від 13 липня 2016 р. № 440).

Одночасне дотримання всіх 4-х умов (для ОСББ – лише 3-х) звільняє організацію від сплати податку на прибуток (чи єдиного податку).

Однією з необхідних умов неприбуткового статусу є правильно складені установчі документи, де прописана неприбутковість організації

Зрозуміло, що якщо НПО після реєстрації порушує вищезазначені вимоги, то вона втрачає свій неприбутковий статус та стає платником податку на прибуток з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення (пп. 133.4.3 ПКУ).

Реєстрація неприбуткової організації

Для того, щоб новостворена організація стала неприбутковою одразу з дня реєстрації документи на включення до Реєстру НПО необхідно подати протягом 10 днів з дня державної реєстрації. Якщо в цей термін не вкластися, то від  дня реєстрації до дня включення до Реєстру НПО організація буде вважатися платником податку на прибуток.

Для включення до Реєстру НПО подаються:

 • заява за формою № 1-РН (для її заповнення знадобляться зокрема й код організаційно-правової форми та дані про головного бухгалтера);
 • копії установчих  документів НПО (крім тих організацій, які мають обов’язково оприлюднювати свої документи на сайті Мін’юсту);
 • копії документів про прийняття в експлуатацію житлового буднику (для житлово-будівельних кооперативів);

Документи мають бути засвідчені підписами керівника та представника НПО. Їх можна надати особисто керівником (представником організації), поштою, в електронній формі. Також заяву 1-РН можна одразу подати держреєстратору при реєстрації НПО разом з іншими документами, які подаються на реєстрацію юрособи.

Розгляд ДФС заяви може тривати 14 кал. днів.

Що не вважається порушенням неприбуткового статусу

Нижче наведемо типові ситуації, які виникають у НПО, та які не є порушенням їх неприбуткового статусу.

Господарські ситуації, в яких зберігається неприбутковий статус

Ситуація

Пояснення

1

НПО займається підприємницькою діяльністю

Це не є порушенням за умов, що:

 • прибуток використовуються для статутної діяльності НПО за пп. 133.4.2 ПКУ. Наприклад, релігійна організація має певне виробництво, прибуток від реалізації товарів якого спрямовується на фінансування дитячого будинку при організації тощо;
 • профільний закон (див. таблицю вище) діяльності НПО має дозволяти їй підприємницьку діяльність. Наприклад, громадським об’єднанням підприємницька діяльність заборонена, так як за профільним законом вони є непідприємницькими товариствами; щодо благодійних організацій, то там у ст. 3 профільного закону існує перелік видів діяльності, що дозволені, зокрема освіта й наукова діяльність. Якщо підприємницька діяльність виходить за межі даних сфер, то це уже є порушенням.

Таким чином, НПО може, наприклад, надавати послуги у межах своєї статутної діяльності.

2

НПО створює іншу юридичну особу

Це можливо, якщо профільний закон не містить заборону. Наприклад, релігійним організаціям можна створювати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційні підприємства (Індивідуальна консультація від 21.03.2018 р. №1154/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

3

НПО здійснює виплати за цивільно-правовими договорами

Так, це можна для НПО при оформленні наданні послуг членами НПО, працівниками (лист ДФС від 06.11.2017 р. № 2529/3/99-99-15-02-14/ІПК).

4

НПО реалізує основний засіб

Так, це можна, за умови, що прибуток від реалізації ОЗ не розподіляється між членами (учасниками) НПО, а використовується для здійснення статутної діяльності (ДФС неодноразово роз’яснювала це питання). Єдине, що якщо дохід від продажу великий, то можна перевищити межу для обов’язкової реєстрації платником ПДВ (1 млн грн).

5

Чи можна НПО отримувати доходи від оренди, банківські відсотки, поворотну фіндопомогу, доходи від курсових різниць

Так, усе можна. Умови ті ж самі: це має відповідати статутній діяльності. Доходи ж використовуються тільки для статутної діяльності без розподілу прибутку по таким операціям між учасниками.

☛ Отримання НПО доходів від позастатутної діяльності, доходів недозволених профільним законодавством, розподіл прибутку між учасниками НПО чи її працівниками має наслідком втрату неприбуткового статусу

Оподаткування неприбуткових організацій

Неприбутковий статус не означає відсутність податків. НПО сплачує наступні податки:

Податки та НПО

Ситуація

Сплата

Пояснення

1

Податок на прибуток

У разі порушення умов неприбутковості НПО визначає суму податку на прибуток самостійно на основі суми операції (операцій) нецільового використання активів (розподілу прибутку). При цьому ставка становить 18% з усієї суми такого доходу, а не з різниці між доходами та витратами НПО.

2

ПДВ

Так, на загальних підставах

Якщо НПО має операції з постачання товарів, робіт, послуг, та загальний дохід від такої діяльності перевищує 1 млн грн, то тоді треба реєструватися платником ПДВ. Благодійні допомоги в такий дохід не рахуються, тільки операції з постачання.

3

Пільги з ПДВ

Так, для деяких видів НПО існують

Пільги:

 • для релігійних організацій – постачання культових предметів релігійного призначення (п. 197.1.9 ПКУ);
 • для благодійних організацій – надання благодійної допомоги, у т.ч. постачання товарів, послуг (п. 197.1.15 ПКУ);
 • харчування дітей і т.д. – п. 197.1.7  ПКУ;
 • постачання реабілітаційних послуг та путівок – пп. 197.1.6 ПКУ.

4

Податок на репатріацію (на доходи нерезидента)

Так, на загальних підставах

Такий податок сплачується, якщо НПО виплачує доходи нерезидентам, наприклад, з орендної плати (15%), фрахт (6%). Ставки можуть бути іншими, якщо передбачені міжнародним договором. При цьому подається податкова декларація з податку на прибуток (це не означає втрату неприбуткового статусу), заповнюється ряд. 23 та додаток ПН декларації.

5

Інші податки

(податок на землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)

Так, на загальних підставах

Пільги тут теж можуть бути. Наприклад, Київська міська рада надала для ОСББ знижену ставку податку з земельного податку: 0,01% замість 0,03% (до 01.04.2020 р.).

Звільнені також деякі спортивні школи (пп. 282.1.5 ПКУ та 282.1.6 ПКУ).

Більш детально питання оподаткування НПО викладене у статті "​Оподаткування неприбуткових організацій".

Бухгалтерський облік у неприбутковій організації

Основними особливостями для бухгалтерського обліку НПО будуть 3 нюанси:

 • обов'язкова наявність кошторису. Цей документ має містити співставлення доходів і витрат НПО (джерела надходження, напрями використання отриманих доході з прив’язкою до статутної діяльності). Кошторис має бути як плановий (на початку року), так і фактичний (на кінець року, виконання кошторису). Тільки за допомогою даного документа в ході податкової перевірки можна буде обґрунтувати відсутність розподілу доходу (прибутку) між учасниками та зв’язок доходів і витрат зі статною діяльністю НПО;
 • облік цільового фінансування. До нього належать кошти (або інші активи), які отримуються НПО для фінансування конкретних програм, заходів, покриття своїх планових витрат. Це можуть бути субсидії, дотації, членські внески, цільові внески та гуманітарна допомога. Облік цільового фінансування ведеться на рахунку 48 “Цільове фінансування та цільові надходження”. Списання коштів цільового фінансування по мірі використання відбувається через субрахунки 718 та 745;
 • облік доходів від безоплатно отриманих активів. Від цільового фінансування такі кошти (інші активи, безоплатно отримані послуги) відрізняються відсутністю прив’язки до конкретних цілей і програм. Їх облік такий же які і облік безоплатно отриманих активів у звичайних організаціях. Облік ведеться з використанням субрахунків 718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів” та 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”.

Облік гуманітарної допомоги. Щодо обліку гуманітарної допомоги варто сказати ще декілька слів:

 • вона завжди розглядається як цільове фінансування. Такий висновок випливає зі ст. 11 Закону “Про гуманітарну допомогу” від 22.10.99 р. № 1192. Закон вимагає забезпечити облік отримання та використання гуманітарної допомоги за цільовим призначенням;
 • щодо її обліку існують навіть методрекомендації від Мінфіну: наказ Мінфіну “Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги” від 14.12.1999 р. № 298. В цілому даний порядок нічого нового не містить і повторює загальні правила обліку цільового фінансування з використанням рахунку 48. Однак, є вказівка, що отримувачі  гуманітарної допомоги в примітках до річної фінансової звітності мають розкривати інформацію про види і вартість одержаної гуманітарної допомоги та її використання за цільовими напрямками (п. 1.7 згаданого порядку).

Також зазначимо, що статут неприбуткової не означає, що за даними бухгалтерського обліку в НПО не може бути прибутку. Головне, щоб він не розподілявся між учасниками й не було позастатутних витрат.

Правила бухгалтерського обліку цільового фінансування

Облік цільового фінансування в НПО в цілому можна представити у вигляді наступних правил, по яким ми згрупували тилові бухгалтерські проведення з надходження та використання цільового фінансування.

Облік цільового фінансування

Дт

Кт

Сума

Пояснення

Надходження цільового фінансування

1

311

48

180000

Отримано грошові кошти як цільове фінансування проекту

2

281

48

24000

Надійшла гуманітарна допомога

3

152

631

600000

Надійшов автомобіль для центру як гуманітарна допомога

4

105

152

600000

Введено автомобіль в експлуатацію

Витрачання цільового фінансування

Витрачання на поточні цілі

1

93

631

25000

Відображено витрати на маркетингові заходи

48

718

25000

Списано частину коштів цільового фінансування по кошторису

Придбання товарів неплатником ПДВ

3

281

631

12000

Закуплені дитячі подарунки за цільовим фінансуванням, у т.ч. ПДВ 2000 грн. ПДВ включено у вартість товарів, так як НПО неплатник

631

311

12000

Оплачено дитячі подарунки

4

92

281

12000

Подарунки передано дітям

5

48

718

12000

Списано цільове фінансування у вартості подарунків

Придбання товарів неплатником ПДВ

6

281

631

12000

Закуплені дитячі подарунки за цільовим фінансуванням, у т.ч. ПДВ 2000 грн. ПДВ включено у вартість товарів, так як НПО неплатник

7

48

631

2000

ПДВ погашено за рахунок коштів цільового фінансування, так як подарунки будуть використані в межах статутної діяльності НПО, тобто подаровані дітям (див. абз. 2 п. 9 Інструкції з обліку ПДВ, наказ Мінфіну від 01.07.97  № 14)

8

631

311

12000

Оплачено дитячі подарунки неплатникам ПДВ (дітям)

9

92

281

10000

Подарунки передано дітям

10

48

718

10000

Списано цільове фінансування у вартості подарунків

Довгострокове витрачання

11

92

131

1500

Нарахована амортизація подарованого автомобіля

48

745

1500

Списана частина коштів цільового фінансування по мірі амортизації авто

Звітність неприбуткової організації

НПО складають і подають:

Більш детально питання звітності НПО викладене у статті "Звітність неприбуткових організацій".

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини