Головбух

Відповідаємо на запитання про премію за 2018 рік

 • 25 січня 2019
 • 764
Експерт MCFR Головбух

Річна премія — це винагорода за результатами роботи за рік. Її називають тринадцятою зарплатою. У законах немає єдиного порядку виплати річної премії. Кожна компанія встановлює свої правила, за якими діятиме бухгалтер.

Винагорода за підсумками роботи за рік належить до складу зарплати як інші заохочувальні виплати. Премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій, є додатковою зарплатою (ч. 2 і 3 ст. 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР; далі — Закон про оплату праці).

Незалежно від того, як називаєте цю виплату, визначте у колдоговорі умови запровадження премій, винагород та інших заохочувальних виплат. Як додаток до колдоговору затвердьте Положення про виплату винагороди (див. Додаток). Якщо колдоговору на підприємстві не уклали, погодьте ці питання з виборним органом первинної профспілки, що представляє інтереси більшості працівників. Якщо немає профспілки — з іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом (ч. 2 ст. 97 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Додаток 1. Зразок додатка до Колективного договору (витяг)

Відповідаємо на запитання про премію за 2018 рік

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Як правило, спочатку роботодавець підбиває підсумки року. Залежно від фінансових результатів суму винагороди обчислюють у січні — лютому наступного року. Однак від того, коли саме нарахували та виплатили винагороду, залежать оподаткування ПДФО, військовим збором і нарахування ЄСВ. Від моменту виплати річної премії також залежить, чи враховуватимуть її під час обчислення середньої зарплати.

Не вскочте в грошову халепу, рахуючи зарплату!

Відповідаємо на запитання про премію за 2018 рік
Ірина Чигирголовний редактор комерційних видань MCFR: Головбух
Іноді, щоб зберегти зарплату чи відпускні, працівники просять перенести виплату грошей на потім. Або навпаки, маючи потребу у грошах, просять видати зарплату раніше за встановлений термін. Виручати працівника чи ні — справа компанії. Але перш ніж прийняти рішення, з’ясуйте, чим ризикує компанія, погоджуючись на такі забаганки. А ми підкажемо вам відповіді

Що записати у Положенні про виплату винагороди?

У Положенні про виплату винагороди за підсумками роботи за рік визначте:

 • як винагорода залежить від результатів господарської діяльності підприємства за рік;
 • які показники впливають на розмір премії;
 • яким категоріям працівників виплачують;
 • чи виплачують винагороду тим, хто звільнився протягом року;
 • у які строки виплачують.

Позаяк виплата є заохочувальною, її розмір доцільно обчислювати зважаючи на особисті заслуги працівників та їх внесок у загальні показники діяльності підприємства.

За базу для обчислення суми винагороди, як правило, беруть посадовий оклад (тарифну ставку) або показник середньомісячної зарплати, до якого застосовують коригувальні коефіцієнти. Визначити коефіцієнти допоможуть Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затверджені наказом Мінпраці від 31.03.1999 № 44.

Тож обчислюйте суму винагороди працівникові з огляду:

 • на час, фактично відпрацьований протягом календарного року;
 • стаж роботи на підприємстві;
 • досвід роботи за професією чи спеціальністю;
 • підвищення кваліфікації, набуття нових навичок і знань протягом календарного року;
 • ефективність і своєчасність виконання роботи;
 • ініціативність, активність, впровадження нових проектних рішень.

Аби визначити показники для розрахунку винагороди за підсумками року, утворіть комісію і залучіть до неї представників кадрової служби, бухгалтерії та профспілки. Так ви уникнете конфліктів із працівниками щодо розміру винагороди.

Як нарахувати й оподаткувати?

Підготуйте наказ (див. Додаток 2). Додайте до нього список працівників, у якому запишіть уже розраховані суми винагороди для кожного працівника. Це і буде підставою нарахувати винагороду.

Додаток 2. Зразок наказу про виплату винагороди

Відповідаємо на запитання про премію за 2018 рік

 СКАЧАТИ ЗРАЗОК

бухоблік

Суми винагороди за підсумками року віднесіть до витрат підприємства (П(С)БО 16 «Витрати»).

Премії та інші заохочувальні виплати визнають зобов’язанням через створення забезпечення у звітному періоді, якщо робота, яку виконали у цьому періоді, дає працівникам право отримати такі виплати у майбутньому (п. 8 П(С)БО 26 «Виплати працівникам»). Однак можливість виплатити винагороду за підсумками року залежить від результатів діяльності підприємства, тому створювати забезпечення немає підстав. Адже забезпечення створюють під виплати за невідпрацьований час, які підлягають накопиченню, а винагороду за підсумками року виплачують з урахуванням відпрацьованого часу.

Суму винагороди за підсумками роботи за рік включіть до загальновиробничих, адміністративних витрат, собівартості, витрат на збут чи інших операційних витрат залежно від місця роботи працівника.

Готові відповіді працівникам: усе про виплати

Відповідаємо на запитання про премію за 2018 рік
Підготували експертижурналу "Головбух"
Скачайте пам’ятку і розішліть у підрозділи. Вас менше смикатимуть постійними запитаннями.

податковий облік

Винагороду за підсумками року оподаткуйте ПДФО і військовим збором так само, як заробітну плату. Тобто включіть її до загального оподатковуваного доходу місяця, в якому нарахували винагороду (Приклад 1). У формі № 1ДФ цю виплату відобразіть у кварталі, коли її нарахували.

Приклад 1. Облік винагороди за підсумками року

Працівникові Кузьменку В. О. нарахували заробітну плату за січень 2019 року — 16 000 грн і винагороду за підсумками року — 15 000 грн. Виплатити планують 07.02.2019. Наведемо облік розрахунків із працівником.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Нарахували заробітну плату Кузьменку В. О. за січень 2019 року і винагороду за підсумками року (16 000 грн + 15 000 грн)

23

661

31 000

 

2

Нарахували ЄСВ на зарплату і винагороду (31 000 грн × 22%)

23

651

6820

 

3

Утримали із зарплати і винагороди:

 

 

 

 

 • ПДФО (31 000 грн × 18%)

661

641

5580

 

 • військовий збір (31 000 грн × 1,5%)

661

642

465

 

4

Перерахували до бюджету:

 

 

 

 

 • ЄСВ

651

311

6820

 

 • ПДФО

641

311

5580

 

 • військовий збір

642

311

465

 

5

Перерахували заробітну плату, в т. ч. аванс, на картковий рахунок
(31 000 грн – 5580 грн – 465 грн)

661

311

24 955

 

На суму винагороди нарахуйте ЄСВ у місяці, в якому її нарахували згідно з розрахунковою відомістю, з огляду на максимальну величину бази нарахування єдиного внеску (ч. 3 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI; далі — Закон про ЄСВ).

звітність

Суму винагороди разом із зарплатою відобразіть у Формі № 1ДФ за I квартал 2019 року в одному рядку — з ознакою доходу «101».

У таблиці 6 Форми № Д4 за січень 2019 року зарплату разом із річною винагородою покажіть також одним рядком:

 • код застрахованої особи «1» — реквізит 9;
 • місяць — «012019» — реквізит 11;
 • кількість календарних днів перебування у трудових відносинах — «31» — реквізит 15;
 • суму нарахованої зарплати разом із винагородою — «31 000,00» — реквізити 17 і 18);
 • нарахований ЄСВ — «6820,00» — реквізит 21.

Як виплатити колишнім працівникам?

Строки виплати винагороди за підсумками роботи за рік встановіть у Положенні про виплату винагороди, адже вони залежать від результатів діяльності підприємства за рік. Тому неможливо її виплатити, коли остаточно розраховуєтеся з працівником під час його звільнення. Це не буде порушенням статей 47 і 116 КЗпП.

Виплачуйте винагороду звільненим працівникам, коли й решті працівників — у строки, встановлені Положенням про виплату винагороди. Але тут виникають нюанси щодо оподаткування і нарахування єдиного внеску.

ПДФО і військовий збір

Сума винагороди за підсумками року, яку нарахували працівнику після звільнення, не є заробітною платою. Підприємство як податковий агент під час нарахування і виплати винагороди утримує із цієї суми ПДФО та військовий збір (пп. 164.2.20 Податкового кодексу України; ПК). У Формі № 1ДФ таку виплату відобразіть як інші доходи з ознакою доходу «127».

ЄСВ

Сума винагороди, яку виплачують звільненому працівникові, залежить від того, скільки часу він відпрацював протягом року. Тобто це виплата за відпрацьований час (Приклад 2).

Щоб визначити суму, на яку потрібно нарахувати ЄСВ, поділіть зарплату за відпрацьований час на кількість місяців, за які її нарахували (абз. 2 ч. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ). ЄСВ за кожен із цих місяців нараховуйте на основі максимальної бази нарахування ЄСВ, що була чинною у відповідному місяці.

Не вскочте в грошову халепу, рахуючи зарплату!

Відповідаємо на запитання про премію за 2018 рік
Ірина Петрусенкоексперт MCFR Головбух
Цілком зрозумілим є небажання бухгалтерів виправляти помилки у формі № 1ДФ. Бо за це обов’язково оштрафують. Та іноді штрафів можна уникнути. Як та коли штрафів аж ніяк не позбутися?

Приклад 2. Виплата винагороди колишнім працівникам

Колишньому працівникові Кравченку Л. І., який звільнився у квітні 2018 року, нарахували винагороду за підсумками роботи за 2018 рік — 3000 грн.

Умовно вважатимемо, що в усіх місяцях база нарахування ЄСВ була більшою за розмір мінімальної зарплати.

Звільнена особа відпрацювала лише чотири місяці протягом 2018 року, тому:

 • база нарахування для кожного місяця із січня по квітень 2018 року становить: 3000 грн ÷ 4 = 750 грн;
 • сума ЄСВ за місяць дорівнює: 750 грн × 22% = 165 грн;

У таблиці 6 Форми № Д4 відобразіть винагороду у стількох рядках, за скільки місяців її нарахували. Обов’язково зазначте у реквізиті 10 код типу нарахувань — «1».

Як урахувати винагороду для забезпечення мінзарплати й індексації?

доплата до мінзарплати

Незалежно від того, коли саме виплатили винагороду за підсумками роботи за 2018 рік, врахуйте її суму, коли визначатимете суму доплати до мінімальної зарплати. Адже така виплата не входить до переліку виплат (ч. 2 ст. 3-1 Закону про оплату праці), яких не враховують для забезпечення мінімального рівня.

індексація

Індексації підлягають виплати, що не мають разового характеру (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про індексацію доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-ХІІ). Винагорода за підсумками роботи за 2018 рік — виплата одноразова. Тому її не індексуйте. Коли визначаєте суму підвищення зарплати для проведення індексації, її також не враховуйте. Скажімо, не враховуйте її, якщо у січні 2019 року підвищуватимете працівникам оклади і в цьому самому місяці нараховуватимете винагороду за 2018 рік.

  

Як включати річну винагороду до розрахунку середньої зарплати?

Як враховувати винагороду, залежить від того, для якої виплати визначаєте середню зарплату й коли її нарахували: поточного року за поточний або поточного за попередній рік.

Середню зарплату для лікарняних і декретних визначайте за правилами, що визначені в Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженому постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266 (далі — Порядок № 1266). Використовуйте відомості, що включаєте до Звіту з ЄСВ (п. 32 Порядку № 1266). До заробітку за розрахунковий період річну винагороду включайте, якщо нарахували її в одному з місяців розрахункового періоду і нарахували на неї ЄСВ.

Винагороду нараховуйте в одному з місяців розрахункового періоду

Попри те що винагорода — одноразова виплата, повністю включайте її до заробітку для розрахунку середньої зарплати, якщо в місяці її нарахування працівник відпрацював хоча б один календарний день. Якщо ж місяць, у якому нарахували винагороду, повністю не входить до розрахункового періоду (через хворобу працівника, відпустку без збереження зарплати), винагороду також не враховуйте до заробітку для обчислення середньої зарплати (лист ФСС з ТВП від 20.09.2016 № 2.4-46-1616).

Коли визначаєте середню зарплату для відпусток і компенсації невикористаної відпустки, користуйтеся Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 № 100; далі — Порядок № 100).

Винагороду за підсумками роботи за рік включайте в обчислення середньої зарплати у розмірі 1/12 її суми до заробітку кожного місяця розрахункового періоду — якщо її нарахували у поточному році за попередній календарний рік (абз. 2 п. 3 Порядку № 100).

РЕЗЮМЕ:

Якщо винагороду за підсумками роботи за 2018 рік нарахували у грудні 2018 року, не враховуйте її для обчислення середньої зарплати. А от коли її нарахуєте у січні або лютому 2019-го — додавайте до кожного місяця розрахункового періоду 1/12 суми винагороди. Перший варіант заощадить кошти роботодавця, другий — вигідний для працівника, адже збільшується розмір його середньої зарплати.

Як отримати лікарняні від Фонду соцстраху

Відповідаємо на запитання про премію за 2018 рік
Шарий Тараскерівник експертної групи MCFR Головбух
Розрахунок лікарняних та декретних здійснюйте за новими правилами. Також зважте, що з 01.10.2018 почала діяти нова форма заяви розрахунку для лікарняних. Покроково і з прикладами про те: • що нового в порядку отримання фінансування; • як рахувати страховий стаж: за довідками ОК-5 та ОК-7 чи за новим додатком 9; • хто приймає рішення про призначення лікарняних та декретних підприємцям, членам фермерських господарств, особам, які провадять незалежну профдіяльність; • як заповнити заяву-розрахунок; • в які строки виплатити кошти; • що Фонд соцстраху перевірить у заявці на фінансування; • як звітувати за отримані кошти

 

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Можливо ви вже отримали відповідь на своє запитання...

...але ми рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіщі новини бухгалтерії у випусках відеоновин. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини