Головбух

Облік депозитів

  • 11 січня 2019
  • 203
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Депозит у банку – це не тільки засобом збереження й накопичення коштів, але й фінансова інвестиція, яка приносить дохід. Альтернативи депозиту, звичайно, є, але депозит характеризується простотою та меншим ризиком. Однак, про альтернативи вкладення коштів думати не бухгалтеру, у нього задача інша – достовірно відобразити інформацію по ним в обліку та фінансовій звітності. Про це сьогоднішня консультація.

Банківські депозити та якими вони бувають

Банківський депозит (депозитна операція) – це залучення коштів від юридичної чи фізичної особи. По такому залученню виплачуються банком відсотки чи інші доходи. Визначення депозиту можна знайти в ст. 1058 ЦКУ та ст. 340 ГКУ. Договір банківського вкладу обов’язково має мати письмову форму, то ж, якби ви не здійснювали даний вклад, треба попіклуватися про роздруківку договору, який покладете в справу (ч. 2 ст. 1058 ЦКУ). Якщо депозитний вклад здійснювався через систему електронного банкінгу типу Приват 24 та подібних, то всі вони дозволяють вивести на друк договір.

Щодо різновидів депозитів, то для бухгалтера тут роль грає відповідь на 2 питання:

  • чи можуть бути кошти на  депозиті використані негайно як платіжний засіб?
  • який строк дії угоди про депозитний вклад: до 3-х місяців, до 1 року чи більше 1 року?

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Що дають відповіді на ці питання зараз розглянемо. Розпочнемо з останнього: строку депозиту. Депозити, які обмежені у часі строком використання, повертаються після спливу певного терміну та мають певні обмеження на зняття (використання) коштів, є строковими. Це не означає, що такий депозит взагалі неможливо зняти. Таким обмеженням може бути й втрата відсотків. Строк впливає на класифікацію депозитного вкладу відносно бухгалтерського балансу та класів рахунків обліку активів: необоротні активи чи оборотні активи (див. таблицю нижче).

Класифікація депозитів

Особливості

Оборотні активи

Необоротні активи

Короткострокові (поточні) депозити

Довгострокові депозити

(більше 12 місяців)

До запитання

(вклади на вимогу)

Надкороткострокові

(до 3-х місяців)

Короткострокові депозити

(від 3-х до 12 місяців включно)

Рахунки обліку гривневих депозитів

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”

351 “Еквіваленти грошових коштів”

352 “Інші поточні фінансові інвестиції”

143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”

Рахунки обліку валютних депозитів

314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”

Баланс

Гроші та їх еквіваленти (1165)

Поточні фінансові інвестиції (1160)

Інші фінансові інвестиції

(ряд. 1035)

 

Щодо першого питання, то якщо кошти можуть бути використані на першу вимогу (для підприємств – повернуті назад на поточний рахунок і далі використані як платіжний засіб), то це депозити (вклади) до запитання. В таблиці вище для них ми відвели спеціальний субрахунок 313. Також як вклади до запитання банками розглядаються і звичайні поточні рахунки підприємств (суб’єктів господарювання). Поточний рахунок підприємства в обліку, як відомо, це субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті” (щодо іноземної валюти – 312).

Депозити бувають до запитання та строкові (короткострокові та довгострокові)

Які рахунки в обліку обрати для депозитів?

Пояснимо тепер вибір нами субрахунків для обліку депозитів, так як це далеко не єдиний підхід, який використовується на практиці підприємствами. Так, ще використовують такі підходи:

  • обліковувати всі депозити на субрахунку 313 (314 – в іноземній валюті). На користь даного підходу: відносно простий для розуміння, так як субрахунок 313 (314) асоціюється з грошима; проти – довгострокові депозити за своєю суттю не можуть бути оборотними активами і їх бажано виділити, щоб забезпечити достовірність балансу. Також при такому підході змішуються в одному рахунку гроші до запитання та дещо обмежені в часі використання короткострокові депозити;
  • обліковувати довгострокові депозити на субрахунку 143 (або 184 “Інші необоротні активи”), а короткострокові на субрахунку 351 “Еквіваленти грошових коштів”. На користь даного підходу: він, в принципі, відповідає нормативним документам та рекомендаціям Мінфіну. Так, субрахунок 184 рекомендується Інструкцією до плану рахунків (наказ Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291). В Інструкції прямо сказано, що тут ведеться облік активів, використання яких, як очікується, неможливий протягом 12 місяців з дати балансу, зокрема грошових коштів. Щодо субрахунку 351, то він рекомендований для всіх депозитів менше 12 місяців зокрема листом Мінфіну від 29.12.2008 р. № 31-34000-20-16/45983. Проти останнього: конвертацію депозиту у звичайні грошові кошти протягом 12 місяців вряд чи можна назвати “негайною” як це вимагається у самому визначенні еквівалентів грошових коштів.

Депозити – це різновид фінансових інвестицій

Щодо наведеного нами підходу, то аргументи наступні:

  • депозит за своєю суттю це фінансова інвестиція, а не грошові кошти. Чому? По-перше, грошові кошти – це засіб платежу, депозитні гроші ж обмежені у такому використанні. По-друге, за визначенням фінансова інвестиція розглядається як актив, що утримується підприємством для збільшення прибутку, зокрема відсотків (див. п. 4 П(С)БО 13). Депозит якраз і є таким, тому підходять субрахунки обліку фінансових інвестицій – 143 та 352;
  • надкороткострокові депозити якраз і можна вважати такими, що швидко конвертуються в грошові кошти без втрати вартості і це можна розглядати як “негайно”. Швидко – це від однієї звітної дати до іншої. Таким проміжком часу зазвичай і є квартал (3 місяці). Визначення еквівалентів грошових коштів можна знайти в НП(С)БО 1, а також в МСБО 7 “Звіт про рух грошових коштів”. Якраз останній міжнародний стандарт і містить у п. 7 про строк використання 3 місяці щодо еквівалентів грошових коштів. І даний підхід більш зважений, ніж позиція Мінфіну у згаданому вище листі.

Отже, ми пропонуємо користуватися тим підходом, що викладений у таблиці. Депозити – це фінансові інвестицій по субрахунках 143, 351, 352 (як валютні, так і гривневі), а субрахунок 313 (314) – тільки для обліку депозитів до запитання. Такий підхід може бути використаний як для обліку за національними, так і міжнародними стандартами.

Депозити до 3-х місяців – це еквіваленти грошових коштів

Також бухгалтер може обрати певний власний підхід як мікс вищенаведених, так як це питання достатньо не врегульоване і не є якимось грубим чи штрафонебезпечним порушенням.

ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії: як відповісти

Облік депозитів
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що в країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь. Якби ви зараз отримали лист від ДФС з проханням пояснити, чому у підприємства збиток, то що відповіли б? 1. Аргументовано відповім, але не «прогнуся» 2. Який лист? :) 3. Відкину частину витрат (може, потім їх покажу?) 4. Зроблю все, щоб догодити фіскалам Ми оцінили чотири варіанти відповіді на «лист щастя» від ДФС. Оберіть свій і перевірте, що буде.

Які рахунки в обліку обрати для нарахованих відсотків по депозитам?

Тут все залежить теж від того, чи це депозит строковий чи до запитання. Інструкція до плану рахунків зокрема вказує, що на субрахунку 719 обліковуються відсотки, отримані на залишки грошей на банківських поточних рахунках або депозитних рахунках до запитання. Щодо субрахунку 733, то його назва дещо здається недоречною, адже є й рахунок 732 “Відсотки одержані”. Однак, саме 733, а не 732 субрахунок рекомендований Інструкцією до плану рахунків щодо обліку відсотків за строковими депозитами. Крім того, він пов’язаний з фінансовою діяльністю, отримання доходу від якого і є використання депозиту як фінансової інвестиції.

Облік відсотків по депозитам

Особливості

Короткострокові (поточні) депозити

Довгострокові депозити

(більше 12 місяців)

До запитання

(вклади на вимогу)

Надкороткострокові

(до 3-х місяців)

Короткострокові депозити

(від 3-х до 12 місяців включно)

Рахунки обліку відсотків для гривневих депозитів

719 “Інші доходи від операційної діяльності”

733 “Інші доходи від фінансових операцій”

Рахунки обліку відсотків для валютних депозитів

Звіт про фінансові результати

Інші операційні витрати (2180)

Фінансові витрати (2250)

 

Відсотки на депозити, як правило, нараховуються за наступним правилом (ч. 5 ст. 1061 ЦКУ):

  • розпочинаються – з дня, наступного за днем надходження вкладу;
  • закінчуються – за день до дня повернення вкладникові або списанню з рахунка.

Облік короткострокових депозитів в гривні

Депозити до одного року

Отже, такі депозити обліковуємо на субрахунку 352. Розглянемо приклад обліку короткострокового депозиту в гривні.

Дата

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

04.01.2019

Зараховані кошти з поточного на депозитний рахунок (депозит строком 12 місяців, 15% річних)

352

311

100000,00

2

31.01.2019

Нараховані відсотки за 26 днів користування депозитом (=100000×0,15×26)/365. День зарахування коштів не враховується

373

733

1068,49

Зараховані відсотки на поточний рахунок підприємства

311

373

1068,49

Списання витрат на фінансовий результат від фінансової діяльності

733

792

1068,49

3

28.02.2019

Нараховані відсотки за 28 днів користування депозитом (=100000×0,15×28)/365

373

733

1150,68

Зараховані відсотки на поточний рахунок підприємства

311

373

1150,68

Списання витрат на фінансовий результат від фінансової діяльності

733

792

1150,68

4

31.03.2019

Нараховані відсотки за 31 день користування депозитом (=100000×0,15×31)/365

373

733

1273,97

Зараховані відсотки на поточний рахунок підприємства

311

373

1273,97

Списання витрат на фінансовий результат від фінансової діяльності

733

792

1273,97

..

5

04.01.2020

Повернення коштів з депозитного рахунку

311

352

100000,00

Надкороткострокові депозити до 3-х місяців

Такі депозити обліковуємо на субрахунку 351. Розглянемо приклад обліку короткострокового депозиту на 3 місяці в гривні.

Дата

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

04.01.2019

Зараховані кошти з поточного на депозитний рахунок (депозит строком 3 місяці, 12% річних)

351

311

100000,00

2

31.01.2019

Нараховані відсотки за 26 днів користування депозитом (=100000×0,12×26)/365. День зарахування коштів не враховується.

373

733

854,79

Зараховані відсотки на поточний рахунок підприємства

311

373

854,79

Списання витрат на фінансовий результат від фінансової діяльності

733

792

854,79

3

28.02.2019

Нараховані відсотки за 28 днів користування депозитом (=100000×0,12×28)/365

373

733

920,55

Зараховані відсотки на поточний рахунок підприємства

311

373

920,55

Списання витрат на фінансовий результат від фінансової діяльності

733

792

920,55

4

31.03.2019

Нараховані відсотки за 31 день користування депозитом (=100000×0,12×31)/365

373

733

1019,18

Зараховані відсотки на поточний рахунок підприємства

311

373

1019,18

Списання витрат на фінансовий результат від фінансової діяльності

733

792

1019,18

5

01.04.2019

Повернення коштів з депозитного рахунку

311

351

100000,00

 

Відсотки по поточному рахунку

Такі депозити обліковуємо на субрахунку 313. Розглянемо приклад обліку депозиту до запитання на 3 місяці в гривні. 

Дата

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

04.01.2019

Зараховані кошти з поточного на депозитний рахунок (без строку, 7,5% річних)

313

311

100000,00

2

31.01.2019

Нараховані відсотки за 26 днів користування депозитом (=100000×0,075×26)/365. День зарахування коштів не враховується.

373

719

534,25

Зараховані відсотки на поточний рахунок підприємства

311

373

534,25

Списання витрат на фінансовий результат від  операційної діяльності

719

791

534,25

3

21.02.2019

Нараховані відсотки за 20 днів користування депозитом (=100000×0,075×20)/365. День зняття не враховується.

373

719

410,96

Зараховані відсотки на поточний рахунок підприємства

311

373

410,96

Списання витрат на фінансовий результат від  операційної діяльності

719

791

410,96

4

21.02.2019

Повернення коштів з депозитного рахунку

311

313

100000,00

Облік довгострокових депозитів в гривні

Такі депозити обліковуємо на субрахунку 143. Розглянемо приклад обліку депозиту до запитання на 36 місяців в гривні.

Дата

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

04.01.2019

Зараховані кошти з поточного на депозитний рахунок (депозит строком 36 місяців, 18% річних)

143

311

100000,00

2

31.01.2019

Нараховані відсотки за 26 днів користування депозитом (=100000×0,18×26)/365. День зарахування коштів не враховується

373

733

1282,20

Зараховані відсотки на поточний рахунок підприємства

311

373

1282,20

Списання витрат на фінансовий результат від фінансової діяльності

733

792

1282,20

3

28.02.2019

Нараховані відсотки за 28 днів користування депозитом (=100000×0,18×28)/365

373

733

1380,82

Зараховані відсотки на поточний рахунок підприємства

311

373

1380,82

Списання витрат на фінансовий результат від фінансової діяльності

733

792

1380,82

4

31.03.2019

Нараховані відсотки за 31 день користування депозитом (=100000×0,18×31)/365

373

733

1528,77

Зараховані відсотки на поточний рахунок підприємства

311

373

1528,77

Списання витрат на фінансовий результат від фінансової діяльності

733

792

1528,77

..

5

04.01.2022

Повернення коштів з депозитного рахунку

311

143

100000,00

Облік депозитів в іноземній валюті 

Такі депозити обліковуємо на субрахунку 143. Розглянемо приклад обліку депозиту до запитання на 6 місяців в гривні. Особливістю обліку валютних депозитів є облік курсових різниць, так як виникає два монетарних активи – по рахункам обліку депозитів та по рахунку обліку дебіторської заборгованості за нарахованими доходами. Враховуючи то факт, що раніше відсоткові доходи обліковуються як інші фінансові доходи, то курсові різниці по строковим депозитам будуть не по операційній діяльності, а по іншій діяльності, тобто треба використовувати субрахунки 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці” і 974 “Втрати від неопераційної курсової різниці”.

744 і 974 – субрахунки для обліку курсових різниць при обліку інвалютних строкових депозитів

Щодо валютних депозитів до запитання по субрахунку 314, то тут слід використати курсові різниці по операційні діяльності, тобто субрахунки 714 “Дохід від операційної курсової різниці” та 945 “Втрати від операційної курсової різниці”.

Дата

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

04.01.2019

Зараховані кошти з поточного на депозитний рахунок (депозит строком 6 місяців, 4% річних). Курс НБУ 27,90 грн/$.

352

312

100000,00$

279000 грн

2

31.01.2019

Нараховані відсотки за 26 днів користування депозитом (=100000×0,04×26)/365. День зарахування коштів не враховується. Курс НБУ 28 грн/$.

373

733

284,93$

7978,04 грн

Зараховані відсотки на поточний валютний рахунок підприємства

312

373

284,93$

7978,04 грн

Списання витрат на фінансовий результат від фінансової діяльності

733

792

7978,04 грн

Нарахований дохід від курсової різниці через зростання курсу НБУ по депозитному рахунку =(28,00–27,90)×100000

352

744

10000,00 грн

Списані доходи на фінансовий результат від іншої  діяльності

744

793

10000,00 грн

3

28.02.2019

Нараховані відсотки за 28 днів користування депозитом (=100000×0,04×28)/365. Курс НБУ 27,95 грн/$.

373

733

306,85$

8576,46 грн

Зараховані відсотки на поточний валютний рахунок підприємства

312

373

306,85$

8576,46 грн

Списання витрат на фінансовий результат від фінансової діяльності

733

792

8576,46 грн

Нарахований витрати від курсової різниці через падіння курсу НБУ по депозитному рахунку =(28,00–27,95)×100000

974

312

5000,00 грн

Списані витрати на фінансовий результат від іншої  діяльності

793

974

5000,00 грн

4

31.03.2019

Нараховані відсотки за 31 день користування депозитом (=100000×0,04×31)/365. Курс НБУ 27,98 грн/$.

373

733

339,73$

9505,65 грн

Зараховані відсотки на поточний валютний рахунок підприємства

312

373

339,73$

9505,65 грн

Списання витрат на фінансовий результат від фінансової діяльності

733

792

9505,65 грн

Нарахований дохід від курсової різниці через зростання курсу НБУ по депозитному рахунку =(27,98–27,95)×100000

352

744

3000,00 грн

Списані доходи на фінансовий результат від іншої  діяльності

744

793

3000,00 грн

..

5

30.06.2019

Повернення коштів з депозитного рахунку. Курс НБУ 27,98 грн/$

312

352

100000,00$

279800 грн

 

Новий закон про валюту: до чого готуватися бухгалтеру

Облік депозитів
ГАВРИЛОВА Олена адвокат, партнер Адвокатського об’єднання «Едвайзер», Київ
Покроково і з прикладами про те: • Закон України «Про валюту і валютні операції»: головні положення (що залишилось, що скасовано, а що нового); • коли зміни починають діяти; • нормативно-правові акти, які втрачають силу; • валютні операції: інвестування без обмежень, кредити без реєстрації — заміна слів чи процедури; • ЗЕД: чи стане простіше працювати; • розрахунки в інвалюті в Україні та переказ коштів за кордон, купівля/продаж валюти: чи спростять відносини між українськими та іноземними підприємствами; • валютний контроль: які операції звільнені від контролю, а які підпадають під нього; • який порядок, хто і як здійснюватиме контроль; • відповідальність і санкції: які штрафи скасують, посилять чи доповнять

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл